Základní škola Jana Amose Komenského

"S pomocí knih se mnozí stávají učenými i mimo školu. Bez knih pak nebývá učený nikdo ani ve škole."

Jan Amos Komenský

Organizace školního roku 2018/2019

ZÁŘÍ

3. září Zahájení školního roku 2018/2019
5. září třídní schůzka (pravidla hodnocení, kritéria hodnocení, pravidla ochrany osobních údajů, elektronická žákovská knížka, LVVZ - 7. r.)
VII. A - od 15:00 hodin
6. září třídní schůzky (pravidla hodnocení, kritéria hodnocení, pravidla ochrany osobních údajů, elektronická žákovská knížka, LVVZ - 7. r.)
VI. A, B - od 14:30 hodin
V. C - od 16:30 hodin
11. září přivítání prvňáčků v ředitelně školy - I. A, B
návštěva dětského oddělení Městské knihovny Blatná - II. A (p. uč. Chvostová)
12. září třídní schůzky (pravidla hodnocení, kritéria hodnocení, pravidla ochrany osobních údajů, elektronická žákovská knížka, LVVZ - 7. r.)
V. B - od 14:15 hodin
III. B, IV. A, B, VIII. A - od 14:30 hodin
13. září třídní schůzka - V. A - od 14:30 hodin (pravidla hodnocení, kritéria hodnocení, pravidla ochrany osobních údajů, elektronická žákovská knížka)
třídní schůzky - IX. A - od 15:00 hodin (pravidla hodnocení, kritéria hodnocení, pravidla ochrany osobních údajů, elektronická žákovská knížka)
třídní schůzky - VII. B, VIII. B, IX. B - od 16:00 hodin (pravidla hodnocení, kritéria hodnocení, LVVZ, pravidla ochrany osobních údajů, elektronická žákovská knížka)
10. - 12. září adaptační pobyt (Tábor Vrbno) - 6. ročník (p. zást. Michalová, p. uč. Srbová, Karešová, Tvrdá T., Černá, p. Srb)
18. září návštěva dětského oddělení Městské knihovny Blatná - III. B (p. uč. Motyková)
19. září návštěva dětského oddělení Městské knihovny Blatná - III. A (p. uč. Fialová)
20. září SportShow 2018 (sportovní akce se dnem otevřených dveří - SOŠ Blatná) - přihlášené třídy
28. září státní svátek

ŘÍJEN

3. října Podzimní atletika (ZŠ TGM Blatná) - soutěžící (p. uč. Šafr)
4. října Dravci (Zeyferus, ukázka, Stadion Blatná) - 1. a 2. stupeň
9. října Muzeum Blatná - II. A (p. uč. Chvostová)
11. října Den moderní techniky (SOU Blatná) - přihlášené třídy
Muzeum Blatná - II. B (p. uč. Kotšmídová)
12. října den s brannou tematikou (spolupráce s HZS, PČR) - 1. stupeň
15. října den s brannou tematikou (spolupráce s HZS, PČR) - 2. stupeň
16. října Den obnovitelných zdrojů (SPŠ Volyně) - IX. A, B (p. uč. Vanduchová, TU)
18. října třídní schůzky 9. tříd ve spolupráci s ÚP Strakonice v čase 15:00-16:30 hodin - Mgr. Fenclová (ÚP Strakonice), M. Vanduchová (výchovná poradkyně)
návštěva dětského oddělení Městské knihovny Blatná - II. B (p. uč. Kotšmídová)
19. října Kompostárna Blatná (exkurze) - 6. ročník hoši (p. uč. Lojdová)
22. října Kompostárna Blatná (exkurze) - 7. ročník hoši (p. uč. Vanduchová)
22. - 26. října Dýňobraní - oddělení ŠD (vychovatelky ŠD)
23. října Burza škol (KCAŽ Blatná) - 8. - 9. ročník (třídní učitelky, výchovná poradkyně)
Bezpečnost na internetu - preventivní program pro žáky V. C (p. starostka K. Malečková, p. preventista PČR M. Tůma)
25. října 100. výročí ČSR - projektový den III. A (p. uč. Fialová)
Beseda ke vzniku ČSR - V. A (p. Petr Chlebec, historik a dokumentátor Muzea Blatná)
26. října 100. výročí ČSR - projektový den 2. stupně (spolupráce s Muzeem Blatná)
100. výročí ČSR - projektový den tříd 1. stupně (třídní učitelky)
výlov rybníka Labuť - III. A (p. uč. Fialová)
29. a 30. října Podzimní prázdniny

