Základní škola Jana Amose Komenského

"Nerozumíš-li věcem, které se za slovy skrývají, nejsi moudrý, nýbrž jsi stále papoušek."

Jan Amos Komenský

Úvodní stránka

Přání do nového roku

Aktualizováno: 2018-12-14 12:58:53

Blíží se konec roku 2018.
Jménem svým i všech pracovníků školy chci popřát všem žákům a jejich rodičům do nového roku 2019 hodně zdraví, mnoho štěstí, úspěchů a splněných přání.

Mgr. Jana Krapsová, ředitelka školy

Poslední předvánoční školní den

Aktualizováno: 2018-12-14 13:00:04

V pátek 21. prosince se žáci pomalu připraví na sváteční dny. I ve škole bude upraven rozvrh.
Na obou stupních se připravuje vánoční výzdoba a chystají se vánoční besídky. Školu rozezní vánoční melodie a provoní cukroví od maminek a babiček.
Po všech adventních akcích jsou již všichni plni očekávání příchodu nejkrásnějších svátků roku.

Jak Grinch ukradl Vánoce

Aktualizováno: 2018-12-14 12:55:22

V pátek 14. prosince vánoční náladu přineslo tanečně-dramatické vystoupení Jak Grinch ukradl Vánoce v podání dětí ze ZUŠ Blatná. I letos jejich představení oplývalo nápady a nadšením pedagogů i malých tanečníků.
Děkujeme za krásné navození sváteční nálady.

Výsledky testování SCIO

Aktualizováno: 2018-12-14 08:14:56

V listopadu proběhlo v 8. ročníku testování Čtenářské a matematické gramotnosti, které podpořil Jihočeský kraj ve spolupráci se SCIO.
Všichni zúčastnění žáci si mohou prohlédnout své výsledky na webovém pportále pod přihlašovacím údaji, které obdrželi ve škole při testování. Výsledky testů jim mají pomoci při přípravě na přijímací řízení pro další studium v 9. ročníku.
Na konci školního roku 2018/2019 proběhne ještě jedno kolo testování, ve kterém si žáci ověří změnu úrovně obou gramotností.

Možnost vyzvednutí průkazů ISIC

Aktualizováno: 2018-12-14 11:55:46

Vážení rodiče.
Na základě Vašich objednávek (v případě splnění následujících podmínek: žáci měli dostatečný zůstatek na Školním programu a byli přítomni ve škole v době hromadného fotografování) byla provedena hromadná objednávka. Těmto žákům byly doručeny průkazy ISIC - Školák. Ostatním žadatelům budou průkazy doručovány v dalších vlnách.
Žáci 2. stupně si průkaz proti podpisu vyzvednou sami (v žákovské knížce dostanete informaci o převzetí průkazu Vaším dítětem).
Rodiče žáků 1. stupně budou vyzváni třídní učitelkou, aby si proti podpisu přišli vyzvednout průkazy ISIC - Školák do kanceláře školy.
Děkujeme Vám za spolupráci.
Přejeme všem, aby se průkaz stal opravdu přínosnou součástí běžného života.

Vyhlášeny dny ředitelského volna

Aktualizováno: 2018-12-13 15:50:13

Vážení rodiče, žáci a zákonní zástupci,
oznamuji Vám, že v souladu s § 24, odst. 2 zák. 561/2004 Sb., (školský zákon), v platném znění, vyhlašuji den ředitelského volna na dny 3. a 4. ledna 2019z organizačních důvodů.
Všichni zákonní zástupci mohou pro své děti využít školní družinu (bez zajištění stravování školní jídelnou). Přihlášky do školní družiny je nutné odevzdat do středy 19. prosince třídní učitelce nebo vychovatelce ŠD.
Mgr. Jana Krapsová, ředitelka školy

Vánoční zpívání na schodech

Aktualizováno: 2018-12-07 10:55:06

V pondělí 17. prosince 2018 Vás srdečně zveme na tradiční Zpívání na schodech, které začíná v 16:00 hodin v budově školy.
Dopolední zkouška bude probíhat od 10:00 hodin.
Pozvánka na Vánoční zpívání na schodech
Program Vánočního zpívání na schodech

Vánoční prodej dekorační keramiiky

Aktualizováno: 2018-12-07 10:51:15

Ve středu 12. prosince dopoledne bude organizován vánoční prodej dekorační keramiky. Žáci si ve školní jídelně mohou zakoupit výrobky, které jsou vhodné jako drobný vánoční dárek.

