Základní škola Jana Amose Komenského

"Peníze snáze odcházejí, než přicházejí."

Jan Amos Komenský

Organizace školního roku 2017/2018

ZÁŘÍ

4. září Zahájení školního roku 2017/2018
7. září třídní schůzky - 1., 6. a 7. ročník (pravidla hodnocení, nový školní řád, úprava ŠVP, kritéria hodnocení, adaptační pobyt)
I. A od 14:00
I. B od 15:00
VI. A, B, VII. A, B od 15:30
12. září třídní schůzky - 2. - 5., 8. - 9. ročník (pravidla hodnocení, nový školní řád, úprava ŠVP, kritéria hodnocení)
II. A, B, III. A, B, IV. A, B, C, V. A, B od 15:30
VIII. A, B, IX. A, B od 16:00
13. - 15. září adaptační pobyt (Tábor Vrbno) - 7. ročník (p. zást. Michalová, p. uč. Srbová, Karešová, Šafr, Šafaříková, p. Srb)
14. září ROAD SHOW(sportovní den, SOŠ Blatná) - zájemci
18. - 20. září adaptační pobyt (Tábor Vrbno) - 6. ročník (p. zást. Michalová, p. uč. Srbová, Karešová, Vejvodová, p. as. Hovorková, p. Srb)
21. září vyhlášen den volna (z organizačních důvodů - z důvodu pořádání celodenního semináře – školení k bezpečnosti práce se složkami IZS pro všechny zaměstnance školy), rodičům nabídnuta možnost školní družiny v náhradních prostorech (DDM Blatná) - platí pro všechny žáky školy
22. září Ekologická pohádka (CKVB) - 1. - 3. třídy (zdarma)
Podzimní atletika (atletické závody organizované ZŠ T. G. Masaryka Blatná, Stadion Blatná) - soutěžích s 2. stupně (p. uč. Šafr) Výsledky soutěží
26. září Měsíc náborů září 2017 v Blatné (Fotbalový stadion Blatná) - II. A, B, III. A (p. uč. Fialová, Motyková, Tvrdá I.)
27. září Běh na 50 metrů (závody) - akce ŠD
28. září státní svátek
29. září návštěva dětského oddělení Městské knihovny v Blatné - IV. B (p. uč. Karlíková)

ŘÍJEN

5. října Začátek plaveckého výcviku (Plavecká škola Písek, 10 lekcí) - IV. A, B (p. uč. Novotná L., Karlíková)
10. října Úřad práce Strakonice (návštěva pracoviště v rámci kariérového poradenství) - IX. B (p. uč. Komrsková)
12. října třídní schůzky 9. tříd ve spolupráci s ÚP Strakonice od 15:00 hodin - Mgr. Fenclová (ÚP Strakonice), M. Vanduchová (výchovná poradkyně)
17. října Burza škol (CKV Blatná) - 8. - 9. ročník (třídní učitelky, výchovná poradkyně)
23. října branný den (spolupráce s Hasičským sborem Blatná, Policií ČR Blatná) - 1. stupeň (konec vyučování dle rozpisu)
prezentace práce Policie ČR - 1. a 2. stupeň
24. října Den obnovitelných zdrojů (SPŠ Volyně) - IX. A, B (p. uč. Černá, Vanduchová)
25. října branný den (spolupráce s Hasičským sborem Blatná, Policií ČR Blatná) - 2. stupeň (konec vyučování dle rozpisu)
účast žákovského parlamentu na REGIONÁLNÍ KONFERENCI ŽÁKOVSKÝCH PARLAMENTŮ (organizuje ZŠ T. G. Masaryka Blatná) - členové žákovského parlamentu (p. uč. Tvrdá T.)
26. a 27. října Podzimní prázdniny
31. října Den naruby (tématický den v oblékání - ženy jako muži, muži jako ženy) - vyhlásil žákovský parlament

