Skok na hlavní obsah Skok na menu
Základní škola J. A. Komenského Blatná

Co je naším úkolem

Speciální pedagog: Mgr. Milena Peroutková

Co je mým úkolem?

Speciálně-pedagogická diagnostika a orientační diagnostika specifických poruch učení.

Ve spolupráci s učiteli a školní psycholožkou vyhledávám děti, u kterých je riziko rozvoje těchto poruch, aby se vhodným přístupem a metodami práce předcházelo případným budoucím problémům ve škole i v životě.

Pracuji s dětmi se specifickými poruchami učení (dyslexie, dysgrafie, dysortografie a dyskalkulie), s poruchami koncentrace pozornosti a s dětmi s výukovými problémy.

Úzce spolupracuji s rodiči, učiteli , metodičkou prevence a výchovnými poradkyněmi.

Nápravy specifických poruch učení probíhají pravidelně (individuální nebo skupinovou formou) u většiny dětí 1x - 2x týdně. Realizují se především za pomoci klasických speciálně pedagogických metod, které jsou často doplňovány výukou na PC za pomoci počítačových programů určených pro děti se specifickými poruchami učení.


Kde mne najdete?

Pracovnu naleznete v 1. patře vpravo, za učebnou fyziky.


Kontakt:

peroutkova.milena@zsjak-blatna.net

383 420 650

Asistenti pedagoga: Lojíková I., Lávičková A., Strnadová J., Boušová L., Ředinová M., Houdková M., Sýkorová M., Svobodová D.

Asistent pedagoga pracuje pod metodickým vedením pedagoga – třídního učitele nebo učitele odborných předmětů, který zodpovídá za průběh i výsledky vzdělávání.

Mezi hlavní činnosti asistenta pedagoga patří

  • individuální pomoc žákům při začleňování se a přizpůsobení se školnímu prostředí
  • individuální pomoc žákům při zprostředkování učební látky,
  • pomoc pedagogickým pracovníkům školy při výchovné a vzdělávací činnosti,
  • pomoc při vzájemné komunikaci pedagogů se žáky a žáků mezi sebou,
  • pomoc při spolupráci se zákonnými zástupci žáka.

Kde nás nejdete?

Pracovnu máme v 1. patře za lítačkami vpravo. Některé z nás využíváme i učebny školní družiny v přízemí či v 1. patře vlevo


Kontakty:

e-mailové adresy jsou tvořeny PRIJMENI.JMENO@ZSJAK-BLATNA.NET (malými písmeny) (přehled mailových adres)

Telefon: 383 422 094 (přímo do kanceláře školy, nelze přepojit, možné přivolat asistenta)