Skok na hlavní obsah Skok na menu
Základní škola J. A. Komenského Blatná

Školní poradenské pracoviště

Kdy se na nás můžete obrátit?

  • Když potřebujete znát aktuální stav specifické poruchy učení a intelektových schopností, případně osobnostních charakteristik Vašeho dítěte.
  • Když potřebujete poradit s domácí přípravou Vašeho dítěte na vyučování a s výběrem jeho optimálního učebního stylu.
  • Když u Vašeho dítěte došlo k náhlé změně ve výkonnosti, chování nebo prožívání.
  • Když potřebujete poradit a pomoci při řešení výchovných nebo osobnostních problémů Vašeho dítěte.
  • Když potřebujete pomoci při řešení sourozeneckých vztahů nebo jiných rodinných problémů.
  • Když potřebujete pomoci při řešení obtíží Vašeho dítěte se spolužáky, jinými dětmi nebo dospělými.
  • Když potřebujete poradit s výběrem dalšího vzdělávání Vašeho dítěte z hlediska specifické poruchy učení.

Školní poradenské pracoviště - pracovníci financovaní doporučením podpůrných opatření

Na základě doporučení ze ŠPZ pro poskytování podpůrných opatření 2. - 4. stupně byly zřízeny pozice:
Asistent pedagoga: 8x (částečné úvazky)
Školní speciální pedagog: 1x (částečný úvazek)
Délka poskytování podpůrného opatření závisí na doporučení školského poradenského pracoviště (pedagogicko-psychologická poradna, speciální pedagogické centrum).

Školní poradenské pracoviště - pracovníci financovaní dotačním programem

Název projektu: Podpora žáků na ZŠ JAK Blatná
Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0007975 (02 Operační program Jan Amos Komenský, 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I).
Termín ukončení projektu: 31. prosince 2025

V rámci projektu jje na naší škole zřízena pozice školního speciálního pedagoga (částečný úvazek) - do prosince 2024.