Základní škola Jana Amose Komenského

"Nedopusť, aby ti zlí zabraňovali jednat dobře. Chválou jejich musíš pohrdat, utrhání jejich si nevšímat. Chtěj býti zlými spíše nenáviděn, nežli uctíván."

Jan Amos Komenský

Zápis do 1. ročníku

Termíny zápisu:

 • pátek 5. 4. 2019 od 14:00 do 17:00 hodin
 • sobota 6. 4. 2019 od 9:00 do 11:00 hodin

Předcházející akce pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče

 • Prvňáčkem na zkoušku - Mateřská škola Šilhova (?????????), Mateřská škola Vrchlického (???????????)
  • připravený program v 1. třídách
  • soutěžní program s odměnami v tělocvičně pod patronací žáků 8. ročníku
 • Půjdem spolu do pohádky - ??????????????? (od 15:00 hodin) - program pro rodiče i budoucí prvňáčky
  • pro rodiče
   • informativní schůzka k zápisu - informace podají:
    • ředitelka školy - o provozu školy
    • třídní učitelky budoucích 1. tříd - o průběhu výuky, školních pomůckách, ukázka učebnic a pracovních sešitů
    • pracovnice školního poradenského pracoviště - o nabízených službách
   • prohlídka školy
  • pro děti
   • soutěže a hry
   • výtvarná dílna
   • promítání pohádek
   • program připravený pod patronací žáků 5. a 9. ročníku

Co by měl budoucí prvňáček zvládnout?

 • Měl by mít zažité základní hygienické návyky (hygiena před jídlem, po použití toalety, používání kapesníku,...).
 • Měl by se o sebe umět samostatně postarat (oblékání, obouvání, zavazování tkaničky, základní příprava věcí, úklid věcí ve třídě a v šatně, samostatnost při jídle, ...).
 • Měl by mít vyhraněnou pravo-levou orientaci ruky.
 • DESATERO BUDOUCÍHO ŠKOLÁKA

Co by měl budoucí prvňáček umět? - V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NENÍ PODMÍNKOU PRO PŘÍJETÍ DO 1. TŘÍDY (Zápis nejsou přijímací zkoušky!)

 • rozeznávat základní geometrické tvary (čtverec, obdélník, kruh, trojúhelník)
 • pojmenovávat základní barvy
 • vyjmenovat čísla od 1 do 10
 • počítat věci do 5
 • pokud dítě projevuje zájem o písmena a číslice -

  nebránit, ale určitě NENUTIT => NAUČIT PÍSMENA A ČÍSLICE JE ÚKOLEM ŠKOLY

Vlastní zápis do 1. ročníku

Další základní informace naleznete v dokumentu: "Sdělení o zápisu".

K zápisu přijdou děti s aspoň jedním zákonným zástupcem.

Zákonní zástupci jsou povinni předložit následující doklady:

 • občanský průkaz jednoho zákonného zástupce
 • rodný list dítěte

Spádové oblasti ve "Sdělení o zápisu" jsou informativní. Zákonní zástupci se sami rozhodnou, kterou základní školu bude jejich dítě navštěvovat - na tuto školu přijdou k zápisu (jen u zápisu nahlásí spádovou školu).

Všichni rodiče odevzdají či vyplní na místě:

 • Dotazník pro rodiče (k dispozici v některých mateřských školách)
 • Žádost o přijetí na školu (k dispozici v některých mateřských školách)

Dokumenty je možné stáhnout ze sekce Informace pro rodiče/Dokumenty ke stažení

Rodiče si odnesou:

 • seznam pomůcek do 1. třídy
 • identifikační číslo svého dítěte

Odklad povinné školní docházky

Zákonní zástupci jsou povinni přivést dítě k zápisu, i když budou žádat o odklad povinné školní docházky. Ve škole pak získají žádost o odklad, ke které musí doložit 2 posudky: posudek příslušného poradenského zařízení (zprávu z pedagogicko – psychologické poradny) a posudek odborného lékaře či klinického psychologa. Na základě těchto dokumentů ředitelka školy rozhodne o povolení odkladu školní docházky. Podklady je nutné dodat škole v den zápisu dítěte.

Předčasné zařazení do 1. ročníku

Pokud se zákonní zástupci dítěte rozhodnou pro předčasné zařazení, přivedou též dítě k zápisu. Následně musí doložit tyto dokumenty:

 • děti narozené od 1. září 2013 do 31. prosince 2013 - doporučení školského poradenského zařízení
 • od 1. ledna 2014 do 30. června 2014 - doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře

Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte

Dle novely školského zákona se výsledky přijímání dětí do 1. ročníku základní školy pro školní rok 2019/2020 sdělují oficiálním vyvěšením seznamu identifikačních kódů zapsaných dětí, které byly přijaty na naši školu. Škola je povinna tento seznam umístit na webové stránky školy a na veřejně přístupné místo školy (vývěsní tabule na vstupních dveřích školy).

Evropský sociální fond v ČR
Jihočeský kraj
EU peníze školám
ROP - bazén Blatná