Průkazy ISIC Školák

Aktualizováno: 2018-12-06 08:44:17

Vážení rodiče,
rádi bychom Vás informovali, že naše škola vydává svým žákům mezinárodní žákovský průkaz ISIC Školák. Tento průkaz je především identifikačním dokladem, který potvrzuje totožnost žáka a jeho příslušnost ke škole; kromě toho funguje jako mezinárodně uznávaný doklad o školní docházce, akceptovaný ve 130 zemích světa (včetně všech členských zemí EU), a také jako karta využitelná pro zhruba 2.000 různých slev a výhod v ČR. ISIC Školák je také neocenitelnou pomůckou při cestování – v zahraničí je uznáván na více než sto dvaceti pěti tisících místech.
Podrobnější informace najdete v sekci Informace pro rodiče/Průkazy ISIC Školák

Slavnostní rozsvěcení blatenského vánočního stromu

Aktualizováno: 2018-12-03 07:41:52

První adventní neděli (2. prosince) proběhlo slavnostní rozsvěcení blatenského vánočního stromu u kašny. Programu se účastnili i žáci naší školy.
Všem zpěvákům i paní učitelce Tereze Tvrdé děkujeme za krásné zpestření zahájení adventu v Blatné.

Čertovské zastavení

Aktualizováno: 2018-12-03 07:45:17

Dne 30. listopadu 2018 od 15:00 hodin proběhlo ve škole již tradiční Čertovské zastavení, které organizujeme společně se Spolkem rodičů a přátel školy.
Na programu byly:
1) čertovská řádění 1. a 3. tříd
- I. A (p. uč. Tvrdá)
- I. B (p. uč. Karbanová)
- III. A (p. uč. Fialová)
- III. B (p. uč. Motyková)
2) předvánoční prodejní tvořivé dílny
3) improvizovaná kavárnička
Všem vystupujícím i paním učitelkám a vychovatelkám děkujeme za přípravu krásné předadventní akce.
Všem pekařkám z řad maminek a babiček za napečení sladkostí i slaných dobrot do improvizované kavárničky.
Plakát na Čertovské zastavení

Pozvánka na Čertovské zastavení

Aktualizováno: 2018-11-27 07:37:55

Dne 30. listopadu chystáme ve školní družině vánoční jarmark spojený s představením vánočních koled a básní od prvňáčků a třeťáků.
Vánoční jarmark plný kreativních dílniček a dětských prodejců ve stáncích s vánoční tématikou bude otevřen od 15.00 hod v prostorách školní družiny.
Provizorní kavárnička Vám nabídne trochu vánoční pohody s vánočním cukrovím.
Těšíme se na Vás.
vychovatelky školní družiny

Výsledky soutěží

Aktualizováno: 2018-11-26 08:37:49

S přelomem prvního čtvrtletí se pomalu rozjíždí okresní kola soutěží.
První soutěž, které se družstvo našich žáků zúčastnilo, bylo okresní kolo FLORBALu ve Strakonicích. Smíšené družstvo florbalistů obsadilo krásnou bronzovou příčku.
První vědomostní soutěží tohoto školního roku bylo okresní kolo matematicko-fyzikální soutěže Náboj JUNIOR, kterou pořádá SOŠ a VOŠ Písek s MFF UK Praha. Do soutěžního klání vyrazila dvě družstva žáků 8. a 9. tříd. Obě družstva se úspěšně zhostila svého úkolu a zařadila se do výsledkové listiny mezi gymnaziální soutěžící. Získáním 4. a 5. místa nám udělali žáci velkou radost.
Blahopřejeme žákům k jejich úspěchům a děkujeme paní učitelce V. Šofrové a panu učiteli M. Šafrovi za jejich přípravu a organizační zajištění soutěže.
Výsledky soutěží

Propojení portálů školy pod jedním přihlášením

Aktualizováno: 2018-11-23 09:21:34

Vážení rodiče.
Vzhledem k tomu, že naše škola začala využívat několik portálů pro zlepšení komunikace mezi školou a rodiči a žáky, nabízíme možnost sjednotit přihlášení pod jeden portál, ze kterého se následně jednoduše dostanete na portály další bez zadávání přihlašovacích údajů.
Přihlášení probíhá přes Školní program, ze kterého je možné jednoduchým proklikem přepnout do Stravy.cz (záložka OBĚD) a do Bakalářů (záložka ŽK).
Postup aktivace naleznete na odkazu: Nastavení propojení
Pak již můžete používat jen jediný portál, ze kterého se dostanete na veškeré informace, které vám škola předává.
Děkujeme vám za skvělou spolupráci pro zavádění komunikačních novinek do praxe. Věřím, že se s nimi rychle sžijeme a budou pro nás stejně přínosné, jako se již stal Školní program.

