Skok na hlavní obsah Skok na menu
Základní škola J. A. Komenského Blatná

Úvodní stránka - Aktuality

Rozpis konzutačních odpolední a třídních schůzek

Aktualizováno: 2021-09-16 11:20:48

Vážení rodiče.
Letošní rok jsme připravili pro pravidelnou možnost konzultace se všemi pedagogy dny, ve kterých budou organizovány třídní schůzky nebo konzultační odpoledne.
Mimo tyto pravidelné termíny jsou pedagogové k dispozici na základě individuální domluvy.
Rozpis termínů konzultačních odpolední a třídních schůzek

Nová mobilní aplikace pro držitele průkazů ISIC, ITIC a ALIV

Aktualizováno: 2021-09-13 12:09:22

Vážení rodiče, milí žáci.
V současnosti byla aktivována nová aplikace podporující průkazy ISIC.
Podrobnější informace najdete v sekci Informace pro rodiče => Průkazy ISIC Školák

Návrat z dovolené v cizině

Aktualizováno: 2021-09-13 10:01:48

Zákonní zástupci žáků, kteří se vrací do školy ze zahraniční dovolené, jsou povinní sledovat informace k povininostem po návratu ze zahraničí dle seznamu zemí s různým stupněm rizka nákazy.
Informace a správný postup je zveřejněn na stánkách MZdrav - odkaz
Pravidla pro vstup do České republíky ze zahraničí (grafický přehled)

Výjimky:
Od povinnosti testu a karantény jsou osvobozeny osoby, které prodělaly COVID maximálně před 180 dny, jsou očkované (nutné písemně doložit).
Dodatek:
S ohledem na obtíže zejména rodičů po návratu dětí ve věku 6 až 12 let, které podléhají stejným pravidlům jako dospělé osoby, avšak nemohou být ještě očkovány, se přistoupilo k možnosti ukončit povinnou samoizolaci negativním výsledkem PCR testu provedeného na území České republiky (nejde-li o děti, které mají výjimku z jiného důvodu, např. z titulu prodělaného onemocnění COVID-19). Rodiče tak mohou dítě již před cestou např. z dovolené objednat dítě na PCR test ihned po příjezdu a doba povinné samoizolace tak může činit jen několik hodin s ohledem na délku vyhodnocení výsledku testu. Toto opatření je přiměřené a potřebné s ohledem na alespoň částečnou eliminaci rizika importu onemocnění s tím, že se již nově u této věkové skupiny nebude vyžadovat ani test před cestou do České republiky. Navíc stále je možné využít možnosti provedení RT-PCR testu zdarma v určitém časovém období.

Třídní schůzky

Aktualizováno: 2021-09-08 19:01:25

Pro všechny proběhnou třídní schůzky pro informování zákonných zástupců o organizaci chodu školy dle aktuálních protiepidemiologických podmínek, seznámení se školním řádem a pravidly hodnocení, školním vzdělávacím programem, podmínkami organizace případné distanční výuky, kritérii hodnocení v jednotlivých předmětech, organizací adaptačních pobytů v 6. ročníku, LVVZ a dalšími třídními informacemi.
Rozpis jednotlivých termínů a formy schůzek je uveřejněn v sekci Školní rok 2021/2022 => Organizace .
Z důvodu zajištění zvýšených hygienických požadavků na provoz školy prosíme zákonné zástupce, aby po celou dobu pobytu ve škole a na třídních schůzkách použili roušky - naši pedagogové je použijí také pro vzájemnou ochranu zdraví. Děkujeme.

Adaptační kurzy

Aktualizováno: 2021-08-30 14:43:19

V letošním školním roce jsme opět na začátek září zařadili adaptační kurzy - pro 6. ročník - 13. - 15. září.
Od této aktivity si slibujeme správné nastavení vztahů v třídních kolektivech. Žáci se během her a soutěží lépe poznají a naučí se spolupracovat. I pro třídní učitele bude přínosem, protože žáky poznají v jiném prostředí, než je běžná třída a výuka.
Adaptační pobyty se staly pravidelnou činností na začátku 6. ročníku, čímž budeme plnit oblast sociální a osobnostní gramotnosti, která je jedním ze základních záměrů vzdělávání.

Zahájení nového školního roku - 2021/2022

Aktualizováno: 2021-08-30 14:43:17

Zahájení nového školního roku - 2021/2022

Nový školní se nazadržitelnými kroky blíží a s tím přichází i povinnost nastavit pravdila provozu dle stávajících podmínek vzhledem k epidemiologické situaci.
Zveřejněná pravidla:
Metodika provozu školy, školní družiny a jídelny pro školní rok 2021/2022
Grafické zpracování řešení případné pozitivity žáka na COVID-19
Pravidla organizace budou zveřejňovány v sekci Informace pro rodiče => Koronavirus a průběžně upravována dle aktuálních pravidel protiepidemiologických opatření.
Věřím, že ale společnými silami a za přispění vzájemné ohleduplnosti a podpory najdeme cestu, jak za mnohem náročnějších podmínek pomoci Vašim dětem - našim žákům zvládnout povinnosti školního roku 2021/2022.

