Základní škola Jana Amose Komenského

"Havraní křik "zí - tra, zí - tra" je zaručený pohřeb každého podniku."

Jan Amos Komenský

Zápis do 1. ročníku

Zápis pro školní rok 2020/2021

Termíny zápisu:

Termíny byly změněny z důvodu nařízených vládních opatření - rozmezí pro dodání dokladů 06/04/2020 - 27/04/2020.

Popis postupu:

Bezkontaktní zápisy do 1. tříd základních škol

Odkaz na jednotný postup základních škol zřizovaných obcí Blatná v době vyhlášeného mimořádného patření.

Spádové oblasti ve "Sdělení o zápisu" jsou informativní. Zákonní zástupci se sami rozhodnou, kterou základní školu bude jejich dítě navštěvovat - na tuto školu přihlášku (jen nahlásí spádovou školu).

Prvňáček na zkoušku pro MŠ Vrchlického Blatná
Prvňáček na zkoušku pro MŠ Šilhova Blatná

 • Prvňáčkem na zkoušku - Mateřská škola Šilhova (21. února 2020), Mateřská škola Vrchlického (14. února 2020)
  • připravený program v 1. třídách
  • divadelní představení dramatického kroužku
  • soutěžní program s odměnami v tělocvičně pod patronací žáků 8. ročníku

PlakáT HURÁ DO ŠKOLY
Program HURÁ DO ŠKOLY

 • Hurá do školy - ZRUŠENO - program pro rodiče i budoucí prvňáčky
  • pro rodiče
   • informativní schůzka k zápisu - informace podají:
    • společné zahájení akce
    • vedení školy - administrativní záležitosti zápisu (ředitelna, kancelář zástupkyně ředitelky školy)
    • třídní učitelky budoucích 1. tříd, výchovná poradkyně - průběh výuky, školní pomůckách, ukázky učebnic a pracovních sešitů (učebna III. A)
    • školní speciální pedagožka - nabízené služby, individuální poradenství při posuzování školní zdralosti (pracoviště speciální pedagožky)
    • pedagogové, žáci 9. ročníku - prohlídka budovy s průvodcem (sraz u školní jídelny)
    • pracovnice školní kuchyně - občerstvení pro rodiče (školní jídelna)
   • prohlídka školy
  • pro děti
   • ukázky z hodin se zapojením předškoláků (uzpůsobeno věku budoucích prvňáčků)
   • výtvarná dílna
   • filmový koutek
   • drobné občerstvení
   • program připravený pod patronací žáků 5. a 9. ročníku

Co by měl budoucí prvňáček zvládnout?

 • Měl by mít zažité základní hygienické návyky (hygiena před jídlem, po použití toalety, používání kapesníku,...).
 • Měl by se o sebe umět samostatně postarat (oblékání, obouvání, zavazování tkaničky, základní příprava věcí, úklid věcí ve třídě a v šatně, samostatnost při jídle, ...).
 • Měl by mít vyhraněnou pravo-levou orientaci ruky.
 • DESATERO BUDOUCÍHO ŠKOLÁKA

Co by měl budoucí prvňáček umět? - V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NENÍ PODMÍNKOU PRO PŘÍJETÍ DO 1. TŘÍDY (Zápis nejsou přijímací zkoušky!)

 • rozeznávat základní geometrické tvary (čtverec, obdélník, kruh, trojúhelník)
 • pojmenovávat základní barvy
 • vyjmenovat čísla od 1 do 10
 • počítat věci do 5
 • pokud dítě projevuje zájem o písmena a číslice -

  nebránit, ale určitě NENUTIT => NAUČIT PÍSMENA A ČÍSLICE JE ÚKOLEM ŠKOLY

Vlastní zápis do 1. ročníku

Další základní informace naleznete v dokumentu: "Sdělení o zápisu".

Vlastní zápis bude probíhat dle pokynů vydaných na konci března 2020.

Odklad povinné školní docházky

Zákonní zástupci jsou povinni přivést dítě k zápisu, i když budou žádat o odklad povinné školní docházky. Ve škole pak získají žádost o odklad, ke které musí doložit 2 posudky: posudek příslušného poradenského zařízení (zprávu z pedagogicko – psychologické poradny) a posudek odborného lékaře či klinického psychologa. Na základě těchto dokumentů ředitelka školy rozhodne o povolení odkladu školní docházky. Podklady je dobré dodat škole v den zápisu dítěte.

Pokud zákonní zástupci nemají ještě dokumenty pro doložení odkladu vyřízeny, jsou povinni odevzdat při zápisu aspoň žádost o odklad, aby nebyla porušena lhůta pro podání žádosti o odklad.

Žádost si zákonní zástupci mohou vyzvednout a vyplnit u zápisu nebo si ji mohou přinést již vyplněnou k zápisu. Možnost stažení dokumentu je v sekci DOKUMENTY KE STAŽENÍ

Předčasné zařazení do 1. ročníku

Pokud se zákonní zástupci dítěte rozhodnou pro předčasné zařazení, přivedou též dítě k zápisu. Následně musí doložit tyto dokumenty:

 • děti narozené od 1. září 2014 do 31. prosince 2014 - doporučení školského poradenského zařízení
 • od 1. ledna 2015 do 30. června 2015 - doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře

Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte

Dle školského zákona se výsledky přijímání dětí do 1. ročníku základní školy pro příští školní rok sdělují oficiálním vyvěšením seznamu identifikačních kódů zapsaných dětí, které byly přijaty na naši školu. Škola je povinna tento seznam umístit na webové stránky školy a na veřejně přístupné místo školy (vitrína u vstupních dveřích školy).

Seznam přijatých dětí do 1. ročníku

Písemné vyrozumění je rozesíláno pouze v případě nepřijetí dítěte na danou školu.

Evropský sociální fond v ČR
Jihočeský kraj
EU peníze školám
ROP - bazén Blatná