Skok na hlavní obsah Skok na menu
Základní škola J. A. Komenského Blatná

Soutěže vyhlašované školní knihovnou

Výsledky předvánoční soutěže

1. kategorie (1. třída)

Naši prvňáčci se soutěže nezúčastnili

2. kategorie (2. a 3. třída)

1. místo: Beata Jungová 3. A
2. místo: Anna Vodičková 3. A
3. místo: Sofie Čížková 3. A

3. kategorie (3. - 5. třída)

Mikuláš

Ze správných odpovědí jsme vylosovali tyto vítěze:
Tereza Lebrová 5. B, Eliška Bartůňková 5. B a Štěpánka Lojíková 5. B
Porota udělila zvláštní cenu dětem z 2. A, které splnily úkol určený pro 4. třídu.
Elenka Malá, Natálie Klásková a Matěj Ounický

Předvánoční soutěž

1. kategorie: 1. třída

Pejsek a kočička

Přečtěte si v knize Josefa Čapka Povídání o pejskovi a kočičce příběh Jak si pejsek s kočičkou dělali k svátku dort.

Nakreslete dort, který upekli pejsek a kočička.

2. kategorie: 2. třída

Aprílová škola

Přečtěte si jednu básničku z knihy Jiřího Žáčka Aprílová škola.

Napište název básničky a nakreslete k ní obrázek.

3. kategorie: 3. - 5. třída

Čerti

Přečtěte si v knize Jiřího Kahouna U všech čertů kapitolu Čertovské učení.

4. třída

1. Napište jména všech čertů (7)
2. Jakou základní dovednost čerti neuměli?
3. Nakreslete obrázek čerta.

5. třída

1. Napište jména všech čertů (7)
2. Jakou základní dovednost čerti neuměli?
3. Jaké nářadí opravovali čerti v kovárně?
4. Nakreslete obrázek čerta.

Výsledky podzimní soutěže

1. kategorie - 1. třída

Naši prvňáčci se soutěže nezúčastnili.

2. kategorie: 2. třída

Pohlednice

1. místo: Natálie Klásková 2. A
2. místo: Tereza Štěrbová 2. A
3. místo: Vanesa Fiřtová 2. A

3. kategorie: 3. - 5. třída

3. třídy

1. místo: Anna Vodičková 3. A
2. místo: Aneta Koubková 3. A
3. místo: Beata Jungová 3. A

4. - 5. třídy

Vylosováni byli:
Roman Pelich 5. B
Lukáš Greguš 5. A
Sofie Šišková 5. B

Podzimní soutěž

Čteme rádi

Odpovědi odevzdávejte do 31. října.

Nezapomeňte uvést svoje jméno a třídu!

1. kategorie: 1. třída

Plakát

Nakreslete vaši oblíbenou pohádkovou postavu.
Nezapomeňte si obrázek podepsat!

2. kategorie: 2. třída

Napište název knihy, kterou jste přečetli o letních prázdninách.
Uveďte také autora knihy.
Odpověď doplňte obrázkem.
(Knih může být samozřejmě více, obrázek stačí jeden.)

3. kategorie: 3. – 5. třída

Mikulášovy patálie

Přečtěte si v knize R. Goscinnyho Mikulášovy patálie kapitolu Pastelky.

3. třída:

Odpovězte na otázky:

 1. Jaká pastelka se ztratila?
 2. Od koho Mikuláš pastelky dostal?
 3. Nakreslete duhu.

4. – 5. třída:

Odpovězte na otázky:

 1. Jaká pastelka se ztratila?
 2. Od koho Mikuláš pastelky dostal?
 3. Kteří chlapci a proč nebyli potrestáni?

Výsledky letní soutěže

Knížky

1. místo: Anežka Blovská 1. A
2. místo: František Pechlát 1. A
3. místo: Adéla Duchková 1. A

1. kategorie - 2. třída

1. místo: Anna Vodičková 2. A
2. místo: Aneta Koubková 2. A
3. místo: Beata Jungová 2. A

2. kategorie (3. – 5. třída)

 • Vylosováni byli: Daniel Lehečka 5. A
 • Šimon Koblih 4. B
 • Miloslav Vít 5. A
 • Štěpánka Lojíková 4. B
 • Adriana Peršínová 5. A

Předprázdninová soutěž

Čteme rádi

Odpovědi odevzdávejte do 16. června.
Nezapomeňte uvést svoje jméno a třídu!

1. kategorie: 1. – 2. třída

Pohádkový dědeček

Přečtěte si z knihy Eduarda Petišky Pohádkový dědeček pohádku Jak stavěli v Kocourkově školu.

1. třída

Napište, co postavili jako první. Nakreslete obrázek naší školy.

2. třída

Odpovězte na otázky:

 1. Co postavili jako první?
 2. Kde se nachází Kocourkov?

Nakreslete obrázek naší školy.

2. kategorie: 3. – 5. třída

Mikolášovy patálie

Přečtěte si v knize Mikulášovy patálie kapitolu Táboření.

