Základní škola Jana Amose Komenského

"Komukoli prospěti můžeš, prospívej rád. Možno-li celému světu."

Jan Amos Komenský

Úvodní stránka

Burza škol online

Aktualizováno: 2020-12-04 08:57:24

Burza škol online

Upozorňujeme žáky 9. ročníku, že již od příštího týdne - konkrétně 7.12. - 14.12. budou mít možnost se připojit přímo do Týmsů/Meetsů středních škol a učilišť po celé republice a budou si moci mezi nimi vybírat svoji budoucí střední školu. Do projektu je v tuto chvíli zapojených téměř 430 středních škol (více než 1/3 všech středních škol v ČR).
Burzy škol se budou konat v každém okrese a budou probíhat podle harmonogramu viz. příloha. Deváťáci budou mít možnost se se školami spojit ve dvou časových oknech 8:00 - 12:00 a potom z domova 18:00 - 21:00.
Projektem Burza škol online se snažíme letošním deváťákům alespoň částečně nahradit absentující dny otevřených dveřích na jednotlivých školách a také klasické prezenční výstavy středních škol.
Mapa jednotlivých aktivit s datem jejich konání - rozděleno po okresech
Projekt podporuje MŠMT, Úřad práce ČR, Hospodářská komora ČR a další

Poskytování nezbytné péče o děti ukončeno k 30/11/2020

Aktualizováno: 2020-11-27 10:08:22

Z důvodu návratu žáků k prezenční výuce do škol ukončuje naše škola nezbytnou péči o děti rodičů vybraných profesí.
Věříme, že jsme vám mohli touto službou pomoci zvládnout náročnou dobu.

Obnovení školní prezenční výuky od 30. listopadu 2020

Aktualizováno: 2020-11-26 11:48:22

Vzhledem k plánovanému obnovení prezenční výuky od 30. listopadu, mění se rotační systém prezenční a distanční výuky na 2. stupni.
VŠICHNI PŘÍTOMNÍ ŽÁCI A PRACOVNÍCI ŠKOLY JSOU POVINNI NOSIT V BUDOVĚ ROUŠKU (pouze na přímou konzumaci jídla ji mohou sejmout). PROTO DOPORUČUJEME ŽÁKŮM, ABY MĚLI S SEBOU V TAŠCE 2 NÁHRADNÍ ROUŠKY V SÁČKU (hygienická výměna dle doby použitelnosti).
Od prvního dne obnovení výuky je povinná prezenční výuka pro žáky 1. stupně a 9. ročníku. Ostatní třídy 2. stupně se budou střídat v režimu:
1. týden - prezenční výuka pro 6. a 8. ročník, 7. ročník pokračuje dle rozvrhu v distanční a online výuce
2. týden - prezenční výuka pro 7. ročník, 6. a 8. ročník přechází na distanční a online rozvrh, který je již nyní platný (popř. s drobnými úpravami)
Přecházíme při prezenční výuce na režim, který byl nastaven na začátku školního roku (září 2020). Dle pokynů byla nastavena omezení ve výuce TV, PČ a PV na 2. stupni (žákům je tato výuka do oznámení změny odvolána, viz odkaz)
Z důvodu zvýšené potřeby větrání je nutné, prosíme rodiče, aby žáky vybavili vrstveným oblečením (ochrana před prochladnutím a nachlazením).
PODROBNÝ POPIS PROVOZU ŠKOLY OD 30. 11. 2020

Provoz školní jídelny od 30. listopadu

Aktualizováno: 2020-11-26 10:59:00

Pro žáky na prezenční výuce:
Stravovat se přímo ve školní jídelně mohou pouze žáci přítomní na výuce. Žáci budou docházet v doprovodu pedagogického pracovníka do školní jídelny dle rozpisu tak, aby byl omezen kontakt žáků mezi jednotlivými třídami.
Z důvodu zajištění všech hygienických povinností nebude umožněn ohřev přinesených pokrmů a jejich podávání ve školní jídelně.
Vydávání obědů v případě prvního dne nepřítomnosti žáka nebude umožněn do přinesených jídlonosičů, ale budou využity jednorázové obaly. Zájem je nutné oznámit vedoucí ŠJ (na telefonu 383 422 093, 734 429 951), oběd bude po domluvě vydán u postranní vchodu (bývalý zubař).
Pro žáky na distanční výuce:
Žáci si mohou objednanou stravu (na telefonu 383 422 093, 734 429 951) vyzvednout do jídlonosičů v čase 14:15 - 14:45 (vstup do budovy školy bude umožněn postranním vchodem za dodržení všech povinných opatření - roušky, rozestupy, dezinfekce).
Vedoucí školní jídelny

Informace k plánovanému LVVZ

Aktualizováno: 2020-11-23 12:57:31

Na základě mnoha dotazů zákonných zástupců na organizaci LVVZ v příštím kalendářním roce zveřejňujeme následujicí informace.
LVVZ jsou plánovány dle domluvených termínů.
Na základě neustále se měnících protiepedemilogických opatření nemůžeme nyní upřesnit, zda LVVZ proběhnou a za jakých podmínek. Vše závisí po vývoji situace a vyhlášených opatřeních.
Děkujeme za pochopení.

Třídní schůzky v době uzavření školy

Aktualizováno: 2020-11-23 11:24:39

Z důvodu mimořádných opatření nařizujících omezení kontaktů jsou naplánovány třídní schůzky v příštím týdnu prostřednictvím Google Meet (přes žákovský účet).
Do konce tohoto týdne budou zveřejněny návrhy čtvrtletních hodnocení v prostředí Bakaláři (od 6. ročníku).
Jednotliví třídní učitelé (učitelky) si naplánují termíny online schůzek nebo individuálních konzultací dle identifikovaných potřeb. Prosíme rodiče, aby s našimi učiteli navázali kontakt online cestou.
Děkujeme všem za spolupráci.

Školní kolo Matematického klokana

Aktualizováno: 2020-11-20 20:09:48

V týdnu 9. - 15. 11. 2020 proběhlo online školní kolo Matematického klokana.
Soutěže ve třech kategoriích (Klokánek, Benjamín, Kadet) se zúčastnilo 32 žáků.
Nejlepší řešitelé naší školy v jednotlivých kategoriích:
Klokánek:
1. místo Vachulková Natálie (IV. A)
2. místo Viktora Šimon (IV. A)
3. místo Sedlák Adam (IV. A)
Benjamín:
1. místo Čanda Tomáš (VI. B)
2. místo Slavík Jan (VI. B)
3. místo Medlínová Natálie (VI. B)
Kadet:
1. místo Sitter Radek (IX. A)
2. místo Bambásek David (IX. B)
3. místo Bláha Aleš (IX. B)
Nejlepším řešitelům blahopřejeme, ostatním účastníkům děkujeme za zapojení se do soutěže.

Návrat žáků 1. a 2. tříd

Aktualizováno: 2020-11-13 13:23:36

Návrat žáků 1. a 2. tříd

Od 18. listopadu se vracejí do školních lavic žáci 1. a 2. ročníku, kteří se budou vzdělávat prezenčně dle běžného rozvrhu hodin.
Podmínkou pro účast na prezenční výuce je, že žák nesmí vykazovat příznaky virového onemocnění. V případě, že žákovi bude nařízena karanténa nebo bude žák pozitivně testován, jsou rodiče povinni o této skutečnosti okamžitě informovat školu!
Provoz bude probíhat za dodržování přísných hygienických podmínek.
Všichni žáci i pracovníci musí nosit po celou pobytu ve škole roušku, sejmout ji mohou pouze v době konzumace jídla nebo pití.
Ostatní žáci se nadále budou vzdělávat distančním způsobem, platí pro ně rozvrh online hodin.
Mění se i provoz školní jídelny.
Stravovat se přímo ve školní jídelně mohou pouze žáci přítomní na výuce, ostatní žáci si mohou objednanou stravu (na telefonu 383 422 093, 734 429 951) vyzvednout do jídlonosičů v čase 12:30 - 13:00 (vstup do budovy školy bude umožněn postranním vchodem za dodržení všech povinných opatření - roušky, rozestupy, dezinfekce).
Grafický přehled provozu školy od 18/11/2020
Další informace k provozu školy v době koronavirové
Věříme, že se brzy školní život vrátí do běžných kolejí.
Děkujeme všem - rodičům i žákům - za skvělé zvládání výuky na dálku a za vzdálenou spolupráci a komunikaci.

Nadále probíhá krizová péče o děti rodičů z vybraných profesí. Nabízíme péči o děti od 3. třídy do 12 let věku.

Přihlášky na SŠ s talentovou zkouškou

Aktualizováno: 2020-11-12 14:26:10

Informace pro žáky 9. ročníku:
Pro přijetí na střední školu uměleckého charakteru se podávají přihlášky do konce listopadu. V případě zájmu o toto studium, kontaktujte třídní učitelku nebo výchovnou poradkyni a následně si ve škole vyzvedněte vyplněnou přihlášku na SŠ s talentovou zkouškou.
Termín odevzdání na školu je 30. listopadu, proto nenechávejte vše na poslední chvíli.

Didakta - didaktické programy

Aktualizováno: 2020-11-09 10:39:38

Vzhledem k současné situaci s Coronavirem a s ní spojeným plošným uzavřením škol byl škole firmou SLCOM poskytnut žákovský přístupový PIN. Zpřístupněny jsou všechny výukové programy, které má naše škola zakoupené v on-line verzi.
Programy jsou vhodné hlavě pro 1. stupeň.
PIN: MF96
Pro přístup k výukovým programům na Didakta.cz si žáci musí nainstalovat naši aplikaci DidaktaCZ projektor z tohoto odkazu pro stažení (pokud tak neučinili již na jaře 2020).
Více informací zde.
Po spuštění nainstalovaného projektoru je nutné stisknout tlačítko „Zadat PIN“ v levém horním rohu knihovny a zadat výše uvedený kód.
SILCOM

Bezpečnost na internetu

Aktualizováno: 2020-11-08 20:06:45

Bezpečnost na internetu

Vážení rodiče,
zveme Vás 12. 11. 2020 v 16:00 hod na online přednášku o bezpečném chování na internetu v rámci projektu INTERNET S ROZUMEM. Přednáška v rozsahu 45 minut je určena pro pedagogy a rodiče žáků základních škol. Přednášet bude Ing. Viktor Janouch, Ph.D. a případné dotazy lze psát během přednášky do chatu.
Ve čtvrtek v 16 hodin se stačí připojit na tento odkaz. Pokud nestihnete živý přenos, přednáška bude ke zhlédnutí na uvedeném odkaze do neděle 15.11.2020.
Projekt Internet s rozumem získal záštitu MŠMT a může být realizován díky laskavé podpoře dalších společností.
Děkujeme, těšíme se na setkání s vámi, Lucie Richterová, Projekt Internet s rozumem

Poskytování nezbytné péče o děti - aktualizováno 02/11/2020

Aktualizováno: 2020-11-03 10:26:37

Nezbytnou péči o děti s povinou školní docházkou ve věku od 6 do 12 let, jejichž zákonní zástupci jsou:
* zaměstnanci bezpečnostních sborů,
* zaměstnanci obecní policie,
* zaměstnanci poskytovatelů zdravotních služeb,
* zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
* zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
* sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
* sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů,
* zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
* zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
* zaměstnanci Finanční správy České republiky,
* příslušníky ozbrojených sil,
* zaměstnanci Ministerstva vnitra, kteří vyřizují agendu pobytu cizinců,
* pedagogickými anebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského zařízení,
* pedagogickými nebo nepedagogickými pracovníky mateřské školy,
* zaměstnanci školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy,
* zaměstnanci zařízení školního stravování,
* zaměstnanci České pošty, s. p.,
* v případě volné kapacity na základě potvrzení zaměstnavatele - viz příloha
a to bez ohledu na to, zda jsou tyto děti dětmi nebo žáky určené školy nebo školského zařízení,
zajišťuje:
- ZÁKLADNÍ ŠKOLA J. A. KOMENSKÉHO BLATNÁ, okres Strakonice
- nám. J. A. Komenského 387
- Blatná 388 01
- zsjak.krapsova@zsjak-blatna.net
- KRAPSOVÁ JANA
- mobilní telefon 734 429 806
Pracovníci výše uvedených organizací mohou kontaktovat naši školu, která bude po dobu nouzového stavu poskytovat péči o jejich nezletilé děti ve věku 6-12 let. Přihlášení dítěte (dětí) minimálně 24 hodin před nástupem do školy (pokud to bude možné z důvodu mimořádných okolností).
Pro přihlášení dítěte je nutné nahlásit:
- jméno a příjmení dítěte (dětí)
- kontakt na rodiče (telefon, mail)
- pracovní pozici a zaměstnavatele podpořeného rodiče
- konkrétní dny, kdy umístí dítě do školského zařízení (závazná přihláška)
- čas, kdy si dítě vyzvednou a čas, kdy potřebují ráno dítě umísti (zda budou požadovat, aby dítě v zařízení nocovalo)

Volby do školské rady - volební období 2020 - 2023

Aktualizováno: 2020-11-02 09:33:48

Probíhá sběr přihlášek kandidátů do školské rady z řad zákonných zástupců. Každý zákonný zástupce, jehož dítě navštěvuje naši základní školu, má právo kandidovat do školské rady.
Přihlášky ke kandidatuře zákonní zástupci odevzdají do pondělí 2. listopadu do 14:00 hodin na mailovou adresu zsjak.krapsova@blatna.net, k čemuž budou vyzváni mailovou zprávou od třídní(ho) učitelky(e). Případný nezájem o kandidaturu mohou vyjádřit zpětnou odpovědí na zaslaný mail.
Volby měly proběhnout ve čtvrtek 12. listopadu 7:00- 15:30 hodin (v den konání třídních schůzek). Ze všech přihlášených kandidátů budou zákonní zástupci tajnou volbou volit dva zástupce.
Na základě vydaného opatření obecné povahy (MŠMT) jsou volby odloženy, volební období platné pro současnou Školskou radu je prodlouženo do konce nouzovoého stavu a tři měsíce po jeho ukončení.
V případě vyhlášených omezujících protiepidemiologických opatření bude tajná volba přesunuta na vhodnější termín, o čemž budete včas informováni.
Dále proběhne tajná volba z řad pedagogických pracovníků. Zřizovatel Město Blatná jmenuje dva své zástupce.
Seznam nových členů Školské rady pro období 2020-2023 bude zveřejněn na veřejně přístupném místě a webových stránkách v sekci Úřední deska/Školská rada.

