Skok na hlavní obsah Skok na menu
Základní škola J. A. Komenského Blatná

Organizace školního roku 2023/2024

ZÁŘÍ

1. září Zahájení školního roku 2022/2023
(8:00 - 8:45, třídnické práce)
6. září návštěva dětského oddělení (Městská knihovna Blatná) - III. A (p. uč. Chvostová)
5. září třídní schůzky (pravidla a kritéria hodnocení, pravidla ochrany osobních údajů, elektronická žákovská knížka, adaptační kurzy, pravidla hodnocení, př. distanční výuka) - VI. A, B
třídní schůzky (pravidla provozu, pravidla ochrany osobních údajů, školní vzdělávací program pro přípravnou třídu, školní družina, školní jídelna) - přípravná třída
7. - 9. září adaptační pobyt (Tábor Vrbno) - VI. A, B (p. uč. Černá, Šafrová, Srbová, Karešová, p. zást. Komárková, p. Srb)
8. září třídní schůzky (pravidla a kritéria hodnocení, pravidla ochrany osobních údajů, elektronická žákovská knížka, pravidla hodnocení, př. distanční výuka) - I. A, IV., A, B, V. B
13. září Fotografování na tablo v Mladé frontě - 1. třída
15. září Běh proti rakovině (Strakonice) - VIII. B, C (p. uč. Polívková, Jestřábová)
20. září návštěva dětského oddělení (Městská knihovna Blatná) - III. B (p. uč. Kotšmídová)
27. září Den s moderní technikou (SOU Blatná - 60. výročí školy, den otevřených dveří) - 2. stupeň
Návštěva dětského oddělení (Městská knihovna Blatná) - III. A (p. uč. Chvostová)
29. září atletické závody (Blatná) - soutěžící z 2. stupně (p. uč. Šafr, Šafrová)
30. září Den s brannou tematikou (spolupráce s hasičským sborem v Blatné a PČR Blatná práce na stanovištích konec vyučování dle rozpisu) - 1. stupeň
28. září Státní svátek

ŘÍJEN

6. října RoadShow (SOŠ Blatná, florbalový meziškolní turnaj) - přihlášené třídy
7. října Den s brannou tematikou (spolupráce s hasičským sborem v Blatné a PČR Blatná práce na stanovištích konec vyučování dle rozpisu) -2. stupeň
11. října Planetárium (exkurze, Českéé Budějovice) - V. A, B (p. uč. Kuparová, Novotná L.)
Třídní schůzky - VIII. A, B (informace k plánovaným akcím, pravidla pro hodnocení, předpřípravné období pro přijímací řízení v příštím školním roce)
12. října Konzultační odpoledne (14:30 - 15:30)
18. října Burza škol (podpora kariérového poradenství, KCAŽ Blatná)) - 8. a 9. ročník
Třídní schůzky (podklady pro přijímací řízení konzultace s pracovnicí Úřadu práce Strakonice a výchovnou poradkyní) - 9. ročník (15:00)
20. října Výchovný koncert (ZUŠ Blatná) - 2. a 4. třídy
25. října návštěva dětského oddělení (Městská knihovna Blatná) - III. A (p. uč. Chvostová)
Burza škol Strakonice (akce není zajišťována školou, možná návštěva s rodiči)
26. a 27. října Podzimní prázdniny (školní jídelna stravu žákům neposkytuje)
28. října Státní svátek