LISTOPAD

Plakát - Čertovské zastavení

1. listopaduBeseda s paní starostkou (doplňující program do výuku občanské výchovy) - IX. A (p. uč. Vanduchová)
2. listopaduBeseda s paní starostkou (doplňující program do výuku občanské výchovy) - IX. B (p. uč. Vanduchová)
5. - 16. listopaduBobřík informatiky (školní kolo soutěže) - žáci navštěvující výuku informatiky 5. - 9. ročník
6. listopadunávštěva dětského oddělení Městské knihovny Blatná - III. A (p uč. Fialová)
9. listopaduČeský Honza (divadelní představení, Divadlo Příbram) - V. A, B, C (p uč. Karlíková, Kuparová, Srbová)
12. listopadu1. světová válka (beseda s pracovníkem Blatenského muzea - panem P. Chlebcem) - V. B (p. uč. Kuparová
13. listopadu Leifheit Blatná (exkurze, podpora Jihočeské hospodářské komory) - 9. ročník (p. uč. Kubíková, Polívková, Vanduchová)
14. listopadupedagogická rada pro uzavření 1. čtvrtletí
Florbal (okresní kolo, Strakonice) - soutěžní družstvo (p. uč. Šafr) Výsledky soutěží
15. listopadutřídní schůzky (dle rozpisu jednotlivých tříd)
Bezpečnost na internetu pro rodiče žáků 5. ročníku - paní starostka Malečková, preventista PČR p. Tůma
I. A třídní schůzka proběhne v náhradním termínu z důvodu nemoci třídní učitelky
I. B od 14:30
II. A od 14:00
II. B od 15:00
III. A od 15:15
III. B od 14:30
IV. A od 14:30
IV. B od 14:30
V. A od 14:30
V. B od 14:30
V. C od 14:30
VI. A od 15:00
VI. B od 15:15
VII. A od 14:30
VII. B od 15:00
VIII. A od 15:00
VIII. B od 16:00
IX. A od 15:00
IX. B od 15:00
Bezpečnost na internetu - preventivní program pro žáky V. A, B (paní starostka Malečková, preventista PČR p. Tůma)
Začátek plaveckého výcviku (Plavecká škola Písek, 10 lekcí) - III. A, B (p. uč. Fialová, Motyková)
20. listopadu Úřad práce Strakonice - IX. A (p. uč. Kubíková)
Národní technické muzeum, LaserGame Aréna Praha (exkurze) - 8. ročník (p. uč. Šafaříková, Šafr)
Duhová pohádka (preventivní program) - 2. a 3. ročník (vstupné 20,- Kč + příspěvek z dotace na prevent MěÚ)
21. listopadu Úřad práce Strakonice - IX. B (p. uč. Polívková)
výchovný koncert (ZUŠ Blatná) - 5., 6. ročník
22. listopadutřídní schůzka - I. A (náhradní termín)
23. listopadu Náboj Junior (Písek) - soutěžní družstvo (p. uč. Šofrová) Výsledky soutěží
Sezame, otevři se (preventivní program) - 5. ročník (vstupné 30,- Kč + příspěvek z dotace na prevent MěÚ)
Circus error (preventivní program) - 7. a 8. ročník (vstupné 30,- Kč + příspěvek z dotace na prevent MěÚ)
27. listopaduAdvent (beseda, Dětské oddělení Městské knihovny Blatná) - II. A (p. uč. Chvostová)
30. listopadu Advent (beseda, Dětské oddělení Městské knihovny Blatná) - II. B (p. uč. Kotšmídová)
Čertovské zastavení (vystoupení 1. a 3. tříd, tvořivá a prodejní vánoční dílna)