Rozvrhy online výuky pro plné uzavření školy od 02/11/2020

Aktualizováno: 2020-10-27 20:31:31

Dle informací Ministerstva školství a Ministerstva zdravotnictví žáci nenastoupí v avizovaném termínu 2. listopadu k prezenční výuce do škol. Upřesnění podmínek nástupu žáků bude prezentováno do konce října.
V sekci TŘÍDY => ROZVRHY najdete aktuální rozvrhy online výuky, které budou platit od 2. listopadu 2020.
Děkujeme žákům i rodičům za prvopočáteční zapojení do online výuky, která byla nastavena ve startovacím omezeném režimu.
Věříme, že tato situace nebude trvat dlouho a všichni se vrátíme do běžných školních tříd, protože online a distanční výuka nemůže nahradit běžnou výuku za přítomnosti žáků ve školních lavicích.

Uzavření školy ve dnech podzimních prázdnin

Aktualizováno: 2020-10-27 20:27:55

Ve dnech podzimních prázdnin je provoz školy plně uzavřen. Úřední hodiny budou aktivovány v pracovní dny od 2. listopadu 2020.
Požadavky na poskytování nezbytné péče o děti zákonných zástupců zařazených do seznamu profesí spojených s IZS a sociální péčí (viz aktualita níže Rozšíření umístění dětí pro občany a zaměstnavatele/Informace o poskytování nezbytné péče o děti) nahlaste na telefonním čísle 734 429 806 (vedení školy) nejlépe 24 hodin před nástupem dítěte.

Čerpání ošetřovného během posledního říjnového týdne

Aktualizováno: 2020-10-26 16:25:59

V týdnu 26. 10. – 1. 11. došlo k souběhu několika typů dnů (státní svátek, víkend, prázdniny).
Ze zákona není možné čerpat ošetřovné během prázdnin a tzv. ředitelského volna.
26. 10. - 27. 10. ošetřovné bude náležet, školy jsou uzavřené nařízením vlády
28. 10. - ošetřovné bude náležet, jedná se o státní svátek
29. 10. - 30. 10. ošetřovné nenáleží, jedná se o dlouhodobě avizované podzimní prázdniny – rodič musí řešit se zaměstnavatelem např. dovolenou
31. 10. – 1.11. ošetřovné bude náležet, jedná se o víkend
Rodič standardně vyplní výkaz péče za daný kalendářní měsíc, jako tomu bylo na jaře. Formulář se v současné chvíli aktualizuje na nové podmínky a bude k dispozici v příštím týdnu. Rodič ošetřovné ukončovat nebude, ve výkazu péče označí dny kdy pečoval, zaměstnavatel pak vyznačí čtvrtek a pátek jako pracovní – rodič si vyřeší se zaměstnavatelem volno stejně, jako kterékoli jiné prázdniny, když potřebuje být s dítětem doma. Nejčastěji se bude jednat zřejmě o dovolenou a za tyto dny bude tedy klasicky náležet výplata od zaměstnavatele.
Odkaz na formuláře na portálu OSSZ

Jak mluvit s dětmi o koronaviru (žáci 1. stupně)

Aktualizováno: 2020-10-22 17:58:03

Jak mluvit s dětmi o koronaviru (žáci 1. stupně)

Vážení rodiče, milí žáci 1. stupně,
další informace k dané problematice a leták v plné velikosti najdete v sekci Informace pro rodiče => Koronavirus.
Vážení rodiče, vzhledem k současné epidemiologické situaci Vás prosíme, abyste se s obsahem seznámili a odpovídajícím způsobem jste informace předali i svým dětem.

Jak mluvit s dětmi o koronaviru (žáci 2. stupně)

Aktualizováno: 2020-10-22 17:58:00

Jak mluvit s dětmi o koronaviru (žáci 2. stupně)

Vážení rodiče, milí žáci 2. stupně,
další informace k dané problematice a leták v plné velikosti najdete v sekci Informace pro rodiče => Koronavirus.
Vážení rodiče, vzhledem k současné epidemiologické situaci Vás prosíme, abyste se s obsahem seznámili a odpovídajícím způsobem jste informace předali i svým dětem.

Rozšíření umístění dětí pro občany a zaměstnavatele.

Aktualizováno: 2020-10-22 17:57:32

Informace o poskytování nezbytné péče o děti


Nezbytnou péči o děti s povinou školní docházkou ve věku od 6 do 12 let, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních službách, orgánů ochrany veřejného zdraví, zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních řadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 59/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, příslušníky ozbrojených sil nebo pedagogickými anebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského zařízení, v případě volné kapacity na základě potvrzení zaměstnavatele - viz příloha zajišťuje:
- ZÁKLADNÍ ŠKOLA J. A. KOMENSKÉHO BLATNÁ, okres Strakonice
- nám. J. A. Komenského 387
- Blatná 388 01
- zsjak.krapsova@zsjak-blatna.net
- KRAPSOVÁ JANA
- mobilní telefon 734 429 806
Pracovníci výše uvedených organizací mohou kontaktovat naši školu, která bude po dobu nouzového stavu poskytovat péči o jejich nezletilé děti ve věku 6-12 let. Přihlášení dítěte (dětí) minimálně 24 hodin před nástupem do školy (pokud to bude možné z důvodu mimořádných okolností).
- Pro přihlášení dítěte je nutné nahlásit:
- jméno a příjmení dítěte (dětí)
- kontakt na rodiče (telefon, mail)
- konkrétní dny, kdy umístí dítě do školského zařízení (závazná přihláška)
- čas, kdy si dítě vyzvednou a čas, kdy potřebují ráno dítě umísti (zda budou požadovat, aby dítě v zařízení nocovalo)

Nizkoprahové zařízení nabízí pomoc žákům

Aktualizováno: 2020-10-16 09:30:22

Nizkoprahové zařízení nabízí pomoc žákům

Nízkoprahové zařízení Station 17 v Blatné (u plaveckého stadionu) nabízí pomoc žákům v době uzavření školy.
Každý všední den jsou u nás k dispozici až 3x PC pro:
• online výuku;
• pro psaní domácích úkolů;
• možnost tisku přípravy do školy a další.
Pro koho je služba určena? Děti a mládež od 12 let (po dohodě i mladší)
Jak na to? Spojte se s námi přes:
tel.: 601 531 511, e-mail: station17@prevent99.cz, FB: „Station Nzdm Prevent“, IG: „station17nzdm“, Web: https://www.prevent99.cz/station17
Nebo se rovnou přijďte domluvit osobně každý všední den od 10. do 18. hod. (po domluvě i dříve ráno) na adresu: Spálená 727, v Blatné (u plavečáku). Uvedené sociální služby jsou zdarma!
Plakát s nabídkou služeb (plná velikost)

Celostátní nařízení vlády

Aktualizováno: 2020-10-16 09:30:16

S platností od 14. 10. 2020 ruší vláda ČR výuku na všech základních školách v ČR zatím do 1. listopadu.
Škola bude úplně uzavřena a školní družina nebude fungovat.
Veškeré plánované akce jsou prozatím odvolány, budou realizovány pouze v případě znovuotevření školy.
Bližší informace budou na webu školy - v sekci Informace pro rodiče - Koronavirus.

Po celou dobu uzavření školy bude probíhat distanční výuka prostřednictvím portálů Škola v pyžamu (1. - 3. ročník) a Google Class (4. - 9. ročníky) a online hodin dle zveřejněného rozpisu.
ROZVRH online výuky pro 2. stupeň 14/10/2020 - 24/10/2020
Distanční výuka nebude probíhat v době vyhlášeného volna MŠMT (26. a 27. října), státní svátku a podzimních prázdnin.
Zákonní zástupci, kteří budou žádat o ošetřovné po dobu uzavření školy nepotřebují žádné potvrzení ze školy, doloží jen čestné prohlášení.
Oficiální znění opatření
Návody na práci při distanční výuce - postupně bude aktualizováno dle potřeb žáků a učitelů - v sekci ON-LINE výuka => Školní portál

Provoz ŠJ v době uzavření školy

Aktualizováno: 2020-10-16 09:30:10

Školní jídelna nebude ve středu z provozních a organizačních důvodů fungovat.
Všechny obědy jsou po dobu uzavření školy všem automaticky odhlášeny.

Školní jídelna nabízí stravování žákům na distanční výuce a pracovníkům školy. Stravu lze pouze odebrat přímou konzumací ve školní jídelně.
Objednání stravy je možné na telefonním čísle 383 422 093, 734 429 951 nejpozději den předem v čase 7:00 - 13:00, NELZE VYUŽÍVAT OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM STRAVA.CZ (jídelníček na odkazu).
V případě nizkého počtu nahlášených strávníků ve čtvrtek a pátek budete informování, že školní jídelna stravu neposkytne. Od pondělí není omezení počtu strávníků.
Strava bude vydávána:
- žáci 1. stupně - 11:30 - 12:00 hodin
- žáci 2. stupně - 12:00 - 13:00 hodin
- pracovníci školy v čase 11:30 - 13:00
Žáci vstupují do školy hlavním vchodem, nepřezouvají se a po obědě školu urychleně opouští.
Děkujeme za spolupráci. J. Krapsová, G. Kopáčková

ŽIVOT DĚTEM - ukončení sbírky

Aktualizováno: 2020-10-13 19:00:24

Z pochopitelných důvodů jsme museli ukončit sbírku ve prospěch společnosti Život dětem.
Přesto za jediný den bylo zakoupením předmětů vybráno 1 605,- Kč, které posíláme na konto společnosti.
Děkujeme všem žákům a paní učitelkám, kteří příspěli na potřebnou pomoc nemocným dětem.
Členové žákovského parlamentu

Mimořádné opatření 12/10/2020 - 27/10/2020

Aktualizováno: 2020-10-12 09:41:10

Na základě vydaného mimořádného opatření MŠMT dochází ke změnám v provozu školy, které týkají hlavně žáků 2. stupně.
Zjednodušený přehled platných opatření
Podrobná metodika provozu školy
POZOR OPRAVA ROZVRHU ONLINE HODIN
Rozvrh on-line výuky pro 1. týden (třídy VI. B, VII. B, VIII. B, IX. B)

Zákaz využívání sportovišť exkterními uživateli

Aktualizováno: 2020-10-09 13:43:22

Na základě mimořádného opatření nabývá platnosti od 09. 10. 2020 zákaz využívání sportovišť (tělocvična, posilovna) externími uživateli.
Toto opatření je platné do odvolání.

Děkujeme za pochopení.

ŽIVOT DĚTEM

Aktualizováno: 2020-10-07 21:25:54

ŽIVOT DĚTEM
Několik let pomáháme rodičům s nemocnými dětmi díky celostátní sbírce, pořádané také na naší škole. Na jaře jsme ji nemohli uskutečnit, a proto ji vyhlašujeme teď, kdy je pomoc ještě potřebnější.
V příštím týdnu (13. - 16. 10.) budou členové žákovského parlamentu prodávat tyto předměty:
• kolíčky s magnetem 30,- Kč
• gumové náramky 30,- Kč
• pravítka měnící, s násobilkou 25,- Kč
• magnetky se zvířátky 30,- Kč
• CD - vánoční písně 40,- Kč
Prodej pro jednotlivé třídy bude upřesněn školním rozhlasem.

Třídní schůzka IX. B

Aktualizováno: 2020-10-07 21:25:41

Paní třídní učitelka svolala mimořádnou třídní schůzku zákonných zástupců žáků IX. B na čtvrtek 8. září od 15:00.
Důvodem je náprava nedostatků distanční výuky, hledání cesty pro zlepšení školních výsledků a přípravy na vyučování s ohledem na blížící se přijímací řízení na střední školy.

Opatření pro TV a HV

Aktualizováno: 2020-10-02 15:18:54

Dnem 5. října 2020 nabývá platnosti opatření pro TV a HV.
Žáci 1. a 2. stupně při hodinách hudební výchovy nesmějí zpívat.
Zákaz sportovních aktivit při tělesné výchově platí pouze pro žáky 2. stupně. Místo běžných sportovních aktivit budou zařazovány procházky.
Další opatření se týkají organizace školní jídelny (rozmístění stolů, organizace výdeje obědů, počty osob u jednoho stolu). Vzhledem k daným opatřením může dojít k prodloužení doby výdeje obědů. Proto vás všechny prosíme o shovívavost a trpělivost.
Platnost opatření je zatím vyhlášena do 18. října 2020.

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu

Aktualizováno: 2020-09-25 12:09:29

Ředitelka školy vyhlašuje výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na DODÁVKU ICT VYBAVENÍ PRO ZAJIŠTĚNÍ DISTANČNÍ VÝUKY.
Datum vyhlášení: 25. 09. 2020
Zahájení podání nabídky: 29. 09. 2020
Ukončení podání nabídky: 05. 10. 2020 (do 14:00)
Podrobnosti na odkazu Výběrová řízení

Ředitelské volno 25. 9. 2020

Aktualizováno: 2020-09-23 11:37:33

Vážení rodiče, milí žáci.
Naše škola po dohodě se zřizovatelem nebude vyhlašovat ředitelské volno na pátek 25. 9. 2020. Páteční výuka bude probíhat dle běžného rozvrhu hodin.

V případě jakékoliv centrálně řízené změny vás budeme okamžitě informovat.

Třídní schůzky VII. B, C

Aktualizováno: 2020-09-18 10:49:34

Z důvodu nepřítomnosti třídních učitelek Vladěny Polívkové a Zdeňky Jestřábové v době organizace ostatních třídních schůzek jsou třídní schůzky tříd VII. B a VII. C svolány na náhradní termín čtvrtek 24. září od 15:00.
Děkujeme za pochopení.

Povinnost nošení roušek od 18. září

Aktualizováno: 2020-09-18 09:49:16

Na základě vydaného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví vzniká povinnost nošení roušek či jiné ochrany úst a nosu i na dobu výuky. Tato povinnost je platná pouze pro žáky 2. stupně.
Žáci 1. stupně se dále řídí jen povinností nošení roušek ve společných prostorách školy (chodby, toalety, šatny).
Výjimku mají žáci pouze v době konzumace jídla a pití, při tělesné výchově a zpěvu.

S ohledem na omezenou časovou účinnost roušek doporučujeme, aby byli žáci vybaveni aspoň 3 rouškami na dopolední vyučování, popř. přidat do výbavy další roušku na odpolední vyučování. Pedagogové budou žákům v průběhu dne připomínat v časových odstupech výměnu roušek.
Mimořádné opatření s platností od 18. 09. 2020
Děkujeme za pochopení a spolupráci.

Povinnost roušek od 10. září

Aktualizováno: 2020-09-11 09:53:53

Dle aktualizace opatření vydaném MZdr vzniká pro všechny žáky i zaměstnance školy povinnost nosit roušky ve společných prostorách školy (chodby, šatny, toalety) od čtvrtka 10. září 2020 do odvolání.
Roušky se mohou odložit ve třídách, tělocvičně nebo v jídelně při konzumaci jídla.
Doporučujeme, aby žáci měli s sebou dvě až tři roušky na den, které budou mít uložené v sáčku a náhradní sáček na uložení používané roušky.

