Skok na hlavní obsah Skok na menu
Základní škola J. A. Komenského Blatná

Zápis do 1. ročníku

Zápis pro školní rok 2021/2022

Bezkontaktní zápisy do 1. tříd základních škol

Odkaz na jednotný postup základních škol zřizovaných obcí Blatná v době vyhlášeného mimořádného patření.

Spádové oblasti ve "Sdělení o zápisu" jsou informativní. Zákonní zástupci se sami rozhodnou, kterou základní školu bude jejich dítě navštěvovat - na tuto školu přihlášku (jen nahlásí spádovou školu).

Bezkontaktní zápisy do 1. tříd základních škol

Zápisy do 1. tříd základních škol zřizovaných městem Blatná se uskuteční v termínu od 9. do 30. dubna 2021, ale bez přítomnosti dětí a rodičů.

Ředitelé základních škol musí organizovat zápisy bez osobní přítomnosti dětí ve škole, upřednostnit, pokud je to možné, podání přihlášky také bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole. O tomto postupu rozhodlo Ministerstvo školství v reakci na mimořádná opatření vlády k ochraně obyvatelstva před koronavirem.

Naše škola připravuje aplikaci na zápisy online, kde rodič provede zápis svého dítěte přes online prostředí.

Postup pro zákonné zástupce:

 1. Navštivte webové stránky naší školy a klikněte na odkaz „Online zápis“
 2. V zobrazeném formuláři vyplňte potřebné osobní údaje včetně kontaktních informací. Formulář se poté ihned automaticky odešle do systému naší školy.
 3. Po vyplnění formuláře si přihlášku vytiskněte. Vyplněnou a podepsanou přihlášku odešlete do naší školy jedním z uvedených způsobů
  • v elektronické podobě
   • datovou schránkou
   • e-mailem s elektronickým podpisem)
  • v listinné podobě (vytištěnou, vlastnoručně podepsanou)
   • poštou na adresu školy
   • osobně ji vhodí do speciální schránky umístěné u hlavních dveří školy

  Stejným způsobem dodá zákonný zástupce též prostou kopii rodného listu dítěte.

Výše uvedený elektronický způsob upřednostňujeme pro bezpečnost a pohodlí všech. Čas přijetí žádosti během oznámené doby zápisu není rozhodující pro rozhodnutí o přijetí.

Pokud nemáte možnost elektronického vyplnění formuláře nebo tisku dokumentu, využijte dokumenty získané v mateřské škole nebo se obraťte o pomoc na školu (734 429 806, 383 422 094).

V případě, že se zákonný zástupce rozhodne žádat o odklad povinné školní docházky, označí tuto volbu ve formuláři. Následně si vyplní i žádost o odklad školní docházky a k dokumentům zasílaným škole přiloží žádost a dvě potvrzení:

 1. doporučení školského poradenského pracoviště
 2. doporučení lékaře (pediatra, odborného lékaře) nebo klinického psychologa

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho rodiče, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

Školská poradenská zařízení zajistí nejnutnější služby v souvislosti se zahájením školního roku, tedy typicky žádosti o odklad povinné školní docházky. Správní řízení o odkladu se v těchto případech přeruší do doby vydání doporučení školského poradenského zařízení. Zákonný zástupce, který bude žádat o odklad povinné školní docházky, podá přihlášku stejným způsobem. K tištěné přihlášce přiloží také žádost o odklad a požadovaná doporučení. V případě dotazů volejte na číslo 734 429 806, 383 422 094.

Ministerstvo doporučuje, aby školy po ukončení mimořádných opatření uspořádaly setkání se zapsanými dětmi, aby měly možnost seznámit se se školou či učiteli. To jistě uděláme, i když většina dětí naši školu dobře zná díky spolupráci s našimi mateřskými školami.

Rodičům budoucích prvňáků doporučujeme sledovat náš web pro aktuální informace.

V případě jakýchkoliv dotazů k průběhu zápisu nás neváhejte kontaktovat na čísle 734 429 806, 383 422 094.

Děkujeme za pochopení a spolupráci.

Prvňáčkem na zkoušku pro MŠ Vrchlického Blatná

Akce z důvodu mimořádných opatření neproběhla.

Prvňáčkem na zkoušku pro MŠ Šilhova Blatná

Akce z důvodu mimořádných opatření neproběhla.

 • Prvňáčkem na zkoušku - Mateřská škola Šilhova (zrušeno), Mateřská škola Vrchlického (zrušeno
  • připravený program v 1. třídách
  • divadelní představení dramatického kroužku
  • soutěžní program s odměnami v tělocvičně pod patronací žáků 8. ročníku

Hurá do školy

Vážení rodiče budoucích prvňáčků.

Již dříve jsme vám na webu školy zveřejnili informační portál k představení naší školy, když vám současná situace nedovolí skutečnou prohlídku školy.