PROSINEC

Zpívání na schodech - 17. prosince 2018

2. prosince Rozsvěcení vánočního stromu v Blatné - pěvecké vystoupení žáků (p. uč. T. Tvrdá)
3. prosince Merkur (interaktivní výstava v Městském muzeu Blatná) - IV. B (p. uč. Voborníková)
4. prosince SOŠ Blatná (exkurze) - 9. ročník
5. prosince Mikuláš, andělé a čerti ve škole - organizují žáci 9. tříd
7. prosince Vánoční vystoupení pro klienty Domova seniorů (KCAŽ Blatná) - vystupující 2. stupně (pod vedením p. uč. Tvrdé)
10. prosince Střední škola rybářská Vodňany (exkurze, Jihočeská hospodářská komora) - 9. ročník
11. prosince Merkur (interaktivní výstava v Městském muzeu Blatná) - III. B (p. uč. Motyková)
návštěva dětského oddělení Městské knihovny Blatná - V. A (p. uč. Karlíková)
12. prosince Pohádka (Domov seniorů Blatná) - vystoupení dramatického kroužku (p. vych. Kulhová)
prodej umělecké keramiky (školní jídelna) - pan Vizina
Merkur (interaktivní výstava v Městském muzeu Blatná) - II. B (p. uč. Kotšmídová)
13. prosince Merkur (interaktivní výstava v Městském muzeu Blatná) - V. B (p. uč. Kuparová)
Mladý chemik (3. kolo, Praha) - soutěžící (p. uč. Karešová) Výsledky soutěží
14. prosince Jak Grinch ukradl Vánoce (tanečně-dramatické vystoupení ZUŠ, Sokolovna Blatná) - 8. - 9. třídy (8:00 hodin), 1. - 7. třídy (10:00 hodin)
17. prosince Vánoční zpívání na schodech (vystoupení 5. - 9. tříd) - začátek v 16:00 hodin (dopolední zkouška od 10:00)
Merkur (interaktivní výstava v Městském muzeu Blatná) - III. A (p. uč. Fialová)
18. prosincenávštěva dětského oddělení Městské knihovny Blatná - III. A, B (p. uč. Fialová, Motyková)
18. prosincevánoční besídky - oddělení školní družiny (p. vych. Mašková, Kulhová, Kortusová, Rybová, Hrubá)
19. prosince Florbal (okresní kolo, Strakonice) - soutěžní družstvo kategorie IV. hoši (p. uč. Šafr) Výsledky soutěží
Vánoční spaní ve škole - VI. B (p. uč. T. Tvrdá, M. Šafr)
20. prosince Vánoční spaní ve škole - V. A (p. uč. Karlíková)
21. prosince Merkur (interaktivní výstava v Městském muzeu Blatná) - V. A (p. uč. Karlíková)
22. prosince
- 2. ledna
Vánoční prázdniny

LEDEN

3. - 4. ledna vyhlášeny dny ředitelského volna (organizační důvody, možnost přihlášení dětí do ŠD - platí i pro žáky, kteří nejsou přihlášeni do školní družiny během školního roku; přihlášky jsou k dispozici u třídní učitelky nebo vychovatelky ŠD, nutno odevzdat do 19. prosince 2018)
7. ledna začátek vyučování po vánočních prázdninách
9. ledna Florbal (okresní kolo, Strakonice) - soutěžní družstvo kategorie II. hoši Výsledky soutěží
14. ledna náhradní termín plaveckého výcviku za termín v době vyhlášeného ředitelského volna - 3. ročník
15. ledna návštěva dětského oddělení (Městská knihovna Blatná) - II. A (p uč. Chvostová)
16. ledna Dějepisná olympiáda (okresní kolo, Strakonice ) - postupující žáci ze školního kola (p. uč. Kubíková) Výsledky soutěží
17. ledna Merkur (interaktivní výstava v Městském muzeu Blatná) - V. C (p. uč. Srbová)
18. lednaZ pohádky do pohádky (program v dětském oddělení Městské knihovny Blatná) - IV. B (p uč. Voborníková)
23. ledna pedagogická rada pro uzavření 1. pololetí
výchovný koncert (ZUŠ Blatná) - III. A, B, V. C
24. ledna Merkur (interaktivní výstava v Městském muzeu Blatná) - IV. A (p. uč. Lojdová)
25. ledna Merkur (interaktivní výstava v Městském muzeu Blatná) - VIII. A (p. uč. Šafaříková)
návštěva dětského oddělení (Městské knihovny Blatná) - I. B (p uč. Karbanová)
28. ledna Olympiáda z českého jazyka (okresní kolo, Strakonice ) - postupující žáci ze školního kola (p. uč. Schmidová) Výsledky soutěží
30. ledna Matematická olympiáda (okresní kolo, Strakonice ) - postupující žáci ze školního kola kategorie Z5, Z9 (p. uč. Šafaříková, Šofrová) Výsledky soutěží
Čertí brko (filmové představení, kinosál Sokolovna Blatná) - 1. stupeň
31. ledna vydání vysvědčení za 1. pololetí
Začátek plaveckého výcviku (Plavecká škola Písek, 10 lekcí) - IV. A, B (p. uč. Lojdová, Voborníková)
Bohemian Rhapsody (filmové představení, kinosál Sokolovna Blatná) - 2. stupeň

