Základní škola Jana Amose Komenského

"Kdykoli se přimísí nějaké nařizování, naše mysl hned cítí odpor a odvrací se."

Jan Amos Komenský
Evropský sociální fond v ČR
Jihočeský kraj
EU peníze školám
ROP - bazén Blatná