Skok na hlavní obsah Skok na menu
Základní škola J. A. Komenského Blatná

Školská rada

Volební období 2024 - 2027 - registrace kandidátů

Od 18. 03. 2024 se mohou hlásit kandidáti z řad rodičů našich žáků do voleb do Školské rady (do 05. 04. 2024).

Volby proběhnou v den třídních schůzek - 18. 04. 2024.

Výsledky voleb budou vyhlášeny v následujícím týdnu. Ustavující schůze se bude konat začátkem června 2024.

Složení Školské rady:

 • 2 zástupci z řad rodičů
 • 2 zástupci z řad pedagogů
 • 2 zástupci zřizovatele

Volby proběhnou dne 18. 04. 2024 od 7:00 do 16:30 hodin (v den třídních schůzek). Každé nejmladší dítě navštěvující naši školu dostane domů volební lístek (hlasovat mohou oba zákonní zástupci)..

Seznam platných členů Školské rady

Ustavující schůze dne 07. 06. 2021 (osobní údaje jsou platné ke dni kandidatury uchazečů)

Zvolení zástupci do Školské rady z řad oprávněných osob

 • Vanduch Michal, 42 let, vedoucí TPV, zástupce TŘ – dcera ve III. A
 • Kršková Dana, 46 let, prodavačka – syn v I. A

Zvolení zástupci z řad pedagogických pracovníků

 • Voborníková Pavla, 46 let, učitelka
 • Tvrdá Iva, 50 let, učitelka

Jmenovaní zástupci zřizovatele

 • Srb Luboš
 • Ounický Pavel

Volební období 2021 - 2024

Z důvodu ukončení nouzového stavu (11. dubna 2021) spouštíme přípravu voleb do dalšího období Školské rady. Do 25. dubna do půlnoci se znovu mohou hlásit kandidáti z řad rodičů našich žáků do nové Školské rady.

Přihlášky ke kandidatuře zákonní zástupci odevzdají do 25. dubna do půlnoci prostřednictvím webového dotazníku Přihláška kandidáta do voleb zástupců do Školské rady pro období 2021 - 2024, k čemuž budou vyzváni i mailovou zprávou od třídní(ho) učitelky(e). Případný nezájem o kandidaturu mohou vyjádřit zpětnou odpovědí na zaslaný mail (přihlásit se mohou oba zákonní zástupci => prosím o odeslání dvou příhlášek).

Volby měly proběhnout v květnu dle nastavených mimořádných opatření, termín a způsob hlasování bude ještě upřesněn. Ze všech přihlášených kandidátů budou zákonní zástupci volit dva zástupce.

Dále proběhne tajná volba z řad pedagogických pracovníků. Zřizovatel Město Blatná jmenuje dva své zástupce.

Seznam nových členů Školské rady pro období 2021-2024 bude zveřejněn na veřejně přístupném místě a webových stránkách v sekci Úřední deska/Školská rada.

Výsledky voleb budou vyhlášeny v následujícím týdnu.

Složení Školské rady:

 • 2 zástupci z řad rodičů
 • 2 zástupci z řad pedagogů
 • 2 zástupci zřizovatele
Seznam kandidátů do školské rady z řad zákonných zástupců bude zveřejněn po ukončení nouzového stavu

Volební období 2020 - 2023

Do 2. listopadu se mohou hlásit kandidáti z řad rodičů našich žáků do nové Školské rady.

Přihlášky ke kandidatuře zákonní zástupci odevzdají do pondělí 2. listopadu do 14:00 hodin na mailovou adresu zsjak.krapsova@blatna.net, k čemuž budou vyzváni mailovou zprávou od třídní(ho) učitelky(e). Případný nezájem o kandidaturu mohou vyjádřit zpětnou odpovědí na zaslaný mail (přihlásit se mohou oba zákonní zástupci)..

Volby měly proběhnout ve čtvrtek 12. listopadu 7:00- 15:30 hodin (v den konání třídních schůzek). Ze všech přihlášených kandidátů budou zákonní zástupci tajnou volbou volit dva zástupce. Každé nejmladší dítě navštěvující naši školu dostane domů volební lístek (hlasovat mohou oba zákonní zástupci).

Na základě vydaného opatření obecné povahy (MŠMT) jsou volby odloženy, volební období platné pro současnou Školskou radu je prodlouženo do konce nouzového stavu a tři měsíce po jeho ukončení.

V případě vyhlášených omezujících protiepidemiologických opatření bude tajná volba přesunuta na vhodnější termín, o čemž budete včas informováni.

Dále proběhne tajná volba z řad pedagogických pracovníků. Zřizovatel Město Blatná jmenuje dva své zástupce.

Seznam nových členů Školské rady pro období 2020-2023 bude zveřejněn na veřejně přístupném místě a webových stránkách v sekci Úřední deska/Školská rada.

Výsledky voleb budou vyhlášeny v následujícím týdnu.

Složení Školské rady:

 • 2 zástupci z řad rodičů
 • 2 zástupci z řad pedagogů
 • 2 zástupci zřizovatele
Seznam kandidátů do školské rady z řad zákonných zástupců bude zveřejněn po ukončení nouzového stavu