Základní škola Jana Amose Komenského

"Člověk je z tvorů poslední, nejdokonalejší a nejznamenitější."

Jan Amos Komenský

Informace pro strávníky

 1. Obědy se vydávají na čipy. Bez čipu se oběd nevydá.
 2. Neodhlášené obědy propadají bez náhrady
 3. Odhlášení je možné nejpozději den předem do 13,30 hod. u vedoucí ŠJ, nebo přes internet
 4. Při ztrátě čipu je nutno zakoupit nový v hodnotě 115,- Kč, čip nelze odkoupit zpět
 5. Pokud není uhrazené stravné, oběd bude odhlášen.
 6. Stravné musí být uhrazeno předem nejpozději do 25. každého měsíce
 7. Strava se mimo ŠJ nevydává. Vyjímka je nemoc žáka, kdy máte nárok pouze 1. den nemoci
 8. Nahlaste každou změnu v údajích strávníka u vedoucí školní jídelny
 9. Druhé jídlo lze přihlásit přes webové stránky www.strava.cz do středy na následující týden
 10. Platba - povolení k inkasu:
  • Česká spořitelna pro sběrný účet číslo 101137671/0800
  • ostatní banky: pro číslo účtu 27-2701120207/0100
 11. První platba se uhradí jednorázovým příkazem na účet 27-2701120207/0100 s VS dítěte.
 12. Žáci z loňského roku, pokud prošla platba, mají automaticky přihlášený oběd číslo 1.
 13. Vařit obědy ve školním roce 2017-2018 se bude od 5.9.2017

Evropský sociální fond v ČR
Jihočeský kraj
EU peníze školám
ROP - bazén Blatná