Základní škola Jana Amose Komenského

"Čeho oči nevidí, toho srdce neželí."

Jan Amos Komenský

Organizace školního roku 2019/2020

ZÁŘÍ

2. září Zahájení školního roku 2019/2020
5. září třídní schůzky (pravidla hodnocení, kritéria hodnocení, pravidla ochrany osobních údajů, elektronická žákovská knížka, adaptační kurzy, doplňovací volby do Školské rady)
- VI. A, B, C - od 16:00 hodin
9. září třídní schůzky (pravidla hodnocení, kritéria hodnocení, pravidla ochrany osobních údajů, elektronická žákovská knížka, doplňovací volby do Školské rady)
- II. B - od 14:30 hodin
9. - 13. září týden recyklace se ŠD (aktivita v rámci celoročního projektu ŠD) - oddělení ŠD
10. září třídní schůzky (pravidla hodnocení, kritéria hodnocení, pravidla ochrany osobních údajů, elektronická žákovská knížka, doplňovací volby do Školské rady)
- VIII. A, B - od 14:30 hodin
12. září třídní schůzky (pravidla hodnocení, kritéria hodnocení, pravidla ochrany osobních údajů, elektronická žákovská knížka, doplňovací volby do Školské rady)
- IV. A, V. B, VII. A, B - 14:30 hodin
11. - 13. září adaptační pobyt (Tábor Vrbno) - VI. C (p. zást. Michalová, p. uč. Karešová, p. Srb)
16. - 18. září adaptační pobyt (Tábor Vrbno) - VI. A, B (p. zást. Michalová, p. uč. Srbová, Karešová, Polívková, Kubíková, p. Srb)
17. září návštěva dětského oddělení (Městská knihovna Blatná) - III. A (p. uč. Chvostová)
21. září Oslavy 115. výročí školy - den otevřených dveří (10:00 - 17:00)
23. září O prasátku Arturovi (EVVO pohádka, Bečovské Společnosti Divadla Dětí - Karlovarské hudební divadlo) - 1. - 3. třídy
26. září SPORTSHOW Blatná (SOŠ Blatná) - přihlášené třídy

ŘÍJEN

1. října den s brannou tematikou (spolupráce s HZS, PČR, RZS) - 1. stupeň (zásady chování při setkání s cizím psem + prezentace práce Policie ČR, praktický nácvik správného chování v zakouřené místnosti + prezentace práce hasičů, nácvik poskytnutí první pomoc + prezentace práce rychlé záchranné služby, topografie, nácvik správného chování za mimořádné události)
Úřad práce Strakonice - IX. A (p. uč. Šafaříková)
2. října den s brannou tematikou (spolupráce s HZS, PČR) - 2. stupeň (přednáška k prevenci sociálně-patologického chování - Policie ČR, praktické vyzkoušení jednoduchého zásahu u požáru + prezentace práce hasičů, nácvik poskytnutí první pomoci, topografie, nácvik správného chování za mimořádné události)
15. října třídní schůzky 9. tříd ve spolupráci s ÚP Strakonice v čase 15:00-16:30 hodin - Mgr. Fenclová (ÚP Strakonice), M. Vanduchová (výchovná poradkyně)
O statečném kováři Mikešovi (divadelní představení, Sokolovna Blatná) - 1. stupeň
22. října Burza škol (KCAŽ Blatná) - 8. - 9. ročník (třídní učitelky/é, výchovná poradkyně)
25. října Společné dlabání dýní (spolupráce s MŠ Vrchlického Blatná) - VII. A (p. uč. Černá)
29. a 30. října Podzimní prázdniny
31. října - 1. listopadu Škola v knize, filmu a seriálu (celoškolní projektové dny)

