Skok na hlavní obsah Skok na menu
Základní škola J. A. Komenského Blatná

Přihlášky na SŠ

Stránky se průběžně aktualizují

Daší postup v přijímacím řízení pro školní rok 2024/2025

Dne 15. května 2024 dojde ke zveřejnění výsledků 1. kola přijímacího řízení do středních škol a konzervatoří, tedy zveřejnění informace, kteří uchazeči byli přijati a nepřijati a zveřejnění výsledků za všechny části přijímacího řízení v DiPSy a na veřejně přístupném místě ve střední škole. Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí v písemné formě se v 1. a 2. kole přijímacího řízení nevyhotovují a uchazečům a jejich zákonným zástupcům se nezasílají. Následně mohou uchazeči, resp. jejich zákonní zástupci činit další kroky.

Odvolání

 • Odvolání proti rozhodnutí ředitele o průběhu nebo výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne zveřejnění výsledků. Odvolání uchazeč podává řediteli školy, který rozhodnutí zveřejněním výsledků vydal, a ředitel školy následně odvolání postupuje ke krajskému úřadu příslušného kraje, v případě hl. města Prahy Magistrátu hlavního města Prahy.
 • Uchazeč nemůže podat odvolání prostřednictvím DIPSY.
 • Odvolání proti situaci, kdy není uchazeč přijat z důvodu naplnění kapacity směřované k autoremeduře na základě uvolněných míst se stává v novém systému bezpředmětným, neboť všechna místa budou obsazena. Místo uvolněné po zveřejnění seznamu přijatých a nepřijatých (na základě vzdání se práva na přijetí) již není možné zaplnit v daném kole jiným uchazečem.
 • Pokud byl uchazeč přijat na prioritnější školu (na prvním místě), nemá smysl, aby se odvolával proti nepřijetí na méně prioritní školy (na druhém nebo třetím místě), protože takovému odvolání nemůže být vyhověno.

Vzdání se práva na přijetí

 • Pokud si již přijatý uchazeč chce otevřít možnost přihlášení se v rámci dalšího kola přijímacího řízení, musí se vzdát práva na přijetí do oboru, ve kterém byl přijat (například se v rámci 2. kola otevřel jeho vysněný obor a již byl přijat do jiného oboru v 1. kole).
 • Uchazeč se vzdává práva na přijetí podáním řediteli školy, do jejíhož oboru vzdělání byl přijat. Pokud se chce hlásit do dalšího kola, musí však podání ,b>doručit nejpozději 3 pracovní dny před termínem pro podání přihlášky do tohoto dalšího kola.
 • Vzdáním se práva na přijetí nevzniká uchazeči právo na přijetí v jiném oboru vzdělání v daném kole (v případě 1. a 2. kola), nýbrž právo hlásit se do dalšího kola přijímacího řízení (v případě 3. a dalších kol může nadto potvrdit svůj úmysl vzdělávat se v jiném oboru daného kola, kam byl také přijat).
 • Vzdání se práva nemá žádný předepsaný formulář, uchazeč tak může učinit volnou formou, ze které je jeho úmysl patrný.

Přihlášení do 2. kola přijímacího řízení

 • Obory, které vypisují 2. kolo, budou k dispozici v DiPSy od 21. května 2024.
 • Termín pro podávání přihlášek pro uchazeče je do 24. května 2024.
 • Přihlášku může podat uchazeč, který nebyl přijat v 1. kole do žádného oboru vzdělání nebo se vzdal práva na přijetí. U maturitních oborů nadto platí podmínka, že uchazeč v 1. kole konal jednotnou zkoušku. Přihlášku může podat i uchazeč, který nepodal žádnou přihlášku do 1. kola, ovšem přihláška do 2. kola nemůže být podána do oboru, kam se koná jednotná zkouška.
 • Řádný termín školní a talentové zkoušky se koná v pracovních dnech v období od 8. do 12. června 2024.
 • Dne 21. června 2024 dojde ke zveřejnění výsledků, obdobně jako v 1. kole.

Přihlášení do 3. a dalších kol přijímacího řízení

 • 3. kola začnou školy vypisovat po 21. červnu 2024.
 • Ředitel školy vyhlásí kritéria včetně všech údajů jako v kole 2. a zadá je do DiPSy.
 • Počet přihlášek je neomezený, přihlášky lze podávat pouze na tiskopisu. Přihlášky nelze podat v DiPSy. Na jeden tiskopis se uvádí pouze jedna škola. Může však být uvedeno i více oborů vzdělání v této škole, které se neuvádí dle priority.
 • Hlásit do všech oborů vzdělání se mohou i uchazeči, kteří v 1. kole nekonali jednotnou zkoušku.
 • Rozhodnutí o přijetí i nepřijetí se na rozdíl od předchozích kol vyhotovují v písemné formě.
 • Přijatý uchazeč je povinen do 7 dnů ode dne oznámení (doručení) rozhodnutí potvrdit svůj úmysl vzdělávat se v daném oboru vzdělání, a to pouze v jednom oboru vzdělání.
 • Marným uplynutím lhůty pro potvrzení úmyslu vzdělávat se zaniká právo na přijetí do daného oboru vzdělání.

Přijímací zkoušky - Nevzali mě na střední, co mám dělat?

Nevzali mě na střední, co mám dělat?

Harmonogram přijímacího řízení ve školním roce 2023-2024

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podle § 60c odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, stanoví termíny konání jednotné přijímací zkoušky v prvním kole přijímacího řízení pro přijetí do 1. ročníku u oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou stanovených v § 60 odst. 5 a § 62 odst. 4 školského zákona ve všech formách vzdělávání, včetně nástavbového studia, ve školním roce 2023/2024.

