Základní škola Jana Amose Komenského

"Život je jeden pouhý, ale smrtí tisíceré jsou způsoby. Pravda jedna a pouhá, bludů však tisíceré podoby."

Jan Amos Komenský

Přehled tříd

1. stupeň

Ročník

Označení třídy

Třídní učitel/ka

Počet žáků (chlapců/dívek)

1. ročník
I. AMgr. Fialová Jana17 (10/7)
I. BMgr. Motyková Lenka17 (6/11)
2. ročník
II. AMgr. Tvrdá Iva21 (9/12)
II. BMgr. Karbanová Marcela20 (14/6)
3. ročník
III. AMgr. Chvostová Ivana21 (11/10)
III. BMgr. Kotšmídová Eva25 (14/11)
4. ročník
IV. AMgr. Kuparová Tereza19 (6/13)
IV. BMgr. Srbová Marcela20 (13/7)
5. ročník
V. AMgr. Lojdová Zdeňka21 (13/8)
V. BMgr. Voborníková Pavla23 (16/7)

2. stupeň

Ročník

Označení třídy

Třídní učitel/ka

Počet žáků (chlapců/dívek)

6. ročník
VI. AMgr. Kubíková Martina19 (13/6)
VI. BMgr. Polívková Vladěna20 (12/8)
VI. CIng. Michalová Martina20 (12/8)
7. ročník
VII. AMgr. Černá Eva18 (11/7)
VII. BMgr. Tvrdá Tereza19 (11/8)
8. ročník
VIII. AMgr. Karešová Petra20 (12/8)
VIII. BMgr. Vejvodová Olga16 (8/8)
9. ročník
IX. AMgr. Šafaříková Hana26 (14/12)
IX. BMgr. Šafr Miroslav23 (14/9)

Evropský sociální fond v ČR
Jihočeský kraj
EU peníze školám
ROP - bazén Blatná