Základní škola Jana Amose Komenského

"Umění vládnout se zakládá na moudrosti, nikoli na síle, na opatrnosti, nikoli na úskoku."

Jan Amos Komenský

Projekty podpořené Krajským úřadem Jihočeského kraje

Dotační program Jihočeského kraje: Podpora práce s dětmi a mládeží

Název projektu: Návštěva žáků ZŠ J. A. Komenského Blatná ve Važci v roce 2018
Podopatření: Mezinárodní spolupráce
Schválená dotace: 22 000,- Kč
Termín realizace: do 31. 12. 2018

Dotační program Jihočeského kraje: Podpora práce s dětmi a mládeží (mimo oblast sportu)

Název projektu: Dovybavení školního klubu herními prvky
Podopatření: Poskytnutí dotace na rekonstrukce, opravy a obnovu vybavení kluboven a základen domů dětí a mládeže i nestátních neziskových organizací z oblasti zájmové činnosti dětí a mládeže, mimo subjekty z oblasti sportu. Podpora pravidlené zájmové činnosti a zájmového vzdělávání, podpora informačních systémů mládeže, podpora talentované mládeže a soutěží i mezinárodní spolupráce. Podpora aktivit pro děti a mládež se zdravotním postižením.
Schválená dotace: 20 000,- Kč
Celkové náklady: 25 021,89 Kč (minimální hodnota výdajů)
Termín realizace: do 15. 11. 2017

Dotační program Jihočeského kraje: Podpora sportu

Název projektu: Dovybavení tělocvičny ZŠ J. A. Komenského
Podopatření: Příspěvky na obnovu vybavení sportovišť, pořádání veřejně přístupných sportovních aktivit, přeborů Jihočeského kraje, aktivit handicapovaných sportovců, mezinárodních aktivit v oblasti sportu a sportovní aktivity dětí do 15 let.
Schválená dotace: 45 000,- Kč
Celkové náklady: 56 257,- Kč (minimální hodnota výdajů)
Termín realizace: do 14. 10. 2017

Dotační program Jihočeského kraje: Podpora práce s dětmi a mládeží, 1. výzva pro rok 2016

Název: Návštěva žáků ZŠ J. A. Komenského Blatná ve Važci v roce 2016
Částka: 30 000,- Kč
Datum realizace: 13. - 16. května 2016

Rozvoj venkova a krajiny

Podopatření: Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) a cílená podpora EVVO na školách
Realizace vybraných projektů: 1. 1. 2015 - 31. 12. 2015
Místo konání: O. S. Vespolek, Pobytové středisko ekologické výchovy Mlýn Radoňka (U Dolního Strýchova 176, 377 01 Jindřichův Hradec)
Termín: 7. - 11. 9. 2015
Třída: VIII. B
Pedagogický dohled: Mgr. Petra Karešová, Mgr. Olga Vejvodová
Program: Zapomenutá řemesla

Podpora programy dopravy dětí na dětská dopravní hřiště ve školním roce 2014/2015

Částka: 7 840,- Kč
Datum realizace: podzim 2014 - jaro 2015

Grant v rámci Jihočeských krajských programů podpory práce s dětmi a mládeží pro rok 2014

Název: Návštěva žáků ZŠ J. A. Komenského Blatná ve Važci v roce 2014
Částka: 10 000,- Kč
Datum realizace: 21. – 23. 5. 2014

Podpora programy dopravy dětí na dětská dopravní hřiště ve školním roce 2013/2014

Částka: 7 840,- Kč
Datum realizace: podzim 2013 - jaro 2014

Grant v rámci Jihočeských krajských programů podpory práce s dětmi a mládeží pro rok 2012

Název: Návštěva žáků ze Základní školy Važec (Slovensko) v roce 2012
Částka: 15 000,- Kč
Datum realizace: 17. – 19. 10. 2012

Podpora programy dopravy dětí na dětská dopravní hřiště ve školním roce 2012/2013

Částka: 7 840,- Kč
Datum realizace: jaro 2013

Evropský sociální fond v ČR
Jihočeský kraj
EU peníze školám
ROP - bazén Blatná