Základní škola Jana Amose Komenského

"Moudří vždy považovali za nejbezpečnější cestu míru zapomenutí utrpěných křivd."

Jan Amos Komenský

GDPR

Ochrana osobních údajů - informace

Osobní údaje zpracováváme v souladu s Nařízením EU 2016/679 (GDPR).
Seznam všech zpracovávaných osobních údajů, účel jejich zpracování a veškeré postupy související s jejich zpracováním jsou stanoveny v interních pravidlech organizace „Směrnice ředitelky školy k ochraně osobních údajů“
Dokument je k nahlédnutí v ředitelně školy každý pracovní den od 8.00 h do 15.00 h.
Další informace Vám poskytneme na kontaktech:
telefon: 383 422 094
mail: zsjak.krapsova@blatna.net

Pověřenec DPO

Název pověřence Svazek obcí Blatenska
Adresa sídla J. P. Koubka 4, 388 01 Blatná
Adresa pro doručování Na Tržišti 727, 388 01 Blatná
68538189
Kontaktní osoba Mgr. Michaela Vohryzková
projektcss@blatensko.eu
tel. 607 032 192

Evropský sociální fond v ČR
Jihočeský kraj
EU peníze školám
ROP - bazén Blatná