Základní škola Jana Amose Komenského

"Nedopusť, aby ti zlí zabraňovali jednat dobře. Chválou jejich musíš pohrdat, utrhání jejich si nevšímat. Chtěj býti zlými spíše nenáviděn, nežli uctíván."

Jan Amos Komenský

Zaměstnanci

Vedení školy

Ředitelka školy

Mgr. Jana Krapsová

Zástupkyně ředitelky školy

Ing. Martina Michalová

E-mailové adresy na všechny ostatní pedagogické pracovníky

E-mailové adresy na všechny pedagogické pracovníky jsou vytvořeny stejným postupem:

prijmeni.jmeno@zsjak-blatna.net

(bez diakritiky)

Učitelé

Třída Učitel(ka) Konzultační hodiny
I. A Mgr. Jana Fialová pondělí 13:15 - 14:15 (sudý týden)
I. B Mgr. Lenka Motykováúterý 14:00 - 15:00 (sudý týden)
II. A Mgr. Iva Tvrdáúterý 14:00 - 15:00 (sudý týden)
II. B Mgr. Marcela Karbanová pondělí 13:25 - 14:25 (sudý týden)
III. A Mgr. Ivana Chvostová pondělí 13:25 - 14:25 (sudý týden)
III. B Mgr. Eva Kotšmídová pondělí 13:25 - 14:25 (sudý týden)
IV. A Mgr. Tereza Kuparová pondělí 13:30 - 14:30 (sudý týden)
IV. B Mgr. Marcela Srbová
(výchovná poradkyně pro 1. stupeň, koordinátorka inkluze)
úterý 14:15 - 15:15 (sudý týden)
V. A Mgr. Zdeňka Lojdová úteý 14:00 - 15:00 (sudý týden)
V. B Mgr. Pavla Voborníkováúterý 14:00 - 15:00 (sudý týden)
VI. A Mgr. Martina Kubíkováúterý 13:45 - 15:45 (sudý týden)
VI. B Mgr. Vladěna Polívková čtvrtek 14:20 - 15:20 (sudý týden)
VI. C Ing. Martina Michalová úterý 14:15 - 15:15 (sudý týden)
VII. A Mgr. Eva Černá čtvrtek 14:00 - 15:00 (sudý týden)
VII. B Mgr. Tereza Tvrdáúterý 14:00 - 15:00 (sudý týden)
VIII. A Mgr. Petra Karešováúterý 14:00 - 15:00 (sudý týden)
VIII. B Mgr. Olga Vejvodová pondělí 13:30 - 14:30 (sudý týden)
IX. A Mgr. Hana Šafaříkovástředa 13:15 - 14:15 (sudý týden)
IX. B Mgr. Miroslav Šafrpondělí 13:30 - 14:30 (sudý týden)
---Mgr. Jana Krapsová
ředitelka školy
dle individuální domluvy
---Ing. Martina Michalová
zástupkyně ředitelky školy
úteý 14:15 - 15:15 (sudý týden)
---Marie Vanduchová
(výchovná poradkyně pro 2. stupeň, kariérní poradkyně)
--
---Mgr. Dana Princová
(školní metodička prevence)
pondělí 13:30 - 14:30 (sudý týden)
---Mgr. Jana Schmidová úterý 13:30 - 14:30 (sudý týden)
---Mgr. Jana Novotnástředa 13:45 - 14:45 (sudý týden)
---Mgr. Veronika Šofrová
(dlouhodobá pracovní neschopnost)
xxx
---Mgr. Zdeňka Jestřábová čtvrtek 13:30 - 14:30 (sudý týden)
---Mgr. Jana Podlešáková - kontaktní mail podlesakova@blek.czdle individuální domluvy
---Ing. Bc. Tomáš Kůgel Dis. - kontaktní mail kugel@blek.czdle individuální domluvy
---Mgr. Šárka Komárková dle individuální domluvy
---Mgr. Jana Pekárková dle individuální domluvy
---Mgr. Lucie Novotná
(mateřská dovolená)
xxx

Vychovatelky

Oddělení ŠD Vychovatel(ka) Konzultační hodiny
1.Bc. Jaroslava Rybovádle individuální domluvy
2.Jitka Kortusová dle individuální domluvy
3.Bc. Kamila Mašková
(vedoucí vychovatelka)
dle individuální domluvy
4.Lenka Hrubá, Dis.dle individuální domluvy
5.Marie Kulhovádle individuální domluvy
5.Martina Hovorkovádle individuální domluvy
---Jana Polcarovádle individuální domluvy

Školní poradenské pracoviště

Speciální pedagog Konzultační hodiny
Mgr. Magdalena Klečková
Asistent pedagoga Konzultační hodiny
Lenka Hrubá, Dis.dle individuální domluvy
Jana Polcarovádle individuální domluvy
Martina Hovorkovádle individuální domluvy
Marie Koblihovádle individuální domluvy
Marie Kulhovádle individuální domluvy
Ladislava Boušovádle individuální domluvy

Nepedagogičtí zaměstnanci

Provozní úsek

Marie Šebková (administrativní pracovnice)
Zdeňka Zajíčková (účetní)
školník
5 uklízeček

Školní jídelna

Gabriela Kopáčková (vedoucí školní jídelny)
vedoucí kuchařka
3 kuchařky

Evropský sociální fond v ČR
Jihočeský kraj
EU peníze školám
ROP - bazén Blatná