Základní škola Jana Amose Komenského

"Nedopusť, aby ti zlí zabraňovali jednat dobře. Chválou jejich musíš pohrdat, utrhání jejich si nevšímat. Chtěj býti zlými spíše nenáviděn, nežli uctíván."

Jan Amos Komenský
Bakaláři" On-line zápis do školy skolniprogram

Školská rada

Seznam platných členů Školské rady

Zvolení zástupci do Školské rady z řad oprávněných osob

  • Vanduch Michal, 38 let, vedoucí TPV, zástupce TŘ – syn ve III. A
  • Kopáčková Gabriela, 40 let, kuchařka – dcera v VI. C

Zvolení zástupci z řad pedagogických pracovníků

  • Voborníková Pavla, 42 let, učitelka
  • Tvrdá Iva, 46 let, učitelka

Jmenovaní zástupci zřizovatele

  • Luboš Srb
  • Pavel Ounický

Zvolení zástupci do Školské rady z řad oprávněných osob - před doplňovacími volbami (do září 2019)

  • Vanduch Michal, 38 let, vedoucí TPV, zástupce TŘ – syn ve III. A
  • Synek Antonín, 44 let, hasič strojník – syn ve VIII. B

Volební období 2017 - 2020 - doplňovací volby

Doplňovacích voleb se zúčastnilo 166 zákonných zástupců našich žáků (září 2019).

Volební období 2017 - 2020

Voleb se zúčastnilo 239 zákonných zástupců našich žáků (listopad 2017)

Evropský sociální fond v ČR
Jihočeský kraj
EU peníze školám
ROP - bazén Blatná