Základní škola Jana Amose Komenského

"Veřejné záležitosti patří do veřejnosti. Co se všech týká stejnou měrou, měli by všichni řešit, nebo o tom přinejmenším vědět."

Jan Amos Komenský

Rozpočet školy

Rozpočet školy pro rok 2018

Schválený rozpočet příspěvkové organizace pro rok 2018

Schváleno Radou města Blatná 13. 12. 2017

Zveřejněno 14. 12. 2017

Střednědobý rozpočtový výhled na roky 2019 - 2020

Schválený střednědobý rozpočtový výhled na roky 2019 - 2020

Schváleno Radou města Blatná 13. 12. 2017

Zveřejněno 14. 12. 2017

Návrh rozpočtu školy pro rok 2018

Návrh rozpočtu byl předložen zřizovateli ke schválení. Po schválení Radou města bude zveřejněn schválený rozpočet školy.

Zřizovateli předloženo 05. 10. 2017

Zveřejněno 05. 10. 2017

Návrh Střednědobého rozpočtového výhledu na roky 2019-2020

Návrh Střednědobého rozpočtového výhledu na roky 2019-2020

Zřizovateli předloženo 05. 10. 2017

Zveřejněno 05. 10. 2017

Střednědobý rozpočtový výhled pro ZŠ

Dle informace MF ČR bude škola připravovat Střednědobý rozpočtový výhled na roky 2019-2020 při přípravě rozpočtu pro rok 2018.

Evropský sociální fond v ČR
Jihočeský kraj
EU peníze školám
ROP - bazén Blatná