Základní škola Jana Amose Komenského

"Lichocení jest falešný peníz, který v oběhu udržuje naše marnivost."

Jan Amos Komenský

Zájmové útvary - školní rok 2019/2020

NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY

Dyslektická péče

 • Mgr. Ivana Chvostová
 • Mgr. Eva Kotšmídová

Anglický jazyk (1. a 2. ročník)

 • Mgr. Olga Vejvodová
 • Mgr. Vladěna Polívková

Praktika z českého jazyka

 • Mgr. Dana Princová

Praktika z matematiky

 • Mgr. Hana Šafaříková

Český jazyk a matematika hrou (doučování)

 • Mgr. Pavla Voborníková (V. B)
 • Mgr. Marcela Karbanová (II. B)

Matematika hrou (doučování)

 • Mgr. Veronika Šofrová (8. ročník)
 • Mgr. Hana Šafaříková (9. ročník)

Chemie hrou (doučování)

 • Mgr. Petra Karešová (8. ročník)
 • Mgr. Petra Karešová (9. ročník)

Nepovinné předměty ... hrou (doučování) a kroužek Čtenářský klub jsou organizovány v rámci projektu Společné vzdělávání 2 na ZŠ JAK Blatná (Výzva č. 02_18_063 - Šablony II - mimo hlavní město Praha).

ZÁJMOVÉ ÚTVARY (organizovány v rámci ŠD)

Čtenářský klub

 • Bc. Jaroslava Rybová

Dramatický kroužek

 • Marie Kulhová

Kroužek dovedných rukou

 • Jitka Kortusová

Výtvarná dílna

 • Bc. Kamila Mašková
Evropský sociální fond v ČR
Jihočeský kraj
EU peníze školám
ROP - bazén Blatná