Třídní schůzky

Aktualizováno: 2018-11-07 20:02:18

Ve čtvrtek 15. listopadu proběhnou třídní schůzky k uzavřenému 1. čtvrtletí školního roku. Začátky jednotlivých tříd najdete v ročním plánu akcí.
Organizace roku => Listopad

Projektový den - 100. výročí ČSR

Aktualizováno: 2018-11-09 07:34:26

V pátek před státním svátkem 28. října na naší škole proběhl projektový den - 100. výročí ČSR, ve kterém se žáci seznámili různou formou s událostmi vzniku samostatného Československa, s významnými osobnostmi,se státními symboly a dalším vývojem našeho státu.
Celá škola (žáci, učitelé) se oděla do národních barev.
Do projektu se postupně zapojili na různé úrovni všichni od prvních tříd.
Pro žáky 2. stupně byla připravena třídní soutěž. Nejlepší tři družstva dostala krásné dorty v národních barvách a s českým lvem, které upekla paní učitelka V. Šofrová. Pro všechny se staly dorty velkou motivací soutěžit. Vítězná družstva si na závěr dne svou odměnu opravdu vychutnala.
Děkujeme všem žákům za nadšení, s jakým se do dne zapojili. Věříme, že si odnesli nejen zajímavé zážitky, ale jistě i nové informace týkající se významné vývojové etapy našeho státu.
Všem pedagogům děkuji za přípravu všech aktivit a sladké odměny.
Dle ohlasů od dětí i pedagogů se všem sváteční den moc líbil.
Fotogalerie z projektového dne

Branné dny

Aktualizováno: 2018-10-23 13:31:31

V pátek 12. října (1. stupeň) a v pondělí 15. října (2. stupeň) byl pro žáky připraven den s brannou tematikou:
- Policie ČR připravila stanoviště se zaměřením na dopravní výchovu
- Hasiči v Blatné žákům představili svou práci se zapojením žáků (soutěžní dráha, ukázka řešení drobného požáru, průchod zakouřeným prostorem, ...)
- pro žáky 1. stupně bylo připraveno stanoviště hodu granátem na cíl a pro žáky 2. stupně stanoviště střelby ze vzduchovky
- Dále si děti zopakovaly vybavení evakuačního zavazadla nebo pravidla použití improvizovaných prostředků ochrany či řešení momořádné události pod vedením třídních učitelů(ek).
- Děkujeme pracovníkům HZS Blatná pod vedením pana Antonína Synka a pracovníkům PČR (por. Jana Nováková, pprap. Martin Tůma) za perfektně připravená stanoviště.

Kontrola zůstatku na školním programu

Aktualizováno: 2018-10-16 18:10:02

Vážení rodiče,
prosíme Vás o pravidelnou kontrolu zůstatku na účtu ŠKOLNÍHO PROGRAMU.
Na začátku roku došlo k převodu zůstatku z loňského školního roku. Během prvních měsíců byly z účtů odečteny částky za pomůcky a pracovní sešity dle domluvy s vyčujícími a vstup na vzdělávací program DRAVCI. V 6. ročníku byl zaplacen poplatek za adaptační pobyt.
Jedenkrát měsíčně je strháván poplatek za školní družinu, pokud je do ní žák přihlášen (70,- Kč měsíčně).
Během měsíce listopadu je plánováno inkaso 100,- Kč do fondu SRPŠ (během školní docházky žáci čerpají příspěvek na dopravu na LVVZ v 7. ročníku, příspěvek na dopravu na soutěže, příspěvek na odměny žákům, apod.).
Děkujeme Vám za spolupráci.

Den s moderní technkou

Aktualizováno: 2018-10-12 10:16:34

Ve čtvrtek 11. října naše žáky pozvalo Střední odborné učiliště Blatná na pravidelnou akci Den s moderní technikou.
Žáci si zde prohlédli prostory SOU, vyzkoušelli si některé aktivity - nejvíce je zaujala jízda na čtyřkolce a setkali se s významnými pozvanými osobnostmi, od kterých získali podpisy. Všichni žáci i pedagogové, kteří se akce zúčastnili, si ji moc pochvalovali.
Děkujeme organizátorům za umožnění účasti.

Podzimní atletika

Aktualizováno: 2018-10-12 10:17:36

Ve středu 3. října proběhla na blatenském stadionu tradiční PODZIMMNÍ ATLETIKA, kterou organizuje ZŠ T. G. Masaryka pro okolní základní školy.
Naši atleti vybojovali tři zlaté, 8 stříbrných a 4 bronzové medaile.
Výsledky:
Mladší žákyně:
2. místo – Natálie Strnadová (VI. B) – skok daleký ml. žákyň
2. místo – Natálie Strnadová (VI. B) – běh na 60 m ml. žákyň
Mladší žáci:
2. místo – Jakub Outlý (VII. A) – běh na 1 000 m ml. žáků
2. místo – Tomáš Schwarz (VII. A) – skok daleký ml. žáků
2. místo – štafeta ml. žáci – Vít Hůrka (VI- A), Jakub Outlý (VIII. A), Tomáš Schwarz (VI. A), Marek Čížek (VI. A)
3. místo – Jakub Outlý (VII. A) – skok daleký ml. žáků
Starší žákyně:
1. místo – Sára Soukupová (VIII. A) – skok vysoký st. žákyň
1. místo – Martina Zemanová (VIII. A) – běh na 800 m st. žákyň
1. místo – štafeta st. žákyně – Tereza Šafaříková (IX. B), Anna Fišerová (IX. B), Kateřina Čapková (IX. A), Kateřina Vaněčková (IX. A)
2. místo – štafeta st. žákyně – Natálie Kostohryzová (VIII. B), Tereza Šmídová (VIII. B), Iva Kratochvílová (VIII. A), Lucie Vaňáčová (VIII. B)
3. místo – Lucie Vaňáčová (VIII. B) – vrh koulí st. žákyň
Starší žáci:
2. místo – David Fiřt (VIII. B) – skok daleký st. žáků
2. místo – Josef Potůček (IX. B) – běh na 1 500 m st. žáků
3. místo – David Fiřt (VIII. B) – běh na 60 m st. žáků
3. místo – štafeta st. žáků - Jakub Sedláček (IX. B), Daniel Říha (IX. B), Vlach Dalibor (IX. A), Rod Filip (IX. A)
Blahopřejeme všem ke skvělým sportovným výsledkům a děkujeme za reprezentaci školy. Vyučujícím tělesné výchovy děkujeme za přípravu závodníků a panu učiteli M. Šafrovi za organizační zajištění soutěže.

