Základní škola Jana Amose Komenského

"Jestliže totiž všichni byli stvořeni podle vzoru téhož obrazu Božího, samou přirozeností lidskou vědí, chtějí a mohou totéž a týmž způsobem. Jakkoli nyní (kdy pádem do hříchů si přivodili závrať, zbláznili se marnostmi a zapletli se do neslušností) nevědí, že vědí, co vědí, že chtějí, co chtějí, že mohou, co mohou, protože toho nedbají."

Jan Amos Komenský
Bakaláři" On-line zápis do školy skolniprogram

Fotogalerie - Návštěva partnerské školy (13. - 15. 6. 2018)

Žáci a pedagogové naší školy a zástupci Města Blatné navštívili partnerskou obec Važec a partnerskou školu ZŠ s MŠ Važec.

Spišský hrad
Domek Jana Hály
Spišský hrad
ZŠ s MŠ Važec
Evropský sociální fond v ČR
Jihočeský kraj
EU peníze školám
ROP - bazén Blatná