LISTOPAD

5. listopaduPlanetárium (Planetárium České Budějovice, exkurze k učivu přírodovědy) - V. A, B (p. uč. Lojdová, Voborníková)
6. listopaduStation 17 (preventivní program, návštěva nízkoprahového centra) - IX. A, B
7. listopaduČtenářská a matematická gramotnost (1. etapa testování SCIO, projekt Jihočeského kraje) - 8. ročník
Nejoblíbenější písnička (anketa vyhlášená Žákovským parlamentem)
8. listopadunávštěva dětského oddělení Městské knihovny Blatná - II. B (p. uč. Karbanová)
11. listopaduTonda obal na cestách (environmentální program o třídění odpadů)
Martin na bílém koni (Kaplanka, program k tradicím) - II. B (p. uč. Karbanová)
12. listopadunávštěva dětského oddělení Městské knihovny Blatná - III. A (p. uč. Chvostová)
13. listopadupedagogická rada pro uzavření 1. čtvrtletí
ČEZ, Adient Strakonice (exkurze podpořená Jihočeskou hospodářskou komorou) - 9. třídy (p. uč. Šafr, Šafaříková)
14. listopaduplavecká výuka (1. lekce, Plavecká škola Písek) - 3. třídy
Station 17 (preventivní program, návštěva nízkoprahového centra) - VI. B
Bezpečnost na internetu pro rodiče žáků 5. ročníku - paní starostka Bc. K. Malečková, preventista PČR pprap. M. Tůma
třídní schůzky (dle rozpisu jednotlivých tříd)
I. A od 14:30
I. B od 15:00
II. A od 14:45
II. B od 14:30
III. A od 14:00
III. B od 15:00
IV. A od 14:30
IV. B od 16:00
V. A od 14:30
V. B od 14:30
VI. A od 15:30
VI. B od 15:00
VI. C od 14:15
VII. A od 15:00
VII. B od 15:00
VIII. A od 15:30
VIII. B od 15:00
IX. A od 15:00
IX. B od 15:15
15. listopaduTrikolora - akce Školního parlamentu ke 30. výročí Sametové revoluce
19. listopadunávštěva dětského oddělení Městské knihovny Blatná - IV. A (p. uč. Kuparová)
20. listopaduStation 17 (preventivní program, návštěva nízkoprahového centra) - VI. A, C
21. listopaduplavecká výuka (2. lekce, Plavecká škola Písek) - 3. třídy
Přijímání prvňáčků do cechu žákovského (program za podpory MAP II) – slavnost pro prvňáčky a jejich rodiče, navázání spolupráce s patrony ze 7. ročníku
27. listopaduDo světa (preventivní program, dotace Jihočeského kraje) - VI. A, B
Abstinent (preventivní program, film, Sokolovna Blatná) - 7. - 9 ročník (cena 60,- Kč)
Beseda k volbě povolání (zástupci SOU Vodňany) - 8. ročník
28. listopaduplavecká výuka (3. lekce, Plavecká škola Písek) - 3. třídy
Do světa (preventivní program, dotace Jihočeského kraje) - VII. A, B
29. listopadu Čertovské zastavení (vystoupení 1. a 3. tříd, tvořivá a prodejní vánoční dílna)
Do světa (preventivní program, dotace Jihočeského kraje) - VI. C

PROSINEC

1. prosince Rozsvěcení vánočního stromu v Blatné - pěvecké vystoupení žáků (p. uč. T. Tvrdá)
3. prosince Florbal (okresní kolo, Strakonice) - družstvo 6.-7. třídy (p. uč. Šafr)
Vánoce (vzdělávací program, Městská knihovna Blatná) - III. A (p. uč. Chvostová)
Vánoce (vzdělávací program, Městská knihovna Blatná) - III. B (p. uč. Kotšmídová)
4. prosince SOŠ Blatná (exkurze v rámci kariérního poradenství) - IX. A, B
5. prosince plavecká výuka (4. lekce, Plavecká škola Písek) - 3. třídy
Mikuláš, andělé a čerti ve škole - organizují žáci 9. tříd
Florbal (okresní kolo, Strakonice) - kategorie 8.-9. ročník (p. uč. Šafr)
10. prosince Sladovna (vzdělávací program, Písek) - II. A, B (p. uč. I. Tvrdá, Karbanová)
návštěva dětského oddělení Městské knihovny Blatná - IV. B (p. uč. Srbová)
12. prosinceplavecká výuka (5. lekce, Plavecká škola Písek) - 3. třídy
Mladý chemik (2. teoretické kolo, Praha) - soutěžící (p. uč. Karešová)
13. prosincenávštěva dětského oddělení Městské knihovny Blatná - II. B (p. uč. Karbanová)
16. prosince Vánoční zpívání na schodech (vystoupení 5. - 9. tříd) - začátek v 16:00 hodin (dopolední zkouška od 10:00)
17. prosince Vánoce (vzdělávací program, Městská knihovna Blatná) - IV. A (p. uč. Kuparová)
O zmrzlém králi (divadelní představení, dramatický kroužek) - přihlášené třídy 1. stupně
18. prosince Techmania Plzeň (exkurze) - 6. ročník (p. uč. Kubíková, Polívková, p. zást. Michalová)
Spaní ve škole - VIII. A (p. uč. Karešová, p. zást. Michalová)
19. prosinceplavecká výuka (6. lekce, Plavecká škola Písek) - 3. třídy
Spaní ve škole - VII. B (p. uč. T. Tvrdá, M. Šafr)
20. prosinceBarevná planeta (vzdělávací program Muzea Blatná) - III. B (p. uč. Kotšmídová)
Spaní ve škole - VII. B (p. uč. T. Tvrdá, M. Šafr)
23. prosince
- 3. ledna
Vánoční prázdniny