Den obnovitelných zdrojů

Aktualizováno: 2018-10-12 10:11:58

V úterý 16. října se žáci 9. ročníku zúčastní již tradiční akce Den obnovitelných zdrojů v SPŠ Volyně.
V rámci projektového dne žáci poznají i prostory školy a seznámí se s jejich vzdělávacími obory.
Děkujeme organizátorům za pravidelné organizování vzdělávací akce.

SPORTSHOW - SOŠ Blatná

Aktualizováno: 2018-10-12 10:11:53

Protože se všem líbil první ročník, který nastartovala olympiáda, ožívá areál SOŠ Blatná vždy na jeden sportovními aktivitami pro okolní školy a návštěvníky. Letos již SOŠ připravila 3. ročník akci SPORTSHOW na 20. září.
Akce se zúčastnili žáci přihlášených tříd. Všichni moc užili trenažéry různých sportovních odvětví a další pohybové aktivity. V rámci sportovního dne mohou všichni navštívit i prostory SOŠ a vyzkoušet různé aktivity i v jejích učebnách.
Děkujeme organizátorům za přiblížení různých sportovních odvětví.

Burza škol (Blatná)

Aktualizováno: 2018-10-03 09:03:58

Centrum kultury a vzdělávání Blatná za podpory Města Blatná připravuje na 23. října 2018 Burzu škol (10:00 - 15:00 hodin).
Burzy se zúčastní žáci 8. a 9. ročníku v rámci výuky. Celý program je přístupný i veřejnosti či mladším spolužákům.
Plakát - Burza škol v Blatné
Podobné akce jsou připravovány i v okolních městech:
Prachatice - 1. 11. 2018
Strakonice - 6. 11. 2018
České Budějovice - 7. 11. – 9. 11. 2018
Písek - 12. 11. 2018 (den otevřených škol ve všech píseckých středních školách a učilištích)

Dravci

Aktualizováno: 2018-10-02 14:47:52

Ve čtvrtek proběhne vzdělávací akce na téma DRAVCI, kterou organizuje společnost ZEYFERUS (výukové programy pro školy, společnost na ochranu dravých ptáků).
Vlastní prezentace se bude konat na atletickém stadionu - nejprve představení ptáků (i méně známých druhů - např. orel bojovný, orel kamčatský, orel mořský, orlík kejklíř, karančo jižní, dřemlík tundrový, sup krahujový, sup kapucín, sokol šahin, luňák hnědý) spojené se soutěžemi, kde budou žáci odměněni zajímavými cenami. Na závěr bude následovat vlastní ukázka letu dravců, jejich lovu.
Cena celého programu je 80,- Kč (platba prostřednictvím Školního programu).

Změna termínu inkasa stravného na říjen

Aktualizováno: 2018-09-20 14:43:31

Z technických důvodů nelze inkasovat stravné, jak je obvvyklé - tj. 20. den v měsíci. V tomto měsíci se bude inkasovat až 24. září, proto žádáme rodiče, aby si ponechali na účtě dostatečný zůstatek.

Přihlášení do elektronické žákovské knížky (Bakaláři)

Aktualizováno: 2018-09-19 14:40:19

Vážení rodiče,
v letošním školním roce aktivujeme pro žáky 4.-9. tříd elektronické žákovské knížky, proto na třídních schůzkách dostáváte přihlašovací údaje, abyste mohli průběžně sledovat výsledky vzdělávání Vašich dětí.
Odkaz na stránky portálu BAKALÁŘI pro přihlášení k elektronické žákovské knížce. Připravujeme vytvoření odkazu v levém panelu, jako máme do Školního programu.
Prosíme Vás, abyste se do elektronické žákovské knížky přihlásili aspoň jedenkrát týdně.
Případné dotazy pro práci v novém prostředí vám ve škole rádi zodpovíme.

