Základní škola Jana Amose Komenského

"Všeliké kvaltování toliko pro hovada dobré jest."

Jan Amos Komenský

Fotogalerie - 110. výročí školy - Den otevřených dveří (20. 9. 2014)

20. září 2014 se konal Den otevřených dveří ke 110. výročí školy. Pro návštěvníky byly připraveny výstavky v učebnách s možností vyzkoušení si výukových pomůcek a interaktivní techniky.Na školním dvoře čekalo na všechny občerstvení.

Slavnostní zahájení - uvítání paní ředitelkou Jiřinou Karlíkovou a panem místostarostou Pavlem Ounickýcm
Slavnostní zahájení - zpěv Diany Voborníkové
Slavnostní zahájení - zpěv Karolíny Šiškové
Slavnostní zahájení - recitace Karin Míkové
Slavnostní zahájení - přítomní hosté a návštěvníci
Panely s dokumenty a fotografiemi z historie a současnosti školy
Výstavka v učebně IV. B
Výstavka v učebně II. B
Výstavka v učebně III. B
Výstavka v učebně III. A
Výstavka fotoknih a alb ze života školy
Výstavka v učebně fyziky
Výstavka v učebně V. B
Výstavka v učebně IV. A
Výstavka v učebně V. A
Výstavka v učebně IX. A
Výstavka v učebně VI. A
Výstavka v učebně VII. B - učebně přírodopisu
Výstavka v učebně VIII. B
Výstavka v učebně VII. A
Výstavka v učebně
Výstavka v učebně IX. B - učebně anglického jazyka
Výstavka v učebně informatiky
Výstavka v učebně VI. B - učebně hudební výchovy
Výstavka v učebně výtvarné výchovy
Výstavka v učebně I. C
Výstavka v učebně I. A
Výstavka v učebně I. B
Výstavka ve cvičné kuchyňce
Výstavka ve školní družině
Výstavka v učebně chemie
Výstavka v učebně informatiky
Občerstvení na školním dvoře
Evropský sociální fond v ČR
Jihočeský kraj
EU peníze školám
ROP - bazén Blatná