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ vydané Ministetsvem zdravotnictví, s platností od 10. září 2020 do odvolání

Třídní schůzky

Aktualizováno: 2020-09-10 08:21:24

Pro všechny proběhnou třídní schůzky pro informování zákonných zástupců o organizaci chodu školy dle aktuálních protiepidemiologických podmínek, seznámení s doplněným školním řádem a pravidly hodnocení, podmínkami organizace případné distanční výuky, kritérii hodnocení v jednotlivých předmětech, organizací adaptačních pobytů v 6. ročníku a dalšími třídními informacemi.
1. ročník - čtvrtek 3. září - 14:30 hodin
2., 3. ročník - čtvrtek 10. září - 14:30 hodin
IV. A - čtvrtek 10. září - 14:30 hodin
IV. B - čtvrtek 10. září - 15:00 hodin
V. A - čtvrtek 10. září - 14:30 hodin
V. B - čtvrtek 10. září - 15:30 hodin
6. ročník - čtvrtek 3. září - 15:00 hodin
VII. A - čtvrtek 10. září - 16:00 hodin
8. ročník - čtvrtek 10. září - 15:00 hodin
IX. A - čtvrtek 10. září 14:30 hodin
IX. B - čtvrtek 10. září - 15:00 hodin
Z důvodu zajištění zvýšených hygienických požadavků na provoz školy prosíme zákonné zástupce, aby po celou dobu pobytu ve škole a na třídních schůzkách použili roušky - naši pedagogové je použijí také pro vzájemnou ochranu zdraví. Děkujeme.

Změna jídelníčku

Aktualizováno: 2020-09-02 14:40:50

Z organizačních důvodů došlo ke změně jídelníčku na pondělí 7. září a pátek 11. září. Prosím o kontrolu objednávek stravy na portálu strava.cz.
Děkujeme za pochopení.

Nový školní řád a pravidla pro hodnocení

Aktualizováno: 2020-09-02 14:40:47

Na základě novelizace Školského zákona byl doplněn školní řád a pravidla hodnocení s účinností od 1. září 2020. Aktualizované znění je zveřejněno na úřední desce.
Školní řád
Pravidla pro hodnocení

Adaptační pobyty žáků 6. ročníku

Aktualizováno: 2020-09-02 14:40:46

Od pondělí 7. září do středy 9. září je naplánován ADAPTAČNÍ POBYT žáků 6. tříd s novými třídními učiteli.
Pokud nedojde k výrazné změně protiepidemiologických opatření neuvažujeme o jejich zrušení. Podrobnější informace dostanou rodiče na třídní schůzce 3. září.

Strategický plán města - anketa

Aktualizováno: 2020-08-31 11:03:54

Vážení rodiče,
předávám prosbu paní starostky Kateřiny Malečkové a dovoluji si Vás požádat o spolupráci při aktualizaci strategického plánu města.
Na stánkách města – viz odkaz níže, případně na stránkách CKVB a IC je možné vyplnit anketní dotazník online. Anketa v papírové formě bude k dispozici také v Blatenských listech, městské knihovně, v IC a v přízemí obou budov městského úřadu.
https://www.mesto-blatna.cz/mesto-blatna/zakladni-informace/
Oceníme nápady a názory Vaše či dalších rodinných příslušníků a kamarádů.
4. 11. bude veřejnost seznámena s výsledky ankety a s návrhem aktualizovaného strategického plánu v komunitním centru.
Děkujeme všem za spolupráci.

Zahájení nového školního roku - ZMĚNA

Aktualizováno: 2020-08-27 14:12:13

1. září zahájíme nový školní rok. Dle manuálu ale ani tento školní rok nebude probíhat úplně běžným způsobem.
Pravidla organizace prvního školního dne a informace o následující výuce budou zveřejňovány v sekci Informace pro rodiče => Koronavirus a průběžně upravovány dle aktuálních pravidel protiepidemiologických opatření.
Věřím, že ale společnými silami a za přispění vzájemné ohleduplnosti a podpory najdeme cestu, jak za mnohem náročnějších podmínek pomoci Vašim dětem - našim žákům zvládnout povinnosti školního roku 2020/2021.

Informace pro rodiče budoucích prvňáčků

Aktualizováno: 2020-07-01 09:54:57

Vážení rodiče,
děkujeme za důvěru projevenou naší škole tím, že jste zapsali své děti na naši školu.
První třídní schůzka 1. tříd proběhne během září. Přesný termín Vám bude včas sdělen.
Protože jste na zápise nemohli získat tištěný seznam pomůcek pro budoucí prvňáčky, můžete si jej stáhnout pod tímto odkazem.
Další informace jste již dostali nebo dostanete mailovou zprávou od budoucí třídní učitelky.
Těšíme se na 1. září, až vás všechny budeme moci uvítat v 1. třídách.

Ošetřovné a vydávání vysvědčení

Aktualizováno: 2020-06-25 17:43:24

Na portálu Ministerstva práce a sociálních věcí je zveřejněna informace k čerpání ošetřovného v den vydávání vysvědčení.
Prosím rodiče, kteří ošetřovné čerpají ošetřovné na své dítě po dobu uzavření škol, aby se s touto zprávou seznámili.

OŠETŘOVNÉ AKTUÁLNĚ A PODMÍNKY NÁROKU OD 1. ČERVENCE 2020

Vyúčtování stravného pro odcházející žáky

Aktualizováno: 2020-06-23 11:04:54

Žákům 9. ročníku a dalším žákům z nižších ročníků, kteří přestupují na jinou školu, bude vrácen přeplatek na účet, ze kterého byly skládány měsíční splátky. K vrácení dojde v průběhu hlavních prázdnin.
Vedoucí školní jídelny

Vysvědčení za 2. pololetí

Aktualizováno: 2020-06-22 18:30:49

Vysvědčení za 2. pololetí bude vydáno 30. června 2020.
Z důvodu příznivé epidemiologické situace si mohou všichni žáci vyzvednout vysvědčení poslední červnový den bez dodržování předchozích opatření. Podmínkou je předání čestného prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění (pokud jej již dříve neodevzdali).
Podrobný popis postupu předávání vysvědčení

Závěr distanční výuky

Aktualizováno: 2020-06-17 10:34:31

Vážení rodiče, milí žáci.
Všem vám chci poděkovat za skvělou spolupráci při výuce na dálku i při postupném uvolňování všech školních opatření.
Přeji vám úspěšné uzavření tohoto náročného a netradičního školního roku. Během letních prázdninových měsíců načerpejte v plném zdraví dostatek sil a pozitivní energie, abychom mohli nový školní rok (snad již za běžných podmínek) zdárně zahájit 1. září 2020.
JEŠTĚ JEDNOU VELKÉ DĚKUJI. Krapsová

Další etapa rozvolňování od 8. června 2020 (2. stupeň)

Aktualizováno: 2020-06-16 09:20:40

Na základě další etapy rozvolňování ve školách od 8. června 2020 bude možná osobní přítomnost žáků 2. stupně základních škol na vzdělávacích aktivitách formou třídnických hodin a individuálních konzultací (Informace na webu MŠMT).
Účast žáků však nebude povinná.
Každodenní prezenční výuka nebude realizována, nadále bude pokračovat distanční výuka.
Organizace třídnických hodin a individuálních konzultací pro žáky 2. stupně dle uvolnění škol a školských zařízení od 8. června 2020
Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. (dokument lze vyplnit elektronicky, nutné vytištěné vlastnoručně podepsat)
ZÁJEMCI O KONZULTACE - KONTAKTUJTE SVÉHO VYUČUJÍCÍHO PEDAGOGA A OZNAMTE MU SVŮJ ZÁJEM O KONZULTACI. Dle organizačních možností pak pedagog naplánuje konnzultaci.

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku maléoho rozsahu

Aktualizováno: 2020-06-11 13:43:23

Ředitelka školy vyhlašuje výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na Nákup myčky nádobí do školní kuchyně.
Datum vyhlášení: 10. 06. 2020
Zahájení podání nabídky: 15. 6. 2020
Ukončení podání nabídky: 26. 6. 2020 (do 14:00)
Text vyhlášené výzvy

Hodnocení výsledků vzdělávání ve 2. pololetí školního roku

Aktualizováno: 2020-06-10 11:37:44

Vážení rodiče, milí žáci,
v návaznosti na Vyhlášku č. 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 a s ní související metodiku MŠMT byla definována pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků naší školy ve 2. pololetí školního roku 2019/2020.
Hodnocení výsledků vzdělávání ve 2. pololetí školního roku 2019/2020 na naší škole

Nárok na ošetřovné prodloužen až do 30. června.

Aktualizováno: 2020-06-10 11:37:42

TISKOVÁ ZPRÁVA MPSV
Praha, 22. května 2020
Co nyní čeká rodiče a pečující?
Od 21. května platí, že nárok na ošetřovné je ponechán až do letošního 30. června rodičům, resp. pečujícím osobám z důvodu uzavření škol, školek a dalších zařízení.
Co se změní, co nadále platí a jak mají rodiče postupovat? Odpovědi na všechny otázky najdete pod odkazem (OČR při nenastoupení dítěte do školy/školky, při onemocnění dítěte,...)
Odkaz na tiskovou zprávu
Odkaz na nový výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení

STATION 17 NZDM PREVENT

Aktualizováno: 2020-06-10 11:37:41

Nízkoprahové centrum STATION 17 znovu nabízí své služby od 25. května 2020 na základě uvolňování opatření.
Podrobné pokyny, které jsou povinné pro návštěvníky centra - ODKAZ

Přítomnost žáků 1. stupně od 25. 05. 2020

Aktualizováno: 2020-06-10 11:37:39

Od 25. května bude možná osobní přítomnost žáků 1. stupně základních škol na vzdělávacích aktivitách formou školních skupin. Účast žáků však nebude povinná. V rámci ochrany rizikových skupin pedagogických i nepedagogických pracovníků, ale stejně tak žáků a jejich rodinných příslušníků bude i nadále pokračovat distanční výuka, kterou z těchto důvodů upřednostňujeme.
Rodiče musí své dítě oficiálně přihlásit do školní skupiny do 18. května 2020 (mailem třídní učitelce), po tomto termínu již nelze žáka do školní skupiny zapojit, proto je důležité si rozhodnutí důkladně rozmyslet.
Žádost zákonného zástupce o zařazení dítěte do školní skupiny
Podrobné pokyny organizace školních skupin
Upřesnění časového harmonogramu a organizace výuky (zveřejněno 21/05/2020)
Čestné prohlášení o neexistenci přítomnosti virového infekčního onemocnění. (dokument lze vyplnit elektronicky, nutné vytištěné vlastnoručně podepsat, datum den před nástupem)
Ochrana zdraví a provoz základních škol v období školního roku 2019/2020 (vydáno MŠMT)

Bezpečnost na internetu

Aktualizováno: 2020-05-20 09:25:05

MŠMT zahájilo v rámci projektu Internet s rozumem, který se zabývá bezpečným chováním na Internetu, online přednášky.
Poslední týdny nám ukazují, jak jsme stále více závislí na digitálních technologiích. Přitom kybernetické nebezpečí je po pandemii druhé největší nebezpečí pro lidstvo. O to více bychom se měli snažit vzdělávat v tom, jak se bezpečně na internetu chovat, učit se rozpoznávat fake news, pochopit umělou inteligenci, vzdělávat se v kyberhygieně. Tím, že pochopíme digitální technologie, budeme více rozumět i našim dětem.
Pokud Vás téma zaujalo, zve vás ve středu 27. 5. 2020 v 18 hod na online přednášku v rozsahu 60 min.
Stačí v daný den a hodinu kliknout na níže uvedený odkaz a z vybraných videí vybrat „Přednáška ISR živě“. Přednášet bude Ing. Viktor Janouch, Ph.D. a případné dotazy lze psát během přednášky do chatu.
Odkaz na přednášku
Pracovníci zapojení do projektu budou rádi, pokud vás přednáška zaujme, zašlete jim zpětnou vazbu :)
Mail: Internet s rozumem

Centrum pro talentovanou mládež

Aktualizováno: 2020-05-14 12:21:58

Od 18. května se můžete hlásit k online kurzům od Centra pro talentovanou mládež (CTM). CTM nabízí studentům možnost vzdělávat se i mimo školu a věnovat se oboru, který studenty baví. A to online a v angličtině s podporou instruktora. V katalogu CTM najdete kurzy programování, psychologie, biologie, historie, matematiky a spoustu dalších kurzů pro děti už od 11 let.
Pokud se chcete podívat, jak vypadá online kurz uvnitř, klikněte na demo kurz.
www.ctm-academy.cz

Termíny přijímacích zkoušek

Aktualizováno: 2020-05-10 20:04:12

MŠMT vyhlásilo termíny přijímacích zkoušek. Všichni žáci budou mít jen jeden pokus, který absolvují na škole, kterou měli jako první volbu.
Žáci 9. ročníku mají termín 8. června, den po nich (9. června) budou plnit úkoly přijímacích zkoušek žáci nižších ročníků na víceletá gymnázia.
Žáci 9. ročníku mohou do termínu 8. června docházet do školy na hodiny přípravy v českém jazyce a matematice. Dle počtu přihlášených budou otevřené dvě neměnné skupiny po 15 žácích. Podrobnosti se doví žáci 11/05/2020 po příchodu do školy (na školní dvůr v 8:55).

Odpovědi na nejčastější dotazy ke spuštění školy

Aktualizováno: 2020-05-10 20:04:09

Vážení rodiče,
na základě podávaných dotazů z Vaší strany zveřejňuji odpovědi na ty nejčastěji podávané. Najdete je pod následujícím odkazem (odpovědi budou průběžně aktualizovány).
Nejčastější dotazy rodičů.
Děkuji za pochopení při některých postupech. Všechny kroky, které realizujeme nebo plánujeme realizovat mají zajistit bezpečné prostředí pro Vaše děti i naše pracovníky, abychom co nejvíce zajistili podmínky pro ochranu jejich i Vašeho zdraví.

Příprava na přijímací zkoušky pro žáky 9. ročníku

Aktualizováno: 2020-05-05 18:09:03

Od 11. května bude možná osobní přítomnost žáků 9. ročníků, a to za účelem přípravy na přijímací zkoušky na střední školy. Docházka u výše uvedených nebude povinná, bude probíhat ve skupinách v maximálním počtu 15 osob.
Aby se žák mohl přípravy zúčastnit, musí ho rodiče přihlásit do 7. května 2020 mailem třídnímu učiteli nebo vedení školy. V den nástupu musí žák předložit potvrzené čestné prohlášení zákonných zástupců (dle požadavků MŠMT).
Metodika pro organizaci přípravy na přijímací zkoušky.
Čestné prohlášení o neexistenci přítomnosti virového infekčního onemocnění. (dokument lze vyplnit elektronicky, nutné vytištěné vlastnoručně podepsat)
Ochrana zdraví a provoz základních škol v období školního roku 2019/2020 (vydáno MŠMT)

Informace k hodnocení žáků na konci 2. pololetí

Aktualizováno: 2020-05-05 18:08:59

MŠMT vydalo 27. 4. 2020 závaznou vyhlášku pro hodnocení výsledků vzdělávání na II. pololetí 2019/2020.
Postup při hodnocení výsledků vzdělávání žáků základních a středních škol za druhé pololetí školního roku 2019/2020 (metodika)
Do poloviny května bude školou zveřejněn konkrérní postup školy.