Jihočeská hospodářská komora

Aktualizováno: 2018-09-26 11:44:10

Navázali jsme spolupráci s Jihočeskou hospodářskou komorou, která realizuje projekt na podporu kariérního poradenství a volbu povolání žáků základních a středních škol.
Kariérní poradkyně s třídními učitelkami a zástupkyní Jč. hospodářské komory připraví exkurze do několik okolních podniků, kde se žáci seznámi s provozem a kde bude jim umožněno si některé pracovní aktivity i vyzkoušet.
V rámci návštěvy dostanou i informace, které vzdělání budou pro případnou profesi potřebovat.
Podrobnosti budou žáci získávat v průběhu posledních měsíců kalendářního roku 2018.

Začátek plaveckého výcviku

Aktualizováno: 2018-09-14 14:16:33

Ve čtvrtek 15. listopadu začne plavecký výcvik 3. tříd, který absolvují žáci v Plavecké škole při Plaveckém stadionu v Písku. Během deseti dvouhodinových lekcí se žáci seznámí se základními plaveckými styly a zvládnou základní techniky plavání.
Cena dopravy bude zcela nebo zčásti dotována z rozvojového programu MŠMT.

Adaptační kurzy

Aktualizováno: 2018-09-14 14:15:50

V letošním školním roce jsme na začátek září zařadili adaptační kurz - pro 6. ročník (10. - 12. září).
Od této aktivity si slibujeme správné nastavení vztahů v třídních kolektivech. Žáci se během her a soutěží lépe poznají a naučí se spolupracovat. I pro třídní učitele bude přínosem, protože žáky poznají v jiném prostředí, než je běžná třída a výuka.
Adaptační pobyty se staly pravidelnou činností na začátku 6. ročníku, čímž budeme plnit oblast sociální a osobnostní gramotnosti, která je jedním ze základních záměrů vzdělávání.

Anketa - Mléko do škol, Ovoce do škol

Aktualizováno: 2018-09-14 14:20:34

Vážení účastníci Školního projektu Mléko do škol,
žádáme Vás o vyplnění krátkého dotazníku týkajícího se zkušeností se školním projektem Mléko do škol po prvním roce jeho provádění naší firmou.
Snažíme se projekt co nejvíce přiblížit požadavkům škol i dětí a rádi bychom získali představu, jak je projekt vnímán nejen samotnými školami, ale i rodiči dětí a proto jsme připravili krátký dotazník i pro ně.
Dotazník je též anonymní a je přístupný na adrese www.szif.cz – Zpravodajství – Dotazníková šetření – Dotazník pro rodiče - Mléko do škol a Ovoce a zelenina do škol. Je možno ho vyplňovat do 31. 10. 2018.
Děkujeme Vám za spolupráci.
Tým školních projektů
Státní zemědělský intervenční fond
Ve Smečkách 33, Praha 1, 110 00
T: 222 871 871
F: 222 871 765
E: info@szif.cz

Školní program na začátku školního roku

Aktualizováno: 2018-09-14 14:12:01

Se začátkem školního roku dochází ve Školním programu k aktualizaci dat.
Prosíme zákonné zástupce nových žáků (prvňáčci, žáci po přestupu), aby se zaregistrovali do portálu, pokud již registraci nemají z dřívější doby. Podrobný návod najdete v sekci Informace pro rodiče => Školní program
Dále prosíme, aby zákonní zástupci zkontrolovali výši zůstatku na účtech svých dětí, popř. doplnili finanční prostředky dle pokynů třídních učitelek(ů). Stav účtu dětí, které navštěvují školní družinu, doporučujeme navýšit o poplatek za školní družinu, tj. 700,- Kč (10 měsíčních poplatků ve výši 70,-Kč). Informace k platbě záloh je také v sekci Informace pro rodiče => Školní program.
Děkujeme všem za spolupráci.

Výslovný informovaný souhlas

Aktualizováno: 2018-09-14 14:11:54

Vážení rodiče,
od třídních učitelek (třídního učitele) dostáváte k podpisu Výslovný informovaný souhlas se zpracováním osobních údajů Vašich či Vašich dětí naší školou. Tento souhlas dáváte na dobu školní docházky Vašich dětí, můžete jej kdykoliv změnit nebo úplně zrušit.
Tento souhlas je zpracován pod vedením pověřence DPO, kterého škola pověřiila vedením veškeré této dokumentace spojené s GDPR.
Osobní údaje budou zpracovávány dle Směrnice školy, která je k nahlédnutí v ředitelně školy.