LISTOPAD

1. listopaduÚřad práce Strakonice (návštěva pracoviště v rámci kariérového poradenství) - IX. A (p. uč. Černá)
2. listopaduWebinář HIV pro školy (Červená stužka) - 8. a 9. ročník
7. listopaduBezpečnost na internetu pro žáky (paní starostka Malečková, preventista PČR p. Tůma)- 5. třídy
Bobřík informatiky (školní kolo) - kategorie Benjamín, Mini
8. listopadupedagogická rada pro uzavření 1. čtvrtletí
Bobřík informatiky (školní kolo) - kategorie Benjamín, Mini
9. listopadutřídní schůzky (dle rozpisu jednotlivých tříd)
Volby do Školské rady (z řad zákonných zástupců) - 7:00 - 15:30
Bezpečnost na internetu pro rodiče žáků 5. ročníku - paní starostka Malečková, preventista PČR p. Tůma
I. A od 14:00
I. B od 15:00
II. A od 14:30
II. B od 14:30
III. A od 14:30
III. B od 15:30
IV. A od 14:30
IV. B od 15:00
IV. C od 15:30
V. A od 14:30
V. B od 14:30
VI. A od 14:30
VI. B od 15:00
VII. A od 15:00
VII. B od 16:30
VIII. A od 15:00
VIII. B od 15:00
IX. A od 14:30
IX. B od 14:30
10. listopaduBobřík informatiky (školní kolo) - kategorie Benjamín, Mini
13. listopadu Planetárium České Budějovice (exkurze) - 5. ročník (p. uč. Voborníková, Lojdová)
15. listopadu Florbal (okresní kolo) - družstvo 5. ročník (p. uč. Šafr)
Bobřík informatiky (školní kolo) - kategorie Kadet
17. listopadu Státní svátek
23. listopadu Staré řecké báje a pověsti (divadelní představení, Sokolovna Blatná) - 2. stupeň
27. listopadu Karlův most, vánoční projížďka parníkem po Vltavě (exkurze) - V. A, B (p. uč. Lojdová, Voborníková)
29. listopadu Křest knihy Jiřího Sekery - Architekt Karel Fiala (slavnostní křest knihy s autogramiádou, organizuje CKVB) - od 17:00 hodin
30. listopadu Začátek plaveckého výcviku (Plavecká škola Písek, 10 lekcí) - III. A, B (p. uč. Tvrdá I., Karbanová)

PROSINEC

Zpívání an schodech - 18. prosince 2017

1. prosince Čertovské zastavení (vystoupení 1. a 3. tříd, tvořivá a prodejní vánoční dílna)
5. prosince Mikuláš, andělé a čerti ve škole - organizují žáci 9. tříd
návštěva dětského oddělení Městské knihovny Blatná - 5. třídy (p. uč. Lojdová, Voborníková)
Spuštění Školního programu
6. prosince Florbalový turnaj (okresní kolo, Strakonice) - soutěžní družstvo 7. ročník (p. uč. Šafr)
Návštěva SOŠ Blatná (prezentace školy, studijních oborů, aktivity pro žáky) - 9. třídy (p. zást. Michalová, p. uč. Vanduchová)
13. prosince Mladý chemik (2. kolo, Praha) - soutěžící (p. uč. Karešová)
15. prosince Kráska a zvíře (tanečně-dramatické vystoupení ZUŠ, Sokolovna Blatná) - přihlášené třídy
18. prosince Vánoční zpívání na schodech (vystoupení 5. a 9. tříd) - začátek v 16:00 hodin (dopolední zkouška od 10:00)
20. prosince koncert ZUŠ - V. A, B, VII. B, VIII. B
23. prosince
- 2. ledna
Vánoční prázdniny

LEDEN

3. ledna začátek vyučování po vánočních prázdninách
17. ledna Dějepisná olympiáda (okresní kolo, Strakonice) - soutěžící (p. uč. Komrsková)
24. ledna pedagogická rada pro uzavření 1. pololetí
Matematická olympiáda (okresní kolo, Strakonice) - soutěžící Z5, Z9 (p. uč. Šafaříková, Voborníková)
29. ledna Olympiáda v ČJ (okresní kolo, Strakonice) - soutěžící (p. uč. Schmidová)
31. ledna vydání vysvědčení za 1. pololetí
filmové představení (Sokolovna Blatná) - Pat a Mat ve filmu (1. - 4. třídy), Po strništi bos (5. - 9. třídy)