ÚNOR

1. února Pololetní prázdniny
5. února Prvňáček na zkoušku (program 1. a 8. tříd pro předškoláky) - MŠ Šilhova
návštěva dětského oddělení (Městská knihovna Blatná) - III. A (p. uč. Fialová)
7. února Konverzační soutěž v ruském jazyce (okresní kolo, Strakonice ) - postupující žáci ze školního kola (p. uč. Novotná J.) Výsledky soutěží
8. února Prvňáček na zkoušku (program 1. a 8. tříd pro předškoláky) - MŠ Vrchlického
11. února Konverzační soutěž v německém jazyce (okresní kolo, Strakonice ) - postupující žáci ze školního kola (p. uč. Vanduchová) Výsledky soutěží
14. února Konverzační soutěž v anglickém jazyce (okresní kolo, Strakonice) - postupující žáci ze školního kola (p. uč. Polívková) Výsledky soutěží
15. února Pangea (matematická soutěž) - přihlášení žáci z 4. - 9. ročníku (p. uč. Voborníková, p. řed. Krapsová) Výsledky soutěží
16. - 23. února LVVZ (Belveder, Železná Ruda) - přihlášení žáci ze 7. ročníku
20. února Zeměpisná olympiáda (okresní kolo, Strakonice) - postupující žáci ze školního kola (p. uč. Novotná J.) Výsledky soutěží
21. února Mladý chemik (3. praktické kolo, Praha ) - postupující žákyně z 2. kola (p. uč. Šafaříková) Výsledky soutěží
27. února Velikonoční tradice (vzdělávací program Městské knihovny Blatná) - III. B (p. uč. Motyková)

BŘEZEN

5. března Chemická olympiáda (okresní kolo, Strakonice ) - postupující žáci ze školního kola (p. uč. Karešová) Výsledky soutěží
6. března Recitační soutěž (okresní kolo, Strakonice ) - postupující žáci ze školního kola (p. uč. Kuparová) Výsledky soutěží
8. března Recitační soutěž (okresní kolo, Strakonice ) - postupující žáci ze školního kola (p. uč. Princová) Výsledky soutěží
návštěva dětského oddělení Městské knihovny Blatná - II. A (p. uč. Chvostová)
návštěva dětského oddělení Městské knihovny Blatná - II. B (p. uč. Kotšmídová)
11. - 17. března Jarní prázdniny
18. března Malý princ (divadelní představení, Sokolovna Blatná) - 1. stupeň (50,- Kč)
19. března návštěva dětského oddělení (Městská knihovna Blatná) - I. A (p uč. Tvrdá I.)
20. března Planetárium České Budějovice (exkurze) - 5. ročník (p. uč. Karlíková, Kuparová, Srbová)
21. března Půjdem spolu do pohádky - program pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče (podrobnější informace)
Chemická olympiáda (krajské kolo, České Budějovice) - postupující soutěžící (p. uč. Karešová) - výsledky
22. března Matematický klokan (celostátní soutěž) - přihlášení žáci Výsledky soutěží
Dějepisná olympiáda (krajské kolo, České Budějovice) - postupující soutěžící (p. zást. Michalová) - výsledky
27. března Florbal (okresní kolo, Blatná) - soutěžní družstva (p. uč. Šafr, Voborníková)
výchovný koncert (ZUŠ Blatná) - II. A, B, III. A, B (p. uč. Chvostová, Kotšmídová, Fialová, Motyková)
25. března Třídní schůzky - V. C - od 16:00 (zhodnocení 3. čtvrtletí, příprava environmentálního pobytu v CEV Stožec)

