Základní škola Jana Amose Komenského

"Kdykoli se přimísí nějaké nařizování, naše mysl hned cítí odpor a odvrací se."

Jan Amos Komenský
Bakaláři" On-line zápis do školy skolniprogram

Ombudsman pro děti

Ombudsman pro děti vám podává pomocnou ruku v případě, že si sami nevíte rady v některých životních situacích.

Samozřejmě jsou vám také připraveni pomoci naši pracovníci (hlavně třídní učitelé, výchovné poradkyně, metodička prevence), na které se můžete bez obav obrátit

Odkaz na webové stránky ombudsmana.

Leták

Video o činnosti ombudsmana pro děti (youtube kanál)

Leták - 2. strana
Evropský sociální fond v ČR
Jihočeský kraj
EU peníze školám
ROP - bazén Blatná