Autorem této knihy je Sempé Goscinny.

Odpovězte písemně na otázky

 1. Kde chlapci stanovali?
 2. Napište jména všech chlapců, kteří stanovali.
 3. Najděte ve školní knihovně knihu, která má v názvu vlastní jméno. Napište její název a autora.

Výsledky jarní soutěže

Výhercům blahopřejeme a těšíme se na další obrázky a odpovědi.

1. kategorie: 1. – 2. třída

Já Baryk

1. třída
1. místo: Tereza Štěrbová 1. A
2. místo: Zbyněk Havlena 1. A
3. místo: Matěj Ounický 1. A
2. třída
1. místo: Kristýna Rothschedlová 2. B
2. místo: Patricie Šůchová 2. B
3. místo: Lucie Šustrová 2. B

Výherci - 1. - 2. třída

2. kategorie: 3. – 5. třída

3. třída
Vylosováni byli:
Lucie Melicharová 3. B
Gabriela Peršínová 3. B
Samuel Pojer 3. B
4. třída
Vylosováni byli:
Štěpánka Lojíková 4. B
Martin Vylita 4. B
Matouš Koblih 4. B

Výherci - 3. - 5. třída

Výsledky zimního kola soutěže

Výhercům blahopřejeme a těšíme se na další obrázky a odpovědi.

1. kategorie: 1. – 2. třída

Vánoční příběhy

1. třída
1. místo: Natálie Klásková 1. A
2. místo: Karel Dlabač 1. A
3. místo: Tereza Jindrová 1. A
2. třída
1. místo: Natálie Ounická 2. A
2. místo: Anna Vodičková 2. A
3. místo: Beata Jungová 2. A

2. kategorie: 3. – 5. třída

Vylosovány byly:
Tereza Postřehovská 4. B
Anita Dolejšová 4. B
Agáta Kortusová 4. B

Zimní soutěž

Čteme rádi

Odpovědi odevzdávejte do konce února.

Nezapomeňte uvést svoje jméno a třídu!

1. kategorie: 1. – 2. třída

Čítanka

Přečtěte si v knize Čítanka pro nejmenší na celý rok pohádku Boženy Němcové O dvanácti měsíčkách.

1. třída

Nakreslete obrázek měsíčka, který představuje váš oblíbený měsíc.

2. třída

Nakreslete obrázek měsíčka, který představuje váš oblíbený měsíc, a napište názvy všech měsíčků, kteří Marušce pomohli.

2. kategorie: 3. – 5. třída

Děti z Bullerbynu

Přečtěte si příběh z knihy Astrid Lingrenové Děti z Bullerbynu – Sáňkujeme.

Odpovězte na otázky:

 1. Co chce vynalézt Lasse, až bude velký?
 2. Jak děti pojmenovaly své sáňky?
 3. Co byste vynalezli vy, kdybyste mohli?

Svůj vynález můžete nakreslit.

Výsledky předvánoční soutěže

Výsledky předvánoční soutěže

Výhercům blahopřejeme a těšíme se na další obrázky a odpovědi.

1. kategorie: 1. – 2. třída

1. třída
1. místo: Karel Dlabač 1. A
2. místo: Vaneska Fiřtová 1. A
3. místo: Maxmilián Fisher 1. A
2. třída
1. místo: Beata Jungová 2. A
2. místo: Natálie Ounická 2. A
3. místo: David Uldrich 2. A

2. kategorie: 3. – 5. třída

Vylosovány byly: Anita Dolejšová 4. B
Tereza Lebrová 4. B
Nikola Petrášková 3. A

Výsledky podzimního kola soutěže

Podziimní soutěž

Výhercům blahopřejeme a těšíme se na další obrázky a odpovědi.

1. kategorie (1. – 2. třída)

Výherci - 1. - 2. třída

1. místo: Natálie Ounická 2. A
2. místo: Aneta Koubková 2. A
3. místo: Anna Vodičková 2. A
4. místo: Eliška Češková 2. A
5. místo: Valerie Kopáčková 2. B

2. kategorie (3. – 5. třída)

Výherci - 3. - 5. třída

Vylosováni byli:
Štěpánka Lojíková 4. B
Adéla Bártová 4. B
Sofie Šišková 4. B

Zářijové kolo soutěže

Moudré sovy (Čteme rádi)

Odpovědi odevzdávejte do konce října.

Nezapomeňte uvést svoje jméno a třídu

1. kategorie: 1. – 2. třída

Pohádkové postavy

Nakreslete vaši oblíbenou pohádkovou postavu.

Druháci obrázek ještě doplní – napíšou, jak se pohádková postava jmenuje.

2. kategorie: 3. – 5. třída

Prázdninové čtení

Napište název knihy, kterou jste přečetli o letních prázdninách.

Uveďte také autora knihy.

Odpověď doplňte obrázkem.

(Knih může být samozřejmě více, obrázek stačí jeden :-)

3. kategorie (6. – 7. třída)

Najděte v naší knihovně knihu s co nejvyšším počtem stránek.

