Základní škola Jana Amose Komenského

"Veřejné záležitosti patří do veřejnosti. Co se všech týká stejnou měrou, měli by všichni řešit, nebo o tom přinejmenším vědět."

Jan Amos Komenský
Bakaláři" On-line zápis do školy skolniprogram

Zájmové útvary - školní rok 2020/2021

NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY

Dyslektická péče

  • Mgr. Ivana Chvostová
  • Mgr. Eva Kotšmídová

Anglický jazyk (1. a 2. ročník)

  • Mgr. Olga Vejvodová
  • Mgr. Vladěna Polívková

Sportovní hry (1. stupeň)

  • Mgr. Marcela Karbanová

Praktika z českého jazyka

  • Mgr. Jana Schmidová

Matematika hrou (doučování)

  • Mgr. Hana Šafaříková (6., 8., 9. ročník)

Chemie hrou (doučování)

  • Mgr. Petra Karešová (8. ročník)
  • Mgr. Petra Karešová (9. ročník)

Nepovinné předměty ... hrou (doučování) a kroužek Čtenářský klub jsou organizovány v rámci projektu Společné vzdělávání 2 na ZŠ JAK Blatná (Výzva č. 02_18_063 - Šablony II - mimo hlavní město Praha).

ZÁJMOVÉ ÚTVARY (organizovány v rámci ŠD)

Z důvodu vydaných opatření Ministerstvem školství a Ministerstem zdravotnictví jsou zájmové útvary organizované při školní družině pozastaveny. V případě změny organizace dle manuálu MŠMT mohou být znovu obnoveny.

Čtenářský klub

  • Bc. Jaroslava Rybová
Evropský sociální fond v ČR
Jihočeský kraj
EU peníze školám
ROP - bazén Blatná