Základní škola Jana Amose Komenského

"Život je jeden pouhý, ale smrtí tisíceré jsou způsoby. Pravda jedna a pouhá, bludů však tisíceré podoby."

Jan Amos Komenský

Organizace školního roku 2017/2018

ZÁŘÍ

4. září Zahájení školního roku 2017/2018
7. září třídní schůzky - 1., 6. a 7. ročník (pravidla hodnocení, nový školní řád, úprava ŠVP, kritéria hodnocení, adaptační pobyt)
I. A od 14:00
I. B od 15:00
VI. A, B, VII. A, B od 15:30
12. září třídní schůzky - 2. - 5., 8. - 9. ročník (pravidla hodnocení, nový školní řád, úprava ŠVP, kritéria hodnocení)
II. A, B, III. A, B, IV. A, B, C, V. A, B od 15:30
VIII. A, B, IX. A, B od 16:00
13. - 15. září adaptační pobyt (Tábor Vrbno) - 7. ročník (p. zást. Michalová, p. uč. Srbová, Karešová, Šafr, Šafaříková, p. Srb)
14. září ROAD SHOW (sportovní den, SOŠ Blatná) - zájemci
18. - 20. září adaptační pobyt (Tábor Vrbno) - 6. ročník (p. zást. Michalová, p. uč. Srbová, Karešová, Vejvodová, p. as. Hovorková, p. Srb)
21. září vyhlášen den volna (z organizačních důvodů - z důvodu pořádání celodenního semináře – školení k bezpečnosti práce se složkami IZS pro všechny zaměstnance školy), rodičům nabídnuta možnost školní družiny v náhradních prostorech (DDM Blatná) - platí pro všechny žáky školy
22. září Ekologická pohádka (CKVB) - 1. - 3. třídy (zdarma)
Podzimní atletika (atletické závody organizované ZŠ T. G. Masaryka Blatná, Stadion Blatná) - soutěžích s 2. stupně (p. uč. Šafr) Výsledky soutěží
26. září Měsíc náborů září 2017 v Blatné (Fotbalový stadion Blatná) - II. A, B, III. A (p. uč. Fialová, Motyková, Tvrdá I.)
27. září Běh na 50 metrů (závody) - akce ŠD
28. září státní svátek
29. září návštěva dětského oddělení Městské knihovny v Blatné - IV. B (p. uč. Karlíková)

ŘÍJEN

5. října Začátek plaveckého výcviku (Plavecká škola Písek, 10 lekcí) - IV. A, B (p. uč. Novotná L., Karlíková)
10. října Úřad práce Strakonice (návštěva pracoviště v rámci kariérového poradenství) - IX. B (p. uč. Komrsková)
12. října třídní schůzky 9. tříd ve spolupráci s ÚP Strakonice od 15:00 hodin - Mgr. Fenclová (ÚP Strakonice), M. Vanduchová (výchovná poradkyně)
17. října Burza škol (CKV Blatná) - 8. - 9. ročník (třídní učitelky, výchovná poradkyně)
23. října branný den (spolupráce s Hasičským sborem Blatná, Policií ČR Blatná) - 1. stupeň (konec vyučování dle rozpisu)
prezentace práce Policie ČR - 1. a 2. stupeň
24. října Den obnovitelných zdrojů (SPŠ Volyně) - IX. A, B (p. uč. Černá, Vanduchová)
25. října branný den (spolupráce s Hasičským sborem Blatná, Policií ČR Blatná) - 2. stupeň (konec vyučování dle rozpisu)
účast žákovského parlamentu na REGIONÁLNÍ KONFERENCI ŽÁKOVSKÝCH PARLAMENTŮ (organizuje ZŠ T. G. Masaryka Blatná) - členové žákovského parlamentu (p. uč. Tvrdá T.)
26. a 27. října Podzimní prázdniny
31. října Den naruby (tématický den v oblékání - ženy jako muži, muži jako ženy) - vyhlásil žákovský parlament

