Skok na hlavní obsah Skok na menu
Základní škola J. A. Komenského Blatná

Školní program

Přehled pro platby prostřednictvím Školního programu

Číslo účtu u Komerční banky: 115-5585760277/0100
Variabilní symbol pro správné propojení: telefonní číslo, které jste uvedli při registraci
Specifický symbol: 70872490
Startovací částka (Kč): Výši startovací částky vám sdělí třídní učitel(ka). Její hodnotu doporučujeme navýšit o poplatky za školní družinu (70,- Kč na měsíc).
Do poznámky, prosím, uveďte jméno dítěte. V případě sourozenců i rozepište částky pro jednotlivé děti.
Ve výjimečných případech (po domluvě s třídním učitelem/třídní učitelkou) lze částku složit i v hotovosti na pokladně v kanceláři školy.

Postup propojení se Školním programem

 • Přihlaste se do Školního programu.
 • V pravém horním rohu klikněte na své jméno a tím se přepnete do menu Nastavení Školního programu
 • < li>Srolujte na konec stránky.
 • Doplňte přihlašovací údaje do Strava.cz (VIS uživatel, VIS heslo). Propojení ULOŽTE. (Heslo bude skryté)
 • Doplňte přihlašovací údaje do Bakalářů (Bakalář uživatel, Bakalář heslo). Propojení ULOŽTE. (Po prvotním přepojení do ŽK se heslo zašifruje a nebude zobrazovat.)

Na všechny portály se nyní dostanete pouze po přihlášení do Školního programu - proklikem na ŽK nebo OBĚD.

V případě jakýchkoliv problémů s propojením se obraťte na vedení školy. Rádi vám pomůžeme.

Registrace zákonných zástupců do Školní online pokladny (noví žáci se starším sourozencem na škole) - do 14. září

Přístup do systému: https://system.skolniprogram.cz Pro zjednodušení je nastaven přístup na hlavní stránce školy s názvem Školní program (v levém sloupci dole).

Postup registrace:

 • Pokud máte již na naší škole provedenou registraci a školu navštěvuje starší sourozenec prvňáčka, můžete si sami po přihlášení do svého účtu přidat prvňáčka, popř. požádat třídní učitelku (vedení školy) o připojení prvňáčka k Vašemu účtu.

Registrace zákonných zástupců do Školní online pokladny (noví žáci bez staršího sourozence na škole) - do 14. září

Probíhá registrace zákonných zástupců do Školní online pokladny.

Přístup do systému: https://system.skolniprogram.cz Pro zjednodušení přístupu nastaví správce webových stránek školy uvedený přístup na hlavní stránku školy s názvem Školní program.

Jednotná pravidla registrace:

 1. Zobrazte si webovou stránku https://system.skolniprogram.cz
 2. Proklikněte se tlačítkem REGISTRACE do prostředí registrace uživatelů
 3. Zadejte kód školy: 70872490 a vyberte naši školu z nabídky
 4. Na vstupní stránce Registrace → můžete využít registraci přes Vaše již existující účty a to Facebook, Google, Microsoft Live, nebo pro registraci bez využití výše uvedených služeb proklikem na KLIKNĚTE ZDE.
 5. Vyplňte formulář (Vaše e-mailová adresa bude přihlašovací jméno). Vyplňte jména dětí, které jsou žáky naší školy.
 6. Ukončete registraci odesláním tlačítkem REGISTROVAT.
 7. Následně se přihlaste do uvedeného mailu a odsouhlaste registraci. Tímto krokem je Vaše registrace dokončena. POKUD NEUZAVŘETE REGISTRACI POTVRZENÍM MAILU, BUDE PO NĚJAKÉ DOBĚ VÁŠ ÚČET AUTOMATICKY SMAZÁN!

Pak již může Vaši registraci potvrdit třídní učitel(ka).

V případě, že máte jakýkoliv problém s registrací, neváhejte se na nás obrátit.

Registrace zákonných zástupců do Školní online pokladny (žáci po přestupu z jiné školy s registrací na původní škole) - do 14. září, popř. do 14 dnů od nástupu žáka do školy

Přístup do systému: https://system.skolniprogram.cz Pro zjednodušení je nastaven přístup na hlavní stránce školy s názvem Školní program (v levém sloupci dole).

Postup registrace:

 • Bude Vám centrálně registrace převedena. V takovém případě se mohou obrátit na: podpora@skolniprogram.cz , tel. 731 303 265, nebo požádejte o spolupráci vedení školy.

Děkujeme vám za spolupráci.