DUBEN

1. dubna Aprílový běh do schodů školní závody (13:00 - 14:00)
2. dubna Maroko (zeměpisný program, Sokolovna Blatná) - 2. stupeň (50,- Kč)
návštěva dětského oddělení Městské knihovny v Blatné - V. C (p. uč. Srbová)
5. dubna Zápis do 1. ročníku (14:00 - 17:00 hodin)
6. dubna Zápis do 1. ročníku (9:00 - 11:00 hodin)
8. - 12. dubna Environmentální pobyt (SEV Stožec) - V. C (p. uč. Srbová, p. zást. Michalová)
9. dubna Matematická olympiáda (okresní kolo Strakonice) - postupující žáci kategorie M6, M7, M8 (p. uč. Šafaříková) Výsledky soutěží
Velikonoční tradice (vzdělávací program Městské knihovny Blatná) - III. A, B (p. uč. Fialová, Motyková)
Hokejbal proti drogám (okresní kolo, Blatná) - soutěžní družstva 2. stupně (p. uč. Šafr) Výsledky soutěží
10. dubna pedagogická rada pro uzavření 3. čtvrtletí
Biologická olympiáda (okresní kolo, Strakonice) - soutěžící (p. uč. Karešová) Sladovna Písek (výlet ŠD, programy: Mraveniště, Hnízdo ilustrace) - přihlášení zájemci ze ŠD (p. vych. Mašková, Kulhová)
11. dubna Pöttinger Vodňany (exkurze, podpora projektem Jihočeské hospodářské komory) - VIII. B (p. uč. Šafr, Vanduchová)
Hokejbal proti drogám (okresní kolo, Blatná) - soutěžní družstva 1. stupně (p. uč. Voborníková) Výsledky soutěží
třídní schůzky (dle rozpisu jednotlivých tříd)
I. A - od 14:30
I. B - od 14:30
II. A - od 14:00
II. B - od 15:00
III. B - od 14:30
IV. A - od 14:30
IV. B - od 14:30
V. A - od 14:30
V. B - od 14:30
VI. A - od 15:00
VI. B - od 15:15
VII. A - od 15:00
VII. B - od 15:00
VIII. A - od 15:00
VIII. B - od 16:00
IX. A - od 15:00
IX. B - od 15:00
12. dubna Přijímací zkoušky na čtyřleté obory vzdělávání (1. termín)
Velikonoční tradice (vzdělávací program Městské knihovny Blatná) - II. B (p. uč. Kotšmídová)
Velikonoční jarmark - jarní vystoupení žáků 2. a 4. tříd, prodejní výtvarné dílny, improvizovaná kavárnička
15. dubna Přijímací zkoušky na čtyřleté obory vzdělávání (2. termín)
16. dubna Přijímací zkoušky na víceletá gymnázia (1. termín)
Pöttinger Vodňany (exkurze, podpora projektem Jihočeské hospodářské komory) - VIII. A (p. uč. Šafaříková, Vanduchová)
Velikonoční tradice (vzdělávací program Městské knihovny Blatná) - II. A (p. uč. Chvostová)
17. dubna Přijímací zkoušky na víceletá gymnázia (2. termín)
třídní schůzky III. A - od 15:00
Pythagoriáda (školní kolo) - přihlášení žáci z 6. - 8. ročníku
18. dubna Velikonoční prázdniny
23. dubna Den Země (projektový den se zaměřením na přírodu, besedy, vycházky, úklid města) - 1. stupeň
I. A, B - program Včelka, úklid v okolí školy
II. A, B - přírodovědná vycházka po okolí Blatné
IV. A, B - ornitologická vycházka
V. A, B - přírodovědná vycházka po okolí Blatné s úkoly na téma ochrana naší přírody
Den obnovitelných zdrojů (SPŠ Volyně) - 8. ročník (p. uč. Šafaříková, Šafr)
24. dubna Botanická zahrada (exkurze, Praha) - IX. A, B (p. uč. Kubíková, Polívková)
25. dubna Sociální tématika (beseda s paní starostkou Blatné) - IX. A (p. uč. Vanduchová)
30. dubna Den Země (vzdělávací environmentální program na téma Chráněná příroda Blatenska - p. Šobr; projektový den se zaměřením na přírodu, úklid města) - 2. stupeň