Zvláštní prezentační web pro představení školy

Připravujeme pro vás online setkání HURÁ DO ŠKOLY, ve kterém budete moci dostat odpovědi na případné dotazy k zápisu do 1. ročníku a výuce v 1. třídě.

Na setkání s vámi se těší vedení školy i budoucí paní učitelky 1. tříd.

Akce se bude konat ve středu 7. dubna od 16:30 hodin v online prostředí Google Meet.

Podrobnosti najdete na odkazu Připojení ke schůzce k zápisu.

HURÁ DO ŠKOLY

Online schůzka - připojení

Vážení rodiče budoucích prvňáčků.

Pro připojení ke schůzce 7. dubna od 16:30 bude sloužit komunikační webový nástroj Google Meet. Prostředí je spustitelné v internetovém prohlížeči (nejlépe v Google Chromu - odkaz na stažení) nebo přes aplikaci v mobilním telefonu Meet. Abyste k dané schůzce dostali přístup, musíte mít vytvořen účet na Google (osobní gmail, není možné využít školní mail pro staršího sourozence). Pokud nebudete přihlášení do osobního účtu před spuštěním schůzky, budete k tomu vyzváni po její aktivaci.

Odkaz na schůzku bude aktivní 30 minut před zahájením.

Odkaz na schůzku: https://meet.google.com/ocz-qbhe-cpp.

Pro připojení ke schůzce chvilku vyčkejte, až budete do prostředí přijati organizátorem.

V případě potřeby pomoci kontaktute školu na telefonu 734 429 806, 383 422 094.

Co by měl budoucí prvňáček zvládnout?

 • Měl by mít zažité základní hygienické návyky (hygiena před jídlem, po použití toalety, používání kapesníku,...).
 • Měl by se o sebe umět samostatně postarat (oblékání, obouvání, zavazování tkaničky, základní příprava věcí, úklid věcí ve třídě a v šatně, samostatnost při jídle, ...).
 • Měl by mít vyhraněnou pravo-levou orientaci ruky.
 • DESATERO BUDOUCÍHO ŠKOLÁKA

Co by měl budoucí prvňáček umět? - V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NENÍ PODMÍNKOU PRO PŘÍJETÍ DO 1. TŘÍDY (Zápis nejsou přijímací zkoušky!)

 • rozeznávat základní geometrické tvary (čtverec, obdélník, kruh, trojúhelník)
 • pojmenovávat základní barvy
 • vyjmenovat čísla od 1 do 10
 • počítat věci do 5
 • pokud dítě projevuje zájem o písmena a číslice -

  nebránit, ale určitě NENUTIT => NAUČIT PÍSMENA A ČÍSLICE JE ÚKOLEM ŠKOLY

Vlastní zápis do 1. ročníku

Další základní informace naleznete v dokumentu: "Sdělení o zápisu".

Vlastní zápis bude probíhat dle pokynů vydaných na konci března 2021.

Odklad povinné školní docházky

Zákonní zástupci jsou povinni přivést dítě k zápisu, i když budou žádat o odklad povinné školní docházky. Ve škole pak získají žádost o odklad, ke které musí doložit 2 posudky: posudek příslušného poradenského zařízení (zprávu z pedagogicko – psychologické poradny) a posudek odborného lékaře či klinického psychologa. Na základě těchto dokumentů ředitelka školy rozhodne o povolení odkladu školní docházky. Podklady je dobré dodat škole v den zápisu dítěte.

Pokud zákonní zástupci nemají ještě dokumenty pro doložení odkladu vyřízeny, jsou povinni odevzdat při zápisu aspoň žádost o odklad, aby nebyla porušena lhůta pro podání žádosti o odklad.

Žádost si zákonní zástupci mohou vyzvednout a vyplnit u zápisu nebo si ji mohou přinést již vyplněnou k zápisu. Možnost stažení dokumentu je v sekci DOKUMENTY KE STAŽENÍ

Předčasné zařazení do 1. ročníku

Pokud se zákonní zástupci dítěte rozhodnou pro předčasné zařazení, přivedou též dítě k zápisu. Následně musí doložit tyto dokumenty:

 • děti narozené od 1. září 2015 do 31. prosince 2015 - doporučení školského poradenského zařízení
 • od 1. ledna 2016 do 30. června 2016 - doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře

Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte

Dle školského zákona se výsledky přijímání dětí do 1. ročníku základní školy pro příští školní rok sdělují oficiálním vyvěšením seznamu identifikačních kódů zapsaných dětí, které byly přijaty na naši školu. Škola je povinna tento seznam umístit na webové stránky školy a na veřejně přístupné místo školy (vitrína u vstupních dveřích školy).

Seznam přijatých dětí do 1. ročníku

Písemné vyrozumění je rozesíláno pouze v případě nepřijetí dítěte na danou školu.