Základní škola Jana Amose Komenského

"Boháči bez moudrosti, co jsou jiného než vepři v blátě ležící?"

Jan Amos Komenský
Bakaláři" On-line zápis do školy skolniprogram

Zaměstnanci

Vedení školy

Ředitelka školy

Mgr. Jana Krapsová

Zástupce ředitelky školy

Mgr. Jiří Peteřík

E-mailové adresy na všechny ostatní pedagogické pracovníky

E-mailové adresy na všechny pedagogické pracovníky jsou vytvořeny stejným postupem:

prijmeni.jmeno@zsjak-blatna.net

(bez diakritiky)

Učitelé

Třída Učitel(ka) Konzultační hodiny
I. A Mgr. Ivana Chvostová sudé pondělí 13:20 - 14:30
I. B Mgr. Eva Kotšmídová sudý čtvrtek 13:00 - 14:00
II. A Mgr. Jana Fialová sudé pondělí 13:30 - 14:30
II. B Mgr. Lenka Motykovásudé úterý 14:00- 15:00
III. A Mgr. Iva Tvrdásudé úterý 14:00 - 15:00
III. B Mgr. Marcela Karbanová sudé úterý 14:30 - 15:30
IV. A Mgr. Pavla Voborníkovásudé úterý 14:00 - 15:00
IV. B Mgr. Zdeňka Lojdová sudé úterý 14:00 - 15:00
V. A Mgr. Tereza Kuparová sudý čtvrtek 3:25 - 14:25
V. B Mgr. Marcela Srbová
(výchovná poradkyně pro 1. stupeň, koordinátorka inkluze)
sudá středa 13:00 - 14:00
VI. A Mgr. Miroslav Šafrsudé úterý 13:30 - 14:30
VI. B Mgr. Hana Šafaříkovásudá středa 13:00 - 14:00
VII. A Mgr. Martina Jirouškovásudá středa 14:00 - 15:00
VII. B Mgr. Vladěna Polívková sudá středa 14:00 - 15:00
VII. C Mgr. Zdeňka Jestřábová sudé úterý 14:00 - 15:00
VIII. A Mgr. Eva Černá sudá středa 14:00 - 15:00
VIII. B Mgr. Tereza Šafrovásudé pondělí 14:00 - 15:00
IX. A Mgr. Petra Karešovásudá středa 14:00 - 15:00
IX. B Mgr. Olga Vejvodová sudé pondělí 3:30 - 14:30
---Mgr. Jana Krapsová
ředitelka školy
dle individuální domluvy
---Mgr. Jiří Peteřík
zástupce ředitelky školy
--
---Marie Vanduchová
(výchovná poradkyně pro 2. stupeň, kariérní poradkyně)
--
---Mgr. Dana Princová
(školní metodička prevence)
sudé pondělí 13:30 - 14:30
---Mgr. Jana Schmidová sudá středa 14:00 - 15:00
---Mgr. Jana Novotnásudá středa 14:00 - 15:00
---Mgr. Jana Podlešáková - kontaktní mail podlesakova@blek.czdle individuální domluvy
---Mgr. Šárka Komárková dle individuální domluvy
---Mgr. Lucie Novotná
(rodičovská dovolená)
xxx
---Mgr. Veronika Šofrová
(rodičovská dovolená)
xxx

Vychovatelky

Oddělení ŠD Vychovatel(ka) Konzultační hodiny
1.Bc. Jaroslava Rybovádle individuální domluvy
2.Jitka Kortusová dle individuální domluvy
3.Bc. Kamila Mašková
(vedoucí vychovatelka)
dle individuální domluvy
4.Lenka Hrubá, Dis.dle individuální domluvy
5.Marie Kulhovádle individuální domluvy
5.Jaroslava Strnadovádle individuální domluvy

Školní poradenské pracoviště

Speciální pedagog Konzultační hodiny
Mgr. Magdalena Klečková
Asistent pedagoga Konzultační hodiny
Lenka Hrubá, Dis.dle individuální domluvy
Jaroslava Strnadovádle individuální domluvy
Martina Hovorkovádle individuální domluvy
Marie Koblihovádle individuální domluvy
Marie Kulhovádle individuální domluvy
Ladislava Boušovádle individuální domluvy

Nepedagogičtí zaměstnanci

Provozní úsek

Marie Šebková (administrativní pracovnice)
Zdeňka Zajíčková (účetní)
školník
5 uklízeček

Školní jídelna

Gabriela Kopáčková (vedoucí školní jídelny)
vedoucí kuchařka
4 kuchařky

Evropský sociální fond v ČR
Jihočeský kraj
EU peníze školám
ROP - bazén Blatná