Skok na hlavní obsah Skok na menu
Základní škola J. A. Komenského Blatná

Distanční výuka

Užitečné odkazy pro návrat a adaptaci na školu

Opatruj se! – web Národního ústavu duševního zdraví
Těšíme se do školy – jak podpořit adaptaci po návratu do škol
Až se sejdeme ve škole – manuál s návrhy aktivit pro jednotlivé věkové skupiny
Dada-info.cz – portál pro dětskou a dorostovou adiktologii nabízí pomoc při řešení závislostí žáků na digitechnologiích, nomofobii a dalších, spolupráce s odborníky v okolí bydliště
Psychologická pomoc NPI pedagogům i rodičům, kteří se ocitli v náročné situaci v důsledku koronakrize
Doučování – možnost zapojení studentů pedagogických fakult do doučování žáků ohrožených školním neúspěchem
Dítě v ohrožení – jak ho poznat a jak mu pomoci
Česká asociace pro psychoterapii – seznam certifikovaných psychoterapeutů
Všeobecná zdravotní pojišťovna – podmínky získání příspěvku na podporu zvýšení dostupnosti psychosociální podpory

Komunikační nástroje

Komunikační nsátroje jsou připraveny pro případnou distanční výuku při zavření celé školy nebo jen její části.

Jejich ovládání je velmi intuitivní. Snadno je přístupné z jakéhokoliv zařízení (PC, notebook, tablet, i mobilní telefon).

Výhodou je jednotný systém pro danou třídu. Žáci si snadno mohou zkontrolovat, které úkoly ještě nemají ještě splněny, případně si prohlédnout hodnocení učitelkou, či si práci opravit.

Třídní učitelky a další vyučující počítají s využitím portálů i v případě nemoci žáka. Rodiče se tak snadno dostanou k probírané látce, kterou žák v době nemoci zameškal. Po odeznění akutních příznaků si může žák za pomoci rodičů sám dle zadání úkoly plnit, a tím je usnadněn jeho návrat zpět do školy.

Škola v pyžamu

Komunikační portál Škola v pyžamu je nastaven pro žáky 1. - 3. třídy.

Jeho ovládání je velmi intuitivní. Snadno je přístupné z jakéhokoliv zařízení (PC, notebook, tablet, i mobilní telefon).

Přístup každému zákonnému zástupci zašle třídní učitelka. Na základě zaslaného aktivačního odkazu rodiče zaregistrují své dítě (jméno a příjmení, doporučujeme i mail pro případné odemknutí heslapro přihlášení).

Dále již je žákovi či jeho rodičům zpřístupněno prostředí, ve kterém budou zadávány úkoly nejen v době distanční výuky.

Google Class

V rámci školní licence na portálu GOOGLE jsou žákům vytvořeny žákovské účty na školní doméně.

Jednotliví učitelé vytvoří tzv. KURZY, do kterých se budou žáci zapisovat na základě zaslaných pozvánek na školní mailové adresy (postup aktivace žákovského účtu najdete níže).

Postupnou registrací získá žák přístup ke všem předmětům dle svého rozvrhu v GOOGLE-UČEBNĚ.

Online výuka - Google Meet

Proinline výuku bude všem žákům celé školy nabídnut systém Google Meet.

Žáci či jejich rodiče dostnaou na mail nebo si v Google Učebně - v kurzu najdou odkaz na Google Meet pro aktivaci online komunikace.

Online hovory mohou probíhat na jakémkoliv zařízení s vybavením pro hlasový a obrazový přenos (obrazový přenos není povinný, ale velkou výhodou při vzdálené komunikaci.

Potřebné vybavení:

  • Stolní počítač s webovou kamerou, mikrofonem a sluchátky (reproduktory), připojením k internetu
  • Notebook s připojením k internetu
  • Tablet s připojením k internetu
  • Chytrý mobilní telefon s připojením k internetu

Aktivace žákovského mailového účtu

Pro aktivaci žákovského mailového účtu (přístupu do školního mailu, do kurzů na Google-Class, do online hodin na Google-Meet) získají zákonní zástupci přístupové údaje na první třídní schůzce v září.

Stavba žákovské mailové adresy je shodná jako učitelská mailová adresa = prijmeni.jmeno@zsjak-blatna.net

Žák či jeho rodič po prvním přihlášení do účtu je vyzván ke změně hesla.

V případě ztráty či zapomenutí hesla lze heslo odemknout. O tuto službu požádejte třídní/ho učitelku/e, popř. vedení školy