Základní škola Jana Amose Komenského

"Učit lze slovy, vychovávat jen příkladem."

Jan Amos Komenský

Školní program

Přehled pro platby prostřednictvím Školního programu

Prosíme o uhrazení startovací částky do 13. prosince 2017.
Číslo účtu u Komerční banky: 115-5585760277/0100
Variabilní symbol pro správné propojení: telefonní číslo, které jste uvedli při registraci
Specifický symbol: 70872490
Startovací částka (Kč): Výši startovací částky vám sdělí třídní učitel(ka). Její hodnotu doporučujeme navýšit o poplatky za školní družinu (70,- Kč na měsíc).
Do poznámky, prosím, uveďte jméno dítěte. V případě sourozenců i rozepište částky pro jednotlivé děti.
Ve výjimečných případech (po domluvě s třídním učitelem/třídní učitelkou) lze částku složit i v hotovosti na pokladně v kanceláři školy.

Registrace zákonných zástupců do Školní online pokladny - do 1. prosince

Probíhá registrace zákonných zástupců do Školní online pokladny.

Přístup do systému: https://system.skolniprogram.cz Pro zjednodušení přístupu nastaví správce webových stránek školy uvedený přístup na hlavní stránku školy s názvem Školní program.

Jednotná pravidla registrace:

  1. Zobrazte si webovou stránku https://system.skolniprogram.cz
  2. Proklikněte se tlačítkem REGISTRACE do prostředí registrace uživatelů
  3. Zadejte kód školy: 70872490 a vyberte naši školu z nabídky
  4. Na vstupní stránce Registrace → můžete využít registraci přes Vaše již existující účty a to Facebook, Google, Microsoft Live, nebo pro registraci bez využití výše uvedených služeb proklikem na KLIKNĚTE ZDE.
  5. Vyplňte formulář (Vaše e-mailová adresa bude přihlašovací jméno). Vyplňte jména dětí, které jsou žáky naší školy.
  6. Ukončete registraci odesláním tlačítkem REGISTROVAT.
  7. Následně se přihlaste do uvedeného mailu a odsouhlaste registraci. Tímto krokem je Vaše registrace dokončena. POKUD NEUZAVŘETE REGISTRACI POTVRZENÍM MAILU, BUDE PO NĚJAKÉ DOBĚ VÁŠ ÚČET AUTOMATICKY SMAZÁN!

Pak již může Vaši registraci potvrdit třídní učitel(ka).

V případě, že máte jakýkoliv problém s registrací, neváhejte se na nás obrátit. Nabízíme termín čtvrtek 30. listopadu v době 7:00 - 10:00 a 14:00 - 16:00 v ředitelně nebo kanceláři školy.

O spuštění celého prostředí budete včas informováni.

Děkujeme vám za spolupráci.

Evropský sociální fond v ČR
Jihočeský kraj
EU peníze školám
ROP - bazén Blatná