Jednotná přijímací zkouška, jež se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace ve dvou termínech, je stanovena v řádném termínu na dny:

Čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia:

 1. termín: pátek 12. dubna 2024
 2. termín: pondělí 15. dubna 2024

Obory šestiletých a osmiletých gymnázií:

 1. termín: úterý 16. dubna 2024
 2. termín: středa 17. dubna 2024

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělání na dny:

 1. termín: pondělí 29. dubna 2024
 2. termín: úterý 30. dubna 2024

Jednotná přijímací zkouška se nekoná při přijímacím řízení do oborů vzdělání se závěrečnou zkouškou, do oborů vzdělání s výučním listem, do oborů zkráceného studia a do oborů vzdělání středních škol skupiny 82 Umění a užité umění. Možnost konání školní přijímací zkoušky tím není dotčena, kromě oborů vzdělání v konzervatoři. Do oborů středního vzdělání s talentovou zkouškou se talentová zkouška koná v pracovních dnech od 2. ledna do 15. ledna 2024 podle § 62 odst. 3 školského zákona, do oborů vzdělání v konzervatoři se talentová zkouška koná v pracovních dnech od 15. ledna do 31. ledna 2024 podle § 88 odst. 2 školského zákona. V případě oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou se talentová zkouška koná v pracovních dnech od 2. ledna do 15. února 2024, tento obor vzdělání však koná i jednotnou přijímací zkoušku v termínech uvedených výše.

Digitalizace přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025

Vážení rodiče, milí vycházející žáci či žáci 7. a 5. tříd (víceletá gymnázia).

Z důvodu nové legislativy pro přihlašováí žáků na střední školy a učiliště je vytvořen informační web, kde můžete získat potřebné informace.

Informační portál pro uchazeče a jejich rodiče

Další informace budeme dle pokynů MŠMT dále aktualizovat.

Dále pro vás připravujeme osobní odbornou pomoc, popř. seznamovací instruktážnísetkání pro zájemce z vašich řad.

VIDEO: Základní informace pro rodiče a žáky

VIDEO: Vysvětlení algoritmu rozřazování uchazečů na školy

VIDEO: Vyplnění přihlášky v DiPSy - varianta výpisem

VIDEO: Vyplnění přihlášky elektronické - DIPSY

ČT edu - pomoc pro rodiče a uchazeče

ČT edu

Na ČT edu chystáme každoročně k přijímacím zkouškám řadu novinek. Letos u nás najdete nejen videa a pracovní listy k procvičování matematiky a češtiny, připravili jsme i velkého průvodce se spoustou rad a praktických tipů. Jak zvládnout stres před přijímačkami, jak se efektivně učit? Co všechno se kolem JPZ letos mění? To a mnoho dalšího naleznete přehledně na jednom místě, volně dostupné pro kohokoliv a kdykoliv.

Uvědomujeme si, že žádný materiál nenahradí letitou práci, kterou jste vy a vaši pedagogové odvedli ve školách. Věříme ale, že alespoň částečně můžeme s přijímačkami pomoci. Budeme vám vděční, když informaci o našem balíčku budete sdílet dál –⁠ nejen mezi učitele, ale hlavně rodičům a žákům. Přikládáme proto i plakát, který můžete jednoduše vytisknout a vyvěsit na školních nástěnkách nebo webech. Předem za to děkujeme.

A pokud byste od nás chtěli dostávat další zprávy a novinky, budeme rádi, když se přihlásíte k odběru našeho newsletteru. Nebojte, nebudeme vám psát příliš často – ozveme se maximálně jednou za měsíc.

Děkujeme za váš čas a přejeme hezké lednové dny.

Za tým ČT edu, Mgr. Daniela Trnková Vlčková, projektová manažerka vzdělávání a ČT edu

Přijímací zkoušky nanečisto -

Instrukce pro rodiče: jak přihlásit své dítě na přijímací zkoušku nanečisto zdarma. Nabídka platí do 26. ledna 2024 včetně:

Klikněte na tento odkaz: https://zona.to-das.cz/prijimacky-od-ucitele-zdarma a vyplňte krátkou registraci.

Do kolonky promokód prosím zadejte e-mail svého učitele (safarikova.hana@zsjak-blatna.net).

Hotovo! Přijímačkový den nanečisto zdarma máte nyní k dispozici! V nově zpřístupněném rozhraní (v osobní zóně) v záložce „Test zdarma“ máte k dispozici testové materiály i přesnou simulaci přijímací zkoušky. Zkoušku nanečisto můžete absolvovat až do 7. února 2024 včetně.


Rodiče deváťáků – Tápete v problematice přijímacího řízení?

Přijďte na jednu z našich přednášek pro rodiče. Přednášky jsou zdarma, prezenčně i on-line, a jsou otevřené všem!


Potřebujete vědět, kolik bodů je potřeba v testech získat, aby se Vaše děti dostaly na SŠ, kam podávají přihlášku?

Zkuste naši unikátní databázi a podívejte se na bodové hranice pro přijetí z minulých let.


Chcete více informací o naší přípravě k přijímacím zkouškám?

Na našem webu https://www.to-das.cz/prijimacky-nanecisto/ najdete vše vysvětleno.


Máte dotazy?

Jsme tu pro Vás na naší infolince 252 252 719 či na e-mailu (ahoj@to-das.cz).

Tým To dáš! Přijímačky nanečisto