Základní škola Jana Amose Komenského

"Komukoli prospěti můžeš, prospívej rád, možno-li celému světu. Sloužiti a prospívati je vlastnost povah vznešených."

Jan Amos Komenský

Školská rada

Seznam platných členů Školské rady

Zvolení zástupci do Školské rady z řad oprávněných osob

  • Vanduch Michal, 38 let, vedoucí TPV, zástupce TŘ – syn ve III. A
  • Kopáčková Gabriela, 40 let, kuchařka – dcera v VI. C

Zvolení zástupci z řad pedagogických pracovníků

  • Voborníková Pavla, 42 let, učitelka
  • Tvrdá Iva, 46 let, učitelka

Jmenovaní zástupci zřizovatele

  • Luboš Srb
  • Pavel Ounický

Zvolení zástupci do Školské rady z řad oprávněných osob - před doplňovacími volbami (do září 2019)

  • Vanduch Michal, 38 let, vedoucí TPV, zástupce TŘ – syn ve III. A
  • Synek Antonín, 44 let, hasič strojník – syn ve VIII. B

Volební období 2017 - 2020 - doplňovací volby

Doplňovacích voleb se zúčastnilo 166 zákonných zástupců našich žáků (září 2019).

Volební období 2017 - 2020

Voleb se zúčastnilo 239 zákonných zástupců našich žáků (listopad 2017)

Evropský sociální fond v ČR
Jihočeský kraj
EU peníze školám
ROP - bazén Blatná