Základní škola Jana Amose Komenského

"Má-li se člověk stát člověkem, musí se vzdělat."

Jan Amos Komenský

Zaměstnanci

Vedení školy

Ředitelka školy

Mgr. Jana Krapsová

Zástupce ředitelky školy

Mgr. Jiří Peteřík

E-mailové adresy na všechny ostatní pedagogické pracovníky

E-mailové adresy na všechny pedagogické pracovníky jsou vytvořeny stejným postupem:

prijmeni.jmeno@zsjak-blatna.net

(bez diakritiky)

Učitelé

Třída Učitel(ka) Konzultační hodiny
I. A Mgr. Ivana Chvostová --
I. B Mgr. Eva Kotšmídová --
II. A Mgr. Jana Fialová --
II. B Mgr. Lenka Motyková--
III. A Mgr. Iva Tvrdá--
III. B Mgr. Marcela Karbanová --
IV. A Mgr. Pavla Voborníková--
IV. B Mgr. Zdeňka Lojdová --
V. A Mgr. Tereza Kuparová --
V. B Mgr. Marcela Srbová
(výchovná poradkyně pro 1. stupeň, koordinátorka inkluze)
--
VI. A Mgr. Miroslav Šafr--
VI. B Mgr. Hana Šafaříková--
VII. A Mgr. Martina Jiroušková--
VII. B Mgr. Vladěna Polívková --
VII. C Mgr. Zdeňka Jestřábová --
VIII. A Mgr. Eva Černá --
VIII. B Mgr. Tereza Šafrová--
IX. A Mgr. Petra Karešová--
IX. B Mgr. Olga Vejvodová --
---Mgr. Jana Krapsová
ředitelka školy
dle individuální domluvy
---Mgr. Jiří Peteřík
zástupce ředitelky školy
--
---Marie Vanduchová
(výchovná poradkyně pro 2. stupeň, kariérní poradkyně)
--
---Mgr. Dana Princová
(školní metodička prevence)
--
---Mgr. Jana Schmidová --
---Mgr. Jana Novotná--
---Mgr. Zdeňka Jestřábová --
---Mgr. Jana Podlešáková - kontaktní mail podlesakova@blek.czdle individuální domluvy
---Mgr. Šárka Komárková dle individuální domluvy
---Mgr. Lucie Novotná
(rodičovská dovolená)
xxx
---Mgr. Veronika Šofrová
(rodičovská dovolená)
xxx

Vychovatelky

Oddělení ŠD Vychovatel(ka) Konzultační hodiny
1.Bc. Jaroslava Rybovádle individuální domluvy
2.Jitka Kortusová dle individuální domluvy
3.Bc. Kamila Mašková
(vedoucí vychovatelka)
dle individuální domluvy
4.Lenka Hrubá, Dis.dle individuální domluvy
5.Marie Kulhovádle individuální domluvy
5.Jaroslava Strnadovádle individuální domluvy

Školní poradenské pracoviště

Speciální pedagog Konzultační hodiny
Mgr. Magdalena Klečková
Asistent pedagoga Konzultační hodiny
Lenka Hrubá, Dis.dle individuální domluvy
Jaroslava Strnadovádle individuální domluvy
Martina Hovorkovádle individuální domluvy
Marie Koblihovádle individuální domluvy
Marie Kulhovádle individuální domluvy
Ladislava Boušovádle individuální domluvy

Nepedagogičtí zaměstnanci

Provozní úsek

Marie Šebková (administrativní pracovnice)
Zdeňka Zajíčková (účetní)
školník
5 uklízeček

Školní jídelna

Gabriela Kopáčková (vedoucí školní jídelny)
vedoucí kuchařka
4 kuchařky

Evropský sociální fond v ČR
Jihočeský kraj
EU peníze školám
ROP - bazén Blatná