Základní škola Jana Amose Komenského

"Veřejné záležitosti patří do veřejnosti. Co se všech týká stejnou měrou, měli by všichni řešit, nebo o tom přinejmenším vědět."

Jan Amos Komenský
Bakaláři" On-line zápis do školy skolniprogram

Tématická videa

V rámci projektu Fandíme zdraví, kterého jsme se v letošním školním roce zúčastnili, vznikla některá tématická videa určená nejen pro školní jídelny a výuku žáků, ale i pro širokou veřejnost.

Jsou volně přístupná na portálu www.youtube.com.

V případě většího zájmu o celou problematiku můžete využít portál projektu Fandíme zdraví, kde jsou tématická videa doplněna o další komentáře nebo zde můžete najít i další zajímavé informace či inspiraci pro vlastní změnu životního stylu.

Tématická videa pro nejen pro školní jídelny - správné postupy ve školní kuchyni

Tématické vzdělávací materiály a videa nejen pro žáky

Výběr a úprava zeleniny

Sdílené video na portálu youtube.com
Délka videa: 6:26 minut
Video i s doprovodným textem na Fandíme zdraví

Energetická rovnováha

Sdílené video na portálu youtube.com
Délka videa: 4:14 minut
Video i s doprovodným textem na Fandíme zdraví

Evropský sociální fond v ČR
Jihočeský kraj
EU peníze školám
ROP - bazén Blatná