Skok na hlavní obsah Skok na menu
Základní škola J. A. Komenského Blatná

Zajímavé odkazy pro žáky i rodiče

Odkazy pro výuku

Portál o českém jazyce - Lignea

Nechybujme v češtině

Chcete se správně vyjadřovat? Rádi byste obohatili svoji slovní zásobu? Nejste si jisti v pravopisu? Na tomto webu naleznete všechno potřebné, abyste si zdokonalili češtinu.

Slovník současné češtiny: Slovník současné češtiny obsahuje desetitisíce slov, a je proto výborným jazykovým pomocníkem. Vznikal od samého počátku existence společnosti LINGEA a postupně se stal její vlajkovou lodí. Naleznete v něm popis významů jednotlivých slov i jejich správné kontextové užití.

Pravidla českého pravopisu: O co je naše řeč krásnější, o to je složitější. Proto jsou na našem webu volně dostupná velká Pravidla českého pravopisu, ve kterých se dozvíte nejen to, jak se správně slova ohýbají nebo k jakému rodu přísluší, ale například také to, jak se správně dělí a jaké mají alternativní tvary.

Slovník českých synonym a antonym: Ve Slovníku českých synonym a antonym najdete nepřeberné množství významově podobných i zcela protikladných slov. Tento slovník se stane Vaším nejlepším přítelem při rozšiřování slovní zásoby. Využijte také informace o stylových příznacích jednotlivých významů, které Vám pomohou vyjadřovat se zcela přesně a adekvátně.

Gramatika češtiny: Jasné a stručné zpracování Gramatiky češtiny Vám pomůže pochopit i ty nejzáludnější gramatické jevy naší mateřštiny. Jsou zde podrobné informace o hláskosloví, tvarosloví a větné skladbě.

Server pro podporu žáků základních a středních škol

Portál Proškoly.cz nabízí školám ucelenou řadu testů rozumových schopností (logika, paměť, prostorová představivost, vnímání, koncentrace), unikátní test volby povolání a sociometrické dotazníky pro měření třídního a školního klimatu. Portál je dobrým pomocníkem pro žáky, jejich učitele i rodiče.

Přístupové údaje si rodiče mohou vyzvednout u třídní učitelky.

Dostupné moduly:

 • Testy dětských schopností
 • Paměťové testy
 • Testy pro nejmenší
 • Testy volby povolání
 • Angličtina pro nejmenší
 • Čtenářská gramotnost
 • Sociometrie
 • Kvízy

ONLINE PROCVIČOVÁNÍ

Online procvičování pro žáky z českého jazyka a matematiky (1. i 2. stupeň).

ONLINE PROCVIČOVÁNÍ

Jak se snadněji učit

Každý se učí trochu jiným způsobem. Okolí na to ale často nebere ohled! Snaží se nás něco naučit, aniž by zohlednili naše individuální schopnosti.

Každému pomáhá něco jiného. On-line test: Určení studijního typu aneb Učím se očima nebo ušima? ti prozradí, co pomůže ke snazšímu učení právě tobě! Zapamatuješ si víc, snadněji a za kratší dobu. Dozvíš se, jaký styl učení je pro tebe nejvhodnější a jak ho použít.

Délka testu: 15 minut (56 otázek)

Více na: www.TestyTesty.cz

Umíme to - Online procvičování

Procvičování snadno a kvalitně

Procvičujte pestrou škálu předmětů.

Kvalitně, zábavně a do hloubky.

Seznam nabízených předmětů pro procvičování:

 1. Český jazyk
 2. Matematika
 3. Programování
 4. Angličtina
 5. Němčina
 6. Zeměpis
 7. Biologie
 8. Chemie

Portál Alf

Portál ALF nabízí dětem hravý způsob opakování učiva (pexesa, přiřazování, spojovačky, ...) a pomoc jejiich rodičům s přípravou domácího procvičování. Bez přihlášení lze spouštět některé materiály přímo na webovém portálu.

Další výhodou je, že učitelé mohou zadat domácí procvičovací úkol prostřednictvím techniky, která je dětem velmi blízká a se kterou si opakování i užijí. Podobným způsobem mohou vyčující zpestřit výuku použitím daného testu na interaktivní tabuli v učebně nebo na jednotlivých žákovských stanicích v počítačové učebně.

Odkazy pro výběr škol

Atlas škol ČR

Atlas středních škola učilišť

Seznam škol poskytuje kontakty a množství doplňkových informací o školách. Nabízí tak ucelený přehled o všech školách v ČR na jednom místě.


Pro rodiče

NEJČASTĚJŠÍ VÝCHOVNÉ PROBLÉMY A JEJICH ŘEŠENÍ

Také jste jako rodiče, učitelé a vychovatelé řešili někdy některý z pěti následujících nejčastějších výchovných problémů?

 1. Co dělat, když dítě odmlouvá, vzteká se, staví se na zadní a nedá se s ním domluvit
 2. Co když dítě lže, podvádí, ničeho si neváží a působí rodičům velké starosti
 3. Jak nastavit jasné hranice, které se budou dodržovat (bez použití biče)
 4. Jak se chovat, když mají sourozenci nevraživý vztah a válčí o pozornost
 5. Jak být skvělý rodič, který si nehraje na diktátora, ale ani netrpí jako 95% rodičů

Pokud ano, podívejte se na nový projekt staronového přístupu nazvaného netradičně VÝCHOVA NEVÝCHOVOU

Přestože mě termín "nevýchova" trochu dráždí, poté, co jsem se s tímto přístupem seznámila, musím uznat, že Komenský by se z něho určitě radoval.

Pojďme se podívat na to, jak snadno a trvale vyřešit 5 nejčastějších problémů s dětmi...bez křiku, pohlavků a zbytečného pláče.