Základní škola Jana Amose Komenského

"Sic že by veliká ta obecného regimentu tajnost, že muži spravují obec, obec ženy a ženy zase muže, k vyjevení přišla."

Jan Amos Komenský
Bakaláři" On-line zápis do školy skolniprogram

Certifikáty školy

Aktivní škola (DATABOX)

Ovoce a mléko do škol

Cílem projektu Mléko do škol je podpora zdravé výživy a zvýšení spotřeby mléka a mléčných výrobků. Tento projekt je určen žákům základních škol, včetně přípravných tříd základních škol nebo přípravného stupně základních škol speciálních.

Zdravé a veselé zoubky

Stomatologická prevence v rámci projektů Zdravé zoubky (podpora výrobcem Orbit) a Veselé zoubky (podpora firmou dmDrogerie).

Pilotní škola pro ověření prjektu FANDÍME ZDRAVÍ

Podpora: vedení školy, žáci, pedagogičtí pracovníci, pracovníci stravovacího provozu, rodiče
Termín realizace: školní rok 2016/2017

EU - peníze školám

Evropský sociální fond v ČR
Jihočeský kraj
EU peníze školám
ROP - bazén Blatná