Napište její název a počet stran.

Výsledky letní soutěže

Červnová soutěž

Výhercům blahopřejeme a těšíme se na další obrázky a odpovědi.

1. kategorie (1. – 2. třída)

Výherci - 1. - 2. třída

1. místo: Beata Jungová 1. A
2. místo: Jáchym Vítek 1. A
3. místo: Aneta Koubková 1. A, Anna Vodičková 1. A

2. kategorie (3. – 5. třída)

Výherci - 3. - 5. třída

Vylosováni byli:
Jiří Vylita 5.A
Zuzana Fajová 5. A
David Lojka 4. B
Jan Fous 5. A
Jakub Cheníček 4. B
Adam Navrátil 4. B

Červnové kolo

Moudré sovy (Čteme rádi)

Odpovědi odevzdávejte do 10. června.

Nezapomeňte uvést svoje jméno a třídu!

1. kategorie (1. – 2. třída)

Čítanka pro nejmenší (antikvariát Avion)

 1. Přečti si v knize Čítanka pro nejmenší na celý rok pohádku, která je zařazena do měsíce června. Napiš, jak se pohádka jmenuje a kdo ji napsal.
 2. Nakresli k ní pěkný obrázek.

2. kategorie (3. – 5. třída)

Kluci, holky a… Eva Bernardinová (Knihovna Horažďovice)

 1. Najdi v naší knihovně knihy, které napsala Eva Bernardinová. Napiš názvy těchto knih.
 2. Najdi v těchto knihách (vzadu v obsahu) kapitoly, ve kterých se píše o prázdninách. Napiš názvy těchto kapitol.

Výsledky jarní soutěže

Výhercům blahopřejeme a těšíme se na další obrázky a odpovědi.

1. kategorie (1. – 2. třída)

Vítězové

1. místo: Lucie Melicharová 2. B, Magda Běhavá 2. B
2. místo: Diana Dlabačová 1. B, Kristýna Rothschedlová 1. B
3. místo: Antonín Jiskra 2. B, Tereza Kolářová 2. B

2. kategorie (3. – 5. třída)

Vítěězové s patrony žákovské knihovny

Vylosováni byli:
Leoš Jareš 5.A
Amálie Balogová 5. A
Jan Sabo 5. A

3. kategorie (6. – 7. třída)

Kategorie nevyhodnocena z důvodu neúčasti soutěžících.

Jarní soutěž

Čtenář

Odpovědi odevzdávejte v knihovně do konce dubna.

Nezapomeňte uvést své jméno a třídu.

Na Vaše obrázky a odpovědi se těší Matěj B., Míša H., Anička U., Simča Š., Eliška Š., Matěj Š., Lukáš Ch., Pepa Z., Naty M., Klaudie K., Karolína B., Míša G. a Adri T.

1. kategorie (1. – 2. třída)

Dort

Přečtěte si v knize Josefa Čapka Povídání o pejskovi a kočičce příběh Jak si pejsek s kočičkou dělali k svátku dort.
Napište 3 přísady, které dali do dortu.
Nakreslete dort podle vlastních představ.

2. kategorie (3. – 5. třída)

Helena Zmatlíková

1. úkol:
Najděte v naší knihovně a napište název 1 knihy, kterou ilustrovala Helena Zmatlíková.

Josef Lada

2. úkol:
Najděte v naší knihovně a napište název 1 knihy, kterou ilustroval Josef Lada

3. kategorie (6. – 7. třída)

Najděte v naší knihovně knihu s co nejvyšším počtem stránek.
Napište její název a počet stran.

Výsledky zimní soutěže

Zimní soutěž

Výhercům blahopřejeme a těšíme se na další obrázky a odpovědi.

Matěj B., Míša H., Anička U., Simča Š., Eliška Š., Matěj Š., Lukáš Ch., Naty M., Klaudie K.

1. kategorie (1. – 2. třída)

1. místo: Anna Vodičková 1. A
2. místo: Tereza Sázavská 1. A
3. místo: Magda Běhavá 2. B

2. kategorie (3. – 5. třída)

Vylosováni byli:
Zuzana Fajová 5.A
Jiří Vylita 5. A
Lucie Zemanová 5. A
Lukáš Erben 5. A
Kathy Le 5. A

Výsledky podzimní soutěže

Podzimní soutěž

Výhercům blahopřejeme a těšíme se na další obrázky a odpovědi

Matěj B., Míša H., Anička U., Simča Š., Eliška Š., Matěj Š., Lukáš Ch., Naty M., Míša G., Míša H., Pavla H., Markéta F.

1. kategorie (1. – 2. třída)

1. místo: Beáta Jungová 1. A
2. místo: Jáchym Vítek 1. A
3. místo: Aneta Koubková 1. A
3. místo: Natálie Ounická 1. A

2. kategorie (3. – 5. třída)

Vylosováni byli:
Adriana Holubová 4. B
Jan Fous 5. A
Štěpán Koleň 5. A