Základní škola Jana Amose Komenského

"Lichocení jest falešný peníz, který v oběhu udržuje naše marnivost."

Jan Amos Komenský

Školní poradenské pracoviště

Kdy se na nás můžete obrátit?

  • Když potřebujete znát aktuální stav specifické poruchy učení a intelektových schopností, případně osobnostních charakteristik Vašeho dítěte.
  • Když potřebujete poradit s domácí přípravou Vašeho dítěte na vyučování a s výběrem jeho optimálního učebního stylu.
  • Když u Vašeho dítěte došlo k náhlé změně ve výkonnosti, chování nebo prožívání.
  • Když potřebujete poradit a pomoci při řešení výchovných nebo osobnostních problémů Vašeho dítěte.
  • Když potřebujete pomoci při řešení sourozeneckých vztahů nebo jiných rodinných problémů.
  • Když potřebujete pomoci při řešení obtíží Vašeho dítěte se spolužáky, jinými dětmi nebo dospělými.
  • Když potřebujete poradit s výběrem dalšího vzdělávání Vašeho dítěte z hlediska specifické poruchy učení.

Školní poradenské pracoviště na ZŠ J. A. Komenského Blatná

Název projektu: Školní poradenské pracoviště na ZŠ J.A. Komenského Blatná
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.2.15/02.0010 (z globálního grantu CZ.1.07/1.2.15 „Rovné příležitosti dětí a žáků ve vzdělávání v Jihočeském kraji II).
Termín ukončení projektu: projekt ukončen 31. prosince 2014

Evropský sociální fond v ČR
Jihočeský kraj
EU peníze školám
ROP - bazén Blatná