Skok na hlavní obsah Skok na menu
Základní škola J. A. Komenského Blatná

Informace pro strávníky

 1. Obědy se vydávají na čipy. Bez čipu se oběd nevydá.
 2. Neodhlášené obědy propadají bez náhrady.
 3. Odhlášení je možné nejpozději den předem do 13:30 hod. u vedoucí ŠJ, nebo přes internet.
 4. Při ztrátě čipu je nutno zakoupit nový v hodnotě 121,- Kč, čip nelze odkoupit zpět.
 5. Pokud není uhrazené stravné, oběd bude odhlášen.
 6. Stravné musí být uhrazeno předem nejpozději do 25. každého měsíce.
 7. Strava se mimo ŠJ nevydává. Výjimka je nemoc žáka, kdy máte nárok pouze 1. den nemoci.
 8. Nahlaste každou změnu v údajích strávníka u vedoucí školní jídelny.
 9. Druhé jídlo lze přihlásit přes webové stránky www.strava.cz do středy na následující týden.
 10. Platba - povolení k inkasu:
  • číslo účtu 27-2701120207/0100
 11. První platba se uhradí jednorázovým příkazem na účet 27-2701120207/0100 s VS dítěte.
 12. Žáci z loňského roku, pokud prošla platba, mají automaticky přihlášený oběd číslo 1.
 13. Vařit obědy ve školním roce 2023-2024 se bude od 5. 9. 2023.