Ošetřovné pro zaměstnance nebo OSVČ

Aktualizováno: 2020-05-05 18:08:57

Postup pro případ potřeby vystavení dokladu pro ošetřovné při péči o dítě do 13 let z důvodu uzavření školského/dětského zařízení/školy pro zaměstnance nebo potvrzení o uzavření školského zařízení/školy pro OSVČ najdete na následujícím odkazu: Jak získat žádost o ošetřovné z důvodu uzavření školy? - elektronicky na mailu zsjak.krapsova@blatna.net nebo osobně v pondělí, středu v čase 9:00 - 12:00 hodin.

Výsledky zápisu do 1. ročníku základní školy

Aktualizováno: 2020-04-29 11:03:13

Ve dnech 6. - 27. dubna proběhl ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Celkem zákonní zástupci zapsali 42 dětí, pro tři z nich podali žádost o odklad povinné školní docházky.
Na základě výsledků zápisu počítáme s otevřením dvou prvních tříd. Třídními učitelkami se stanou Mgr. Ivana Chvostová a Mgr. Eva Kotšmídová. Obě již mají opakovanou zkušenost s prací s dětmi v první třídě.
Všem žádostem o přijetí dítěte k plnění školní docházky na naší škole bylo vyhověno.
Všem zákonným zástupcům děkujeme za důvěru, kterou nám projevili zapsáním svých dětí na naši školu. Všichni se již těšíme na práci s dětmi a spolupráci s jejich rodiči. Touto společnou devítiletou cestou dovedeme budoucí prvňáčky k jejich úspěšné budoucí přípravě pro vysněné povolání a úspěšnému vstupu na vlastní dráhu samostatného života.
Seznam přijatých dětí

Výsledky mezinárodní matematické soutěže Pangea

Aktualizováno: 2020-04-23 10:38:35

V únoru proběhlo u nás elektronické školní kolo mezinárodní matematické soutěže Pangea. Výsledky byly započteny do republikového pořadí.
Nejlépe se na naší škole v jednotlivých kategoriích umístili následující žáci:
5. ročník - Čanda Tomáš (V. B)
6. ročník - Jiroušková Julie (VI. B)
7. ročník - Velvarská Tereza (VII. A)
8. ročník - Bejčková Karolína (VIII. B)
9. ročník - Flandera Štěpán (IX. A) - postup do celostátního kola (předpokládaný termín 8. října 2020)
Blahopřejeme všem soutěžícím za skvělé výsledky. Děkujeme vyučujícím matematiky za přípravu soutěžících.
Výsledky ostatních účastníků soutěže najdete na odkazu: Výsledky soutěží

Inspirace ze školní kuchyně

Aktualizováno: 2020-04-22 18:47:37

Vážení rodiče, milí žáci.
Naše školní kuchařky pro vás připravily kuchařskou knihu ze školní jídelny.
Recepty, které jsou v ní uvedeny, pravidelně jídají naši žáci a pracovníci, pro vás nyní mohou být inspirací v této nelehké době.
Receptář z naší školní jídelny
Dobrou chuť přejí kuchařky ŠJ

Spolu doma

Aktualizováno: 2020-04-22 18:47:35

Odkaz na domovskou stránku SpoluDoma.cz
Pomocník pro rodiny s dětmi při společném trávení času a vzdělávání doma
Tyto stránky vznikly jako iniciativa týmu psychologů a speciálních pedagogů pedagogicko-psychologických poraden.
Nejčastěji řešená témata u nás v poradnách a zprostředkování odpovědí na časté dotazy
Tématické okruhy v této sekci:
- Aktuální situace
- Máte doma předškoláka?
- Máte doma školáka?
- Máte doma středoškoláka?
- Vzděláváte doma dítě se speciálními vzdělávacími potřebami (SPU, ADHD, APOD.)?
- Pro inspiraci a volný čas
- Nejčastější otázky a odpovědi

JAK POSTUPOVAT PŘI ZÁPISU ONLINE?

Aktualizováno: 2020-04-09 21:20:10

06/04/2020 - 27/04/2020
Klikněte na ONLINE ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU - otevře se elektronická přihláška, vyplňte, zvolte odeslat. Na vámi zadanou emailovou adresu přijde potvrzovací email s registračním číslem a upřesňujícími informacemi.

Děkujeme za spolupráci.

Přijímací řízení - zápisové lístky

Aktualizováno: 2020-04-09 21:20:08

Rodičům žáků 9. ročníku (popř. 5. ročníku), jejichž děti si podávaly přihlášky na střední školy a učiliště, budou vydávány zápisové lístky v úterý 14/04/2020 14:00 - 17:00 a ve středu 15/04/2020 9:0 - 12:00 (po Velikonocích). Vyzvednout si je mohou jen rodiče po předložení občanského průkazu. Mimo tyto termíny si je mohou vyzvednout v úřední hodiny (pondělí, středa 9:00 - 12:00) po telefonické domluvě na čísle 734 429 803.
Vydávání v těchto přednostních termínech se týká hlavně žáků, kteří nedělají přijímací zkoušky, ostatní mohou počkat až na otevření škol, protože zápisový lístek budou potřebovat až po složení přijímacích zkoušek.
Upozorňujeme rodiče, že do budovy smí vstoupit současně jen jedna osoba, ostatní za dodržení bezpečnostních pravidel počkají před budovou.

Celostátní nařízení vlády ČR

Aktualizováno: 2020-04-09 21:20:03

S platností od 11. 3. 2020 ruší vláda ČR výuku na všech základních školách v ČR až do odvolání.
Škola bude úplně uzavřena, školní družina a školní jídelna nebudou fungovat. Obědy jsou po dobu uzavření školy všem automaticky odhlášeny.
Veškeré plánované akce jsou prozatím odvolány, budou realizovány pouze v případě znovuotevření školy.
Bližší informace budou na webu školy - v sekci Informace pro rodiče - Koronavirus.

Postup pro případ potřeby vystavení dokladu pro ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského/dětského zařízení/školy pro zaměstnance nebo potvrzení o uzavření školského zařízení/školy pro OSVČ najdete na následujícím odkazu: Jak získat žádost o ošetřovné z důvodu uzavření školy? - elektronicky na mailu zsjak.krapsova@blatna.net nebo osobně v pondělí, středu v čase 9:00 - 12:00 hodin.

Zpráva pro rodiče od nakladatelství Albartos

Aktualizováno: 2020-04-06 14:02:21

V souvislosti s uzavřením škol nabízí společnost Albatros Media rodičům školáků možnost objednat knížky z jarních katalogů, které děti nemohly přinést domů během března, s dodáním přímo domů (paní učitelka Princová před uzavřením škol neobjednávala žádné knihy). A to při zachování zvýhodněných katalogových cen (ceny některých knížek jsou dokonce ještě nižší v rámci akce na podporu domácího vzdělávání) a bez poštovného. Pokud si Vaše děti vybraly v katalozích Klubu mladých čtenářů Albatros, Knižního klubu Fragment nebo Pohádkové školky knížky, využijte prosím k objednání tento odkaz:
www.albatrosmedia.cz/c/skolnikatalogy
Před odesláním objednávky vyplňte slevový kód JARO20, díky kterému nebudete platit žádné poštovné. Kód je platný do 9. dubna 2020.
Věříme, že četba knížek bude pro děti příjemným zpestřením v náročné době karantény.
Albatros

Nabídka aktivit od ŠD po dobu uzavření školy

Aktualizováno: 2020-03-29 22:44:56

Školní družina připravuje pro děti nápady na zabavení v době uzavření školy.
Odkaz na stránku, která je součástí informací k domácí výuce žáků 1. stupně
Nápady na:
- pokusy
- hry
- tvoření
Zdraví vás paní vychovatelky.

Informace k poskytování nezbytné péče o děti

Aktualizováno: 2020-03-20 12:08:51

Nezbytnou péči o děti ve věku od 3 do 10 let, jejichž zákonní zástupci pracující v bezpečnostních sborech, u obecní police, ve zdravotních službách, v orgánech ochrany veřejného zdraví a v ozbrojených silách zajišťuje:
MATEŘSKÁ ŠKOLA BLATNÁ, ŠILHOVA
Šilhova 822
Blatná 388 01
skolka.silhova@tiscali.cz
PETLÁNOVÁ HANA
mobilní telefon 602 501 180

Informace k doplňování výuky

Aktualizováno: 2020-03-19 11:16:17

Vážení rodiče, milí žáci.
Protože toto mimořádné opatření může trvat delší dobu, budeme vám na následujících odkazech zveřejňovat podklady z jednotlivých předmětů pro domácí práci.
Podklady budou zveřejněny do konce tohoto týdne na tento a příští týden. Průběžně budou informace aktualizovány a doplňovány.
Informace pro 1. stupeň
Informace pro 2. stupeň
Protože si někteří žáci ponechali učebnice či pracovní sešity v třídních skříňkách, nabízeli jsme možnost
prostřednictvím svého třídního učitele (třídní učitelky) individuální vyzvednutí pomůcek ze školy.
Z DŮVODU NAŘÍZENÉ CELOSTÁTNÍ KARANTÉNY JE TATO MOŽNOST PŘÍSNĚ OMEZENA - VYZVEDNUTÍ JE MOŽNÉ JEN PRO JEDNU OSOBU, A TO POUZE PO PŘEDCHOZÍ TELEFONICKÉ DOMLUVĚ NA TELEFONU 734 429 803 A JEN V ÚŘEDNÍCH HODINÁCH PONDĚLÍ A STŘEDA 9:00 - 12:00 ZA POVINNOSTI OHLÁSIT VSTUP DO BUDOVY PŘÍTOMNÉMU PRACOVNÍKOVI ŠKOLY.
VSTUP DO BUDOVY BUDE UMOŽNĚN JEN OSOBĚ S OCHRANOU ÚST A NOSU (rouška, provizorní prostředky - šátek,...).
POKUD BUDE DOCHÁZET K PORUŠOVÁNÍ TĚCHTO PRAVIDEL, BUDE ŠKOLA OTEVŘENA JEN PRO POLNĚÍ ÚŘEDNÍCH POVINNOSTÍ!

Prosíme žáky i jejich rodiče o spolupráci, abychom po ukončení mimořádného opatření mohli co nejlépe zvládnout naplánované úkoly letošního školního roku.
Věřím, že všechna tato úskalí zvládneme ve zdraví a s pozitivní myslí a brzy se opět v plném počtu sejdeme ve škole.

Už nyní se na vás všechny (žáky, rodiče i pracovníky) moc těším.
Jana Krapsová, ředitelka školy

LVVZ - 7. ročník (2020)

Aktualizováno: 2020-03-15 17:05:09

Z důvodu uzavření škol, nouzového stavu (na dobu minimálně 30 dní) a hrozícího vyhlášení celostátní karantény se LVVZ konat nebude.
Zálohy složené do Školního programu budou řešeny po ukončení mimořádných opatření (provoz školy je omezen na minimum z důvodu minimalizace osobních kontaktů pracovníků i ostatních osob).
Děkujeme za pochopení.
S přáním brzkého shledání ve školních lavicích přeje J. Krapsová.

Vzdělávací programy na ČT

Aktualizováno: 2020-03-15 08:37:38

Od pondělí 16. března začínají se na programu ČT2 vysílat vzdělávací bloky pro žáky po dobu mimořádného opatření (uzavření škol).
8:00 - 12:00 - UčíTelka - pro žáky 1. stupně (30minutové programové bloky pro jednotlivé ročníky s krátkými přestávkami)
12:00 - 15:00 - Odpoledka - pro žáky 2. stupně
Na programu ČT1 bude v nabídce program:
od 14:00 - Škola doma - pomoc pro žáky, kteří budou dělat přijímací zkoušky na střední školy a víceletá gymnázia (úterý český jazyk, čtvrtek matematika)
Další informace
Článek na Novinky.cz

Výsledky soutěže Příroda Blatenska

Aktualizováno: 2020-03-13 17:56:28

17. ročníku výtvarné soutěže Příroda Blatenska se účastnilo mnoho našich výtvarníků. Téma Příroda, mocná scénografka je motivovalo ke krásným dílům, která nakonec oslovila odbornou porotu a zajistila jim krásná umístění.
Kategorie 1. a 2. třídy základní školy
2. místo: Matyáš Bošek (II. B)
Kategorie 3. – 5. třída základní školy
1. místo: Erika Lusceaeva (IV. A)
3. místo: Veronika Vlachová (V. A), Adéla Čížková (IV. A)
Čestné uznání: David Černý (V. A), Barbora Rážová (V. A)
Kategorie 6. – 7. třídy základní školy
1. místo: Vítek Sedlák (VII. A)
3. místo: Anna Kadlecová (VII. A), Natálie Michálková (VI. A)
Kategorie 8. – 9. třídy základní školy
1. místo: Martina Zemanová (IX. A)
2. místo: Eliška Vohryzková (VIII. A), Jan Kovář (IX. A)
3. místo: Nela Andrlíková (IX. A)
Čestné uznání: Aneta Kuklíková (VIII. A)
Všem výtvarníkům blahopřejeme. Termín vyhlášení vítězů bude upřesněn po ukončení nouzového stavu.

Mimořádné opatření pro nájemce prostor školy!!!

Aktualizováno: 2020-03-12 16:57:52

PLATNOST OD 11. 03. 2020
Vzhledem k nařízenému mimořádnému opatření. ministerstvem zdravotnictví a Vlády ČR se omezuje provoz školní tělocvičny pro dětské kolektivy od 11. 3. 2020 do odvolání.
PLATNOST OD 13. 03. 2020
Vzhledem k vyhlášenému nouzovému stavu, mimořádným opatřením a povinnosti provést důkladnou dezinfekci prostor školy se uzavírka prostor rozšiřuje na veškeré aktivity nájemců (tréninky, sportovní aktivity, vegetariánské vaření,...) od pátku 13. 03. 2020 do odvolání.
Děkujeme za spolupráci a dodržení obecně bezpečnostních preventivních pravidel.