LISTOPAD

1. listopaduÚřad práce Strakonice (návštěva pracoviště v rámci kariérového poradenství) - IX. A (p. uč. Černá)
2. listopaduWebinář HIV pro školy (Červená stužka) - 8. a 9. ročník
7. listopaduBezpečnost na internetu pro žáky (paní starostka Malečková, preventista PČR p. Tůma)- 5. třídy
Bobřík informatiky (školní kolo) - kategorie Benjamín, Mini
8. listopadupedagogická rada pro uzavření 1. čtvrtletí
Bobřík informatiky (školní kolo) - kategorie Benjamín, Mini
9. listopadutřídní schůzky (dle rozpisu jednotlivých tříd)
Volby do Školské rady (z řad zákonných zástupců) - 7:00 - 15:30
Bezpečnost na internetu pro rodiče žáků 5. ročníku - paní starostka Malečková, preventista PČR p. Tůma
I. A od 14:00
I. B od 15:00
II. A od 14:30
II. B od 14:30
III. A od 14:30
III. B od 15:30
IV. A od 14:30
IV. B od 15:00
IV. C od 15:30
V. A od 14:30
V. B od 14:30
VI. A od 14:30
VI. B od 15:00
VII. A od 15:00
VII. B od 16:30
VIII. A od 15:00
VIII. B od 15:00
IX. A od 14:30
IX. B od 14:30
10. listopaduBobřík informatiky (školní kolo) - kategorie Benjamín, Mini
13. listopadu Planetárium České Budějovice (exkurze) - 5. ročník (p. uč. Voborníková, Lojdová)
15. listopadu Florbal (okresní kolo) - družstvo 5. ročník (p. uč. Šafr)
Bobřík informatiky (školní kolo) - kategorie Kadet
17. listopadu Státní svátek
23. listopadu Staré řecké báje a pověsti (divadelní představení, Sokolovna Blatná) - 2. stupeň
27. listopadu Karlův most, vánoční projížďka parníkem po Vltavě (exkurze) - III. A, B (p. uč. Tvrdá I. Karbanová)
29. listopadu Křest knihy Jiřího Sekery - Architekt Karel Fiala (slavnostní křest knihy s autogramiádou, organizuje CKVB) - od 17:00 hodin
30. listopadu Začátek plaveckého výcviku (Plavecká škola Písek, 10 lekcí) - III. A, B (p. uč. Tvrdá I., Karbanová)

PROSINEC

Zpívání an schodech - 18. prosince 2017

1. prosince Čertovské zastavení (vystoupení 1. a 3. tříd, tvořivá a prodejní vánoční dílna)
5. prosince Mikuláš, andělé a čerti ve škole - organizují žáci 9. tříd
Cesta kolem světa (program dětského oddělení Městské knihovny Blatná) - 5. třídy (p. uč. Lojdová, Voborníková)
Spuštění Školního programu
6. prosince Florbalový turnaj (okresní kolo, Strakonice) - soutěžní družstvo 7. ročník (p. uč. Šafr) Výsledky soutěží
Návštěva SOŠ Blatná (prezentace školy, studijních oborů, aktivity pro žáky) - 9. třídy (p. zást. Michalová, p. uč. Vanduchová)
12. prosince Vánoční beseda - zvyky, tradice(program dětského oddělení Městské knihovny v Blatné) - II. A, B (p. uč. Fialová, Motyková)
13. prosince Mladý chemik (2. kolo, Praha) - soutěžící (p. uč. Karešová) Výsledky soutěží
15. prosince Kráska a zvíře (tanečně-dramatické vystoupení ZUŠ, Sokolovna Blatná) - přihlášené třídy
18. prosince Vánoční zpívání na schodech (vystoupení 5. a 9. tříd) - začátek v 16:00 hodin (dopolední zkouška od 10:00)
19. prosince Cesta do Betléma (vystoupení pro rodiče) - IV. C (p. uč. Srbová)
20. prosince koncert ZUŠ - V. A, B, VII. B, VIII. B
21. prosince Cesta do Betléma (vystoupení pro 1. třídy) - IV. C (p. uč. Srbová)
22. prosince návštěva dětského oddělení Městské knihovny v Blatné - I. B (p. uč. Kotšmídová)
23. prosince
- 2. ledna
Vánoční prázdniny

LEDEN

3. ledna začátek vyučování po vánočních prázdninách
17. ledna Dějepisná olympiáda (okresní kolo, Strakonice) - soutěžící (p. uč. Komrsková) Výsledky soutěží
24. ledna pedagogická rada pro uzavření 1. pololetí
Matematická olympiáda (okresní kolo, Strakonice) - soutěžící Z5, Z9 (p. uč. Šafaříková, Voborníková) Výsledky soutěží
29. ledna Olympiáda v ČJ (okresní kolo, Strakonice) - soutěžící (p. uč. Schmidová) Výsledky soutěží
31. ledna vydání vysvědčení za 1. pololetí
filmové představení (Sokolovna Blatná) - Pat a Mat ve filmu (1. - 4. třídy), Po strništi bos (5. - 9. třídy)

