Základní škola Jana Amose Komenského

"Spanilý člověk neučený - co jiného než papoušek s krásným peřím."

Jan Amos Komenský

Organizace školního roku 2020/2021

ŘÍJEN

??. října třídní schůzky 9. tříd ve spolupráci s ÚP Strakonice v čase 15:00-16:30 hodin - Mgr. Fenclová (ÚP Strakonice), M. Vanduchová (výchovná poradkyně)
??. října Burza škol (KCAŽ Blatná) - 8. - 9. ročník (třídní učitelky/é, výchovná poradkyně)
26. a 27. října Podzimní prázdniny
28. října Státní svátek

LISTOPAD

??. listopadupedagogická rada pro uzavření 1. čtvrtletí
??. listopaduplavecká výuka (1. lekce, Plavecká škola Písek) - 3. třídy
15. listopaduBezpečnost na internetu pro rodiče žáků 5. ročníku - paní starostka Bc. K. Malečková, preventista PČR pprap. M. Tůma
třídní schůzky (dle rozpisu jednotlivých tříd)
17. listopadu Státní svátek

PROSINEC

??. prosince Rozsvěcení vánočního stromu v Blatné - pěvecké vystoupení žáků (p. uč. T. Šafrová)
4. prosince Čerti ve škole (akce pod patronací 9. ročníku) - organizace akce závisí na aktuální epidemiologické situaci
??. prosince Čertovské zastavení (vystoupení 1. a 3. tříd, tvořivá a prodejní vánoční dílna) - organizace akce závisí na aktuální epidemiologické situaci
??. prosince Vánoční zpívání na schodech (vystoupení 5. - 9. tříd) - začátek v 16:00 hodin (dopolední zkouška od 10:00) - organizace akce závisí na aktuální epidemiologické situaci
23. prosince
- 3. ledna
Vánoční prázdniny

LEDEN

4. ledna začátek vyučování po vánočních prázdninách
??. ledna pedagogická rada (uzavření 1. pololetí)
30. ledna vydání vysvědčení za 1. pololetí
29. ledna Školní ples (KCAŽ Blatná, akce organizovaná Radou rodičů pro žáky 2. stupně) - 16:00 - 22:00
Jednodenní pololetní prázdniny

ÚNOR

8. - 14. února Jarní prázdniny

BŘEZEN

Plakát HURÁ DO ŠKOLY

6. - 13. března LVVZ (Belveder, Železná Ruda) - přihlášení žáci ze 7. ročníku
12. března Muzika Réva (Cimbálová muzika Réva, hudební program, SOkolovna Blatná, 60,- Kč) - 1. a 2. stupeň
13. - 20. března LVVZ (Belveder, Železná Ruda) - přihlášení žáci ze 8. ročníku (náhrada loňského školního roku)
??. březnaHurá do školy (předzápisová akce pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče) - pod partronací 5. a 9. ročníku

DUBEN

1. dubna Velikonoční prázdniny
9. dubna Zápis do 1. ročníku (14:00 - 17:00 hodin)
10. dubna Zápis do 1. ročníku (9:00 - 11:00 hodin)

KVĚTEN

ČERVEN

23. červnapedagogická rada pro uzavření 2. pololetí
???. červnatřídnické práce
??. červnastudijní volno (příprava závěrečných prezentací) - 9. ročník (možnost využít učebny informatiky, vyzkoušení prezentace v učebně fyziky)
??. červnaZávěrečné prezentace žáků 9. ročníku
??. červnaŠkolní akademie (Sokolovna Blatná) - dopoledne vystoupení pro 1. a 2 stupeň, pro veřejnost od 10:15 (druhá generální zkouška) a od 16:30 hodin (odpolední vystoupení) - organizace závisí na aktuální epidemiologické situaci
30. červnavydání vysvědčení za 2. pololetí, slavnostní rozloučení se žáky 9. ročníku
1. července - 31. srpna Hlavní prázdniny

ZÁŘÍ 2021

1. září Zahájení školního roku 2021 - 2022

Evropský sociální fond v ČR
Jihočeský kraj
EU peníze školám
ROP - bazén Blatná