Základní škola Jana Amose Komenského

"Smiluj se, Hospodine, nad dědictvím svým a dej, ať po žalostném tomto spuštění jako zahrada Eden zase zkvetneme k slávě jediného tvého jména, Bože požehnaný na věky."

Jan Amos Komenský
Bakaláři" On-line zápis do školy skolniprogram

Fotogalerie - 110. výročí školy - Den otevřených dveří (20. 9. 2014)

20. září 2014 se konal Den otevřených dveří ke 110. výročí školy. Pro návštěvníky byly připraveny výstavky v učebnách s možností vyzkoušení si výukových pomůcek a interaktivní techniky.Na školním dvoře čekalo na všechny občerstvení.

Výstavka v učebně IV. B
Výstavka v učebně II. B
Výstavka v učebně III. B
Výstavka v učebně III. A
Výstavka v učebně V. B
Výstavka v učebně IV. A
Výstavka v učebně V. A
Výstavka v učebně VI. A
Výstavka v učebně VII. B - učebně přírodopisu
Výstavka v učebně VII. A
Výstavka v učebně informatiky
Výstavka v učebně I. A
Výstavka ve cvičné kuchyňce
Evropský sociální fond v ČR
Jihočeský kraj
EU peníze školám
ROP - bazén Blatná