ÚNOR

1. února Kráska a zvíře (tanečně-dramatické vystoupení ZUŠ, Sokolovna Blatná) - V. A, B, VII. A, VIII. B
2. února Pololetní prázdniny
Školní ples (akce organizovaná SRPŠ, KCAŽ Blatná)
6. února Konverzační soutěž v NJ (okresní kolo, Strakonice) - soutěžící (p. uč. Vanduchová) Výsledky soutěží
8. února Konverzační soutěž v RJ (okresní kolo, Strakonice) - soutěžící (p. uč. Novotná J.) Výsledky soutěží
9. února Maškarní rej - oddělení ŠD (p. vych. Rybová)
10. - 17. února LVVZ (Belveder, Železná Ruda) - přihlášení žáci ze 7. ročníku
12. února Prvňáček na zkoušku (program 1. a 8. tříd pro předškoláky) - MŠ Vrchlického
13. února Konverzační soutěž v AJ (okresní kolo, Strakonice) - soutěžící (p. uč. Polívková) Výsledky soutěží
15. února Prvňáček na zkoušku (program 1. a 8. tříd pro předškoláky) - MŠ Šilhova
To je zákon, kámo! (navazující beseda na akci Protidrogový vlak) - 9. ročník
16. února dm preventivní program „Veselé zoubky“ (společnost dm drogerie markt s.r.o.) - 1. třídy (p. uč. Chvostová, Kotšmídová)
Maškarní rej - oddělení ŠD (p. vych. Mašková)
20. února Zeměpisná olympiáda (okresní kolo, Strakonice) - soutěžící (p. uč. Novotná J.) Výsledky soutěží
22. února Pověsti pro štěstí (divadelní představení SemTamFór, Sokolovna Blatná) - 1. stupeň
27. února 1. světová válka na Blatensku (vzdělávací program, výstava, Městské muzeum Blatná) - VIII. B (p. uč. Kubíková)
Mladý chemik (3. praktické kolo, Praha) - postupující soutěžící (p. uč. Karešová) Výsledky soutěží
28. února 1. světová válka na Blatensku (vzdělávací program, výstava, Městské muzeum Blatná) - IX. B (p. uč. Komrsková)

BŘEZEN

Půjdem spolu do pohádky

2. března Chemická olympiáda (okresní kolo, Strakonice) - soutěžící (p. uč. Karešová) Výsledky soutěží
návštěva dětského oddělení Městské knihovny v Blatné - I. A (p. uč. Chvostová)
1. světová válka na Blatensku (vzdělávací program, výstava, Městské muzeum Blatná) - VII. A (p. uč. Komrsková)
5. - 11. března Jarní prázdniny
14. března Sladovna Písek - zájemci ze ŠD (p. vych. Mašková, Kulhová)
16. března Matematický klokan (celostátní soutěž) - soutěžící
Velikonoce (program dětského oddělení Městské knihovny v Blatné) - I. B (p. uč. Kotšmídová)
20. března Dějepisná olympiádaVýsledky soutěží
Velikonoce (program dětského oddělení Městské knihovny v Blatné) - I. A (p. uč. Chvostová)
21. března Chemická olympiáda (okresní kolo, Strakonice) - soutěžící (p. uč. Karešová) Výsledky soutěží
Dětská scéna recitace (okresní kolo, Strakonice) - soutěžící mladší kategorie (p. uč. Kuparová) Výsledky soutěží
22. března Memento (preventivní program, KCAŽ Blatná) - 8. a 9. ročník
23. března Velikonoční jarmark
26. března Půjdem spolu do pohádky (informační schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků a program pro budoucí prvňáčky) - 15:00
27. března Matematická olympiáda (krajské kolo, České Budějovice) - postupující soutěžící (p. uč. Šafaříková) Výsledky soutěží
28. března Techmánie Plzeň (exkurze) - VII. A, B (p. uč. Šafaříková, Šafr)
29. - 30. března Velikonoční prázdniny

