Skok na hlavní obsah Skok na menu
Základní škola J. A. Komenského Blatná

Úvodní stránka - Aktuality

Zemědělství žije

Aktualizováno: 2023-09-08 18:10:55

Zemědělství žije

5. a 9. třídy vyrazily v pátek 8. září na agro dny "Zemědělství žije" do Kadova.
Program:
Prošli jsme naučnou stezku, která prověřila, jaké mají děti znalosti o zemědělství a zároveň se zde dozvěděly mnoho nových informací o pěstování a chovu dobytka. Na louce si děti prohlédly vystavenou zemědělskou techniku. V jezdecké hale mohli návštěvníci ochutnat výrobky od regionálních farmářů. Po přesunu do Lnářského Málkova děti získaly informace o fungování bioplynové stanice a prohlédly místní kravín.
Odkaz na fotografie ve fotogalerii

Změna jídelníčku

Aktualizováno: 2023-09-07 15:45:31

Vážení rodiče, milí žáci,
z vážných akutních personálních problémů se mění jídelníček na pátek 08/09/2023.
V pátek paní kuchařky připraví nudle s mákem, polévka dle nabídky. (Plánované nudle s mákem v pozdější nabídce budou změněny dodatečně.)
Případné odhlášky z důvodu nečekané změny jsou možné na telefonním čísle 383 422 093 ještě v pátek 08/09/2023 ráno do 8:00.
Děkujeme za pochopení.
Gabriela Kopáčková, vedoucí ŠJ

Okénko do prvního školního dne

Aktualizováno: 2023-09-07 09:10:11

Okénko do prvního školního dne

V pondělí 4. září znovu žáci usedli do školních lavic.
S nejmladšími žáčky do školy přišli i jejich nejbližší, aby je podpořili v tento významný den.
Všichni si velký životní krok užili - nejen prvňáčci a skřítkové.
Odkazy do fotogalerie:
První školní den v přípravné třídě
První školní den v 1. B
První školní den v 1. A

Adaptační kurz (13/09/2023 - 15/09//2023)

Aktualizováno: 2023-09-04 18:31:09

Adaptační kurz (13/09/2023 - 15/09//2023)

Na začátku školního roku pravidelně naši šesťáci vyrážejí na třídenní adaptační pobyt jako vstup na 2. stupeň, pro ještě lepší stmelení kolektivů a seznámení se s novými třídními učitelkami.
Zažijí mnoho pěkných společných chvil protkaných různými hrami.

Nabídka kroužků VESELÉ VĚDY

Aktualizováno: 2023-09-04 18:31:01

Nabídka kroužků VESELÉ VĚDY

Vážení rodiče, milí žáci 1. - 5. tříd.
Nabízíme možnost přihlášení do kroužku VESELÉ VĚDY. V případě naplnění minimálního počtu zájemců budou kroužky provozovány v prostorách naší školy.
Pro kroužky je nabízena podpora z dotačního programu My v tom Jihočechy nenecháme. Podrobnější informace v dopise.
Zdraví vás realizátor kroužků - Veselá věda

Začátek plaveckého výcviku

Aktualizováno: 2023-09-04 18:30:55

Ve čtvrtek 7. září začne plavecký výcvik 4. tříd, který absolvují žáci v Plavecké škole při Plaveckém stadionu v Písku. Během deseti dvouhodinových lekcí se žáci seznámí se základními plaveckými styly a zvládnou základní techniky plavání.

Třídní schůzky tříd s novými třídními učiteli

Aktualizováno: 2023-09-04 18:30:42

Ve čtvrtek 07. 09. 2023 proběhnou třídní schůzky tříd, ve kterých dochází ke změně třídního učitele, první a přípravné třídy.
Přesné termíny budou oznámeny prostřednictvím žákovských knížek (notýsku, popř. mailem).
Časy třídních schůzek:
přípravná třída - termín bude ještě upřesněn
I. A - od 14:30
I. B - od 15:00
IV. A - od 15:00
IV. B - od 15:00
VI. A - od 16:00
VI. B - od 16:00

První školní týden roku 2023/2024

Aktualizováno: 2023-09-04 18:30:37

V prvním školním týdnu tohoto roku bude výuka probíhat následujícím způsobem:
V úterý nebude probíhat žádná odpolední výuka, tj. hodiny po obědě jsou zrušené.
Ve dnech středa, čtvrtek, pátek:

- 1. a 2. třídy nebudou mít hodiny nepovinného předmětu anglický jazyk z důvodu zjišťování zájmu. Od dalšího týdne bude výuka probíhat dle rozvrhu.
- 7. - 9. třídy nebudou mít v těchto dnech odpolední výuku, tj. hodiny po obědě jim odpadají. U 9. tříd nebude probíhat ani výuka povinně volitelných předmětů v nultých hodinách (od 7:00).
Děkujeme za pochopení.

