Základní škola Jana Amose Komenského

"Život je jeden pouhý, ale smrtí tisíceré jsou způsoby. Pravda jedna a pouhá, bludů však tisíceré podoby."

Jan Amos Komenský

Zájmové útvary - školní rok 2017/2018

NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY

Dyslektická péče

  • Mgr. Ivana Chvostová
  • Mgr. Eva Kotšmídová

Anglický jazyk (1. a 2. ročník)

  • Mgr. Eva Černá
  • Mgr. Lucie Novotná
  • Mgr. Jana Komrsková

Sportovní hry (1. stupeň)

  • Mgr. Marcela Karbanová

Nepovinné předměty ... hrou (doučování) a Čtenářský klub jsou organizovány v rámci projektu Společné vzdělávání na ZŠ JAK Blatná (Výzva č. 02_16_022 pro Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - šablony pro MŠ a ZŠ pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3 OP).

ZÁJMOVÉ ÚTVARY (organizovány v rámci ŠD)

Dramatický kroužek

  • Marie Kulhová

Kroužek dovedných rukou

  • Jitka Kortusová

Výtvarná dílna

  • Bc. Kamila Mašková

Čtenářský kroužek

  • Bc. Jaroslava Rybová
Evropský sociální fond v ČR
Jihočeský kraj
EU peníze školám
ROP - bazén Blatná