Základní škola Jana Amose Komenského

"Jestliže totiž všichni byli stvořeni podle vzoru téhož obrazu Božího, samou přirozeností lidskou vědí, chtějí a mohou totéž a týmž způsobem. Jakkoli nyní (kdy pádem do hříchů si přivodili závrať, zbláznili se marnostmi a zapletli se do neslušností) nevědí, že vědí, co vědí, že chtějí, co chtějí, že mohou, co mohou, protože toho nedbají."

Jan Amos Komenský
Bakaláři" On-line zápis do školy skolniprogram

Školní klubovna

Provozní doba školní klubovny

Pondělí – pátek 11.35 - 15.00 hod.
Změna provozní dobu může být aktuálně upravena dle provozních podmínek školy.

Pravidla pobytu ve školní klubovně

 1. Školní klubovny slouží žákům 2. stupně
  (v odůvodněných případech i žákům 1. stupně) v době polední přestávky a po odpoledním vyučování.
 2. Žáci si vyzvednou sešit na zapisování v kanceláři školy.
 3. Do sešitu zapíše každý žák svoje jméno, příjmení, třídu a čas, kdy do klubovny přišel.
 4. Při odchodu z klubovny zapíše hodinu opět do sešitu.
 5. V klubovně se chová tak, aby nezpůsobil sobě či jinému žádný úraz.
 6. Zařízení nesmí poničit.
 7. V případě svévolného poničení zařízení je povinností žáka škodu uhradit.
 8. Povinností žáků, kteří odcházejí poslední, je:
 • zhasnout světla
 • zavřít okna
 • zamknout klubovnu
 • odnést sešit, propisku a klíče do kanceláře školy.

Evropský sociální fond v ČR
Jihočeský kraj
EU peníze školám
ROP - bazén Blatná