Skok na hlavní obsah Skok na menu
Základní škola J. A. Komenského Blatná

Organizace školního roku 2021/2022

ZÁŘÍ

1. září Zahájení školního roku 2021/2022
Screeningové testování žáků samoodběrovými testy (1. termín) - 2. - 9. ročník
2. září Screeningové testování žáků samoodběrovými antigenními testy (1. termín) - 1. ročník
6. září Screeningové testování žáků samoodběrovými antigenními testy (2. termín) - 1. - 9. ročník
9. září třídní schůzky (pravidla hodnocení, kritéria hodnocení, pravidla ochrany osobních údajů, elektronická žákovská knížka, adaptační kurzy, LVVZ, nový školní vzdělávací program pro některé ročníky a pravidla hodnocení, distanční výuka)
- I. A, B - od 15:30 hodin
- III. A, B - od 15:00 hodin
- IV. A - od 14:30 hodin
- IV. B - od 14:45 hodin
- VI. A - od 15:00 hodin
- VI. B - od 16:00 hodin
- VIII. A - od 16:00 hodin
- 2., 5., 9. ročník, VIII. B, C - e-mailová informace
13. - 15. září adaptační pobyt (Tábor Vrbno) - VI. A, B (p. uč. Vejvodová, Srbová, Karešová, Šafr, p. Srb)
16. září třídní schůzky (pravidla hodnocení, kritéria hodnocení, pravidla ochrany osobních údajů, elektronická žákovská knížka, LVVZ, nový školní vzdělávací program pro některé ročníky a pravidla hodnocení, distanční výuka)
- VII. B - od 15:00 hodin
21. září třídní schůzky (pravidla hodnocení, kritéria hodnocení, pravidla ochrany osobních údajů, elektronická žákovská knížka, LVVZ, nový školní vzdělávací program pro některé ročníky a pravidla hodnocení, distanční výuka)
- VII. A - od 16:00 hodin
24. září návštěva dětského oddělení (Městká knihovna Blatná) - IV. A (p. uč. Kuparová)
28. září Státní svátek

ŘÍJEN

1. října Prohlídka nového sběrného dvora, třídicí linky a kompostárny (Sběrný dvůr Blatná) - 3. - 4. ročník
5. října Energetická gramotnost (vzdělávací program) - 8. - 9. ročník - akce zrušena, bude vyhlášen náhradní termín
5. října Pasování na čtenáře (program dětského oddělení Městské knihovny Blatná) - II. A (p. uč. Chvostová)
6. října Nicholas Winton - Síla lidskosti (vzdělávací program, kinosál Blatná) - 5. - 9. ročník
8. října Pasování na čtenáře (program dětského oddělení Městské knihovny Blatná) - II. B (p. uč. Kotšmídová)
15. října V síti (preventivní program, film a beseda) - 8. a 9. třídy - ZRUŠENO (bude náhradní termín)
návštěva dětského oddělení (Městská knihovna Blatná) - II. A (p. uč. Chvostová)
19. října návštěva dětského oddělení (Městská knihovna Blatná) - IV. B (p. uč. Srbová)
Konzultační odpoledne (15:00 - 16:00 - rodiče mohou kontaktovat vyučující či další pedagogy) - možnost individuálně domluvených konzultací (telefonicky, mailem)
18. - 26. října vyhlášena distanční výuka (na doporučení KHS a po dohodě se zřizovatelem) - 2. stupeň (pokyny v sekci Informace pro rodiče => Koronavirus)
22. října Sad - žáků a učitelů (sázení ovocných stromků) - I. B, V. A (p. uč. Karbanová, Voborníková)
návštěva dětského oddělení (Městská knihovna Blatná) - III. A (p. uč. Fialová)
27. a 29. října Podzimní prázdniny (školní jídelna stravu žákům neposkytuje)
28. října Státní svátek