KVĚTEN

1. května Státní svátek
2. května Hokejbal proti drogám 2019 (krajské kolo, Blatná) - postupující družstvo 4. a 5. tříd (p. uč. Tvrdá I.) Výsledky soutěží
3. května Montérkový den (den v pracovním oděvu) - tématický den vyhlášený žákovským parlamentem (den v typickém pracovním oděvu - uniformě)
Hokejbal proti drogám 2019 (krajské kolo, Blatná) - postupující družstvo 8. a 9. tříd (p. uč. Šafr) Výsledky soutěží
6. května fotografování tříd - 2. stupeň
7. května fotografování tříd - 1. stupeň
Hokejbal proti drogám 2019 (krajské kolo, Prachatice) - postupující družstvo 6. a 7. tříd (p. uč. Šafr) Výsledky soutěží
8. května Státní svátek
9. května ZOO Hluboká nad Vltavou (školní výlet) - II. A, B (p. uč. Chvostová, Kotšmídová)
Station 17 (exkurze do nízkoprahového centra, preventivní program) - VII. A (p. uč. Karešová)
10. května Mezinárodní testování TIMMS (matematika, přírodověda) - IV. A
beseda s paní starostkou (sociálně-právní politika státu) - IX. B
návštěva dětského oddělení Městské knihovny v Blatné - V. B (p. uč. Kuparová)
13. května Přijímací zkoušky na čtyřleté obory i víceletá gymnázia (náhradní termín)
14. května Přijímací zkoušky na čtyřleté obory i víceletá gymnázia (náhradní termín)
A SILLY BEAR (anglické divadlo, Sokolovna Blatná) - 3. - 5. ročník (8:30 hodin, 70,- Kč)
JACK & JOE (anglické divadlo, Sokolovna Blatná) - 2. stupeň (10:15 hodin, 70,- Kč)
Pohár rozhlasu (okresní kolo, Blatná) - soutěžící z 6. a 7. tříd (p. uč. Šafr) Výsledky soutěží
15. května Pohár rozhlasu (okresní kolo, Blatná) - soutěžící z 8. a 9. tříd (p. uč. Šafr) Výsledky soutěží
Station 17 (exkurze do nízkoprahového centra, preventivní program) - VI. A (p. uč. Černá)
16. května Station 17 (exkurze do nízkoprahového centra, preventivní program) - VII. B (p. uč. Vejvodová)
17. května Mezinárodní testování TIMMS (matematika, přírodověda) - IV. B
21. května Atletická všestrannost (školní kolo, Blatná) - soutěžící z 1. stupně (p. uč. I. Tvrdá)
Úřad práce (exkurze, kariérní poradenství, podpora předmětu volba povolání) - VIII. B (p. uč. Šafr)
22. května Májový běh (SOU Blatná) - žáci, pedagogové, zastupitelé obce Važec
22. - 24. května Návštěva z partnerské školy ZŠ s MŠ Važec - žáci, pedagogové, zastupitelé obce Važec
28. května Pythagoriáda (okresní kolo, Strakonice) - soutěžící kategorie 5.-8. tříd Výsledky soutěží
Pohádky z lesa (divadelní představení, Sokolovna Blatná) - I. A, B (p. uč. Karbanová, Tvrdá I.)
29. května Praha - Petřínská rozhledna, Podmořský svět (školní výlet) - V. A, B (p. uč. Karlíková, Kuparová)
Station 17 (exkurze do nízkoprahového centra, preventivní program) - VI. B (p. uč. Tvrdá T.)
31. května návštěva dětského oddělení Městské knihovny v Blatné - III. A (p. uč. Fialová)