První školní den

Aktualizováno: 2018-09-14 14:11:50

V pondělí 3. září 2018 se opět otevřela školní brána a vpustila do školy odpočaté žáky i pracovníky.
Nejvíce rozechvělí byli naši prvňáčci v doprovodu svých blízkých, pro které byl tento den prvním školním dnem. Z malých školkáčků se stali velcí školáci, kteří za tento školní rok udělají neuvěřitelné pokroky.
Pro žáky 9. ročníku bude tento rok přípravami na velký životní krok - výběr oboru dalšího vzdělávání pro jejich budoucí povolání.
Nám všem - žákům, rodičům i pracovníkům - přeji, abychom všichni společně zdárně splnili všechny plánované povinnosti školního roku.
Mgr. Krapsová Jana

Stravování ve školní jídelně

Aktualizováno: 2018-09-14 14:12:48

Stravování ve školní jídelně ve školním roce 2018/2019 bude zahájeno v úterý 4. září.
Z důvodu dlouhodobé nemoci pracovnice ŠJ budeme do odvolání nabízet jen jedno jídlo.
Omlouváme za vzniklou situaci a děkujeme za pochopení.

Prázdniny

Aktualizováno: 2018-09-14 14:11:33

27. června byla rozdána vysvědčení, slavnostně jsme se rozloučili se žáky 9. ročníku a nastal dlouho očekávaný čas prázdnin.
Všem žákům i pracovníkům děkuji za skvělou školní práci, kterou odvedli za uplynulých deset pracovních měsícům, rodičům za spolupráci při řešení vzniklých školních problémů či za podporu svých ratolestí při vzdělávání.
Všem přeji krásné prožití letních prázdninových dní.
Na všechny žáky i pracovníky se budeme těšit 3. září při zahájení nového školního roku 2018/2019.
Mgr. Krapsová Jana

Slavnostní rozloučení

Aktualizováno: 2018-09-14 14:11:24

Ve středu 27. června si všichni žáci odnesou svá vysvědčení. Pro žáky 9. tříd je tento den ještě zpestřen symbolickým vymetením panem školníkem ze školy, slavnostním průvodem městem a závěrečným ceremoniálem v obřadní síni blatenského zámku (od 9:00, 9:30), během kterého budou vyhlášeny výsledky závěrečných prezentací, trojice nejlepších žáků získanou odměny a každý deváťák si odnese pamětní list s malým překvapením. Všem vycházejím žákům přejeme v jejich dalším životě mnoho úspěchů a splněných přání.

Konec školního roku

Aktualizováno: 2018-09-14 14:10:04

Školní rok 2017/2018 se blíží do finále.
Ve výkladních skříních ve městě se objevují tabla 9. tříd, proběhla školní akademie, třídy vyrážejí na školní výlety, probíhají poslední kola soutěží a žáci finišují v boji o co nejlepší závěrečné hodnocení.
Uzavření školního roku proběhne na pedagogické radě ve středu 20. června. Od následujícího dne se již nebude vyučovat podle rozvrhu, ale budou probíhat třídnické práce. Na poslední pondělí je naplánována každoroční branná soutěž.

Závěrečné prezentace žáků 9. tříd

Aktualizováno: 2018-09-14 14:09:59

Na úterý 19. června je pro žáky 9. tříd vyhlášen den studijního volna, ve kterém si budou moci ve skupinách vypracovat a vyzkoušet své závěrečné prezentace. Jistě k přípravě přistoupí svědomitě.
Výsledky svého úsilí zúročí při závěrečných prezentacích ve středu 20. června před hodnotící komisí, složenou ze zástupců města Blatné, vedení školy a třídní učitelky.
Vyhodnocení nejlepších prezentací bude vyhlášeno při slavnostním rozloučení na blatenském zámku.

Florbalový turnaj

Aktualizováno: 2018-09-14 14:10:10

V pondělí 18. června proběhl první ročník meziškolního florbalového turnaje, který naše škola organizovala a tím zahájila pravidelnou turnajovou tradici.
Výsledky turnaje:
1. místo - družstvo ZŠ TGM Blatná
2. místo - družstvo ZŠ JAK Blatná
3. místo - družstvo ZŠ a MŠ Bělčice
Věříme, že do dalšího ročníku se přihlásí i další okolní základní školy.

Návštěva partnerské školy ve Važci

Aktualizováno: 2018-09-14 14:10:44

Ve středu 13. června vyrazil autobus plný žáků, pedagogů a zástupců města Blatné do partnerské obce Važec, kde má naše škola navázané partnerství se ZŠ s MŠ Važec. Třídenní akce byla vyvrcholením společného projektu "Školní kalendář 2019" a zapojení do projektu "Záložka do knihy spojuje školy".
Během návštěvy jsme poznávali okolí Važce (skanzen Pribylina, Spišský hrad, kostel sv. Jakuba v Levoči) a zajímavost samotného Važce (Važecká jeskyně, Hálův dům a Muzeum lidových tradic). V rámci pobytu byl pro žáky připraveno sportovní a taneční odpoledne, pro pedagogy a zástupce města setkání s važeckými přáteli.
Finační prostředky na zajištění celé akce byly získány z příspěvku Města Blatné, grantu Jihočeského kraje a podpory Obce Važec a její školy. Všem moc děkujeme.
V dalším roce plánujeme přijetí važeckých přátel u nás v Blatné.