ÚNOR

1. února Kráska a zvíře (tanečně-dramatické vystoupení ZUŠ, Sokolovna Blatná) - V. A, B, VII. A, VIII. B
2. února Pololetní prázdniny
6. února Konverzační soutěž v NJ (okresní kolo, Strakonice) - soutěžící (p. uč. Vanduchová)
8. února Konverzační soutěž v RJ (okresní kolo, Strakonice) - soutěžící (p. uč. Novotná J.)
10. - 17. února LVVZ (Belveder, Železná Ruda) - přihlášení žáci ze 7. ročníku
12. února Prvňáček na zkoušku (program 1. a 8. tříd pro předškoláky) - MŠ Vrchlického
13. února Konverzační soutěž v AJ (okresní kolo, Strakonice) - soutěžící (p. uč. Polívková)
15. února Prvňáček na zkoušku (program 1. a 8. tříd pro předškoláky) - MŠ Šilhova
16. února dm preventivní program „Veselé zoubky“ (společnost dm drogerie markt s.r.o.) - 1. třídy (p. uč. Chvostová, Kotšmídová)
20. února Zeměpisná olympiáda (okresní kolo, Strakonice) - soutěžící (p. uč. Novotná J.)

BŘEZEN

2. března Chemická olympiáda
5. - 11. března Jarní prázdniny
2. března Matematický klokan (celostátní soutěž) - soutěžící
22. března Dětská scéna recitace (okresní kolo, Strakonice) - soutěžící kategorie I., II. (p. uč. Kuparová)
23. března Velikonoční jarmark
Dětská scéna recitace (okresní kolo, Strakonice) - soutěžící kategorie III., IV. (p. uč. Princová)
26. března Půjdem spolu do pohádky (informační schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků a program pro budoucí prvňáčky) - 15:00
29. - 30. března Velikonoční prázdniny

DUBEN

4. dubna Fyzikální olympiáda (okresní kolo, Strakonice) - soutěžící kategorie E, F
6. dubna Jihočeský zvonek (okresní kolo, Strakonice) - soutěžící (p. uč. Tvrdá T.)
Zápis do 1. ročníku (14:00 - 17:00 hodin)
7. dubna Zápis do 1. ročníku (9:00 - 11:00 hodin)
11. dubna pedagogická rada pro uzavření 3. čtvrtletí
12. dubna Biologická olympiáda (okresní kolo, Strakonice) - soutěžící kategorie D (p. uč. Karešová)
třídní schůzky (dle rozpisu jednotlivých tříd)
17. dubna Matematická olympiáda (okresní kolo, Strakonice) - soutěžící kategorie Z6, Z7, Z8
23. dubna Biologická olympiáda (okresní kolo, Strakonice) - soutěžící kategorie C (p. uč. Karešová)
26. dubna Dopravní soutěž (okresní kolo, Strakonice) - soutěžní družstvo

KVĚTEN

1. května Státní svátek
3. května McDonald's Cup (okresní kolo, Strakonice) - soutěžní družstvo kategoie I.
4. května McDonald's Cup (okresní kolo, Strakonice) - soutěžní družstvo kategoie II.
8. května Státní svátek
9. května Pohár rozhlasu (okresní kolo, Blatná) - soutěžící kategoie starších žáků
28. května Pythagoriáda (okresní kolo, Strakonice) - soutěžící kategorie 5.-8. tříd

ČERVEN

??. června Fotografování tříd - 3. - 5. třídy
??. června Fotografování tříd - 5. - 9. třídy
5. června Školní akademie (Sokolovna Blatná) - dopoledne vystoupení pro 1. a 2 stupeň, pro veřejnost od 16:00 hodin
13.-15. června Návštěva partnerské školy ve Važci - přihlášení žáci, pedagogický dohled, zástupci Města Blatná
19. června Atletická všestrannost (okresní kolo, Strakonice) - soutěžící z 1. stupně (p. uč. Tvrdá I.)
20. června pedagogická rada pro uzavření 2. pololetí
21. června Atletická soutěž (okresní kolo, Strakonice) - soutěžící kategorie mladších žáků
22. června Atletická soutěž (okresní kolo, Strakonice) - soutěžící kategorie starrších žáků
??. června závěrečné prezentace žáků 9. tříd
29. června vydání vysvědčení za 2. pololetí, slavnostní rozloučení se žáky 9. ročníku
2. července - 31. srpna Hlavní prázdniny

ZÁŘÍ 2018

3. září Zahájení školního roku 2018 - 2019

Evropský sociální fond v ČR
Jihočeský kraj
EU peníze školám
ROP - bazén Blatná