Skok na hlavní obsah Skok na menu
Základní škola J. A. Komenského Blatná

Aktivity

Workshop pro žáky

Na základě zájmu žáků 9. tříd byl uspořádán workshop na téma Informace na obalech potravin a nutriční tabulky.

Dvojice lektorů je provedla technikou dešifrování informací na obalech. Upozornila je na povinnosti výrobců, které jim říkají, jaké informace musí zveřejňovat na obalech. V rámci programu žáci odhalovali chyby výrobců na obalech výrobků, se kterými se běžně v prodejnách setkávají.

Žáci i pedagogové byly s touto akcí velmi spokojeni.

Výživa a pohyb ve výuce I. a II.

Dne 18. dubna se v odpoledních hodinách konala vzdělávací akce pro pedagogický sbor na téma Výživa a pohyb ve výuce I. a II.

Přednášející doktor Tupý je seznámil s novinkami, které se týkaly integrace pohybových aktivit do běžného školního života, s motivačními metodami, které by mohly děti vést k zvýšení časové dotace pohybu v jejich osobním životě.

Dalším tématem byla zdravá výživa. Doktorka Karolína Hlavatá ukázala na praktických pomůckách způsob seznámení se s výživovou pyramidou, nutričními tabulkami na prodávaných potravinách a se správnou volbou množství a složení denního příjmu potravy.

Dotazníkové šetření mezi žáky

Vážení rodiče, milí žáci,

ve školním roce 2016-2017 je vaše škola zapojena do programu Fandíme zdraví. Program realizuje společnost Vím, co jím a piju o. p. s za podpory Ministerstva zdravotnictví ČR.

Součástí programu je i dotazníkové šetření u žáků škol, které nám pomůže lépe poznat výživové návyky a pohybový režim žáků základních škol. Dotazník je anonymní, stačí uvést třídu a věk žáka.

Program „Fandíme zdraví“ pomáhá základním školám komplexně rozvíjet správnou výživu a pohyb žáků, které nejvíce ovlivňují zdraví dětí. Učitelé, žáci, rodiče i zaměstnanci školních jídelen mají možnost zúčastnit se workshopů a besed na téma správné výživy a pohybu. Škola prochází hodnocením v oblasti podpory správné výživy a pohybu. Také se do výuky nově zařazuje učivo o výživě. Mimo školu, podle možností jednotlivých rodin, by se také mělo dbát na odpovídající pohybový režim dětí a rodiče by měli podporovat konzumaci ovoce a zeleniny a sestavovat jídla podle Pyramidy výživy pro děti.

V případě, že byste nám chtěli napsat další své názory, postřehy či osobní zkušenosti, využijte prosím mailovou adresu info@vimcojim.cz. Více informací naleznete na www.fandimezdravi.cz nebo www.vimcojim.cz .

Prosíme o pečlivé vyplnění dotazníku. Dotazník vyplňujte najednou. V případě, že dotazník ukončíte uprostřed vyplňování a uzavřete, nelze se k vyplňování vrátit a je třeba začít znovu.

Děkujeme za podporu a spolupráci,

tým Fandíme zdraví

Pohybem ke zdraví (sportovní program organizovaný úspěšnými sportovci z 2. stupně) - 1. - 4. třídy

Dne 22. 11. 2016 se uskutečnil v naší tělocvičně sportovní den v rámci projektu Fandíme zdraví. Vybraní žáci z druhého stupně představili mladším dětem sporty, ve kterých dosáhli významných úspěchů. Florbal reprezentovali čtyři žáci (Lukáš Hochmuth, Michael Lehečka, Ondřej Vít a Zdeněk Slavík). S sebou přinesli ukázat řadu diplomů, medailí a florbalovou výstroj. Na konci své přednášky vybrali dva mladší žáky, kteří si mohli vyzkoušet střílet na branku a obléct se do brankářského vybavení. Druhý sportem byl fotbal (Vít Habada, Daniel Holub a František Outlý) a nakonec judo (Jan Podlešák a Vojtěch Janota). Jan Podlešák ukázal mnoho medailí, svoje oblíbené kimono a předvedl mnoho chvatů či pádů.

Cílem celého sportovního dne bylo motivovat menší děti ke sportu a k větší fyzické aktivitě. Z každého sportovního odvětví musí mladší žáci splnit určitý úkol během hodiny tělocviku. Z florbalu to je střela na bránu, z fotbalu slalom mezi kužely s míčem a z juda se jedná o jednoduchý kotoul vpřed.