LISTOPAD

9. listopadu SOU Blatná (návštěva školy s ukázkou vzdělávacích oborů, 1. - 5. vyučovací hodina) - IX. B
Včely (projektový den, Šablony II.) - VII. B (p. uč. Karešová)
návštěva dětského oddělení(Městká knihovna Blatná) - III. B (p. uč. Motyková)
10. listopadu Planetárum České Budějovice (vzdělávací program, doplnění učiva přírodovědy) - V. A, B (p. uč. Voborníková, Lojdová, p. as. Ředinová)
11. listopadu SOU Blatná (návštěva školy s ukázkou vzdělávacích oborů, 1. - 5. vyučovací hodina) - IX. A
15.listopaduEnergetická gramotnost (vzdělávací program) - 8. - 9. ročník - akce zrušena, bude vyhlášen náhradní termín
17. listopadu Státní svátek
18. listopaduplavecká výuka (1. lekce, Plavecká škola Písek) - 3. třídy
19. listopadunávštěva dětského oddělení (Městská knihovna Blatná) - II. A (p. uč. Chvostová)
22. listopadu třídní schůzky nebo individuální konzultace dle potřeby (dle jednotlivých třídních učitelů)
IV. B od 18:00 (online)
23. listopadu třídní schůzky nebo individuální konzultace dle potřeby (dle jednotlivých třídních učitelů)
I. B od 14:30 (společná třídní schůzka ve třídě)
II. B od 14:30 (společná třídní schůzka ve třídě)
24. listopadupedagogická rada pro uzavření 1. čtvrtletí
25. listopaduplavecká výuka (2. lekce, Plavecká škola Písek) - 3. třídy
Bezpečnost na internetu (preventivní program) - 5. ročník (p. starostka Malečková, pprap. Tůma)
třídní schůzky nebo individuální konzultace dle potřeby (dle jednotlivých třídních učitelů)
I. A od 14::45 (společná třídní schůzka ve třídě)
II. A od 14: - 16:00 (individuální konzultace ve třídě)
III. A od 16:00 (online)
III. B od 14:30 - 16:00 (individuální konzultace ve třídě)
IV. A od 14:00 - 15:30 (indivduální konzultace ve třídě)
V. A od 15:00 (společná třídní schůzka ve třídě)
V. B od 15:00 (společná třídní schůzka ve třídě)
VI. A od 18:00 (online)
VI. B od (online)
VII. A od 16:00 - 17:00 (individuální konzultace ve třídě)
VII. B od 15:00 - 16:00 (individuální konzultace ve třídě)
VIII. A od 15:30 (společná třídní schůzka ve třídě)
VIII. B od 18:00 (online)
IX. A od 15:15 (společná třídní schůzka ve třídě)
IX. B od 15:15 (společná třídní schůzka ve třídě)
28. listopadu třídní schůzky nebo individuální konzultace dle potřeby (dle jednotlivých třídních učitelů)
VIII. C od 16:00 (online)

PROSINEC

2. prosinceplavecká výuka (3. lekce, Plavecká škola Písek) - 3. třídy
3. prosince Čerti ve škole (akce pod patronací 9. ročníku) - organizace akce závisí na aktuální epidemiologické situaci
Adventní zastavení (pěvecká vystoupení, prodej vánočních výrobků, vánoční kavárnička) - organizace akce závisí na aktuální epidemiologické situaci
7. prosincenávštěva dětského oddělení (Městká knihovna Blatná) - II. B (p. uč. Kotšmídová)
8. prosinceAdventní vystoupení pro MŠ Šilhova (taneční, pěvecký a regitační program) - zapojení žáci
9. prosinceplavecká výuka (4. lekce, Plavecká škola Písek) - 3. třídy
Třída jako kolektiv (preventivní program, Do světa) - VI. A (p. uč. Karešová)
10. prosinceVánoční ozdoby a zvyky (celoškolní projektový den)
Vánoční program (dětské oddělení Městské knihovny Blatná) - I. A (p. uč. Tvrdá)
Vánoční program (dětské oddělení Městské knihovny Blatná) - II. A (p. uč. Chvostová)
14. prosinceKonflikt I. (preventivní program, Do světa) - VIII. A (p. uč. Jiroušková)
Sexualita a partnerství (preventivní program, Do světa) - IX. A (p. uč. Černá)
15. prosinceKonflikt I. (preventivní program, Do světa) - VIII. B, C (p. uč. Polívková, Jestřábová)
16. prosinceplavecká výuka (5. lekce, Plavecká škola Písek) - 3. třídy
Emoce (preventivní program, Do světa) - VII. A, B (p. uč. Šafr, Šafaříková)
17. prosinceTřída jako kolektiv (preventivní program, Do světa) - VI. B (p. uč. Vejvodová)
Vánoční program (dětské oddělení Městské knihovny Blatná) - III. A (p. uč. Fialová)
Sexualita a partnerství (preventivní program, Do světa) IX. B (p. uč. Šafrová)
Vánoční třídní besídky
20. - 23.prosince Ředitelské volno
23. prosince
- 2. ledna
Vánoční prázdniny

