Základní škola Jana Amose Komenského

"Teorie zůstane pouhou teorií, pokud nepřikročíme k činu."

Jan Amos Komenský
Bakaláři" On-line zápis do školy skolniprogram

Poplatky za ŠD

Platby školní družiny

Školní družina je zpoplatněna měsíční částkou 70,- Kč, která je splatná vždy do 15. kalendářního dne v měsíci. Platba se provádí prostřednictvím Školního programu (1x měsíčně).

Evropský sociální fond v ČR
Jihočeský kraj
EU peníze školám
ROP - bazén Blatná