Základní škola Jana Amose Komenského

"Kdo nedbá, aby byl vyučován, toho budeš marně vyučovati, dokud u něho neprobudíš vřelý zájem o učení."

Jan Amos Komenský

Školská rada

Volební období 2017 - 2020

Voleb se zúčastnilo 239 zákonných zástupců našich žáků.

Zvolení zástupci do Školské rady z řad oprávněných osob

  • Vanduch Michal, 38 let, vedoucí TPV, zástupce TŘ – syn ve III. A
  • Synek Antonín, 44 let, hasič strojník – syn ve VII. B

Seznam náhradníků

  • Tešková Lucie, 38 let, učitelka – dcera a syn ve IV. B
  • Řehořová Olga, 44 let, učitelka – synové v VII. B a IX. A
  • Šurátová Petra, 40 let, zaměstnanec finační správy - rada – syn v VII. B

Zvolení zástupci z řad pedagogických pracovníků

  • Voborníková Pavla, 42 let, učitelka
  • Tvrdá Iva, 46 let, učitelka

Jmenovaní zástupci zřizovatele

  • Luboš Srb
  • Pavel Ounický
Evropský sociální fond v ČR
Jihočeský kraj
EU peníze školám
ROP - bazén Blatná