Základní škola Jana Amose Komenského

"Síla pravdy vyzbrojená světlem poznání je nepřemožitelná."

Jan Amos Komenský

Jídelníček

Volbu 2. hlavního jídla je možné provést na webových stránkách www.strava.cz nejpozději do středy předcházejícího týdne, a to do 13:30 hodin.
Pokud nebude volba provedena, automaticky zůstává strávníkovi nastaveno 1. hlavní jídlo.


Přehled alergenů v jednotlivých jídlech je uveden na webových stránkách www.strava.cz.


Změna jídelníčku vyhrazena.


Důvody změny jídelníčku:

  • dodáno nekvalitní zboží
  • nedodání potřebných surovin
  • nevyrovnaná finanční bilance
  • nepřítomnost pracovníka na pracovišti = nižší počet kuchařek
  • jiné nepředvídatelné okolnosti

Informace o alergenech

Evropský sociální fond v ČR
Jihočeský kraj
EU peníze školám
ROP - bazén Blatná