Základní škola Jana Amose Komenského

"Kdo nedbá, aby byl vyučován, toho budeš marně vyučovati, dokud u něho neprobudíš vřelý zájem o učení."

Jan Amos Komenský

Zaměstnanci

Vedení školy

Ředitelka školy

Mgr. Jana Krapsová

Zástupkyně ředitelky školy

Ing. Martina Michalová

E-mailové adresy na všechny ostatní pedagogické pracovníky

E-mailové adresy na všechny pedagogické pracovníky jsou vytvořeny stejným postupem:

prijmeni.jmeno@zsjak-blatna.net

(bez diakritiky)

Učitelé

Třída Učitel(ka) Konzultační hodiny
I. A Mgr. Iva Tvrdáčtvrtek 14:00 - 15:00 (sudý týden)
I. B Mgr. Marcela Karbanová pondělí 13:30 - 14:30
II. A Mgr. Ivana Chvostová pondělí 13:30 - 14:30 (sudý týden)
II. B Mgr. Eva Kotšmídová čtvrtek 14:00 - 15:00 (sudý týden)
III. A Mgr. Jana Fialová středa 14:15 - 15:15 (sudý týden)
III. B Mgr. Lenka Motykováčtvrtek 14:00 - 15:00 (sudý týden)
IV. A Mgr. Zdeňka Lojdová čtvrtek 14:00 - 15:00 (sudý týden)
IV. B Mgr. Pavla Voborníkováčtvrtek 14:00 - 15:00 (sudý týden)
V. A Mgr. Jiřina Karlíková středa 13:30 - 14:30 (lichý týden)
V. B Mgr. Tereza Kuparová středa 13:30 - 14:30 (sudý týden)
V. C Mgr. Marcela Srbová
(výchovná poradkyně pro 1. stupeň, koordinátorka inkluze)
středa 13:30 - 15:30 (lichý týden)
VI. A Mgr. Eva Černá středa 14:00 - 15:00 (sudý týden)
VI. B Mgr. Tereza Tvrdástředa 14:00 - 15:00 (sudý týden)
VII. A Mgr. Petra Karešováúterý 14:00 - 15:00 (lichý týden)
VII. B Mgr. Olga Vejvodová úterý 13:15 - 14:15 (sudý týden)
VIII. A Mgr. Hana Šafaříkovástředa 13:30 - 14:30 (lichý týden)
VIII. B Mgr. Miroslav Šafrpondělí 13:30 - 14:30 (sudý týden)
IX. A Mgr. Martina Kubíkováúterý 13:45 - 14:45 (lichý týden)
IX. B Mgr. Vladěna Polívková středa 13:30 - 14:30 (lichý týden)
---Mgr. Jana Krapsová
ředitelka školy
dle individuální domluvy
---Ing. Martina Michalová
zástupkyně ředitelky školy
čtvrtek 14:00 - 15:00 (sudý týden)
---Marie Vanduchová
(výchovná poradkyně pro 2. stupeň, kariérní poradkyně)
čtvrtek 14:30 - 15:30
---Mgr. Dana Princová
(školní metodička prevence)
pondělí 13:30 - 14:30 (sudý týden)
---Mgr. Jana Schmidová úterý 13:45 - 14:45 (lichý týden)
---Mgr. Jana Novotnástředa 13:30 - 14:30 (lichý týden)
---Mgr. Veronika Šofrovápondělí 13:30 - 14:30 (sudý týden)
---Mgr. Jana Podlešákovádle individuální domluvy
---Ing. Bc. Tomáš Kůgel Dis. dle individuální domluvy
---Mgr. Lucie Novotná
(mateřská dovolená)
----

Vychovatelky

Oddělení ŠD Vychovatel(ka) Konzultační hodiny
---Bc. Kamila Mašková
(vedoucí vychovatelka)
dle individuální domluvy
---Lenka Hrubá, Dis.dle individuální domluvy
---Jitka Kortusová dle individuální domluvy
---Marie Kulhovádle individuální domluvy
---Bc. Jaroslava Rybovádle individuální domluvy

Školní poradenské pracoviště

Speciální pedagog Konzultační hodiny
Mgr. Magdalena Klečková
Asistent pedagoga Konzultační hodiny
Lenka Hrubá, Dis.dle individuální domluvy
Jana Polcarovádle individuální domluvy
Martina Hovorkovádle individuální domluvy
Marie Koblihovádle individuální domluvy
Marie Kulhovádle individuální domluvy

Nepedagogičtí zaměstnanci

Provozní úsek

Marie Šebková (administrativní pracovnice)
Zdeňka Zajíčková (účetní)
školník
5 uklízeček

Školní jídelna

Jana Židová (vedoucí školní jídelny)
vedoucí kuchařka
5 kuchařek

Evropský sociální fond v ČR
Jihočeský kraj
EU peníze školám
ROP - bazén Blatná