Všem zúčastněným dětem se celá akce líbila a výkony jejich starších spolužáků je uchvátily! Chtěl bych moc pochválit výše zmíněné sportovce za výbornou organizaci a za chuť přitáhnout ke sportu mladší kamarády, kteří v dnešní počítačové a tabletové době mají tak málo pohybu.

Workshop pro žáky

15. listopadu proběhly první workshopy pro žáky 2. a 3. tříd, při kterých si žáci na několika soutěžních stanovištích upevňovali své povědomí o zdravé výživě a životním stylu. Lektorky projektu si pro ně připravili jednoduché úkoly přizpůsobené jejich věku a schopnostem. Další workshopy pro další žáky plánujeme na 2. pololetí.

Výživa a pohyb pro pedagogy I.

Workshop je určen pro pedagogické i nepedagogické zaměstnance, pro vychovatele ŠD, pro nepedagogické zam. (ved ŠJ, vedoucí kuchařky)

Místo konání: ZŠ Tylova, Písek

Termín konání: 16. listopadu 2016

Vzdělávací programu se zúčastníla vedoucí školní jídelny a vedoucí kuchařka. Získaly zde mnoho podnětných informací a navázaly nové kontakty, které budou moct využít při inovacích v naší školní jídelně.

Obsah:

  • Stravovací návyky dětí, specifika jednotlivých věkových období (KHL) (60 min)
  • Hlavní živiny, vitaminy, minerální látky (KHL) (120 min)

Zdravý životní styl - ve škole i doma (článek do SOBáčku)

V pondělí 12. prosince proběhla v kinosále Sokolovny v Blatné dlouho avizovaná přednáška pro rodiče a další zájemce o zdravém životním stylu. Posluchači se nejprve seznámili s pravidly zdravého stravování, které jim přednesla PhDr. Karolína Hlavatá. Zajímavou pro všechny byla i malá výstavka typických dětských školních svačin, na které bylo ukázáno nebezpečné množství cukrů. V rámci své prezentace paní doktorka představila i projekt, do kterého škola vstoupila.

Dalším hostem byl Ing. Petr Havlíček, který velmi poutavým způsobem vysvětlil zásady správného životního stylu a vyvrátil několik omylů a mýtů, které máme mnozí zažité.

Na závěr byl dán prostor pro dotazy posluchačů, kterého v hojné míře využili. Dotazy byly věcné a fundované odpovědi obou odborníků všechny uspokojili. Nakonec vyhrazený čas ani nestačil a zájemci o zdravý životní styl si vysloužili prodloužení.

Za všechny posluchače (rodiče, některé žáky, spolupracovníky, další hosty) chci moc poděkovat oběma garantům projektu, kteří svým příjemným vystoupením nám všem zprostředkovali veškeré informace. Velké poděkování zasílám i divákům, kteří svým nemalým počtem ukázali zájem o danou problematiku a kteří dále povedou své blízké tím správným životním směrem.

Zdravý životný styl - ve škole i doma

Termín: 12. prosince 2016
Místo: kinosál Sokolovny Blatná
Čas: 17:00 - 18:30
Přednášející: PhDr. Karolína Hlavatá,
Ing. Petr Havlíček
Vstupné: zdarma
Organizátor: agentura Vím, co jím
Projekt: Fandíme zdraví

Zdraví svých dětí máte ve svých rukou. Vítě, jak nastartovat změnu životního stylu? Jak poznat, že má vaše dítě problém s jídelníčkem? Jak mu pomoci? Jak naučit děti jíst vhodné potraviny? Víte, že vynechávání snídaně může ovlivnit školní výsledky?

Chcete znát odpovědi na tyo a další otázky? Přijďte na besedu o zdravém životním stylu.

Plakát - Zdravý životný styl - ve škole i doma

Výživa a pohyb pro pedagogy II.

Workshop je určen pro pedagogické i nepedagogické zaměstnance, pro vychovatele ŠD, pro nepedagogické zam. (ved ŠJ, vedoucí kuchařky).

Místo konání: ZŠ Tylova, Písek

Datum konání: 14. 12. 2016

Přihlášeni: Mgr. Miroslav Šafr, Mgr. Hana Šafaříková, Bc. Jaroslava Rybová

Obsah:

  • Které potraviny vybírat (KHL) (60 min)
  • Jak si poskládat zdravý jídelníček (KHL) (60 min)
  • Pohyb (JTU) (60 min)