Základní škola Jana Amose Komenského

"Teď jsem, Pane můj Ježíši, vezmi mne sobě, tvůj chci býti a zůstávati na věky. Mluv služebníku svému a dej, ať poslouchám: pověz, co chceš, a dej, ať oblibuji: vzlož, coť se líbí, a dej, ať nesu: obrať mne, k čemu chceš, a dej, ať stačuji: poruč, co chceš, a co poručíš, dej: nechť jsem já ničímž, aby ty sám všecko byl."

Jan Amos Komenský

Projekt Fandíme zdraví

Fandíme zdraví

V letošním školním roce se naše škola stala jednou z 15 pilotních ověřovacích škol, které se zapojily do projektu FANDÍME ZDRAVÍ, který 1. září 2016 spustila asociace Vím, co jím. V rámci projektu budou podpořeni žáci (workshopy s tématikou zdravá výživa), pedagogové i pracovnice školní jídelny (metodická podpora a workshopy pro pedagogy i pracovnice školní jídelny) i rodiče (beseda s výživými poradci). Projektem budou prolínat i pohybové aktivity, které si organizují školy samy nebo v rámci pohybových programů (např. Odznak všestrannosti olympijského víceboje). Cílem je nejen získat veškeré informace od jednotlivých zapojených, ale hlavně je podpořit v rozšíření povědomí o zdravém životním stylu.

Fandíme zdraví, aneb co se v mládí naučíš!

Tisková zpráva uveřejněná na portálu asociace Vím, co jím zveřejněná 31. srpna 2016

odkaz na soubor

Téměř čtvrtina dětí nastupuje letos do základní školy s nadváhou

Tisková zpráva uveřejněná na portálu asociace Vím, co jím zveřejněná 31. srpna 2016, následně ji převzaly i jiné portály

odkaz na soubor

Evropský sociální fond v ČR
Jihočeský kraj
EU peníze školám
ROP - bazén Blatná