DUBEN

5. dubna třídní schůzky - IV. C (16:00)
6. dubna Zápis do 1. ročníku (14:00 - 17:00 hodin)
7. dubna Zápis do 1. ročníku (9:00 - 11:00 hodin)
9. dubna Hodina moderní chemie (organizuje Vysoká škola chemicko-technologická Praha) - 8. a 9. ročník
10. dubna Hokejbal proti drogám (okresní kolo, Blatná) - soutěžní družstva 2. stupně (p. uč. Šafr) Výsledky soutěží
11. dubna pedagogická rada pro uzavření 3. čtvrtletí
12. dubna Hokejbal proti drogám (okresní kolo, Blatná) - soutěžní družstva 1. stupně (p. uč. Voborníková) Výsledky soutěží
Vybíjená (okresní kolo, Strakonice) - soutěžní družstvo (p. uč. Tvrdá T.) Výsledky soutěží
Korunka (finanční soutěž Datakabinetu) - předání odměny vítězné třídě (VIII. A - pod vedním p. uč. Šafaříkové) a dalším zúčastněným třídám (V. B - p. uč. Voborníková, IV. C - p. uč. Srbová, VIII. B - p. uč. Šofrová)
Chemická olympiáda (krajské kolo, České Budějovice) - postupující soutěžící kategorie D (p. uč. Karešová) Výsledky soutěží
třídní schůzky (dle rozpisu jednotlivých tříd)
I. A14:00
I. B15:00
I. A 15:00
II. A14:30
II. B14:30
III. A14:30
III. B14:30
IV. A14:30
IV. B14:15
V. A14:30
V. B14:30
VI. A14:30
VI. B16:00
VII. A15:00
VII. B15:00
VIII. A15:00
VIII. B15:00
16. - 20. dubna Environmentální pobyt (CEV Stožec) - IV. C (p. uč. Srbová, p. zást. Michalová)
17. dubna Matematická olympiáda (okresní kolo, Strakonice) - soutěžící kategorie Z6, Z7, Z8 (p. uč. Šafaříková)Výsledky soutěží
třídní schůzky (dle rozpisu jednotlivých tříd)
IX. A14:30
IX. B14:30
18. dubna Den Země (přírodovědná soutěž družstev, Strakonice) - soutěžní družstva (p. uč. Karešová, Šofrová) Výsledky soutěží
20. dubna Minifotbal (okresní kolo, Strakonice) - soutěžní družstvo (p. uč. Šafr) Výsledky soutěží
Pyžamový den (tématický den) - vyhlášeno Žákovským parlamentem
23. dubna Den s ornitologem (environmentální program ke Dni Země) - V. A, B (p. uč. Voborníková, Lojdová)
24. a 26. dubna Cvičný požární poplach - nácvik evakuace školy pro případ požáru
26.-27. dubna Totalita a 21. srpen (projekt) - IX. B
30. dubna vyhlášen den volna (z organizačních důvodů), rodičům nabídnuta možnost školní družiny - platí pro všechny žáky školy

KVĚTEN

1. května Státní svátek
2. května Hokejbal proti drogám (krajské kolo, Prachatice) - postupující družstvo 6. a 7. ročníku (p. uč. Šafr) Výsledky soutěží
Vietnam (zeměpisný program - p. Špilar, Sokolovna Blatná) - 2. stupeň
3. května McDonald's Cup (okresní kolo, Strakonice) - soutěžní družstvo kategorie II. (p. uč. Voborníková) Výsledky soutěží
Vietnam (zeměpisný program, Sokolovna Blatná) - 2. stupeň
3. - 4. května Historiáda (Železný Brod) - 4 soutěžící (p. uč. Komrsková) Výsledky soutěží
4. května McDonald's Cup (okresní kolo, Strakonice) - soutěžní družstvo kategoie I. (p. uč. Tvrdá I.) Výsledky soutěží
Hokejbal proti drogám (krajské kolo, Jindřichův Hradec) - postupující družstvo 8. a 9. ročník (p. uč. Šafr) Výsledky soutěží
7. května vyhlášen den volna (z organizačních důvodů), rodičům nabídnuta možnost školní družiny - platí pro všechny žáky školy
8. května Státní svátek
9. května Pohár rozhlasu (okresní kolo, Blatná) - soutěžící kategorie starších žáků Výsledky soutěží
Hokejbal proti drogám (krajské kolo, Prachatice) - postupující družstvo 1. - 3. ročník (p. uč. Voborníková) Výsledky soutěží
10. května Mauthausen (exkurze do koncentračního tábora) - 9. ročník (p. uč. Komrsková, Princová)
11. května návštěva dětského oddělení Městské knihovny v Blatné - II. A, B (p. uč. Fialová, Motyková)
14. května Cvičení mimořádné události ve škole (projekt Jihočeského kraje)
16. května Májový běh (SOU Blatná) -přihlášení žáci
18. května Etiketa a školní řád (preventivní program) -II. A, B
Etiketa stolování (preventivní program) - 6. a 7. ročník
Mc Donalds'Cup (krajské kolo, Písek) - postupující družstvo 1. kategorie (p. uč. I. Tvrdá) Výsledky soutěží
21. května Fotografování tříd - 2. stupeň
Než užiješ alkohol, užiješ mozek (preventivní program) - 6. a 7. třídy
22. května Fotografování tříd - 1. stupeň
23. května Atletická všestrannost (školní kolo, Blatná) - soutěžící z 1. stupně (p. uč. I. Tvrdá) Výsledky soutěží
24.-25. května CEV Horažďovice (školní výlet) - III. B (p. uč. Karbanová, p. vych. Mašková)
25. května Techmánie Plzeň (exkurze) - 8. třídy (p. uč. Kubíková, Polívková)
28. května Pythagoriáda (okresní kolo, Strakonice) - soutěžící kategorie 5.-8. tříd Výsledky soutěží
29. května návštěva soudního jednání (Okresní soud Strakonice) - IX. A (p. uč. Černá)
Zeměráj Kovářov (školní výlet) - IV. A, B (p. uč. Novotná L., Kuparová)
30. května Jumparéna Praha (školní výlet) - V. A, B (p. uč. Lojdová, Voborníková)
31. května Hodina moderní chemie (organizuje Vysoká škola chemicko-technologická Praha) - 8. a 9. ročník

