Základní škola Jana Amose Komenského

"Šťastný je člověk, kterého varuje cizí chyba."

Jan Amos Komenský

Zaměstnanci

Vedení školy

Ředitelka školy

Mgr. Jana Krapsová

Zástupkyně ředitelky školy

Ing. Martina Michalová

E-mailové adresy na všechny ostatní pedagogické pracovníky

E-mailové adresy na všechny pedagogické pracovníky jsou vytvořeny stejným postupem:

prijmeni.jmeno@zsjak-blatna.net

(bez diakritiky)

Učitelé

Třída Učitel(ka) Konzultační hodiny
I. A Mgr. Ivana Chvostová Pondělí 13:30 - 14:30 (sudý týden)
I. B Mgr. Eva Kotšmídová Čtvrtek 13:25 - 14:25
II. A Mgr. Jana Fialová Úterý 12:30 - 13:30 (lichý týden)
II. B Mgr. Lenka MotykováÚterý 14:00 - 15:00 (lichý týden)
III. A Mgr. Iva TvrdáÚterý 14:00 - 15:00 (lichý týden)
III. B Mgr. Marcela Karbanová Úterý 13:30 - 14:30 (sudý týden)
IV. A Mgr. Lucie NovotnáÚterý 14:15 - 15:15 (lichý týden)
IV. B Mgr. Tereza Kuparová Středa 13:45 - 14:15 (lichý týden)
IV. C Mgr. Marcela Srbová
(výchovná poradkyně pro 1. stupeň)
Úterý 14:00 - 15:00 (lichý týden)
V. A Mgr. Zdeňka Lojdová Úterý 14:00 - 15:00 (lichý týden)
V. B Mgr. Pavla VoborníkováÚterý 14:00 - 15:00 (lichý týden)
VI. A Mgr. Petra KarešováČtvrtek 14:00 - 15:00 (lichý týden)
VI. B Mgr. Olga Vejvodová Pondělí 13:30 - 14:30 (lichý týden)
VII. A Mgr. Hana ŠafaříkováStředa 14:00 - 15:00 (sudý týden)
VII. B Mgr. Miroslav ŠafrÚterý 14:00 - 15:00 (lichý týden)
VIII. A Mgr. Martina KubíkováStředa 13:45 - 14:45 (sudý týden)
VIII. B Mgr. Vladěna Polívková Středa 13:45 - 14:45 (sudý týden)
IX. A Mgr. Eva Černá Pondělí 14:15 - 15:15 (lichý týden)
IX. B Mgr. Jana Komrsková
(školní metodik prevence)
Pondělí 13:30 - 14:30
---Marie Vanduchová
(výchovná poradkyně pro 2. stupeň)
Čtvrtek 13:30 - 14:30
---Mgr. Dana PrincováPondělí 12:30 -13:30 (sudý týden)
---Mgr. Jana Schmidová Úterý 14:00 - 15:00 (lichý týden)
---Mgr. Jana NovotnáStředa 14:00 - 15:00 (sudý týden)
---Mgr. Veronika ŠofrováPondělí 13:30 - 14:30 (sudý týden)
---Bc. Tereza TvrdáStředa 14:15 - 15:15 (lichý týden)
---Mgr. Jana Podlešákovádle individuální domluvy
---Ing. Bc. Tomáš Kůgel Dis. dle individuální domluvy
---Mgr. Petra Maroušková (RD)----

Vychovatelky

Oddělení ŠD Vychovatel(ka) Konzultační hodiny
---Bc. Kamila Mašková
(vedoucí vychovatelka)
dle individuální domluvy
---Lenka Hrubá, Dis.dle individuální domluvy
---Jitka Kortusová dle individuální domluvy
---Marie Kulhovádle individuální domluvy
---Bc. Jaroslava Rybovádle individuální domluvy

Školní poradenské pracoviště

Speciální pedagog Konzultační hodiny
Mgr. Magdalena Klečková Pondělí 13:00 - 14:30
Asistent pedagoga Konzultační hodiny
Lenka Hrubá, Dis.dle individuální domluvy
Jana Polcarovádle individuální domluvy
Martina Hovorkovádle individuální domluvy

Nepedagogičtí zaměstnanci

Provozní úsek

Marie Šebková (administrativní pracovnice)
Zdeňka Zajíčková (účetní)
Petr Jícha (školník)
Renáta Eichnerová
Petra Kotrbová
Dana Novotná
Zdeňka Ulbrichová
Jitka Bělová

Školní jídelna

Jana Židová (vedoucí školní jídelny)
Hana Fousová (vedoucí kuchařka)
Gabriela Kopáčková
Blanka Punčochářová
Hana Mičianová
Iveta Peroutková
Kateřina Sýkorová

Evropský sociální fond v ČR
Jihočeský kraj
EU peníze školám
ROP - bazén Blatná