Základní škola Jana Amose Komenského

"Sic že by veliká ta obecného regimentu tajnost, že muži spravují obec, obec ženy a ženy zase muže, k vyjevení přišla."

Jan Amos Komenský
Bakaláři" On-line zápis do školy skolniprogram

Fotogalerie - Vysvědčení - 1. pololetí

Dne 28. ledna 2021 si osobně převzali vysvědčení jen žáci 1. a 2. tříd. Ostatní žáci mohli dostat výsledky své školní práce pouze elektronickou cestou.

Vysvědčení 1. B
Vysvědčení 1. A
Vysvědčení 2. B
Evropský sociální fond v ČR
Jihočeský kraj
EU peníze školám
ROP - bazén Blatná