Základní škola Jana Amose Komenského

"Život je jeden pouhý, ale smrtí tisíceré jsou způsoby. Pravda jedna a pouhá, bludů však tisíceré podoby."

Jan Amos Komenský
Bakaláři" On-line zápis do školy skolniprogram

Plán práce na školní rok 2020/2021

Obsah

  • Učební dokumenty
  • Oblast spolupráce s rodiči
  • Oblast materiálních zabezpečení a oprav ve škole
  • Kultura a sport
  • Oblast vzdělávání pedagogických pracovníků
  • Pravidla vzájemné informovanosti
  • Soutěže a olympiády
  • Další aktivity
  • Exkurze, výlety
  • Pomůcky, správci kabinetů
Vypracovala: Mgr. Jana Krapsová

Plán školních akcí na školní rok 2020/2021

Přehled naplánovaných akcí jednotlivých tříd

Plán výchovného poradenství pro rok 2020/2021

Vypracovaly: Marie Vanduchová, Marcela Srbová, výchovné poradkyně

Minimální preventivní program pro školní rok 2020/2021

Vypracovala: Mgr. Dana Princová, školní metodik prevence

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro rok 2020/2021

Vypracovala: Mgr. Jana Krapsová

ICT plán pro rok 2020/2021

Vypracovala: Mgr. Jiří Peteřík

Evropský sociální fond v ČR
Jihočeský kraj
EU peníze školám
ROP - bazén Blatná