Základní škola Jana Amose Komenského

"Zahálka je polštář Satanův. Koho Satan nezaměstnaného najde, toho sám zaměstná nejprve myšlenkami špatnými potom i skutky zlými."

Jan Amos Komenský

Školní klub

Provozní doba klubu

Pondělí – pátek 11.35 - 15.00 hod.

Pravidla pobytu ve školním klubu

 1. Školní klub slouží žákům 2. stupně
  (v odůvodněných případech i žákům 1. stupně) v době polední přestávky a po odpoledním vyučování.
 2. Žáci si vyzvednou sešit na zapisování v kanceláři školy.
 3. Do sešitu zapíše každý žák svoje jméno, příjmení, třídu a čas, kdy do klubu přišel.
 4. Při odchodu z klubu zapíše hodinu opět do sešitu.
 5. V klubu se chová tak, aby nezpůsobil sobě či jinému žádný úraz.
 6. Zařízení nesmí poničit.
 7. V případě svévolného poničení zařízení je povinností žáka škodu uhradit.
 8. Povinností žáků, kteří odcházejí poslední, je:
 • zhasnout světla
 • zavřít okna
 • zamknout klub
 • odnést sešit, propisku a klíče do kanceláře školy.

Evropský sociální fond v ČR
Jihočeský kraj
EU peníze školám
ROP - bazén Blatná