LEDEN

6. ledna začátek vyučování po vánočních prázdninách
7. lednaBarevná planeta (vzdělávací program Muzea Blatná) - V. A (p. uč. Voborníková)
9. lednaplavecká výuka (7. lekce, Plavecká škola Písek) - 3. třídy
10. lednaBarevná planeta (vzdělávací program Muzea Blatná) - II. B (p. uč. Karbanová)
13. lednaBarevná planeta (vzdělávací program Muzea Blatná) - IV. A (p. uč. Kuparová)
14. lednaSprávné zacházení s mobilem (preventivní program, ZAPS) - 3. - 5. třídy (částečná spoluúčast žáků, částečně z dotace zřizovatele)
Chování a šikana pro ZŠ (preventivní program, ZAPS) - III. A (částečná spoluúčast žáků, částečně z dotace zřizovatele)
16. lednaDějepisná olympiáda (okresní kolo, Strakonice) - postupující ze školního kola (p. uč. Kubíková)
Barevná planeta (vzdělávací program Muzea Blatná) - V. B (p. uč. Voborníková)
plavecká výuka (8. lekce, Plavecká škola Písek) - 3. třídy
17. lednaNebojte se malovat (vzdělávací program Muzea Blatná) - VII. B (p. uč. Schmidová)
21. lednaplavecká výuka (1. lekce, Plavecká škola Písek) - 4. třídy
Barevné opojení (výtvarná výstava Muzea Blatná) - VIII. A (p. uč. Vejvodová)
22. ledna Leifheit Blatná (exkurze k volbě povolání, pod záštitou Jihočeské hospodářské komory) - IX. A
Barevná planeta (vzdělávací program Muzea Blatná) - IV. B (p. uč. Srbová)
pedagogická rada pro uzavření 1. pololetí
23. lednaOlympiáda z českého jazyka (okresní kolo, Strakonice) - postupující ze školního kola (p. uč. Schmidová)
Leifheit Blatná (exkurze k volbě povolání, pod záštitou Jihočeské hospodářské komory) - IX. B
24. lednaNebojte se malovat (vzdělávací program Muzea Blatná) - VIII. B (p. uč. Vejvodová)
návštěva dětského oddělení (Městská knihovna Blatná) - I. A, B (p uč. Fialová, Motyková)
plavecká výuka (9. lekce, Plavecká škola Písek) - 3. třídy
29. ledna Ledové království 2 (filmové představen, Sokolovna Blatná) - 1. stupeň (začátek v 8:30, cena 50,- Kč)
Nebojte se malovat (vzdělávací program Muzea Blatná) - VI. A (p. uč. Jestřábová)
Nebojte se malovat (vzdělávací program Muzea Blatná) - IX. B (p. uč. Vejvodová)
Spaní ve škole - VII. A (p. uč. Černá)
30. ledna vydání vysvědčení za 1. pololetí
plavecká výuka (10. lekce, Plavecká škola Písek) - 3. třídy
Ledové království 2 (filmové představení, Sokolovna Blatná) - 2. stupeň (začátek v 8:30, cena 50,- Kč)
Barevné opojení (vzdělávací program Muzea Blatná) - IX. A (p. uč. Schmidová)
31. ledna Jednodenní pololetní prázdniny

ÚNOR

3. - 9. února Jarní prázdniny
11. únoraOlympiáda v německém jazyce (okresní kolo, Strakonice) - postupující ze školního kola (p. uč. Vanduchová)
12. únoraOlympiáda v ruském jazyce (okresní kolo, Strakonice) - postupující ze školního kola (p. uč. Novotná J.)
13. únoraplavecká výuka (2. lekce, Plavecká škola Písek) - 4. třídy
18. únoraVelká dobrodružství malého brouka (divadelní představení, Sokolovna Blatná) - 1. stupeň (začátek v 10:30, cena 50,- Kč)
Do světa (prevetivní program, částečně z dotace Jihočeského kraje) - 9. ročník
19. únoraOlympiáda v anglickém jazyce (okresní kolo, Strakonice) - postupující ze školního kola (p. uč. Černá)
Výchovný koncert (ZUŠ Blatná) - 1. a 5. ročník
17. - 28. únoraPangea (školní kolo matematické soutěže) - přihlášení soutěžící ze 4. - 9. tříd
20. únoraplavecká výuka (3. lekce, Plavecká škola Písek) - 4. třídy
27. únoraplavecká výuka (4. lekce, Plavecká škola Písek) - 4. třídy
29. února Školní ples (Sokolovna Blatná) - organizováno SRPŠ

