Základní škola Jana Amose Komenského

"Nedopusť, aby ti zlí zabraňovali jednat dobře. Chválou jejich musíš pohrdat, utrhání jejich si nevšímat. Chtěj býti zlými spíše nenáviděn, nežli uctíván."

Jan Amos Komenský
Bakaláři" On-line zápis do školy skolniprogram

Fotogalerie - Adaptační kurz (2020)

Pro žáky 6. ročníku je pravidelně organizován adaptační kurz.

Adatační kurz
Adatační kurz
Adatační kurz
Evropský sociální fond v ČR
Jihočeský kraj
EU peníze školám
ROP - bazén Blatná