ČERVEN

Plakát akademie

3. červnaFinanční gramotnost (beseda s pracovníky Komerční banky) - IX. A, B
Praha - Jump aréna, Laser game (školní výlet) - VI. A, B (p. uč. Černá, Tvrdá T.)
Den dětí (akce v Rekreačním areálu Blatná, CKVB) - pomoc žáků 2. stupně, účast oddělení ŠD
4. červnaČeská národní banka (exkurze, Praha) - IX. A, B (p. uč. Kubíková, Polívková)
Hluboká nad Vltavou (školní výlet) - IV. A, B (p. uč. Lojdová, Voborníková)
5. - 7. červnaMáchovo jezero (školní výlet) - IX A (p. uč. Kubíková, Karešová)
6. červnaTechmánia Plzeň (školní výlet) - III. A. B (p. uč. Fialová, Motyková)
9. červnaPasování na čtenáře (akce Městské knihovny Blatná) - I. B (p. uč. Karbanová)
10. červnaTajemnou krajinou Blatenska (vzdělávací program o blatenských pověstech, Muzeum Blatná) - II. B (p. uč. Kotšmídová)
11. červnaTajemnou krajinou Blatenska (vzdělávací program o blatenských pověstech, Muzeum Blatná) - II. A (p. uč. Chvostová)
návštěva dětského oddělení Městské knihovny v Blatné - II. B (p. uč. Kotšmídová)
12. červnanávštěva Rekereačního areálu Blatná - III. A, V. B (p. uč. Fialová, Kuparová)
13. červnanávštěva Rekereačního areálu Blatná - V. C (p. uč. Srbová)
13. - 16. červnaBřezová (školní výlet spojený s preventivním programem pro stmelení třídních kolektivů) - VIII. A, B (p. uč. Šafaříková, Šafr)
14. červnastudijní volno (příprava závěrečných prezentací) - IX. B (možnost využít učebny informatiky, vyzkoušení prezentace v učebně fyziky)
17. června Softbalový turnaj (družstva 6. - 9. r. ZŠ, Stadion při SOŠ Blatná) - organizátoři p. zást. Michalová, p. uč. Šafr
Lnáře (školní výlet - zámek, domácí zvířata, ZŠ a MŠ Lnáře) - II. B (p. uč. Kotšmídová)
17. - 18. červnaVrbno (školní výlet) - IX. B (p. uč. Polívková, Vanduchová, p. zást. Michalová)
18. červnanávštěva Rekereačního areálu Blatná - V. C (p. uč. Srbová)
studijní volno (příprava závěrečných prezentací) - IX. A (možnost využít učebny informatiky, vyzkoušení prezentace v učebně fyziky)
19. červnaZávěrečné prezentace žáků 9. ročníku
Zábavný park Traitsching (školní výlet) - VII. A, B (p. uč. Karešová, Vejvodová, Princová)
Tajemnou krajinou Blatenska (vzdělávací program o blatenských pověstech, Muzeum Blatná) - V. C (p. uč. Srbová)
pedagogická rada pro uzavření 2. pololetí
20. červnaMS v softbale mužů (seldování jednoho zápasu, doprovodné akce - Praha) - přihlášení zájemci z 2. stupně (p. zást. Michalová, p. uč. Šafr)
ZOO Tábor (školní výlet) - I. A, B (p. uč. I. Tvrdá, Karbanová)
návštěva Rekereačního areálu Blatná - III. A, V. A, B (p. uč. Fialová, Karlíková, Kuparová)
Tajemnou krajinou Blatenska (vzdělávací program o blatenských pověstech, Muzeum Blatná) - III. B (p. uč. Kotšmídová)
21. červnaHledání Země Nezemě (tanečně-dramatické vystoupení ZUŠ, Sokolovna Blatná, 40,- Kč) - přihlášené třídy
24. červnaBranná soutěž družstev - přihlášená družstva 3. - 9. ročníku
24. - 26. červnatřídnické práce
27. červnaŠkolní akademie (Sokolovna Blatná) - dopoledne vystoupení pro 1. a 2 stupeň, pro veřejnost od 10:15 (druhá generální zkouška) a od 16:30 hodin (odpolední vystoupení)
28. červnavydání vysvědčení za 2. pololetí, slavnostní rozloučení se žáky 9. ročníku
29. června - 1. září Hlavní prázdniny
19. červnapedagogická rada pro uzavření 2. pololetí ?????. červnatřídnické práce 21. červnaHledání Země Nezemě (tanečně-dramatické vystoupení ZUŠ, Sokolovna Blatná, 40,- Kč) - přihlášené třídy

ZÁŘÍ 2019

2. září Zahájení školního roku 2019 - 2020

Evropský sociální fond v ČR
Jihočeský kraj
EU peníze školám
ROP - bazén Blatná