Školní akademie

Aktualizováno: 2018-09-14 14:10:37

V úterý 5. června 2018 proběhla v blatenské sokolovně již tradiční slavnostní školní akademie. Představení si připravily všechny třídy a dramatický kroužek. I náš pedagogický sbor přispěl svým vystoupením.
V letošním roce nastala velká změna ve vystoupeních pro veřejnost - všichni mohli využít už druhou generální zkoušku od 10:15, dále je připraveno již tradiční odpolední vystoupení od 16:00 hodin.
Všem rodičům, kteří pomohli svým dětem s přípravou kostýmů, děkujeme za pomoc, všem vystupujícím i pedagogům za skvěle nacvičená vystoupení.

Korunkový král

Aktualizováno: 2018-09-14 14:11:14

Do konce roku plnili žáci přihlášených tříd úkoly z finanční gramotnosti a odhadovali, kolik korun je celkem ukryto v průhledné krabičce na soutěžní fotografii v rámci celostátní soutěže Korunkový král (vyhlášení na portálu Datakabinet).
Bezchybné splnění všech úkolů a nejlepší odhad částky v krabičce zajistilo třídě VIII. A (pod vedením paní učitelky H. Šafaříkové) 1. místo a výhru 13 318,- Kč na třídní výlet, který proběhne 19. června 2018.
Třídě i paní učitelce blahopřejeme. Jistě si svou odměnu náležitě užijí.

Výsledky republikového finále Mladého chemika

Aktualizováno: 2018-09-14 14:11:09

V minulém týdnu vyrazila Aneta Piklová (IX. B) do Pardubic, aby se zúčastnila republikového finalé soutěže Mladý chemik. Svým výkonem vybojovala třetí - bronzovou příčku a přivezla si krásný pohár.
Všichni jí moc blahopřejeme ke skvělému umístění, paní učitelce Petře Karešové za její přípravu a organizační zajištění soutěže.
Výsledky soutěží
Informace k výsledkům soutěží z dalších internetových portálů: Závěrečná zpráva

Výsledky krajského kola dějepisné olympiády

Aktualizováno: 2018-09-14 14:09:42

20. března vyrazila naše žákyně Karin Míková z IX. A poměřit své dějepisné znalosti do krajského kola dějepisné olympiády. V početném poli znalců dějin se umístila na krásném 6. místě.
Karin blahopřejeme a paní učitelce Janě Komrskové děkujeme za přípravu žákyně na soutěž a organizační zajištění celé akce.
Výsledky soutěží

Výsledky krajských kol Hokejbalu proti drogám

Aktualizováno: 2018-09-14 14:09:38

Do krajských kol Hokejbalu proti drogám postoupila 3 družstva z různých kategorií a vyrazila do Prachatic a Jindřichova Hradce změřit si své síly s dalšími postupujícími družstvy. Ve vyšším kole předvedli hokejbalisté pěkné výkony a obsadili následující místa:
Kategorie 1. - 3. třídy - 2. místo
Kategorie 6. - 7. třídy - 2. místo
Kategorie 8. - 9. třídy - 3. místo

Všem sportovcům děkujeme za reprezentaci školy a pedagogů M. Šafrovi a P. Voborníkové za jejich přípravu a organizační zajištění soutěží.

Informace o proběhlé bezpečnostní akci na škole

Aktualizováno: 2018-09-14 14:09:27

Vážení rodiče, dnes proběhla na naší škole plánovaná bezpečnostní akce. Akce byla na doporučení organizátorů (Policie ČR) držena v tajnosti, podrobnosti nevěděli ani pedagogičtí pracovníci školy.
Dle zadání Policie ČR, jsme využili postup, který byl pro tuto bezpečnostní akci sestaven, a který jsme si s žáky společně prošli a poté i prodiskutovali. Pro případ potřeby byla zajištěna i lékařská pomoc, která ale nebyla využita.
V rámci zachování reálných podmínek, jsme vás tedy o akci předem neinformovali. Věříme, že oceníte, že se naše škola touto problematikou zabývá. Bezpečnost vašich dětí je na prvním místě a v dnešní době nezbývá než být na podobné případy připraveni.
Děkujeme za pochopení, vedení školy

Výsledky krajského kola zeměpisné olympiády

Aktualizováno: 2018-09-14 14:09:22

Krajského kola zeměpisné olympiády se zúčastnil postupující žák Štěpán Flandera ze VII. A, který zvládl skvěle splnit zadané úkkoly a získal proto krásné 8. místo.
Štěpánovi blahopřejeme a paní učitelce Janě Novotné děkujeme za jeho přípravu a organizační zajištění soutěže.
Výsledky soutěží

Výsledky soutěže Hokejbal proti drogám (starší kategorie)

