Základní škola Jana Amose Komenského

"Naši učitelé nesmějí být podobni sloupům u cest, jež pouze ukazují, kam jít, ale samy nejdou."

Jan Amos Komenský

GDPR

Pověřenec DPO

Název pověřence Svazek obcí Blatenska
Adresa sídla J. P. Koubka 4, 388 01 Blatná
Adresa pro doručování Na Tržišti 727, 388 01 Blatná
68538189
Kontaktní osoba Mgr. Michaela Vohryzková
projektcss@blatensko.eu
tel. 728 885 052

Evropský sociální fond v ČR
Jihočeský kraj
EU peníze školám
ROP - bazén Blatná