Zahájení nového školního roku

Aktualizováno: 2023-09-04 18:30:29

Zahájení nového školního roku

4. září zahájíme nový školní rok. Věříme, že se po krásných letních dnech všichni rádi uvidíme a těšíme se na deset měsíců spolupráce či zajímavých aktivit.
Společnými silami a za přispění vzájemné spolupráce a podpory najdeme cestu, jak pomoci Vašim dětem - našim žákům zvládnout povinnosti školního roku 2023/2024.

Organizace prvního dne:
Žákům začíná výuka ve pondělí 04/09/2023 v 8:00 a bude trvat pouze 1 vyučovací hodinu. V případě potřeby mohou poté využít služby školní družiny.

S sebou si přinesou psací potřeby a zápisník pro zaznamenání prvních informací k novému školnímu roku (rozvrh, pokyny pro rodiče, nákup pomůcek, požadovanou startovní částku do školní pokladny, apod.). Mohou si již přinést i další potřeby do školy dle zadání z konce loňského školního roku (výtvarné potřeby, cvičební úbor, přezůvky).
Prvňáčci a děti v přípravné třídě absolvují svou první školní hodinu v doprovodu svých rodičů. Rodičům budou také k dispozici informace od vedoucí školní družiny (přihlášky, odpovědi na otázky, evidence požadovaných čipů pro vyzvedávání dětí) a vedoucí školní jídelny (přihlášky ke stravování, obědové čipy, pravidla objednávání a odhlašování obědů, popřípadě složení doplatků, které neprošly bezhotovostní platbou).
Další informace k nadcházejícímu školnímu roku dostanou nejen rodiče prvňáčků, dětí v přípravné třídě nebo nových žáků, ale všichni žáci či jejich rodiče od třídních učitelek či třídního učitele během prvního dne nebo na nejbližším třídních schůzkách.
Všem přejeme šťastný start do nového školního roku.

Prázdninový čas

Aktualizováno: 2023-09-04 18:30:16

30. června se školou rozezněl naposledy v tomto školním roce školní zvonek a žákům byla rozdána vysvědčení, slavnostně jsme se rozloučili se žáky 9. ročníku a nastal dlouho očekávaný čas prázdnin.
Všem žákům i pracovníkům děkuji za skvělou školní práci, kterou odvedli za uplynulých deset pracovních měsícům, rodičům za spolupráci při řešení vzniklých školních problémů či za podporu svých ratolestí při vzdělávání. Všem patří velká poklona za skvělé zvládnutí výuky za neustále se měnících podmínek.
Všem přeji krásné prožití letních prázdninových dní.

Na všechny žáky i pracovníky se budeme těšit 4. září při zahájení nového školního roku 2023/2024.
Mgr. Krapsová Jana

Grandfinále Pišqworek (08/12/2022)

Aktualizováno: 2023-09-04 18:26:08

Grandfinále Pišqworek (08/12/2022)

Játrový knedlíček skvěle reprezentoval naši školu a brněnského grandfinále v Pisqworkách si přivezl 21. místo v rámci celé republiky.
Moc blahopřejeme jeho členům - žákům VIII. B - Tomáši Čandovi, Janu Slavíkovi, Michalu Švecovi. Napříč všemi koly jim byla oporou paní učitelka třídní - Hana Šafaříková.
Velké poděkování patří i Městu Blatná, které finančně podpořilo cestu, a panu Čandovi o pomoc při zajištění dopravy.

Postup do republiky - Pišqworky

Aktualizováno: 2023-09-04 18:25:25

Postup do republiky - Pišqworky

Ve středu 23. listopadu vyrazilo postupující družstvo Játrový knedlíček (Čanda Tomáš, Slavík Jan, Švec Michal - VIII. B) do krajského kola soutěže Pišqworky. Výhry a remízy je postupně vyhouply do postupu do republikového finále, které se bude konat 8. prosince v Brně.
Soutěžícím děkujeme za skvělou reprezentaci školy a blahopřejeme k úspěchu. Do dalšího kola budeme přát štěstí. Paní učitelce H. Šafaříkové děkujeme za organizační zajištění soutěže.
Výsledky soutěží