Aktualizováno: 2018-09-14 14:09:17

V úterý 10. dubna proběhlo na blatenském stadionu okresní kolo několika kategorií Hokejbalu proti drogám. Naše škola vyslala tři soutěžní družstva. Výsledky všech zápasů nás velmi potěšily.
V kategorii družstev 6. a 7. tříd přinesli chlapci zlatý pohár. Zlatou příčku získalo i chlapecké družstvo 8. a 9. tříd. Ani dívčí družstvo se neztratilo a obsadilo krásnou stříbrnou příčku.
Všem družstvům blahopřejeme, zlatým chlapcům budeme v krajských kolech držet palce. Panu učiteli Miroslavu Šafrovi děkujeme za jejich přípravu a organizační zajištění soutěže.
Výsledky soutěží

Výsledky krajského kola matematické olympiády

Aktualizováno: 2018-09-14 14:09:13

Z okresního kola matematické olympiády postoupila Aneta Piklová (IX. B) do vyššího kola, které se konalo 27. března v Českých Budějovicích. Matematické úlohy zvládla naprosto bravurně a tím získala 13. místo.
Anetě blahopřejeme a děkujeme za skvělou reprezentaci školy. Paní učitelce Haně Šafaříkové děkujeme za její přípravu a organizační zajištění soutěže.
Výsledky soutěží

Výsledky krajského kola chemické olympiády

Aktualizováno: 2018-09-14 14:09:08

Naše nejúspěšnější reprezentanti ve soutěži chemické olympiády - Aneta Piklová z IX. B a Adam Korbel z IX. A postoupili do krajského kola a měřili své síly v početném poli zdatných mladých chemiků. Aneta obsadila 13. místo v kraji a Adam 24. místo.
Anetě i Adamovi blahopřejeme a děkujeme za skvělou reprezentaci školy. Paní učitelce Petře Karešové děkujeme za její přípravu a organizační zajištění soutěže.
Výsledky soutěží

Záložka do knihy spojuje školy

Aktualizováno: 2018-09-14 14:08:54

I letos jsme se zapojili do 8. ročníku projektu Záložka do knihy spojuje školy, který vyhlašuje Knihovna Jiřího Mahena v Brně a Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave. Pro rok 2017 bylo zvoleno téma "Tajemný svět příběhů". Letošní partnerskou školou se stala naše partnerská škola ve slovenském Važci.
Žáci budou vyrábět záložky pro žáky z druhé školy, které si pak mezi školami vyměníme.

NENECH TO BÝT A NĚCO UDĚLEJ

Aktualizováno: 2018-09-14 14:08:50

Není nic jednoduššího než pomoct. Zkus to i ty! :)
Toto je heslo portálu Nenech to být, který vznikl za podpory MŠMT pro rychlé odhalování a řešení případů šikany.
Naše škola se také zaregistrovala, aby umožnila rodičům či žákům nahlásit případy šikany, které z jakéhokoliv důvodu nemohou nahlásit osobně pracovníkům školy. Oznamovat ji mohou nejen oběti, ale i svědkové nevhodného chování k jiné osobě.
Pro nahlašování slouží odkaz www.nntb.cz - ZŠ J. A. Komenského Blatná

Přístup na třídní stránky

Aktualizováno: 2018-09-14 13:43:29

Pro žíky některých tříd paní učitelky zřídily třídní nebo informační webové stránky. Odkaz na ně najdete v sekci Třídy => Třídní stránky

Programy pro žáky o zdravé výživě

Aktualizováno: 2018-09-14 14:08:33

Protože jsme letošní školní rok zasvětili zdravému životnímu stylu, využijly některé třídy 1. stupně nabídku vzdělávacích programů o zdravé výživě.
Ve čtvrtek 10. listopadu proběhl ve třídě II. B celodenní projekt Putování Zdravíkovem (projekt Zdraví do škol) pod vedení Ing. Vladěny Hruškové. Propojením různých aktivit (pohádka, výroba zdravé svačiny, skupinová práce, diskuse,...) uvedla žáky do světa zdravé výživy.
V pondělí 15. listopadu byl pro žáky 2. a 3. tříd připraven workshop o zdravé výživě v rámci pilotního ověřování projektu Fandíme zdraví. Děti na jednotlivých stanovištím plnily různé úkoly a tím si ověřovaly a doplňovaly své povědomí o zdravém stravování.
Všichni si zpestřní výuky moc užili.
(V rámci projektů je vzdělávání nabízeno i pedagogům a pracovnicím školní jídelny. Někteří již nabídky využili.)

Webové portály ve školní praxi

Aktualizováno: 2018-09-14 13:43:23

S koncem kalendářního roku jsme se rozhodli zpestřit žákům i pedagogům školní práci za pomoci portálů Proškoly.cz. Tuto nabídku mohou využít naši žáci i doma. Podrobné informace získají rodiče v sekci Informace pro rodiče -> Portál Proškoly.cz.

Evropský sociální fond v ČR
Jihočeský kraj
EU peníze školám
ROP - bazén Blatná