Základní škola Jana Amose Komenského

"Nedopusť, aby ti zlí zabraňovali jednat dobře. Chválou jejich musíš pohrdat, utrhání jejich si nevšímat. Chtěj býti zlými spíše nenáviděn, nežli uctíván."

Jan Amos Komenský

Školní program

Přehled pro platby prostřednictvím Školního programu

Prosíme o uhrazení startovací částky do 13. prosince 2017.
Číslo účtu u Komerční banky: 115-5585760277/0100
Variabilní symbol pro správné propojení: telefonní číslo, které jste uvedli při registraci
Specifický symbol: 70872490
Startovací částka (Kč): Výši startovací částky vám sdělí třídní učitel(ka). Její hodnotu doporučujeme navýšit o poplatky za školní družinu (70,- Kč na měsíc).
Do poznámky, prosím, uveďte jméno dítěte. V případě sourozenců i rozepište částky pro jednotlivé děti.
Ve výjimečných případech (po domluvě s třídním učitelem/třídní učitelkou) lze částku složit i v hotovosti na pokladně v kanceláři školy.

Registrace zákonných zástupců do Školní online pokladny - do 1. prosince

Probíhá registrace zákonných zástupců do Školní online pokladny.

Přístup do systému: https://system.skolniprogram.cz Pro zjednodušení přístupu nastaví správce webových stránek školy uvedený přístup na hlavní stránku školy s názvem Školní program.

Jednotná pravidla registrace:

  1. Zobrazte si webovou stránku https://system.skolniprogram.cz
  2. Proklikněte se tlačítkem REGISTRACE do prostředí registrace uživatelů
  3. Zadejte kód školy: 70872490 a vyberte naši školu z nabídky
  4. Na vstupní stránce Registrace → můžete využít registraci přes Vaše již existující účty a to Facebook, Google, Microsoft Live, nebo pro registraci bez využití výše uvedených služeb proklikem na KLIKNĚTE ZDE.
  5. Vyplňte formulář (Vaše e-mailová adresa bude přihlašovací jméno). Vyplňte jména dětí, které jsou žáky naší školy.
  6. Ukončete registraci odesláním tlačítkem REGISTROVAT.
  7. Následně se přihlaste do uvedeného mailu a odsouhlaste registraci. Tímto krokem je Vaše registrace dokončena. POKUD NEUZAVŘETE REGISTRACI POTVRZENÍM MAILU, BUDE PO NĚJAKÉ DOBĚ VÁŠ ÚČET AUTOMATICKY SMAZÁN!

Pak již může Vaši registraci potvrdit třídní učitel(ka).

V případě, že máte jakýkoliv problém s registrací, neváhejte se na nás obrátit. Nabízíme termín čtvrtek 30. listopadu v době 7:00 - 10:00 a 14:00 - 16:00 v ředitelně nebo kanceláři školy.

O spuštění celého prostředí budete včas informováni.

Děkujeme vám za spolupráci.

Evropský sociální fond v ČR
Jihočeský kraj
EU peníze školám
ROP - bazén Blatná