Základní škola Jana Amose Komenského

"Šťastný národ, který má hojnost dobrých škol a dobrých knih."

Jan Amos Komenský

Zápis do 1. ročníku

Termíny zápisu:

 • pátek 3. 4. 2020 od 14:00 do 17:00 hodin
 • sobota 4. 4. 2020 od 9:00 do 11:00 hodin

Prvňáček na zkoušku pro MŠ Vrchlického Blatná
Prvňáček na zkoušku pro MŠ Šilhova Blatná

 • Prvňáčkem na zkoušku - Mateřská škola Šilhova (21. února 2020), Mateřská škola Vrchlického (14. února 2020)
  • připravený program v 1. třídách
  • soutěžní program s odměnami v tělocvičně pod patronací žáků 8. ročníku

PlakáT HURÁ DO ŠKOLY
Program HURÁ DO ŠKOLY

 • Hurá do školy - 18. 03. 2020 (začátek od 15:00 hodin) - program pro rodiče i budoucí prvňáčky
  • pro rodiče
   • informativní schůzka k zápisu - informace podají:
    • společné zahájení akce
    • vedení školy - administrativní záležitosti zápisu (ředitelna, kancelář zástupkyně ředitelky školy)
    • třídní učitelky budoucích 1. tříd, výchovná poradkyně - průběh výuky, školní pomůckách, ukázky učebnic a pracovních sešitů (učebna III. A)
    • školní speciální pedagožka - nabízené služby, individuální poradenství při posuzování školní zdralosti (pracoviště speciální pedagožky)
    • pedagogové, žáci 9. ročníku - prohlídka budovy s průvodcem (sraz u školní jídelny)
    • pracovnice školní kuchyně - občerstvení pro rodiče (školní jídelna)
   • prohlídka školy
  • pro děti
   • ukázky z hodin se zapojením předškoláků (uzpůsobeno věku budoucích prvňáčků)
   • výtvarná dílna
   • filmový koutek
   • drobné občerstvení
   • program připravený pod patronací žáků 5. a 9. ročníku
 • Co by měl budoucí prvňáček zvládnout?

  • Měl by mít zažité základní hygienické návyky (hygiena před jídlem, po použití toalety, používání kapesníku,...).
  • Měl by se o sebe umět samostatně postarat (oblékání, obouvání, zavazování tkaničky, základní příprava věcí, úklid věcí ve třídě a v šatně, samostatnost při jídle, ...).
  • Měl by mít vyhraněnou pravo-levou orientaci ruky.
  • DESATERO BUDOUCÍHO ŠKOLÁKA

  Co by měl budoucí prvňáček umět? - V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NENÍ PODMÍNKOU PRO PŘÍJETÍ DO 1. TŘÍDY (Zápis nejsou přijímací zkoušky!)

  • rozeznávat základní geometrické tvary (čtverec, obdélník, kruh, trojúhelník)
  • pojmenovávat základní barvy
  • vyjmenovat čísla od 1 do 10
  • počítat věci do 5
  • pokud dítě projevuje zájem o písmena a číslice -

   nebránit, ale určitě NENUTIT => NAUČIT PÍSMENA A ČÍSLICE JE ÚKOLEM ŠKOLY

  Vlastní zápis do 1. ročníku

  Další základní informace naleznete v dokumentu: "Sdělení o zápisu".

  K zápisu přijdou děti s aspoň jedním zákonným zástupcem.

  Zákonní zástupci jsou povinni předložit následující doklady:

  • občanský průkaz jednoho zákonného zástupce
  • rodný list dítěte

  Spádové oblasti ve "Sdělení o zápisu" jsou informativní. Zákonní zástupci se sami rozhodnou, kterou základní školu bude jejich dítě navštěvovat - na tuto školu přijdou k zápisu (jen u zápisu nahlásí spádovou školu).

  Všichni rodiče odevzdají či vyplní na místě:

  • Dotazník pro rodiče (k dispozici v některých mateřských školách)
  • Žádost o přijetí na školu (k dispozici v některých mateřských školách)

  Dokumenty je možné stáhnout ze sekce Informace pro rodiče/Dokumenty ke stažení

  Rodiče si odnesou:

  • seznam pomůcek do 1. třídy
  • identifikační číslo svého dítěte

  Odklad povinné školní docházky

  Zákonní zástupci jsou povinni přivést dítě k zápisu, i když budou žádat o odklad povinné školní docházky. Ve škole pak získají žádost o odklad, ke které musí doložit 2 posudky: posudek příslušného poradenského zařízení (zprávu z pedagogicko – psychologické poradny) a posudek odborného lékaře či klinického psychologa. Na základě těchto dokumentů ředitelka školy rozhodne o povolení odkladu školní docházky. Podklady je dobré dodat škole v den zápisu dítěte.

  Pokud zákonní zástupci nemají ještě dokumenty pro doložení odkladu vyřízeny, jsou povinni odevzdat při zápisu aspoň žádost o odklad, aby nebyla porušena lhůta pro podání žádosti o odklad.

  Žádost si zákonní zástupci mohou vyzvednout a vyplnit u zápisu nebo si ji mohou přinést již vyplněnou k zápisu. Možnost stažení dokumentu je v sekci DOKUMENTY KE STAŽENÍ

  Předčasné zařazení do 1. ročníku

  Pokud se zákonní zástupci dítěte rozhodnou pro předčasné zařazení, přivedou též dítě k zápisu. Následně musí doložit tyto dokumenty:

  • děti narozené od 1. září 2014 do 31. prosince 2014 - doporučení školského poradenského zařízení
  • od 1. ledna 2015 do 30. června 2015 - doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře

  Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte

  Dle novely školského zákona se výsledky přijímání dětí do 1. ročníku základní školy pro školní rok 2019/2020 sdělují oficiálním vyvěšením seznamu identifikačních kódů zapsaných dětí, které byly přijaty na naši školu. Škola je povinna tento seznam umístit na webové stránky školy a na veřejně přístupné místo školy (vývěsní tabule na vstupních dveřích školy).

  Seznam přijatých dětí do 1. ročníku

  Evropský sociální fond v ČR
  Jihočeský kraj
  EU peníze školám
  ROP - bazén Blatná