Základní škola Jana Amose Komenského

"Šťastný národ, který má hojnost dobrých škol a dobrých knih."

Jan Amos Komenský
Bakaláři" On-line zápis do školy skolniprogram

Jídelníček

V době hlavních prázdnin je provoz školní jídelny přerušen.

Volbu 2. hlavního jídla je možné provést na webových stránkách www.strava.cz nejpozději do středy předcházejícího týdne, a to do 13:30 hodin.
Pokud nebude volba provedena, automaticky zůstává strávníkovi nastaveno 1. hlavní jídlo.


Přehled alergenů v jednotlivých jídlech je uveden na webových stránkách www.strava.cz.


Změna jídelníčku vyhrazena.


Důvody změny jídelníčku:

  • dodáno nekvalitní zboží
  • nedodání potřebných surovin
  • nevyrovnaná finanční bilance
  • nepřítomnost pracovníka na pracovišti = nižší počet kuchařek
  • jiné nepředvídatelné okolnosti

Informace o alergenech

Evropský sociální fond v ČR
Jihočeský kraj
EU peníze školám
ROP - bazén Blatná