Základní škola Jana Amose Komenského

"Nedopusť, aby ti zlí zabraňovali jednat dobře. Chválou jejich musíš pohrdat, utrhání jejich si nevšímat. Chtěj býti zlými spíše nenáviděn, nežli uctíván."

Jan Amos Komenský

Projekt Fandíme zdraví

Fandíme zdraví

V letošním školním roce se naše škola stala jednou z 15 pilotních ověřovacích škol, které se zapojily do projektu FANDÍME ZDRAVÍ, který 1. září 2016 spustila asociace Vím, co jím. V rámci projektu budou podpořeni žáci (workshopy s tématikou zdravá výživa), pedagogové i pracovnice školní jídelny (metodická podpora a workshopy pro pedagogy i pracovnice školní jídelny) i rodiče (beseda s výživými poradci). Projektem budou prolínat i pohybové aktivity, které si organizují školy samy nebo v rámci pohybových programů (např. Odznak všestrannosti olympijského víceboje). Cílem je nejen získat veškeré informace od jednotlivých zapojených, ale hlavně je podpořit v rozšíření povědomí o zdravém životním stylu.

Fandíme zdraví, aneb co se v mládí naučíš!

Tisková zpráva uveřejněná na portálu asociace Vím, co jím zveřejněná 31. srpna 2016

odkaz na soubor

Téměř čtvrtina dětí nastupuje letos do základní školy s nadváhou

Tisková zpráva uveřejněná na portálu asociace Vím, co jím zveřejněná 31. srpna 2016, následně ji převzaly i jiné portály

odkaz na soubor

Evropský sociální fond v ČR
Jihočeský kraj
EU peníze školám
ROP - bazén Blatná