Základní škola Jana Amose Komenského

"Jestliže totiž všichni byli stvořeni podle vzoru téhož obrazu Božího, samou přirozeností lidskou vědí, chtějí a mohou totéž a týmž způsobem. Jakkoli nyní (kdy pádem do hříchů si přivodili závrať, zbláznili se marnostmi a zapletli se do neslušností) nevědí, že vědí, co vědí, že chtějí, co chtějí, že mohou, co mohou, protože toho nedbají."

Jan Amos Komenský

Zájmové útvary - školní rok 2017/2018

NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY

Dyslektická péče

  • Mgr. Ivana Chvostová
  • Mgr. Eva Kotšmídová

Anglický jazyk (1. a 2. ročník)

  • Mgr. Eva Černá
  • Mgr. Vladěna Polívková

Praktika z českého jazyka

  • Mgr. Martina Kubíková

Praktika z matematiky

  • Mgr. Veronika Šofrová

ZÁJMOVÉ ÚTVARY (organizovány v rámci ŠD)

Dramatický kroužek

  • Marie Kulhová

Kroužek dovedných rukou

  • Jitka Kortusová

Výtvarná dílna

  • Bc. Kamila Mašková

Čtenářský kroužek

  • Bc. Jaroslava Rybová
Evropský sociální fond v ČR
Jihočeský kraj
EU peníze školám
ROP - bazén Blatná