Informace k připravovanému LVVZ

Aktualizováno: 2020-03-09 10:27:47

Vážení rodiče a žáci 7. ročníku,
z důvodu zdravotních opatření dochází k personálním změnám pracovníků, kteří organizují lyžařský výcvik žáků ze 7. ročníku. Náhradní pracovníci pro zabezpečení pedagogického i zdravotnického dohledu jsou zajištěni, tudíž nemusíte mít žádné obavy.
Lyžařský výcvik proběhne v předem avizovaném termínu 21. - 28. března 2020 v Lyžařském areálu Belveder přesně podle dřivějších propozic.

Opatření školy

Aktualizováno: 2020-03-06 10:15:01

Protože se jedna pedagogická pracovnice vrací ze soukromého zahraničního pobytu v Itálii (mimo rizikovou oblast), byla jí dle metodických pokynů doporučena konzultace s Krajskou hygienickou stanicí, na jejímž základě jí byla nařízena 14denní preventivní karanténa (preventivní opatření řídící se přísnějšími pravidly pro pracovníky ve školství).
Pracovnice do karantény nastoupí hned po návratu z ciziny, čímž bude okamžitě zamezen jakýkoliv osobní kontakt s našimi pracovníky i žáky.
Dále budeme postupovat pouze dle pokynů hygieniků nebo lékaře.

Výsledky okresního kola chemické olympiády

Aktualizováno: 2020-03-10 09:14:39

V úterý 3. března se sešli mladí chemici v okresním kole chemické olympiády. Po splnění všech disciplin bylo jejich konečné pořadí následovné:
8. místo - Chalupecký Šimon (IX. A)
10. místo - Zemanová Martina (IX. A)
11. místo - Flandera Štěpán (IX. A)

Všem chemikům blahopřejeme a děkujeme za skvělou reprezentaci školy, paní učitelce Petře Karešové děkujeme za jejich přípravu a organizační zajištění soutěže.
Výsledky soutěží

Průběžně aktualizované informace vydávané k nákaze KORONAVIR

Aktualizováno: 2020-03-05 13:05:50

Z důvodu výskytu KORONAVIRu v oblastech navštěvovaných českými občany vydal Jihočeský kraj informace ke správnému postupu návratu z oblastí, kde se již KORONAVIRUS vyskytl (v případě výskytu příznaků nebo i bez nich).
Podrobnější informace najdete v sekci INFORMACE PRO RODIČE => KORONAVIRUS
Jihočeský kraj zřídil informační telefonní linku pro veřejnost 800 100 450, která bude dostupná v době od 7 do 17 hodin včetně víkendů.

Připomenutí pravidel vydávání stravy ve ŠJ

Aktualizováno: 2020-03-02 08:31:00

Naši žáci mají nárok na stravování ve školní jídelně v době vyučování (v období prázdnin a ředitelského volna se strava nevydává).
V případě nemoci si mohou zákonní zástupci vyzvednout oběd první den nemoci, následující dny jsou zákonní zástupci povinni odhlásit.
Stravování ve školní jídelně se řídí vyhláškou č. 107/2005 Sb. (o školním stravování). Na stravu žáků přispívá stát (provozní náklady a mzdové náklady pracovnic ŠJ), žáci si hradí pouze suroviny. V případě porušení výše uvedených pravidel škola bude účtovat plnou cenu oběda se započtenými provozními i mzdovými náklady.

Výsledky okresního kola zeměpisné olympiády

Aktualizováno: 2020-02-28 11:39:52

Středa 26. února byla zasvěcena měření sil v okresním kole zeměpisné olympiády.
Jak předvedli naši zástupci v orientaci na mapě a ve znalostech světa?
V kategorii A se Matěj Bláha (VI. A) umístil těsně pod stupni vítězů (4. místo) a v kategorii C byl o jedno místo níže (5. místo) Štěpán Flandera (IX. A).
Oběma soutěžícím blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci školy. Paní učitelce Janě Novotně děkujeme za jejich přípravu a organizační zajištění soutěže.
Výsledky soutěží

Školní ples

Aktualizováno: 2020-02-25 16:47:09

Na sobotu 29. února 2020 se připravuje pravidelný ŠKOLNÍ PLES pro žáky 2. stupně, který organizuje SRPŠ. Akce se bude konat v sále Komunitního centra aktivního života v Blatné od 18:00 hodin (do 22:00 hodin).
Na programu je předtančení, osvojení si tanečních kroků některých tanců a losování bohaté tomboly.
Žáci si mohou zakoupit lístky ve škole (v kanceláři paní účetní - 1. patro vpravo).
Plakát na Školní ples

Den PLUS

Aktualizováno: 2020-02-25 16:47:07

Ve čtvrtek 27. února dostanou zájemci z 2. stupně otázky z vědomostního kvízu Den PLUS, na které mohou hledat odpovědi ve všech dostupných zdrojích informací.
Odpovědní lístky odevzdají v pátek 28. února. Ze všem správných odpovědí budou vylosováni výherci sladké odměny.
Ukázky otázek a výherce uvedeme po vyhodnocení.

HURÁ DO ŠKOLY

Aktualizováno: 2020-02-25 16:42:51

Zveme všechny rodiče s jejich budoucími prvňáčky na akci HURÁ DO ŠKOLY, která se bude konat ve středu 18. března 2020 od 15:00 hodin.
Pro děti je pod patronací 5. a 9. tříd připraveno hravé školní odpoledne.
Zákonní zástupci se dozví vše o nástupu do 1. třídy, chodu školy a vlastním aktu zápisu. Na závěr si budou moci prohlédnout budovu školy.
Akce bude provázet i mnoho dalších doprovodných aktivit.
Předcházející akce před zápisem
Informační leták o naší škole

PANGEA

Aktualizováno: 2020-02-25 16:46:07

Ve třech únorových týdnech proběhlo soutěžní kolo matematické soutěže PANGEA, do které se zapojili žáci z 5. - 9. ročníku. Výsledky soutěže budou vyhlášeny v polovině března (výsledky školy a celorepublikové vyhodnocení).

Chyba v přihláškách na SŠ (z 9. ročníku)

Aktualizováno: 2020-02-25 16:39:22

Vážení rodiče.
Dnes byly vydány opravené přihlášky ke studiu na střední školy (původní byly omylem vygenerovány na blankety pro talentovou zkoušku).
Postupy řešení:
1) Přihlášku jste ještě nenechali potvrdit od lékaře. Znehodnoťte původní přihlášku a nechte si potvrdit novou přihlášku. Pak ji odešlete na danou školu.
2) Přihlášku jste již nechali potvrdit od lékaře. Připněte potvzenou přihlášku k opravené a na danou školu odešlete obě najednou (nemusíte si nechávat potvrdit novou přihlášku).
3) Přihlášku jste již odeslali. Kontaktujte školu a my odešleme správnou přihlášku po domluvě s danou střední školou (učilištěm).
Moc se omlouváme za vzniklé problémy a děkujeme za pochopení.
Vzor pro doplnění požadovaných údajů na přihlášky

Výsledky okresního kola konverzační soutěže v angl. jazyce

Aktualizováno: 2020-02-25 16:39:19

Nejlepší žáci v anglickém jazyce se sešli na středeční okresní kolo Konverzační soutěže v anglickém jazyce (19. února 2020). Ani naši nejlepší nezůstali doma.
V mladší kategorii se otrkával Samuel Husička ze VII. A a přivezl krásné 5. místo. Ve vyšší kategorii zazářil Jan Antoš z IX. B získáním zlaté příčky a postupového práva do krajského kola.
Oběma žákům blahopřejeme, Janovi budeme držet palce v krajském kole a paní učitelce Evě Černé děkujeme za jejich přípravu a organizační zajištění soutěže.
Výsledky soutěží

Valentýnky

Aktualizováno: 2020-02-25 16:38:49

Celý týden vkládali žáci i dospělí přáníčka ke svatému Valentýnu.
Valentýnky udělaly hned dvě radosti - nejprve odesílateli (Chtěli potěšit někoho blízkého a milého ve svém školním okolí.), a pak i adresátovi (Pro někoho je blízký a milý..V den sv. Valentýna (14. února) členové žákovského parlamentu rozdali přáníčka adresátům.

Výsledky okresního kola konverzační soutěže v ruském jazyce

Aktualizováno: 2020-02-20 10:49:14

Ve středu 12. února pokračovala série okresních kol konverzačních soutěží, tentokrát v ruském jazyce.
Do mladší kategorie se poctivě připravovali naši dva sedmáci. A jejich píle byla krásně zúročena.
V kategorii Azískal Mikuláš Koblih ze VII. B zlatou příčku a Marek Čížek obsadil hezké 4. místo. V kategorii B nás reprezentovala Iva Kratochvílová z IX. A a získala 10.-11. místo.
Blahopřejeme soutěžícím a paní učitelce Janě Novotné děkujeme za jejich přípravu a organizační zajištění soutěže.
Výsledky soutěží

Úprava režimu školní jídelny

Aktualizováno: 2020-02-19 13:33:40

Vážení rodiče, milí žáci.
Z provozních důvodů (nemocnost pracovnic školní kuchyně, personální změny) bude od 17. února nabízena jen jedna volba jídla na jídelníčku. Všichni strávníci, kteří měli nastavenu druhou volbu byli automaticky přepnuti na první volbu.
Budeme se snažit nabídku jednoho hlavního jídla kompenzovat rozšířením četnosti a pestrosti nabídky salátů, moučníků či mléčných výrobků.
V případě potřeby odhlášení stravy platí stejná pravidla (den předem do 13:30).
Děkujeme za pochopení.

Soutěž Uč se a vyhraj

Aktualizováno: 2020-02-13 10:17:49

Všichni žáci naší školy se mohou zapojit do soutěže Uč se a vyhraj, která je součástí projektu Studuj Techniku a Řemeslo.
Informace o soutěži
Podrobná pravidla účasti (formát pdf)

Výsledky okresního kola konverzační soutěže v něm. jazyce

Aktualizováno: 2020-02-13 10:17:39

V úterý 11. února proběhlo ve Strakonicích okresní kolo konverzační soutěže v německém jazyce, ve kterém nás zastupovali dva deváťáci.
Nejlépe z nich německý rozhovor na dané téma zvládl Šimon Chalupecký (IX. A) a získal 4. – 8. místo. Ani Martina Zemanová (IX. A) se v soutěžním poli neztratila a obsadila krásné 13. místo.
Blahopřejeme soutěžícím a paní učitelce Marii Vanduchové děkujeme za jejich přípravu a organizační zajištění soutěže.
Výsledky soutěží

Výsledky okresního kola matematické olympiády

Aktualizováno: 2020-02-12 08:42:20

V středu 29. ledna odjeli žáci postupující ze školního kola reprezentovat naši školu v Matematické olympiádě (kategorie 5. a 9. ročník). Již po odevzdání vyřešených soutěžních úloh odcházeli s příjemným pocitem, který je nezklamal.
Výsledky:
Kategorie Z5
1. - 8. místo - Čanda Tomáš (V. B)
12. - 13. místo - Mašek Jaroslav (V. B)
22. - 23. místo - Vohryzka Jan (V. B)
Kategorie Z9
1. místo - Antoš Jan (IX. B)
2. - 3. místo - Flandera Štěpán (IX. A)

Všem soutěžím blahopřejeme, postupujícím do krajského kola budeme držet palce a paním učitelkám Pavle Voborníkové a Haně Šafaříkové děkujeme za jejich přípravu a organizační zajištění soutěže.
Výsledky soutěží

Cyklokroužek Blatná (DDM)

Aktualizováno: 2020-02-03 10:44:36

Od pondělí 10. 2. 2020 (ihned po jarních prázdninách) začne v Blatné fungovat cyklokroužek v DDM od 16,30 hodin.
Zájemci o nový kroužek získají potřebné informace na následujících odkazech:
Odkaz na informace o cyklokroužcích
Informace na Facebooku

Plánované akce ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU

Aktualizováno: 2020-01-27 09:33:07

Valentýnky
Ke dni svatého Valentýna připravujeme tradiční výrobu a doručení valentýnek.
Po jarních prázdninách, od 10. do 13. února bude před sborovnou umístěna schránka na přáníčka. Ta budou 14. února doručena ke svým adresátům (nezapomeňte tedy napsat jejich jméno a třídu).

Den PLUS
Letošní rok bude o jeden den delší. Co o něm víte? To si můžete vyzkoušet v soutěži Den PLUS.
Zúčastnit se může každý žák 2. stupně. Ten dostane 27. února lístek s otázkami. Druhý den budou lístky vybrány a vyhodnoceny. Ze správně vyplněných odpovědí bude vylosován vítěz, na kterého čeká sladká odměna.

Konec 1. pololetí

Aktualizováno: 2020-01-24 08:47:45

Ve čtvrtek 30. ledna 2020 si žáci 1. tříd odnesou svá první vysvědčení, ostatní žáci si hodnocení své pololetní práce převezmou na výpisech z vysvědčení.
Všem žákům děkujeme za píli a zájem o nové dovednosti a znalosti, všem pedagogoům za odvednou práci a ochotu pomoci žákům v případě nezdaru a všem ostatním pracovníkům za bezproblémový provoz naší školy.
Žáky pak budou čekat dlouhé dny volna, protože se nám spojí jednodenní pololetní prázdniny (30. 01. 2020) a celotýdenní jarní prázdniny (03. - 09. 02. 2020).
Všichni se odpočatí a nadšení do nové školní práce vrátíme 10. února.

Výsledky okresního kola olympiády z ČJ

Aktualizováno: 2020-01-24 07:33:25

Ve čtvrtek 23. ledna 2020 vyrazily dvě soutěžící do Strakonic do okresního kola Olympiády z českého jazyka, aby změřily své schopnosti v gramatice a slohu s ostatními ve své kategorii.
Jejich výsledky jsou opravdu výborné. Hana Tomanová z IX. A obsadila 3. místo, čímž si zajistila postup do krajského kola. Její spolužačka Martina Zemanová získala krásné 9. místo.
Oběma soutěžícícm blahopřejeme, Hance budem držet palce 2. dubna v krajském kole, paní učitelce Janě Schmidové děkujeme za jejich přípravu a organizační zajištění soutěže.
Výsledky soutěží

Výsledky okresního kola dějepisné olympiády

Aktualizováno: 2020-01-23 13:43:53

Ve čtvrtek 16. 01. 2020 proběhlo ve Strakonicích okresní kolo dějepsiné olympiády, do kterého postoupili tři nejlepší řešitelé školního kola.
Dva zástupci ze třídy IX. A svorně obsadili bronzovou příčku s minimální ztrátou na 1. pozici - Šimon Chalupecký a Štěpán Flandera (oba postupují do krajského kola). První dvacítku výsledkové listiny uzavřel Jan Řehoř (IX. B).
Všem soutěžícím blahopřejeme a postupujícím budeme držet palce v krajském kole, paní učitelce Martině Kubíkové děkujeme za organizaci školního kola a zajištění účasti v kole okresním.
Výsledky soutěží

Nabídka ukázky techniky sebeobrany Taekwon-do

Aktualizováno: 2020-01-07 08:08:39

Nabízíme možnost navštívit ukázkovou hodinu tréninku techniky sebeobrany Taekwon-do.
Na základě zájmu (počtu zájemců, věkového rozpětí) bude upřesněn termín ukázky, která proběhne v budově školy. Předvedení se mohou zúčastnit i rodiče zájemců.
Zájemci se mohou nahlašovat u třídních učitelů(ek) nebo v ředitelně školy do 17. 01. 2020.
Taekwon-do je nejen cvičení, soutěžení a sebeobrana, ale i cesta životem, která je naplněna radostí, kde se uplatňují zásady zdvořilosti, čestnosti, vytrvalosti, sebeovládání a nezdolného ducha s cílem dosáhnout vysokou mravní i tělesnou kulturu,“ upřesňuje Stanislav Hlinka (trenér).

