Skok na hlavní obsah Skok na menu
Základní škola J. A. Komenského Blatná

Plán práce na školní rok 2020/2021

Obsah

  • Učební dokumenty
  • Oblast spolupráce s rodiči
  • Oblast materiálních zabezpečení a oprav ve škole
  • Kultura a sport
  • Oblast vzdělávání pedagogických pracovníků
  • Pravidla vzájemné informovanosti
  • Soutěže a olympiády
  • Další aktivity
  • Exkurze, výlety
  • Pomůcky, správci kabinetů
Vypracovala: Mgr. Jana Krapsová

Plán školních akcí na školní rok 2021/2022

Přehled naplánovaných akcí jednotlivých tříd

Plán výchovného poradenství pro rok 2021/2022

Vypracovali: Marie Vanduchová, Marcela Srbová, Jiří Peteřík (výchovní poradci)

Minimální preventivní program pro školní rok 2021/2022

Vypracovala: Mgr. Dana Princová, školní metodik prevence

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro rok 2021/2022

Vypracovala: Mgr. Jana Krapsová

ICT plán pro rok 2021/2022

Vypracovala: Mgr. Jiří Peteřík