Základní škola Jana Amose Komenského

"Existují věci nepoznané, ale neexistují věci nepoznatelné."

Jan Amos Komenský

Přehled tříd

1. stupeň

Ročník

Označení třídy

Třídní učitel/ka

Počet žáků (chlapců/dívek)

1. ročník
I. AMgr. Fialová Jana16 (9/7)
I. BMgr. Motyková Lenka17 (6/11)
2. ročník
II. AMgr. Tvrdá Iva21 (9/12)
II. BMgr. Karbanová Marcela19 (14/5)
3. ročník
III. AMgr. Chvostová Ivana21 (11/10)
III. BMgr. Kotšmídová Eva25 (14/11)
4. ročník
IV. AMgr. Kuparová Tereza18 (6/12)
IV. BMgr. Srbová Marcela19 (12/7)
5. ročník
V. AMgr. Lojdová Zdeňka21 (13/8)
V. BMgr. Voborníková Pavla23 (16/7)

2. stupeň

Ročník

Označení třídy

Třídní učitel/ka

Počet žáků (chlapců/dívek)

6. ročník
VI. AMgr. Kubíková Martina18 (13/5)
VI. BMgr. Polívková Vladěna20 (12/8)
VI. CIng. Michalová Martina20 (12/8)
7. ročník
VII. AMgr. Černá Eva17 (10/7)
VII. BMgr. Tvrdá Tereza19 (11/8)
8. ročník
VIII. AMgr. Karešová Petra20 (12/8)
VIII. BMgr. Vejvodová Olga16 (8/8)
9. ročník
IX. AMgr. Šafaříková Hana26 (14/12)
IX. BMgr. Šafr Miroslav23 (14/9)

Evropský sociální fond v ČR
Jihočeský kraj
EU peníze školám
ROP - bazén Blatná