Ledové království 2

Aktualizováno: 2019-12-09 08:55:06

Na konec 1. pololetí před pololetním vysvědčením plánujeme pro žáky 1. stupně filmové představení Ledové království 2, které nám navodí sváteční atmosféru ukončení první poloviny školního roku a nadcházející dvoje prázdniny (pololetní a jarní).

Přání do nového roku

Aktualizováno: 2019-12-04 14:46:45

Blíží se konec roku 2019.
Jménem svým i všech pracovníků školy chci popřát všem žákům a jejich rodičům do nového roku 2020 hodně zdraví, mnoho štěstí, úspěchů a splněných přání.

Mgr. Jana Krapsová, ředitelka školy

Výsledky Mladého chemika

Aktualizováno: 2019-12-17 15:11:46

Druhého testovacího kola soutěže Hledáme mladého chemika 2019 se zúčastnili naši tři začínající chemici z 9. ročníku. Do Prahy dorazili soutěžící z Jihočeského a Středočeského kraje a pražští žáci. Celkem se zapojilo 344 dětí.
V tomto početném poli se naši chemici vůbec neztratili.
Umístění:
28. místo - Zemanová Martina (IX. A)
32. místo - Chalupecký Šimon (IX. AA)
57. místo - Flandera Štěpán (IX. A)

Blahopřejeme všem soutěžícím. Martince držíme palce v dalším kole a paní učitelce Petře Karešové děkujeme za přípravu žáků a organizační zajištění soutěže.
Výsledky soutěží

Vánoční program ve škole

Aktualizováno: 2019-12-16 11:38:14

Adventní čas ve škole byl naplněn mnoha tradičními akcemi.
Mezi první patřilo Mikulášské nadělování, které připravili žáci 9. tříd pro své mladší spolužáky.
Další akcí bylo každoroční Čertovské zastavení, které organizujeme se spolupráci se SRPŠ. Kromě vystoupení 1. a 3. tříd byly připraveny tvořivé prodejní vánoční dílničky a improvizovaná kavárnička, ve které byly nabízeny dobroty připravené šikovnýma rukama maminek a babiček našich žáků.
Další akce již avizovala blížící se svátky. Zpívání na schodech se zhostili žáci 5. - 9. tříd pod vedením paní učitelek Zdeňky Lojdové a Terezy Tvrdé. Školu rozezvučely vánoční koledy.
Přiblížil se poslední předvánoční týden, a proto každé ráno školou zní zpěv vánočních písní a koled v podání žáků (za klavírního doprovodu našich paní učitelek).
Fotogalerie

Výsledky florbalového turnaje

Aktualizováno: 2019-12-06 09:51:00

V tomto týdnu proběhla ve Strakonicích okresní kola ve dvou kategoriích florbalového turnaje. Vyslali jsme do nich po jednom družstvu chlapců. Ve III. kategorii získali chlapci 10. místo a ve vyšší kategorii místo sedmé.
Všem soutěžícím blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci školy. Panu učiteli M. Šafrovi děkujeme za organizační zajištění soutěže.
Výsledky soutěží

Nový školní řád

Aktualizováno: 2019-12-04 14:50:49

Dne 1. ledna 2020 začnou platit nové doplněné aktualizované verze Školního řádu a Pravidel hodnocení.
Doposud zveřejněné verze jsou platné do 31. prosince 2019.

Slavnostní rozsvěcení blatenského vánočního stromu

Aktualizováno: 2019-12-16 11:34:37

První adventní neděli (1. prosince) proběhlo slavnostní rozsvěcení blatenského vánočního stromu u kašny. Programu se účastnili i žáci naší školy.
Všem zpěvákům i paní učitelce Tereze Tvrdé děkujeme za krásné zpestření zahájení adventu v Blatné.

Vánoční zpívání na schodech

Aktualizováno: 2019-12-04 09:51:56

V pondělí 16. prosince 2019 Vás srdečně zveme na tradiční Zpívání na schodech, které začíná v 16:00 hodin v budově školy.
Dopolední zkouška bude probíhat od 10:00 hodin.

Preventivní programy

Aktualizováno: 2019-12-02 15:27:03

V 6. a 7. ročnících proběhly čtyřhodinové preventivní programy, organizované společností Do světa.
Aktivity jsou plánovány ve dvouletých blocích, kdy je s žáky pracováno v 6. a následně i v 7. ročníku. Programy jsou financovány za finanční podpory z grantu Jihočeského kraje.

Materiální sbírka pro azyl Sirius 2019

Aktualizováno: 2019-11-28 11:49:28

Milí žáci, můžeme pomoci asi 50 psům a 40 kočkám v dobrovolnickém azylu Sirius v Záhoří u Písku.
Čím můžeme pomoci: materiálním příspěvkem (psí a kočičí krmivo všeho druhu, deky, povlečení, ručníky, koberce, lina, kočkolit, písek, odčervovací tablety, antiparazitika, dřevitá vlna, apod.)
Případné dary přineste do sborovny – p. uč. J. Novotná.
Sbírku ukončíme ve středu 18. prosince.
Děkujeme všem, kteří v předvánočním čase se rozhodnout pomoci - žákovský parlament.

Vánoční prodej dekorační keramiiky

Aktualizováno: 2019-11-28 11:16:51

Ve úterý 4. prosince dopoledne bude organizován vánoční prodej dekorační keramiky. Žáci si ve školní jídelně mohou zakoupit výrobky, které jsou vhodné jako drobný vánoční dárek.

Výsledky Vodňanského vědomostního víceboje

Aktualizováno: 2019-11-26 16:08:45

Čtyři družstva žáků 5. a 9. ročníku se poprvé zúčastnila soutěže Vodňanský vědomostní víceboj, který organizuje Základní škola a Gymnázium Vodňany. Soutěžící vyráželi do zcela neznámé soutěže, ale nezalekli se ničeho a v každé kategorii se aspoň jednou umístili na medailových pozicích.
Kategorie 9. třídy:
1. místo - družstvo IX. A
8. místo - družstvo IX. B
Kategorie 5. třídy:
2. místo - družstvo V. B
12. místo - družstvo V. A

Všem soutěžícím blahopřejeme a paním učitelkám H. Šafaříkové a P. Voborníkové děkujeme za jejich přípravu a organizační zajištění soutěže.

Přijímání do cechu žákovského

Aktualizováno: 2019-12-10 09:43:24

Ve čtvrtek 21. listopadu se prvňáčci oblékli do slavnostního a vyrazii odpoledne do školy se svými rodiči na slavnostní přijímání do CECHU ŽÁKOVSKÉHO.
Během ceremoniálu složili slib, prošli branou do žákovského života, kterou je provedli jejich patroni ze sedmé třídy, přijali přijímací list a knížku Školní strašidlo. Na závěr si společně zazpívali a zatančili písničku o sluníčku.
Knižní dar byl získán za finanční pomoci z projektu MAP II (Místní akční skupina Blatensko).

Čertovské zastavení

Aktualizováno: 2019-11-22 13:10:21

Dne 29. listopadu 2019 od 15:00 hodin proběhne ve škole již tradiční Čertovské zastavení, které organizujeme společně se Spolkem rodičů a přátel školy.
Na programu budou:
1) čertovská řádění 1. a 3. tříd
- I. A (p. uč. Fialová)
- I. B (p. uč. Motyková)
- III. A, B (p. uč. Chvostová, Kotšmídová)
2) předvánoční prodejní tvořivé dílny
3) improvizovaná kavárnička
Všem vystupujícím i paním učitelkám a vychovatelkám děkujeme za přípravu krásné předadventní akce.
Všem pekařkám z řad maminek a babiček za napečení sladkostí i slaných dobrot do improvizované kavárničky.
Plakát na Čertovské zastavení

Trikolora

Aktualizováno: 2019-11-21 08:44:07

Dnes (pátek 15. 11. 2019) jsme si připomněli blížící se státní svátek - Den boje za svobodu a demokracii (17. listopad) - sestavením živé TRIKOLORY. Většina žáků i pedagogů se do akce zapojila a vznikl krásný snímek.
Žáci po fotografování byli sami nadšení, kolik se jich nakonec sešlo.
Fotogalerie

Projektový den

Aktualizováno: 2019-11-21 08:46:42

Na přelomu října a listopadu proběhly projektové dny ke 115. výročí naší školy na téma Škola (ve filmu, literatuře, v architektuře, historii,...).
Žáci 1. stupně prožili dny se svými třídními učitelkami, v rámci kterých si přiblížili různé podoby školy (současná/historická, skutečná/literární,...).
Pro 2. stupeň byl připraven společný program se soutěží tříd. Aktivity probíhaly nejen v běžných třídách, učebnách informatiky, ale i ve spolupráci s Městským muzeem Blatná. Jeden úkol vyhnal žáky i do terénu.
Výsledky byly vyhlášeny na závěr prvního dne. 1. místo získala třída IX. B, druzí se umístili žáci z IX. A a bronzovou příčku obsadila VIII. A.
Všem pedagogům a pracovníkům Městského muzea v Blatné děkujeme za skvělou přípravu i organizaci a žákům za plné nasazení při vlastní realizaci.

Stávka pedagogických pracovníků

Aktualizováno: 2019-11-05 09:40:06

Vedení školy oznamuje rodičům, že pracovníci naší školy se do stávky vyhlášené na středu 6.11. 2019 nezapojí.
Škola, školní jídelna a školní družina tedy budou fungovat bez omezení.

Třídní schůzky k uzavřenému 1. čtvrtletí

Aktualizováno: 2019-11-13 18:09:01

14. listopadu proběhnou třídní schůzky pro uzavření 1. čtvrtletí.
V rámci třídních schůzek v 5. ročníku je plánována preventivní informační schůzka pro rodiče k pravidlům bezpečného chování dětí na internetu, která naváže na stejnou dopolední aktivitu pro žáky 5. tříd. Instruktáž provede paní starostka Bc. Kateřina Malečková s pprap. Martinem Tůmou.
Přesné časy najdete v sekci Školní rok 2019/2020=>Organizace roku

Preventivní programy

Aktualizováno: 2019-11-08 11:22:59

V měsíci listopadu začíná první blok preventivních programů pro žáky naší školy.
Žáci některých tříd navštíví nízkoprahové centrum Station 17, kde se seznámí s jeho provozem a pravidly využívání.
V rámci dotačního programu Jihočeského kraje jsme navázali spolupráci s organizací Do světa, která v loňském školním roce zahájila preventivní akce v 6. ročnících, na které navážeme pokračujícími programy v letošním školním roce. Stejnou podporu dostanou i letošní šesťáci.
Žáci 7. - 9. ročníku zhlédnou film se zaměřením na prevenci užívání alkoholu - Abstinent.
Přesné termíny jednotlivých aktivit najdete v kalendáři akcí - přehled akcí

Akce žákovského parlamentu

Aktualizováno: 2019-11-06 16:14:52

Předsedové tříd 2. stupně připravili na měsíc listopad dvě základní akce.
První je anketa o NEJOBLÍBENĚJŠÍ PÍSNIČKU. Sběr hlasovacích lístků proběhne ve čtvrtek 7. 11. Po vyhodnocení ankety budou úryvky vítězných písní 1. a 2. stupně přehrány ve školním rozhlase.
Druhou aktivitou chtějí žáci oslavit 30. VÝROČÍ SAMETOVÉ REVOLUCE, a proto vyhlásili na 15. 11. akci s názvem TRIKOLORA. Žáci mají přijít v jedné ze státních barev (stačí tričko, mikina,...). Třídy plánují na školním dvoře vytvořit živou trikoloru.
O dalších plánech žákovského parlamentu budeme ještě informovat.

Testování gramotností

Aktualizováno: 2019-11-04 18:46:41

I v letošním školním roce využijeme nabídku podpory Jihočeského kraje pro naše budoucí vycházející žáky.
Žáci 8. ročníku si budou moci nechat otestovat jejich úroveň čtenářské a matematické gramotnosti. Výsledky testů budou pro ně inspirací pro další rozvoj a individuální přípravu na přijímací řízení, které je čeká v příštím školním roce. Kontrolní testování proběhne ještě jednou v jarním termínu.

Environmentální program Tonda obal na cestách

Aktualizováno: 2019-11-04 18:31:41

V pondělí 11. listopadu proběhne ve všech třídách program o třídění odpadů Tonda obal na cestách (zařazený do environmentálního plánu), v rámci něhož se mladší žáci seznámí se základními pravidly třídění odpadu, starší si pravidla osvěží a rozšíří.

Zahájení plavecké výuky ve 3. ročníku

Aktualizováno: 2019-10-23 08:14:49

Ve čtvrtek 14. listopadu vyrazí 3. třídy na první lekci povinné plavecké výuky do Plavecké školy Písek. Celkem absolvují deset dvouhodinových lekcí v letošním školním roce a deset v dalším školním roce.
Doprava na plaveckou výuku je dotována z rozvojového programu MŠMT.

Burza škol

Aktualizováno: 2019-10-15 20:23:57

V úterý 22. října jsou žáci 8. a 9. tříd pozváni na Burzu škol, kterou pořádá Centrum kultury a vzdělávání Blatná v Komunitním centru aktivního života v čase 10:00 - 15:00. V rámci výuky ji navštíví se svými třídními učiteli (učitelkami) nebo výchovnou poradkyní.
Možnost prostudování nabídky studijních a učňovských oborů mají samozřejmě i jejich rodiče.

Třídní schůzky pro 9. ročník

Aktualizováno: 2019-10-23 08:30:26

V úterý 15. října proběhly třídní schůzky 9. tříd.
Společná část na začátku byla věnována kariérovému poradenství ve spolupráci s pracovnicí Úřadu práce ve Strakonicích, která předala rodičům vycházejících žáků velmi důležité informace k volbě správného studijního oboru.
Další informace pak doplnil i pan ředitel SOŠ Blatná - Ing. Mgr. Pavel Kotrouš. Rodičům bylo zodpovězeno mnoho zvídavých dotazů.
Děkujeme rodičům za početnou účast a projevený zájem. Zúčastněným patronům z ÚP Strakonice a SOŠ Blatná pak velmi fundovanou pomoc.

