Skok na hlavní obsah Skok na menu
Základní škola J. A. Komenského Blatná

Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2022/2023

Výsledky zápisu do 1. ročníku pro děti cizinců s dočasnou ochranou

Підсумки зарахування до 1 класу дітей іноземців з тимчасовим захистом

Seznam přijatých dětí / Ви можете знайти список прийнятих дітей тут

Zápis do 1. ročníku pro děti cizinců s dočasnou ochranou / Зарахування на 1-й курс дітей іноземців з тимчасовим захистом

Ředitelství ZŠ J. A. Komenského a ZŠ T. G. Masaryka oznamují, že mimořádný zápis dětí do 1. ročníku základní školy určený výhradně cizincům v souvislosti s konfliktem na Ukrajině se koná

Дирекції початкової школи імені Я. А. Коменського та початкової школи імені Т. Г. Масарика повідомляють, що відбувається позачергове зарахування дітей до 1-го курсу початкової школи, призначеної виключно для іноземців у зв'язку з конфліктом в Україні.

ve čtvrtek 1. června 2023 od 13 do 15 hod.
Четвер, 1 червня 2023 р. з 13 до 15 год.

K zápisu se dostaví děti s odkladem školní docházky nebo narozené od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017.

На зарахування прийдуть діти з відстроченням відвідування школи або народжені з 1 вересня 2016 року по 31 серпня 2017 року.

Přihlášku rodiče vyplní osobně ve škole při zápisu.

Батьки заповнюють анкету особисто в школі при зарахуванні.

Rodiče s sebou přinesou: / Батьки принесуть із собою:

  1. rodný list dítěte / 1. свідоцтво про народження дитини
  2. doklad o udělení dočasné ochrany / 2. докази тимчасової охорони
  3. potvrzení o zdravotním pojištění / 3. свідоцтво медичного страхування
  4. doklad o bydlišti v ČR / 4. підтвердження проживання в Чехії
Zápis do 1. ročníku pro děti cizinců s dočasnou ochranou / Зарахування на 1-й курс дітей іноземців з тимчасовим захистом