BŘEZEN

5. březnaplavecká výuka (5. lekce, Plavecká škola Písek) - 4. třídy
11. březnaNávštěva soudního jednání (Okresní soud Strakonice) - IX. A (p. uč. Šafaříková)
12. březnaplavecká výuka (6. lekce, Plavecká škola Písek) - 4. třídy
16. březnaDějepisná olympiáda (krajské kolo, České Budějovice) - postupující z okresního kola (p. uč. Kubíková)
19. březnaplavecká výuka (7. lekce, Plavecká škola Písek) - 4. třídy
21. - 28. března LVVZ (Belveder, Železná Ruda) - přihlášení žáci ze 7. ročníku
23. března Putování s muzikou Réva (hudební program, Sokolovna Blatná) - 1. stupeň (začátek v 9:00, cena 60,- Kč), 2. stupeň (začátek v 10:00, cena 60,- Kč)
24. březnaNávštěva soudního jednání (Okresní soud Strakonice) - IX. B (p. uč. Šafr)
26. březnaplavecká výuka (8. lekce, Plavecká škola Písek) - 4. třídy
27. březnaKrásy a zakoutí vesmíru (vzdělávací program, KCAŽ Blatná) - 6. - 8. třídy (začátek v 11:00 hodin, cena 30,- Kč)
31. březnaSrí Lanka (zeměpisný program, kinosál Sokolovna Blatná) - 2. stupeň (začátek bude upřesněn, cena 50,- Kč)

DUBEN

1. dubna Aprílový běh do schodů školní závody (13:00 - 14:00)
2. dubnaplavecká výuka (9. lekce, Plavecká škola Písek) - 4. třídy
Olympiáda v českém jazyce (krajské kolo, České Budějovice) - postupující z okresního kola (p. uč. Schmidová)
3. dubna Zápis do 1. ročníku (14:00 - 17:00 hodin)
4. dubna Zápis do 1. ročníku (9:00 - 11:00 hodin)
8. dubna Velikonoční jarmark - jarní vystoupení žáků 2. a 4. tříd, prodejní výtvarné dílny, improvizovaná kavárnička
9. dubna Velikonoční prázdniny
14. - 17. dubna Environmentální pobyt (CEV Stožec) - IV. B (p. uč. Srbová, Tvrdá I.)
14. dubna Přijímací zkoušky na čtyřleté obory vzdělávání (1. termín)
15. dubna Přijímací zkoušky na čtyřleté obory vzdělávání (2. termín)
pedagogická rada pro uzavření 3. čtvrtletí
16. dubna plavecká výuka (10. lekce, Plavecká škola Písek) - 4. třídy
Přijímací zkoušky na víceletá gymnázia (1. termín)
třídní schůzky (dle rozpisu jednotlivých tříd)
17. dubna Přijímací zkoušky na víceletá gymnázia (2. termín)
27. - 30. dubna Environmentální pobyt (CEV Stožec) - VI. C (p. zást. Michalová, p. uč. Jestřábová)
30. dubna V síti (filmové představení k prevenci bezpečného chování na internetu, Sokolovna Blatná) - 7. - 9. ročník (začátek 9:30 hodin, cena 50,- Kč)

KVĚTEN

1. května Státní svátek
6. května LAZY GOAT (anglické divadlo, Sokolovna Blatná) - 4. - 6. třídy (cena 70,- Kč)
LAST WISH (anglické divadlo, Sokolovna Blatná) - 7. - 9. ročník (cena 70,- Kč)
8. května Státní svátek
13. května Přijímací zkoušky na čtyřleté obory i víceletá gymnázia (náhradní termín)
14. května Přijímací zkoušky na čtyřleté obory i víceletá gymnázia (náhradní termín)
18 - 21. května fotografování tříd

ČERVEN

??. červnastudijní volno (příprava závěrečných prezentací) - 9. ročník (možnost využít učebny informatiky, vyzkoušení prezentace v učebně fyziky)
??. červnaBranná soutěž družstev - přihlášená družstva 3. - 9. ročníku
??. červnaŠkolní akademie (Sokolovna Blatná) - dopoledne vystoupení pro 1. a 2 stupeň, pro veřejnost od 10:15 (druhá generální zkouška) a od 16:30 hodin (odpolední vystoupení)
??. června Softbalový turnaj (družstva 6. - 9. r. ZŠ, Stadion při SOŠ Blatná) - organizátoři p. zást. Michalová, p. uč. Šafr
??. červnaZávěrečné prezentace žáků 9. ročníku
??. červnapedagogická rada pro uzavření 2. pololetí
???. červnatřídnické práce
30. červnavydání vysvědčení za 2. pololetí, slavnostní rozloučení se žáky 9. ročníku
1. července - 31. srpna Hlavní prázdniny

ZÁŘÍ 2020

1. září Zahájení školního roku 2020 - 2021

Evropský sociální fond v ČR
Jihočeský kraj
EU peníze školám
ROP - bazén Blatná