Základní škola Jana Amose Komenského

"Čeho oči nevidí, toho srdce neželí."

Jan Amos Komenský
Bakaláři" On-line zápis do školy skolniprogram

Přehled tříd

Školní rok 2020/2021

1. stupeň

Ročník

Označení třídy

Třídní učitel/ka

Počet žáků (chlapců/dívek)

1. ročník
I. AMgr. Chvostová Ivana18
I. BMgr. Kotšmídová Eva19
2. ročník
II. AMgr. Fialová Jana16 (9/7)
II. BMgr. Motyková Lenka17 (6/11)
3. ročník
III. AMgr. Tvrdá Iva21 (9/12)
III. BMgr. Karbanová Marcela19 (14/5)
4. ročník
IV. AMgr. Voborníková Pavla21 (11/10)
IV. BMgr. Lojdová Zdeňka25 (14/11)
5. ročník
V. AMgr. Kuparová Tereza18 (6/12)
V. BMgr. Srbová Marcela19 (12/7)

2. stupeň

Ročník

Označení třídy

Třídní učitel/ka

Počet žáků (chlapců/dívek)

6. ročník
VI. AMgr. Šafr Miroslav19 (12/7)
VI. BMgr. Šafaříková Hana23 (16/7)
7. ročník
VII. AMgr. Jiroušková Martina18 (13/5)
VII. BMgr. Polívková Vladěna19 (11/8)
VII. CMgr. Jestřábová Zdeňka20 (12/8)
8. ročník
VIII. AMgr. Černá Eva17 (10/7)
VIII. BMgr. Šafrová Tereza19 (11/8)
9. ročník
IX. AMgr. Karešová Petra20 (12/8)
IX. BMgr. Vejvodová Olga16 (8/8)

Evropský sociální fond v ČR
Jihočeský kraj
EU peníze školám
ROP - bazén Blatná