LEDEN

3. ledna začátek vyučování po vánočních prázdninách
6. lednaplavecká výuka (6. lekce, Plavecká škola Písek) - 3. třídy
11. lednaplavecká výuka (1. lekce, Plavecká škola Písek) - 4. třídy
Den obnovitelných zdrojů (SPŠ Volyně) - 9. ročník (p. uč. Černá, Šafrová, Vanduchová, p. zást. Peteřík)
13. lednaplavecká výuka (7. lekce, Plavecká škola Písek) - 3. třídy
18. lednaplavecká výuka (2. lekce, Plavecká škola Písek) - 4. třídy
20. lednaplavecká výuka (8. lekce, Plavecká škola Písek) - 3. třídy
25. ledna pedagogická rada (uzavření 1. pololetí)
27. lednaplavecká výuka (9. lekce, Plavecká škola Písek) - 3. třídy
31. ledna vydání vysvědčení za 1. pololetí
??. ledna Školní ples (KCAŽ Blatná, akce organizovaná Radou rodičů pro žáky 2. stupně) - 16:00 - 22:00 (organizace dle aktuálních opatření)

ÚNOR

3. únoraplavecká výuka (10. lekce, Plavecká škola Písek) - 3. třídy
4. února Pololetní prázdniny
10. únoraplavecká výuka (3. lekce, Plavecká škola Písek) - 4. třídy
12. února Školní ples (KCAŽ Blatná) - organizováno SRPŠ
17. únoraplavecká výuka (4. lekce, Plavecká škola Písek) - 4. třídy
21. - 27. února Jarní prázdniny

BŘEZEN

3. březnaplavecká výuka (5. lekce, Plavecká škola Písek) - 4. třídy
5. - 12. března LVVZ (Belveder, Železná Ruda) - přihlášení žáci ze 7. ročníku
10. březnaplavecká výuka (6. lekce, Plavecká škola Písek) - 4. třídy
15. březnaKomunikace (preventivní program, Do světa) - VII. B (p. uč. Šafaříková)
Ukončovák (preventivní program, Do světa) - IX. A (p. uč. Černá)
16. březnaKonflikt II. (preventivní program, Do světa) - VIII. C (p. uč. Jestřábová)
17. březnaplavecká výuka (7. lekce, Plavecká škola Písek) - 4. třídy
Respekt, tolerance a úcta (preventivní program, Do světa) - VI. A (p. uč. Karešová)
Komunikace (preventivní program, Do světa) - VII. A (p. uč. Šafr)
18. březnaRespekt, tolerance a úcta (preventivní program, Do světa) - VI. B (p. uč. Vejvodová)
Konflikt II. (preventivní program, Do světa) - VIII. B (p. uč. Polívková)
21. březnaHurá do školy (předzápisová akce pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče) - pod patronací 5. a 9. ročníku
22. březnaUkončovák (preventivní program, Do světa) - IX. B (p. uč. Černá)
24. březnaplavecká výuka (8. lekce, Plavecká škola Písek) - 4. třídy
31. březnaplavecká výuka (9. lekce, Plavecká škola Písek) - 4. třídy

DUBEN

1. dubna Zápis do 1. ročníku (14:00 - 17:00 hodin)
2. dubna Zápis do 1. ročníku (9:00 - 11:00 hodin)
7. dubnaplavecká výuka (10. lekce, Plavecká škola Písek) - 4. třídy
8. dubna Velikonoční jarmark (akce SRPŠ a ŠD) - jarní vystoupení žáků 2. a 4. tříd, prodejní výtvarné dílny, improvizovaná kavárnička)
14. dubna Velikonoční prázdniny
20. dubnapedagogická rada pro uzavření 3. čtvrtletí
21. dubna třídní schůzky (dle rozpisu jednotlivých tříd)

KVĚTEN

ČERVEN

??. června Fotografování tříd (termíny jednotlivých tříd budou upřesněny)
22. červnapedagogická rada pro uzavření 2. pololetí
23. červnatřídnické práce
??. červnastudijní volno (příprava závěrečných prezentací) - 9. ročník (možnost využít učebny informatiky, vyzkoušení prezentace v učebně fyziky)
??. červnaZávěrečné prezentace žáků 9. ročníku
??. červnaBranná soutěž družstev - přihlášená družstva 3. - 9. ročníku (organizace dle aktuálních epidemiologických opatření)
??. červnaŠkolní akademie (Sokolovna Blatná) - dopoledne vystoupení pro 1. a 2 stupeň, pro veřejnost od 10:15 (druhá generální zkouška) a od 16:30 hodin (odpolední vystoupení) - (organizace závisí na aktuální epidemiologické situaci)
30. červnavydání vysvědčení za 2. pololetí, slavnostní rozloučení se žáky 9. ročníku
1. července - 31. srpna Hlavní prázdniny

ZÁŘÍ 2022

1. září Zahájení školního roku 2022 - 2023