Úřad práce Strakonice

Aktualizováno: 2019-10-15 19:55:45

V rámci kariérního poradenství vyrazila třída IX. A do Strakonic, kde navštívila Úřad práce. Pod vedením pracovnic se žáci dověděli informace o potřebných profesích ve strakonickém okrese a jeho okolí, což může být inspirace pro volbu oboru dalšího studia. Byly jim nabídnuty i testy, které jim pomohou odhalit jejich předpoklady k profesím.
Podobná inspirační aktivita je plánována i pro druhou 9. třídu.

O statečném kováři Mikešovi

Aktualizováno: 2019-10-15 19:50:06

Dnes, 15. října, zhlédli žáci 1. stupně divadelní představení O statečném kováři Mikešovi v sále blatenské sokolovny.

Nenech to být

Aktualizováno: 2019-09-30 11:49:22

Portál Nenech to být je určen k pomoci všem, kteří se setkali se šikanou - ať už jako oběti nebo jako svědkové, kteří chtějí pomoci.
Pro snadnější a rychlejší anonymní nahlášení problémového chování portál vytvořil mobilní aplikaci, kterou si může stáhnout do svého mobilního telefonu z App Store nebo Google Play.
Podrobnější informace na letáčku

Environmentální výchova

Aktualizováno: 2019-10-23 08:31:11

23. září jsme pro žáky 1. - 3. tříd zařadili do školního programu pohádku s environmentální tématikou. Bečovská Společnost Divadla Dětí - Karlovarské hudební divadlo je příběhem prasátka Artura přiměřeným způsobem seznámila s tématikou ochrany přírody.

Branné dny

Aktualizováno: 2019-09-27 10:02:20

Na úterý 1. října (1. stupeň) a na středu 2. října (2. stupeň) je pro žáky připraven den s brannou tematikou:
- Policie ČR připravuje stanoviště se zaměřením na správné chování při setkání s cizím psem (1. stupeň) a na dopravní výchovu (2. stupeň)
- Hasiči v Blatné žákům představí svou práci se zapojením žáků (soutěžní dráha, ukázka řešení drobného požáru, průchod zakouřeným prostorem, ...)
- pro žáky 2. stupně bude nachystáno stanoviště střelby ze vzduchovky
- žáci si zopakují a prakticky nacvičí základy první pomoci
- Dále si děti pod vedením třídních učitelů(ek) zopakují vybavení evakuačního zavazadla, pravidla použití improvizovaných prostředků ochrany či řešení mimořádné události.

SPORTSHOW - SOŠ Blatná

Aktualizováno: 2019-09-27 10:02:07

Jako každý rok, i letos ožil areál SOŠ Blatná na jeden den sportovními aktivitami pro okolní školy a návštěvníky. Letos již SOŠ připravila 4. ročník akce SPORTSHOW na 26. září.
Akce se zúčastnili žáci přihlášených tříd. Dvě soutěžní družstva reprezentovala naši školu v turnaji v softbale a florbale.
Všichni si moc užili trenažéry různých sportovních odvětví a další pohybové aktivity. V rámci sportovního dne mohou všichni navštívit i prostory SOŠ a vyzkoušet různé aktivity i v jejích učebnách.
Děkujeme organizátorům za přiblížení různých sportovních odvětví.

Testování gramotnosti

Aktualizováno: 2019-09-27 08:30:03

I v letošním roce využijeme projekt Jihočeského kraje, který poskytuje školám podporu v možnosti testování čtenářské a matematické gramotnosti žáků 8. tříd před blížícím se přijímacím řízením.
Žáci na podzim ve škole vyplní testy obou gramotností, z jejichž výsledků získají oni i jejich vyučující podklady, z nichž vyplyne, na kterých oblastech je třeba ještě zapracovat. Na jaře pak proběhne kontrolní šetření.

Změna rozvrhu od 30. září

Aktualizováno: 2019-09-27 08:19:12

Vážení rodiče, milí žáci.
z důvodu zajištění zástupů za dlouhodobou nemoc paní učitelky dochází od pondělí 30. září ke změně rozvrhů tříd. Konce vyučování jednotlivých tříd nejsou nijak změněny, proto se nemusíte obávat, že výuka zasáhne dětem do jejich mimoškolních aktivit.
Děkujeme za pochopení.

Bezpečnost na internetu

Aktualizováno: 2018-12-18 14:48:19

Internet nabízí dětem a mladým lidem úžasné příležitosti objevování, komunikace a tvorby. Totéž nabízí i dospělým.
Ale ne všechny stránky jsou vhodné pro naše děti.
Internet svou otevřenou náruč informací otevírá všem. My dospělí máme ale povinnost nastavit bezpečné prostředí pro děti, které mohou být jeho obsahem ohroženy.
Největší nebezpečí na ně číhá ve světě sociálních sítích, které umožňují komunikujícím osobách velkou anonymitu a pocit beztrestnosti. Pro děti je tento svět velmi lákavý. Mnohé je začínají využívat, aniž by splnily věkovou hranici.
Nebezpečí osobního kontaktu s cizími lidmi a správnou komunikaci mezi nimi dětem vštěpujeme odmalička. K naprosto stejnému postupu by měly být děti vedeny i při komunikaci po internetu, kde si toto nebezpečí ani neuvědomují.
Virtuální svět je pro nás všechny nekonečný a velmi přínosný, pokud se jej naučíme správně používat.
Podrobnější informace k bezpečnosti na internetu

Den otevřených dveří

Aktualizováno: 2019-09-27 08:11:09

V sobotu 21. září 2019 se otevřela naše škola široké veřejnosti. Všichni si mohli prohlédnout i běžně nepřístupné prostory, vyzkoušet si školní aktivity současných žáků či sami zavzpomínat na svá školní léta.
Srdečně jsme uvítali i naše bývalé zaměstnance či vzácné hosty (zástupce zřizovatele, okolních škol, školských zařízení,...).
Všichni pracovníci za pomoci zájemců z řad žáků připravili pro návštěvníky bohatý program. Všem jim patří velké poděkování.

Den otevřených dveří - 115. výročí školy

Aktualizováno: 2019-09-27 08:11:05

Všechny srdečně zveme na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ organizovaný ke 115. výročí školy na sobotu 21. září 2019 v čase 10:00 - 17:00 hodin.
Můžete si prohlédnout prostory školy, staré i nové materiály, vyzkoušet si, co naši žáci zvládají ve školní dny a zavzpomínat na svá školní léta.

Výsledky voleb do Školské rady pro období 2017-2020

Aktualizováno: 2019-10-15 19:46:51

Na základě tajných doplňovacích voleb z řad zákonných zástupců a pedagogů bude složení Školské rady pro období 2017-2020 následovné:
Za pedagogické pracovníky - p. uč. Pavla Voborníková a p. uč. Iva Tvrdá.
Za zákonné zástupce - p. Michal Vanduch a p. Gabriela Kopáčková.
Za zřizovatele - Pavel Ounický, Luboš Srb.

Třídní schůzky na začátku školního roku

Aktualizováno: 2019-10-15 19:46:49

Na začátku školního roku proběhnou informační třídní schůzky. Přesné informace o jejich konání budou mít žáci zapsány v žákovských knížkách. Třídní schůzky pro 1. a 9. třídy jsou plánovány na pozdější období (1. třídy přelom září říjen - po částečném seznámení s chodem školy, pro 9. ročník během října - informace doplněné i pracovnicí Úřadu práce ze Strakonic k volbě budoucího studia).

Adaptační kurzy

Aktualizováno: 2019-10-15 19:46:44

V letošním školním roce jsme opět na začátek září zařadili adaptační kurzy - pro 6. ročník (VI. C - 11. - 13. září, VI. A, B 16. - 18. září).
Od této aktivity si slibujeme správné nastavení vztahů v třídních kolektivech. Žáci se během her a soutěží lépe poznají a naučí se spolupracovat. I pro třídní učitele bude přínosem, protože žáky poznají v jiném prostředí, než je běžná třída a výuka.
Adaptační pobyty se staly pravidelnou činností na začátku 6. ročníku, čímž budeme plnit oblast sociální a osobnostní gramotnosti, která je jedním ze základních záměrů vzdělávání.

Co nás čeká od 2. září?

Aktualizováno: 2019-10-15 19:46:36

Největší životní změnu zažijí dvě třídy nových školáků - prvňáčků. Přejeme jim do nové životní etapy mnoho úspěchů a radostí ze školní práce.
V letošním roce bude v rámci školského poradenského pracoviště nabízena podpora školního speciálního pedagoga (na půl úvazku), který bude k dispozici žákům, jejich zákonným zástupcům i našim pedagogům.
Na základě doporučení školského poradenského zařízení bude pěti žákům poskytnuta podpora asistenta pedagoga.
Díky dotačnímu programu Šablony II. bude žákům nabídku Čtenářský klub při ŠD a Klub konverzace v cizím jazyce (AJ) při ZŠ. Dále budou moci využít nepovinné předměty "... hrou" (forma doučování. Podporu získají i naši pedagogové, kteří se budou dále vzdělávat.

První školní den

Aktualizováno: 2019-10-15 19:46:31

V pondělí 2. září 2019 se opět otevřela školní brána a vpustila do školy odpočaté žáky i pracovníky.
Nejvíce rozechvělí byli naši prvňáčci v doprovodu svých blízkých, pro které byl tento den prvním školním dnem. Z malých školkáčků se stali velcí školáci, kteří za tento školní rok udělají neuvěřitelné pokroky.
Pro žáky 9. ročníku bude tento rok přípravami na velký životní krok - výběr oboru dalšího vzdělávání pro jejich budoucí povolání.
Nám všem - žákům, rodičům i pracovníkům - přeji, abychom všichni společně zdárně splnili všechny plánované povinnosti školního roku.
Mgr. Krapsová Jana

Finále Soutěž o nejlepšího kuchaře se společném stravování

Aktualizováno: 2019-10-15 19:46:28

Dvoučlenný tým z naší školní kuchyně se přihlásil Soutěže o nejlepšího kuchaře ve společném stravování a postoupil mezi deset nejlepších do finále, které se konalo na konci srpna v Praze.
Před odbornou komisí museli uvařit přihlášené jídlo - krůtí karbanátky s jáhlovými knedlíčky a zeleninovým pyré, které posoudila jejich kuchařské umění. V celkovém hodnocení se náš tým umístil na krásném 4. místě.
Podrobnější informace

Prázdninový čas

Aktualizováno: 2019-10-15 19:46:24

28. června se školou rozezněl naposledy v tomto školním roce školní zvonek a žákům byla rozdána vysvědčení, slavnostně jsme se rozloučili se žáky 9. ročníku a nastal dlouho očekávaný čas prázdnin.
Všem žákům i pracovníkům děkuji za skvělou školní práci, kterou odvedli za uplynulých deset pracovních měsícům, rodičům za spolupráci při řešení vzniklých školních problémů či za podporu svých ratolestí při vzdělávání.
Všem přeji krásné prožití letních prázdninových dní.

Na všechny žáky i pracovníky se budeme těšit 2. září při zahájení nového školního roku 2019/2020.
Mgr. Krapsová Jana

Slavnostní závěr školního roku

Aktualizováno: 2019-10-15 19:46:19

V posledních červnových dnech (22. - 26. června) probíhaly třídnické práce. Třídy nepracovaly podle klasického rozvrhu hodin.
Ve čtvrtek 27. června proběhla slavnostní školní akademie.
V pátek 28. června byla vydána vysvědčení. Se žáky 9. tříd proběhlo závěrečné slavnostní rozloučení na blatenském zámku.

Školní výlety

Aktualizováno: 2019-10-15 19:45:39

Konec roku = období školních výletů. Některé třídy vyrazí za poznáním, některé za dobrodružstvím - všichni si najdou jeden společný zájem, který společně zrealizují.
1. třídy - za zvířátky do ZOO Tábor
2. třídy - za zvířátky do ZOO Hluboká nad Vltavou
3. třídy - za poznáním do Techmánie Plzeň
4. třídy - za zvířátky ZOO Hluboká nad Vltavou
5. třídy - za poznáním (Petřínská rozhledna, Podmořský svět Praha)
6. třídy - za zážitky do Laser Game Arény a Jump Arény v Praze
7. třídy - výlet za hranice - Chan (Německo)
8. třídy - za poznáním sebe sama (Outdoor Resort Březová)
IX. A - vícedenní pobyt u vody s poznáváním okolí (Máchovo jezero)
IX. B - vícedenní pobyt v přírodě u vody - tábor Vrbno

Školní akademie

Aktualizováno: 2019-10-15 19:45:36

Ve čtvrtek 27. června proběhne v blatenské sokolovně již tradiční slavnostní školní akademie. Představení si připravily všechny třídy a dramatický kroužek.
Podle dobré odezvy z loňského školního roku jsme i v letošním roce připravili pro veřejnost dvě vystoupení - všichni budou moci využít už druhou generální zkoušku od 10:15, dále je pak připraveno již tradiční odpolední vystoupení od 16:30 hodin.
Všem rodičům, kteří pomáhají svým dětem s přípravou kostýmů, děkujeme za pomoc, všem vystupujícím i pedagogům držíme palce, aby se jim jejich vystoupení zdařila.
Odkaz na sekci Organizace školního roku - plakát

Tajemnou krajinou Blatenska

Aktualizováno: 2019-10-15 19:45:30

Tak se nazývá vzdělávací program Městského muzea Blatná, který přináší velký ohlas a zájem. Postupně se jej účastní většina tříd naší školy a všichni si odnáší příjemné zažítky z atraktivně zpracovaného programu, který je zaměřen na pověsti Blatenska a který jeho organizátoři vždy upraví věku návštěvníků.
Děkujeme pracovníkům Městského muzea v Blatné za krásně připravenou vzděláací aktivitu a již nyní se těšíme na další podobné nápady.

Hodina moderní chemie

Aktualizováno: 2019-10-15 19:45:27

Prezentaci MODERNÍ HODINY CHEMIE zařazujeme ve spolupráci s Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze. Ukázka netradičních a efektních pokusů s přitažlivým přiblížením chemických pochodů žáky vždy přitáhne.
V letošním školním roce si takto žáci 8. a 9. tříd oživí chemické znalosti ve středu 12. června.

Station 17

Aktualizováno: 2019-10-15 19:45:24

I v letošním školním roce probíhá spolupráce s nízkoprahovým centrem Station 17.
Aby se žáci odpovídající věku seznámili s prostředím a službami, které jim centrum nabízí, domluvila školní preventistka exkurzi pro 6. a 7. ročníky.