HURÁ - MÁME BRONZ!!!! v republikovém finále Battlefield

Aktualizováno: 2023-09-04 18:25:12

HURÁ - MÁME BRONZ!!!! v republikovém finále Battlefield

V pátek 24. června 2022 - v den 80. výročí vypálení obce Ležáky - se konalo republikové finále branné soutěže Battlefield (navazující kolo na krajské kolo branné soutěže POKOS), do kterého postoupilo naše úspěšné družstvo žáků IX. A.
Vůbec jsme nevěděli, co je v tomto kole čeká, ale přesto jsme přípravu nezanedbaili. Žáci se zlepšovali ve střelbě, v topografických dovednostech a rozšiřovali si vědomosti z válečného období kolem událostí spojených s obcí Ležáky.
Na cestu se vypravily obě devítky, aby podpořily své zástupce. Podporou jim byli i učitelé, kterří se podíleli na jejich intenzivní přípravě, i paní starostka Blatné - paní K. Malečková, která zastoupiila pana místostarostu P. Ounického a p. M. Dolejše (oba se věnovali našemu družstvu a pomohli jim v přípravě na mnoho disciplín).
Ráno v 6:00 jsme se všichnii nalodilli na palubu autobusu, který nám poskytl vojenský útvar Klatovy (za což moc děkujeme).
V 10:30 se družstvo šťastně zaregistrvalo do soutěže. Po přesunu do nedalekého prostoru žáci vyběhli na skoro dvouhodinový terénní závod se sedmi úkoly (střelba ze vzduchovky, hod granátem na cíl, togografické úkoly, netradiční transport raněného, pamětní úkol, poslechový a komunikační úkol na téma kolem historických událostí spjatých s Ležáky). Žáci prokázali skvělou spolupráci, znalosti i fyzickou přípravu.
Veškeré předchozí roky zúročili opravdu skvěle - získali krásnou bronzovou medaili (Vaněčková Kristýna, Balogová Michaela, Postřehovská Adéla, Hůrka Vít, Schwarz Tomáš, Hanousek David).
VŠEM MOC BLAHOPŘEJEME. Toto vítězství prokázalo, že snaha, nadšení, píle a přijímání veškeré pomoci (tréninky, výuka, nabídka pedagogů pro rozšiřování běžného povědomí) vedou ke skvělým výsledkům. Děkujeme soutěžícím za jejich plné nasazení a všem, kteří je připravovali (padagogoům i zástupcům města Blatná), za jejich neuvěřitelnou pomoc a podporu. Velké poděkování patří i vojenskému útvaru Klatovy za poskytnutý autobus s pohodovým a humorem jiskřícím trojčlenným doprovodem.
Fotogalerie

POKOS - Zvedněme děti od počítačů

Aktualizováno: 2023-09-04 18:25:03

POKOS - Zvedněme děti od počítačů

V pátek 03/06/2022 proběhlo krajské kolo branné soutěže organizované Krajským velitelstvím České Budějovice a Krajským úřadem Jihočeského kraje.
Z oblastního kola vyrazilo vítězné družstvo - naše šestice z IX. A. Všichni se důkladně připravovali - pod vedením pana místostarosty Pavla Ounického a vedoucího krizové štábu Martina Dolejše se zdokonalovali v technikách topografie, vázání uzlů, střelby a základnímu ovládání raftu. Naši tělocvikáři - manželé Tereza a Miroslav Šafrovi jim pomohli ve fyzické přípravě, pan učitel jim ještě doplnil historické znalosti a paní učitelka Lucie Novotná je připravila na poskytování první pomoci.
A důkladná příprava přinesla ovoce. Po náročném plnění všech stanovišť ani nečekalli, že by mohli v soutěžním poli tak uspět. Proto když byly vyhlašovány výsledky, nemohli uvěřit vlastním uším - první místo a postup do republikového finále.
Soutěžícím srdečně blahopřejeme, paní učitelce třídní Evě Černé za organizační zajištění soutěže a všem, kteří jim pomohli k takovému úspěchu, velmi děkujeme. V pátek 24/06/2022 jim budeme držet palce ve finále!
Článek na portálu Krajského velitelství
Fotogalerie
Článek v elektronické verzi Týdeník Strakonicko
Výsledky soutěží

Výsledky oblastního kola Branné soutěže

Aktualizováno: 2023-09-04 18:24:48

Výsledky oblastního kola Branné soutěže

V pondělí 9. května - symbolicky v období ukončení 2. světové války - proběhlo oblastní kolo BRANNÉ SOUTĚŽE, do kterého postoupila 3 naše družstva, která vzešla ze školního souboje 12 třídních družstev (21. dubna).
Všem jsme drželil palce a přáli si, aby jedno družstvo postoupilo do krajského kola. Máme velkou radost, protože se nám přání splnilo. V krajském kole nás bude reprezentovat družstvo IX. A. Na bronzové příčce se umístilo družstvo VIII. B a hned za ním i družstvo VIII. C.
Všichni soutěžící předvedli skvělé výkony, jsme na ně právem pyšní.
Děkujeme všem za skvělou reprezentaci, paní učitelce Zdeňce Jestřábové za organizační zajištění soutěže a postupujícímu družstvu přejeme do dalších klání hodně štěstí.
Výsledky soutěží
Odkaz na fotografie z akce