Režim návratu ze zahraničí

Aktualizováno: 2021-08-30 14:42:35

Pod odkazem je zveřejněno, jak správně postupovat po návratu ze zahraničí z důvodu vyhlášených opatření pro ochranu zdraví.
Informace pro školy a školská zařízení - režim návratu ze zahraničí

Výsledky celostátních finále Pangey

Aktualizováno: 2021-08-18 12:05:04

Na konci června letošního školního roku proběhla celostátní finálová kola matematické soutěže PANGEA za letošní i loňský rok, protože kalendář soutěže byl pozměněn na základě vyhlášených mimořádných opatření.
Z každého ročníku nám postoupil jeden nadaný matematik a zúčastnil se finále. Oba se umístili na předních celostátních příčkách.
Za ročník 2020 nás reprezentoval Štěpán Flandera, dnes již student 1. ročníku Gymnázia Strakonice, který obsadil krásné 20. místo. V ročníku 2021 postoupil letošní čerstvý druhostupňák - Tomáš Čanda, který ve finále vybojoval 22. místo.
Oběma matematikům blahopřejeme k vynikajícím výsledkům a děkujeme za skvělou reprezentaci školy. Paním učitelkám, které je připravovaly, děkujeme za odbornou pomoc.
Výsledky soutěží

Prázdninový čas

Aktualizováno: 2021-08-18 12:04:58

30. června se školou rozezněl naposledy v tomto školním roce školní zvonek a žákům byla rozdána vysvědčení, slavnostně jsme se rozloučili se žáky 9. ročníku a nastal dlouho očekávaný čas prázdnin.
Všem žákům i pracovníkům děkuji za skvělou školní práci, kterou odvedli za uplynulých deset pracovních měsícům, rodičům za spolupráci při řešení vzniklých školních problémů či za podporu svých ratolestí při vzdělávání. Všem patří velká poklona za skvělé zvládnutí přechodu a provozu v době distanční výuky.
Všem přeji krásné prožití letních prázdninových dní.

Na všechny žáky i pracovníky se budeme těšit 1. září při zahájení nového školního roku 2021/2022.
Mgr. Krapsová Jana

Informace pro uživatele blatenského bazénu na letní období

Aktualizováno: 2021-08-18 12:04:53

Ředitel TS informuje žáky a jejich rodiče, že v době prázdnin je podmínkou pro vstup do bazénu předložení čestného prohlášení (viz odkaz níže). U dětí mladších 18- ti let musí dokument podepsat zákonný zástupce.
Čestné prohlášení rodičů pro vstup do areálu Plaveckého bazénu Blatná

Pravidla pro hodnocení 2. pololetí

Aktualizováno: 2021-08-18 12:04:30

Pravidla pro hodnocení 2. pololetí

Hodnocení na vysvědčení na závěr školního roku vychází z pravidel pro hodnocení, která jsou součástí školního řádu. Žáci budou hodnoceni známkou dle pravidel pod odkazem.
Hodnocení v předmětu za období 2. pololetí

Poděkování za pomoc z fondu SIDUS

Aktualizováno: 2021-08-18 12:04:06

Milí žáci, vážení rodiče,
dovolujeme si vám všem jménem FONDu SIDUS poděkovat za přispění do veřejné sbírky na pomoc zdravotně postiženým dětem v procesu léčby a rehabilitace a ke zlepšení kvality jejich běžného života.
Za tři dny organizované sbírky se prodaly všechny magnetky, které škola měla k dispozici, a vybrala se částka 2000,- Kč.

Certifikát dárce za pomoc při Veřejné sbírce
členové žákovského parlamentu

Letní dotované kempy

Aktualizováno: 2021-08-18 12:03:46

MŠMT vypsalo dotační program pro organizátory letních doučovacích kempů, které budou tudíž zdarma.
Pokud budete mít zájem poslat své dítě na podobnou letní aktivitu, nabízíme několik odkazů:
Děti bez hranic
Rekreace pro děti - Letní vzdělávací kempy
Sport joy - příměstské tábory
Letní kemp Choltice
Kroužky a tábory
Příměstské tábory Laser-game Písek
Letní kempy - Český západ
Spolky organizující tábory a kroužky
Příměstský tábor - DDM Blatná
Aktivní léto s doučování na Krašovské

Třídní schůzka pro budoucí 1. třídy

Aktualizováno: 2021-08-18 12:03:41

Vážení rodiče budoucích prvňáčků.
Paní učitelky z budoucích prvních tříd pro vás připravily krátký dopis, který je přílohou tohoto sdělení, kde Vám přiblíží první dny příštího školního roku a provozu školy.
Třídní schůzka bude organizována začátkem září, kde již se navzájem trochu poznáte.
Věřím, že nejvíce vás zajímá, do které třídy Vaše dítě nastoupí. Během příštího týdne Vás prostřednictvím zaregistrovaného mailového kontaktu osloví přímo již budoucí třídní učitelka Vašeho dítěte a sdělí Vám další podrobnosti.

V případě jakýchkoliv dalších nejasností se nebojte nás kontaktovat, jsme připraveni Vám všechny dotazy zodpovědět.
Dopis pro rodiče budoucích prvňáčků

Výsledky mezinárodní matematické soutěže Pangea

Aktualizováno: 2021-08-18 12:02:52

V online režimu proběhlo školní kolo mezinárodní matematické soutěže Pangea. Výsledky byly započteny do republikového pořadí.
Nejlépe se na naší škole v jednotlivých kategoriích umístili následující žáci:
4. ročník - Viktora Šimon (IV. A)
5. ročník - Slavíková Kateřina (V. B)
6. ročník - Čanda Tomáš (VI. B) - postup do finálového kola
7. ročník - Vilítová Markéta, Tůma Tadeáš (VII. B)
9. ročník - Baťka Vojtěch (IX. A)
Blahopřejeme všem soutěžícím za skvělé výsledky. Děkujeme vyučujícím matematiky za přípravu soutěžících.
Výsledky ostatních účastníků soutěže najdete na odkazu: Výsledky soutěží