Skok na hlavní obsah Skok na menu
Základní škola J. A. Komenského Blatná

Sdružení rady rodičů a přátel školy pro rok 2021/2022

SPOLEK RODIČŮ A PŘÁTEL ŠKOLY
PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE J. A. KOMENSKÉHO BLATNÁ

Sídlo: Komenského náměstí 387, 388 01Blatná

IČO: 482 23 271


Předseda: Mgr. Jana Španihelová
Místopředseda: Michal Vanduch
Pokladník: Ing. Šárka Čandová

Posláním sdružení je podporovat činnost školy nad rámec, který jí poskytuje zřizovatel, popularizovat dobré výsledky práce školy na veřejnosti a působit zejména mezi rodiči žáků školy.

Sdružení finančně podporuje:

 • potřeby žáků pro zájmovou činnost
 • dopravu na lyžařský kurz 7. tříd
 • potřeby žáků při jejich účasti v soutěžích (cestovné na soutěže)
 • různé kulturní i sportovní akce pořádané školou – Velikonoční jarmark, Čertovské zastavení, Školní ples
 • odměny žákům za reprezentaci školy
 • školní družinu v jejím materiálním zabezpečení

Členství ve sdružení

Členství je dobrovolné a členem se může stát každá fyzická osoba starší 18 let, která souhlasí se stanovami spolku.

Každá třída je zastoupena jedním členem (dále jen „důvěrník třídy“) zvoleným rodiči dané třídy.

Připravované akce

Adventní zastavení

 • 3. prosince 2021
 • pěvecká vystoupení žáků (reprodukovaná přehrávka, videonahrávka zveřejněna na webu školy)
 • prodejní vánoční výstava
 • výstava výtvarných prací žáků
 • vánoční kavárnička

Plakát - Adventní zastavení

ŠKOLNÍ PLES

 • leden/únor/březen 2022 (18:00 - 22:00 hodin)
 • Komunitní centrum aktivního života Blatná
 • ples pro žáky 2. stupně
 • první taneční kroky pod odborným vedením
 • první kroky etiketou
 • tombola

Plakát - Školní ples

VELIKONOČNÍ JARMARK

 • 8. 4. 2022
 • velikonoční vystoupení žáků jednotlivých ročníků
 • tvořivé dílny s prodejní velikonoční výstavou
 • improvizovaná kavárnička
 • výstava výtvarných prací

Plakát na Velkonoční jarmark

Pravidelné akce

ŠKOLNÍ PLES

Termín: listopad - únor
Místo: Komunitní centrum aktivního života Blatná
Program: ples pro žáky 2. stupně

ČERTOVSKÉ ZASTAVENÍ

Termín: listopad - prosinec
Místo: budova školy
Program: vystoupení žáků 1. a 3. tříd, tvořivá dílna se zimní a vánoční tématikou

VELIKONOČNÍ JARMARK

Termín: březen - duben
Místo: budova školy
Program: vystoupení žáků 2. a 4. tříd, kroužků školní družiny, tvořivá dílna s velikonoční tématikou