Návštěva z partnerské školy (22. - 24. 5. 2019)

Aktualizováno: 2019-10-15 19:45:16

Dlouhé přípravy předcházely příjezdu zástupců pedagogů a žáků z partnerské školy ve slovenském Važci.
Ve středu 22. května jsme v odpoledních hodinách přivítali plný autobus našich slovenských přátel.
Navečer byli všichni oficiálně přivítáni v naší škole. Byl pro ně připraven úvodní program - vystoupení něžných mažoretek z PREZIOSA a silných hochů z oddílu JUDA.
Pak se již program rozdělil. Žáci obou škol změřili své síly v turnaji vybíjené a florbalu a na závěr podpořili své přátelství za znění diskotékové hudby.
Ve čtvtek vyrazila slovenská návštěva za poznáváním jihočeských krás - na zámek Hluboká nad Vltavou.
Ani čtvrteční večer nikdo nezahálel. Nejprve smíšená družstva obou škol změřila síly v různých dovednostních soutěžích a večer uzavřeli opět malou diskotékou. Ani se nikomu nechtělo jít spát.
Páteční ráno si žáci z partnerské školy vyzkoušeli jednu vyučovací hodinu na naší škole a pak si šli prohlédnout novou expozici blatenského muzea, ze které odcházeli velmi nadšení. Po obědě je čekala dlouhá cesta zpátky k domovu.
Všem, kteří se podíleli na přípravě, organizaci a zdárném průběhu akce, velmi děkujeme.
FOTOGALERIE

Příprava pro volbu povolání

Aktualizováno: 2019-10-15 19:45:09

Žáci osmých tříd postupně navštívili několik jihočeských podniků a středních škol. Tuto aktivitu nám umožnil projekt Jihočeské hospodářské komory.
Seznámení s různými typy výroby a potřeby různého zaměření pracovníků poznali žáci v rámci exkurzí do blatenského Leifheitu a vodňanské firmy Pöttinger.
I návštěvy středních škol některým žákům otevřely jiné pohledy na budoucí povolání. Velmi se jim líbily prostory Střední školy rybářské ve Vodňanech a pak projektový den Den obnovitelných zdrojů v SPŠ Volyně.
Další aktivitou doplňující oblasti předmětu volba povolání je spolupráce s pracovnicemi Úřadu práce ve Strakonicích.
I na příští školní rok jsou naplánovány další exkurze, které budou předcházet termínu podávání přihlášek ke studiu.

Upozornění pro rodiče - finanční transakce dětí na internetu

Aktualizováno: 2019-10-15 19:45:02

Svět internetu nabízí všem neměrné množství služeb. Jen na nás je, abychom si se zdravým rozumem vybírali takové, které jsou pro nás bezpečné a neohrožují nás v žádném směru. Tyto dovednosti musíme předávat i našim dětem.
Ne všechny služby na internetu jsou zdarma. Hlavně děti neumí správně vyhodnotit finanční zátěž a jsou schopné utrácet nesmyslné částky za postup v počítačové hře nebo jiné služby na internetu. Děti využívají služby PAYSAFECARD. Tato služba není omezena věkem a děti mnohdy nejsou schopné k jejímu využívání přistupovat v rozumné míře a zodpovědně zacházet s penězi.
Prosíme Vás, vážení rodiče, poučte své děti o bezpečném a hospodárném využívání počítačových služeb a sledujte nejen jejich pohyb na internetu, ale i zacházení s penězi – společně je tak připravíme na samostatný zodpovědný přístup k oběma oblastem života.
Podrobnosti k finančnímu ohrožení Vašich dětí naleznete na odkaze Bezpečnost na internetu Platby na internetu - PAYSAFECARD

MONTÉRKOVÝ DEN

Aktualizováno: 2019-10-15 19:44:56

Další aktivita žákovského parlamentu sjednotí všechny žáky i zaměstnance v tématickém dni - "MONTÉRKOVÉM DNI" (den v pracovním oděvu) - 3. května.
I když v názvu je přesná definice pracovního oděvu, mohou si všichni zapojení vybrat i jiný specifický pracovní oděv, který je typický pro jakékoliv povolání ("uniformu" zdravotní sestřičky, kuchařky, lékaře, hasiče,...).
Podpořte všichni nápad našich starších žáků a sjednoťme naši školu dle daného hesla. Možná se pro některé z nich jednou stanou součástí jejich života.
FOTOGALERIE

Den Země

Aktualizováno: 2019-10-15 19:44:47

Celosvětový Den Země, který nám všem připomíná, že se musíme zamyslet nad svým chováním k planetě Zemi, letos připadá na 22. dubna.
V následujících dnech si pro naše žáky pedagogové ve spolupráci s dalšími odborníky připravili tématické dny zaměřené na environmentální výchovu.
23. dubna proběhne projektový den na 1. stupni, v rámci kterého si jednotlivé ročníky užijí různé aktivity s rozšiřujícím obsahem o přírodě, její ochraně i praktických činnostech člověka vedoucích k péči o naši planetu.
Podobný projektový den čeká žáky 2. stupně 30. dubna.

Pöttinger Vodňany

Aktualizováno: 2019-10-15 19:44:43

Ve spolupráci s Jihočeskou hospodářskou komorou se žáci 8. ročníku v rámci předmětu volba povolání podívali do provozu firmy PÖTTINGER Vodňany. Prohlídka firmy jim přiblížila nejen vlastní provoz a její produkci, ale i případné uplatnění, které je může inspirovat při volbě svého dalšího studia, která na ně čeká ani ne za rok.

Velikonoční jarmark

Aktualizováno: 2019-10-15 19:44:17

Dne 12. dubna 2019 od 15:00 hodin proběhne ve škole již tradiční Velikonoční jarmark, které organizujeme společně se Spolkem rodičů a přátel školy.
Na programu byly:
1) velikonoční vystoupení 2. a 4. tříd
- II. A, B (p. uč. Chvostová, Kotšmídová)
- IV. A, B (p. uč. Lojdová, Voborníková)
2) velikonoční prodejní tvořivé dílny
3) improvizovaná kavárnička
Všem vystupujícím i paním učitelkám a vychovatelkám děkujeme za přípravu krásné velikonoční akce.
Všem pekařkám z řad maminek a babiček předem děkujeme za napečení sladkostí i slaných dobrot do improvizované kavárničky.
Plakát na Velikonoční jarmark

Environmentální pobyt

Aktualizováno: 2019-10-15 19:44:13

Třída V. C v pondělí 8. dubna vyrazila vlakem do šumavské obce Stožec, kde absolvuje týdenní environmentální pobyt se vzdělávacími programy.
Každý den budou poznávat přírodu nejen Národního parku Šumava, ale celého českého regionu. Programy probíhají v prostorách Centra environmentální výchovy Stožec i ve volné přírodě NP Šumava.
Z pobytu budou aktualizovány fotografie ve fotogalerii.

Zápis do 1. ročníku (5. a 6. 4. 2019)

Aktualizováno: 2019-10-15 19:44:06

Dle nového školského zákona začíná období zápisů do 1. ročníku.
Před jeho konáním předcházely pravidelné akce.
Nejprve k nám do školy zavítaly předškolní ročníky blatenských mateřských škol na program "Prvňáčkem na zkoušku", který pro ně připravili žáci 1. a 8. ročníků.
Vyvrcholením veškerých příprav byla zážitková akce pro předškoláčky a jejich rodiče - Půjdem spolu do pohádky (21. března od 15:00), nad kterou si převzaly patronát děti z 5. a 9. ročníků.
Vlastní zápis proběhne v pátek 5. dubna (14:00 - 17:00) a v sobotu 6. dubna (9:00 - 11:00).
K zápisu přijdou děti s aspoň jedním zákonným zástupcem. Rodiče se mohou rozhodnout pro jakoukoliv základní školu bez ohledu na spádové oblasti. V případě nemoci nebo jiných závažných důvodů je možné si domluvit náhradní termín zápisu dítěte.
Podrobné informace o zápisu najdete v sekci Informace pro rodiče => Zápis do 1. ročníku.

Hledáme mladého chemika

Aktualizováno: 2019-10-15 19:43:47

Do 3. (praktického) kola soutěže Hledáme mladého chemika postoupila naše žákyně Tereza Šafaříková z IX. B. Změřit své síly s ostatními zájemci o chemii vyrazila 21. února do Prahy.
Po splnění všech úkolů a přičtení bodů z minulých kol nakonec obsadila krásné 11. místo. Odnesla si pěkné ceny a plno zajímavých zážitků.
Blahopřejme jí ke skvělému umístění a přejeme do dalších let mnoho úspěchů v daném oboru, který si ji získal. Děkujeme paní učitelce Petře Karešové za její přípravu a paní učitelce H. Šafaříkové za organizační zajištění účasti v soutěži.
Výsledky soutěží

LVVZ (16. - 23. únor 2019)

Aktualizováno: 2019-10-15 19:43:45

Zítra odjíždí naši sedmáci na lyžařský kurz do Lyžařského areálu Belveder na Šumavě.
V rámci kurzu se budou snažit zvládnout základní techniky sjezdového a běžeckého lyžování.
Večerní program bude zaměřen nejen na vzdělávání (první pomoc na horách, lyžařské vybavení,...), ale i zábavě a poznávání se v jiném prostředí, než je škola.
Podrobnější informace:
Odjezd v sobotu 16. února ve 14:00 od budovy školy (autobusem).
Před odjezdem nutné odevzdat potvrzení o bezinfekčnosti a další požadované doklady.
Návrat je plánován na sobotu 23. února kolem 12:00 hodin zase k budově školy.
Přejeme žákům i pedagogům, aby si celý kurz užili a ve zdraví se šťastně vrátili.
Fotografie z LVVZ

Výstava MERKUR

Aktualizováno: 2019-10-15 19:42:04

V prosinci a nyní i v lednu postupně třídy navštěvují interatkivní výstavu MERKUR v Městském muzeu Blatná. Všichni žáci i pedagogové se z výstavy vracejí nadšení. Prohlídka doplněná komentářem průvodce je jen počátkem celého programu. Nejvíce zábavná je pro všechny vlastní práce se stavebnicí.
Děkujeme pracovníkům muzea za zajímavou a prakticky zaměřenou výstavu, která podporuje polytechnické vzdělávání.

Návštěva partnerské školy ve Važci

Aktualizováno: 2019-10-15 19:37:33

Ve středu 13. června 2018 vyrazil autobus plný žáků, pedagogů a zástupců města Blatné do partnerské obce Važec, kde má naše škola navázané partnerství se ZŠ s MŠ Važec. Třídenní akce byla vyvrcholením společného projektu "Školní kalendář 2019" a zapojení do projektu "Záložka do knihy spojuje školy".
Během návštěvy jsme poznávali okolí Važce (skanzen Pribylina, Spišský hrad, kostel sv. Jakuba v Levoči) a zajímavost samotného Važce (Važecká jeskyně, Hálův dům a Muzeum lidových tradic). V rámci pobytu byl pro žáky připraveno sportovní a taneční odpoledne, pro pedagogy a zástupce města setkání s važeckými přáteli.
Finační prostředky na zajištění celé akce byly získány z příspěvku Města Blatné, grantu Jihočeského kraje a podpory Obce Važec a její školy. Všem moc děkujeme.
V dalším roce plánujeme přijetí važeckých přátel u nás v Blatné.

Propojení portálů školy pod jedním přihlášením

Aktualizováno: 2019-10-15 19:41:51

Vážení rodiče.
Vzhledem k tomu, že naše škola začala využívat několik portálů pro zlepšení komunikace mezi školou a rodiči a žáky, nabízíme možnost sjednotit přihlášení pod jeden portál, ze kterého se následně jednoduše dostanete na portály další bez zadávání přihlašovacích údajů.
Přihlášení probíhá přes Školní program, ze kterého je možné jednoduchým proklikem přepnout do Stravy.cz (záložka OBĚD) a do Bakalářů (záložka ŽK).
Postup aktivace naleznete na odkazu: Nastavení propojení
Pak již můžete používat jen jediný portál, ze kterého se dostanete na veškeré informace, které vám škola předává.
Děkujeme vám za skvělou spolupráci pro zavádění komunikačních novinek do praxe. Věřím, že se s nimi rychle sžijeme a budou pro nás stejně přínosné, jako se již stal Školní program.

Projektový den - 100. výročí ČSR

Aktualizováno: 2019-10-15 19:41:45

V pátek před státním svátkem 28. října na naší škole proběhl projektový den - 100. výročí ČSR, ve kterém se žáci seznámili různou formou s událostmi vzniku samostatného Československa, s významnými osobnostmi,se státními symboly a dalším vývojem našeho státu.
Celá škola (žáci, učitelé) se oděla do národních barev.
Do projektu se postupně zapojili na různé úrovni všichni od prvních tříd.
Pro žáky 2. stupně byla připravena třídní soutěž. Nejlepší tři družstva dostala krásné dorty v národních barvách a s českým lvem, které upekla paní učitelka V. Šofrová. Pro všechny se staly dorty velkou motivací soutěžit. Vítězná družstva si na závěr dne svou odměnu opravdu vychutnala.
Děkujeme všem žákům za nadšení, s jakým se do dne zapojili. Věříme, že si odnesli nejen zajímavé zážitky, ale jistě i nové informace týkající se významné vývojové etapy našeho státu.
Všem pedagogům děkuji za přípravu všech aktivit a sladké odměny.
Dle ohlasů od dětí i pedagogů se všem sváteční den moc líbil.
Fotogalerie z projektového dne

Jihočeská hospodářská komora

Aktualizováno: 2019-10-15 19:40:58

Navázali jsme spolupráci s Jihočeskou hospodářskou komorou, která realizuje projekt na podporu kariérního poradenství a volbu povolání žáků základních a středních škol.
Kariérní poradkyně s třídními učitelkami a zástupkyní Jč. hospodářské komory připraví exkurze do několik okolních podniků, kde se žáci seznámi s provozem a kde bude jim umožněno si některé pracovní aktivity i vyzkoušet.
V rámci návštěvy dostanou i informace, které vzdělání budou pro případnou profesi potřebovat.
Podrobnosti budou žáci získávat v průběhu posledních měsíců kalendářního roku 2018.

NENECH TO BÝT A NĚCO UDĚLEJ

Aktualizováno: 2018-09-14 14:08:50

Není nic jednoduššího než pomoct. Zkus to i ty! :)
Toto je heslo portálu Nenech to být, který vznikl za podpory MŠMT pro rychlé odhalování a řešení případů šikany.
Naše škola se také zaregistrovala, aby umožnila rodičům či žákům nahlásit případy šikany, které z jakéhokoliv důvodu nemohou nahlásit osobně pracovníkům školy. Oznamovat ji mohou nejen oběti, ale i svědkové nevhodného chování k jiné osobě.
Pro nahlašování slouží odkaz www.nntb.cz - ZŠ J. A. Komenského Blatná

Evropský sociální fond v ČR
Jihočeský kraj
EU peníze školám
ROP - bazén Blatná