ČERVEN

1. červnaDen dětí (akce v Rekreačním areálu Blatná, CKVB) - pomoc žáků 2. stupně, účast oddělnení ŠD
4. červnanávštěva soudního jednání (Okresní soud Strakonice) IX. B (p. uč. Vanduchová)
5. červnaŠkolní akademie (Sokolovna Blatná) - dopoledne vystoupení pro 1. a 2 stupeň, pro veřejnost od 10:00 (druhá zkouška) a od 16:00 hodin (odpolední vystoupení)
6.- 8. červnaOstrý (školní výlet) - III. A (p. uč. Tvrdá I., Motyková)
8. června Hadí (školní výlet) - VIII. B (p. uč. Polívková)
návštěva dětského oddělení Městské knihovny v Blatné - I. A, B (p. uč. Chvostová, Kotšmídová)
11. červnaHopsárium (školní výlet) - 1. a 2. ročník (p. uč. Chvostová, Kotšmídová, Fialová, Motyková)
11. - 13. červnaMladý chemik (republikové finále) - postupující žákyně (p. uč. Karešová) Výsledky soutěží
12. - 13. červnaKadov (výlet ŠD) - přihlášení žáci (p. vych. Mašková, Kulhová)
12. červnanávštěva dětského oddělení Městské knihovny Blatná - II. A, B, (p. uč. Fialová, Motyková)
13. červnaJET (exkurze) - 9. ročník (p. uč. Šofrová,
koncert ZUŠ (ZUŠ Blatná) - II. A, B, III. A
13.- 15. červnaNávštěva partnerské školy ve Važci - přihlášení žáci, pedagogický dohled, zástupci Města Blatná
15. červnaAlenka v říši divů (tanečně-dramatické vystoupení ZUŠ, Sokolovna Blatná) - přihlášené třídy
18. června Softbalový turnaj (družstva 6. - 9. r. ZŠ, Stadion při SOŠ Blatná) - organizátoři p. zást. Michalová, p. uč. Šafr
Hadí (školní výlet) - VI. B (p. uč. Vejvodová)
třídní schůzky pro rodiče budoucích 1. tříd - od 15:00
19. červnaAtletická všestrannost (okresní kolo, Strakonice) - soutěžící z 1. stupně (p. uč. Tvrdá I.) Výsledky soutěží
Jumparéna Praha, exkurze Praha (školní výlet) - VIII. A (výhra ze soutěže Korunkový král), VIII. B (p. uč. Kubíková, Šafaříková, Polívková, p. zást. Michalová)
20. červnaJumparéna Praha (školní výlet) - VII. A, B (p. uč. Šafaříková, Šafr)
návštěva Rekreačního areálu Blatná - IV. B (p. uč. Kuparová)
pedagogická rada pro uzavření 2. pololetí
závěrečné prezentace žáků 9. tříd
21. - 26. červnatřídnické práce
21. červnaRafty Sušice (školní výlet) - IX. B (p. uč. Komrsková, p. as. Hovorková)
návštěva MŠ Šilhova - I. B (p. uč. Kotšmídová)
22. červnaOffpark Sušice a rafty Sušice (školní výlet) - IX. A (p. uč. Černá, Šofrová)
25. červnaBranná soutěž (IZS) - družstva 3. - 9. tříd
závěrečná slavnost - ŠD
27. červnavydání vysvědčení za 2. pololetí, slavnostní rozloučení se žáky 9. ročníku (obřadní síň od 9:00, 9:30)
28. - 29. červnaředitelské volno (organizační důvody - vzdělávání pedagogů, rekonstrukce podlah učeben)
2. července - 1. září Hlavní prázdniny

ZÁŘÍ 2018

3. září Zahájení školního roku 2018 - 2019

Evropský sociální fond v ČR
Jihočeský kraj
EU peníze školám
ROP - bazén Blatná