Skok na hlavní obsah Skok na menu
Základní škola J. A. Komenského Blatná

Obědy pro jihočeské děti

Obědy pro jihočeské děti

Pubicita - plakát

Naše škola je již v systému registrována.

Všechny informace naleznete zde.

Příspěvek na školní stravování mohou získat pouze rodiny, které pobírají alespoň jednu z uvedených dávek:

  1. doplatek na bydlení
  2. příspěvek na živobytí
  3. dávku pěstounské péče "odměna pěstouna"
  4. dávku pěstounské péče "příspěvek při pěstounské péči"
  5. dávku pěstounské péče "příspěvek na úhradu potřeb dítěte"

Podmínkou pro podání žádosti o příspěvek na školní stravování je, aby byl žák přihlášen ke školnímu stravování v naší školní jídelně. Nejprve je tedy nutné vyřídit si přihlášku ke stravování a až poté je možné požádat o příspěvek na školní stravování.

Žádost o příspěvek na školní stravování se podává elektronicky po vyplnění a odeslání formuláře.

Žádost o dotaci na školní stravování může být podána pouze pro děti ve věku 2 – 26 let.

Přihláška pak bude automaticky doručena zvolené organizaci poskytující školní stravování, která ve spolupráci s Úřadem práce prověří nárok daného dítěte/žáka/studenta na poskytnutí příspěvku na stravování dle podmínek dotačního programu (tj. rodina pobírá doplatek na bydlení nebo příspěvek na živobytí nebo odměnu pěstouna nebo příspěvek při pěstounské péči nebo příspěvek na úhradu potřeb dítěte). Výsledek prověření bude automaticky poskytnut zvolené organizaci poskytující školní stravování a zároveň bude odeslán na mail uvedený v elektronické přihlášce. V případě kladného posouzení může žák začít čerpat prostřednictvím vybrané organizace příspěvek na školní stravování. Podminkou pro čerpání je schválení dotace škole/školní jídelně (zahájení čerpání pravděpodobně říjen/listopad 2023).

Odeslání žádosti o příspěvek na školní stravování můžete provést samostatně, nebo Vám může poskytnout pomoc třetí osoba (sociální pracovník, organizace poskytující školní stravování, příp. také krajský úřad).

TERMÍN PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ

Elektronické žádosti lze podávat od 1.9.2023. Možné je pouze elektronické podání žádosti o příspěvek na školní stravování přes tento portál, žádosti podané jinou formou nemohou být přijaty.

Škola bude následně podávat na Jihočeský kraj žádost o dotaci, kam zahrne všechny rodiči podané žádosti. Pokud budete žádost podávat, bylo by vhodné ji podat do 20. 9. 2023 tak, abychom mohli co nejdříve jako škola podat žádost o dotaci a mít prostředky co nejdříve přiděleny.

Možnost čerpání dotace je vázána na schválení žádosti a podepsání smlouvy školy s Jihočeským krajem (předpokládaný termín přelom října/listopadu 2023, smlouva bude platná do 08/2025)

Žádost byla schválena 16.11.2023. Od tohoto dne je možné začít čerpat příspěvky na stravování registrovaných dětí. Smlouva je platná od 01.09.2023 do 31.08.2025.