LISTOPAD

2. listopadu Legiovlak (vzdělávací program k období 1. světové války) - IX. A, B (p. uč. Jiroušková, Komárková)
3. listopadu Legiovlak (vzdělávací program k období 1. světové války) - IX. C, VIII. B (p. uč. Jiroušková, Šafaříková)
4. listopadu Jak se dělá ZOO? (beseda s bývalým ředitelem ZOO, Sokolovna Blatná) - 1. a 2. stupeň
7. listopadu Pejsek a kočička (divadelní představení, Sokolovna Blatná) - přípravná třída, 1.A, 2. A, B
Emoce (preventivní program, Do světa) - VII. A (p. uč. Karešová)
7. - 11. listopadu Bobřík informatiky (kategorie Mini, Benjamín) - účast jednotlivých tříd dle rozpisu
8. listopadu Pišqworky (oblastní kolo, Strakonice) - piřhlášená soutěžní družstva (p. uč. Šafaříková
9. listopadu NO BAG DAY (Den bez tašky, tématický den vyhlášený žákovským parlamentem) - 2. stupeň
Station 17 (exkurze do nízkoprahového centra) - VII. A (p. uč. Karešová)
10. listopadu TECHAK (exkurze, projektový den mimo školu - Šablony III.) - VIII. A (p. uč. Šafr, Šafaříková)
Emoce (preventivní program, Do světa) - VII. B (p. uč. Vejvodová)
Přijímání do cechu žákovského (slavnostní ceremoniál pro žáky a jejich rodiče) - 1. třídy
11. listopadu Sexualita a partnerství (preventivní program, Do světa) - IX. A (p. uč. Jiroušková)
Konflikt I. (preventivní program, Do světa) - VIII. B (p. uč. Šafaříková)
14. listopadu Úřad práce (exkurze ke kariérovému poradenství) - IX. C (p. uč. Jestřábová
TECHAK (exkurze, projektový den mimo školu - Šablony III.) - VIII. B (p. uč. Šafaříková, p. as. Chocholová)
15. listopadu KAMARÁDI (preventivní program, ACET) - IV. A (p. uč. Lojdová)
KAMARÁDI(preventivní program, ACET) - IV. B (p. uč. Voborníková)
Station 17 (exkurze do nízkoprahového centra) - VI. B (p. uč. Černá)
16. listopaduSametová revoluce (projektový den, výstava informačních panelů) - 8. a 9. ročník
KAMARÁDI(preventivní program, ACET) - III. B (p. uč. Kotšmídová)
Station 17 (návštěva nízkoprahového centra) - VII. B (p. uč. Vejvodová)
17. listopadu Státní svátek
???. listopaduSamet na školách - výstava pro veřejnost
???. listopaduSamet na školách - výstava pro okolní školy
18. listopadu Vyhlášený den ředitelského volna (z organizačních důvodů)
21. listopadu Třída jako kolektiv (preventivní program, Do světa) - VI. A (p. uč. Šafrová)
22. listopadu Úřad práce (exkurze ke kariérnímu poradenství) - IX. A (p. uč. Jiroušková
SOU (projektový den, exkurze ke kariérnímu poradenství) - VIII. A (p. uč. Šafr)
Station 17 (návštěva nízkoprahového centra) - VIII. B (p. uč. Šafaříková)
23. listopadupedagogická rada pro uzavření 1. čtvrtletí
Pišqworky (krajské kolo, České Budějovice) - postupující družstvo (p. uč. Šafaříková)
Úřad práce (exkurze ke kariérnímu poradenství) - IX. B (p. uč. Polívková)
24. listopadu SOU (projektový den, exkurze ke kariérnímu poradenství) - VIII. B (p. uč. Šafaříková)Bezpečnost na internetu pro rodiče žáků 5. ročníku - paní Bc. K. Malečková, preventista PČR pprap. M. Tůma
Bezpečnost na internetu (preventivní program) - 5. ročník (p. Bc. K. Malečková, pprap. Tůma)
třídní schůzky nebo individuální konzultace dle potřeby (dle jednotlivých třídních učitelů)
29. listopadu návštěva dětského oddělení (vánoční program, Městská knihovna Blatná) - III. A (p. uč. Chvostová)
Konflikt I. (preventivní program, Do světa) - VIII. A (p. uč. Šafr)
30. listopadu Station 17 (návštěva nízkoprahového centra) - IX. B (p. uč. Polívková)

PROSINEC

1. prosinceplavecká výuka (1. lekce, Plavecká škola Písek) - 3. třídy
2. prosinceAdventní zastavení (pěvecká vystoupení, prodej vánočních výrobků, vánoční kavárnička)
5. prosince Čerti ve škole (akce pod patronací 9. ročníku)
Sexualita a partnerství (preventivní program, Do světa) - IX. C (p. uč. Jestřábová)
6. prosinceFlorbal (okresní kolo, Strakonice) - přihlášené družstvo (p. uč. Šafr)
7. prosinceKonzultační odpoledne (14:30 - 15:30)
8. prosinceplavecká výuka (2. lekce, Plavecká škola Písek) - 3. třídy
KAMARÁDI(preventivní program, ACET) - V. B (p. uč. Novotná L.)
KAMARÁDI (preventivní program, ACET) - V. A (p. uč. Kuparová)
9. prosinceTřída jako kolektiv (preventivní program, Do světa) - VI. B (p. uč. Černá)
13. prosinceStation 17 (návštěva nízkoprahového centra) - IX. A (p. uč. Jiroušková)
15. prosinceplavecká výuka (3. lekce, Plavecká škola Písek) - 3. třídy
Station 17 (návštěva nízkoprahového centra) - IX. C (p. uč. Jestřábová)
16. prosinceVánoční koncert (Sokolovna Blatná, 20,- Kč, začátek 10:00) - přihlášené třídy
19. prosinceSexualita a partnetství (preventivní program, Do světa) - IX. B (p. uč. Polívková)
Zpívání na schodech (pěvecké vystoupení)
22. prosinceplavecká výuka (4. lekce, Plavecká škola Písek) - 3. třídy
23. prosince
- 2. ledna
Vánoční prázdniny

LEDEN

3. ledna začátek vyučování po vánočních prázdninách
5. lednaplavecká výuka (5. lekce, Plavecká škola Písek) - 3. třídy
11. lednaKonzultační odpoledne (14:30 - 15:30)
12. lednaplavecká výuka (6. lekce, Plavecká škola Písek) - 3. třídy
19. lednaplavecká výuka (7. lekce, Plavecká škola Písek) - 3. třídy
26. lednaplavecká výuka (8. lekce, Plavecká škola Písek) - 3. třídy
Výchovný koncert (ZUŠ Blatná)
31. ledna vydání vysvědčení za 1. pololetí
??. ledna Školní ples (KCAŽ Blatná, akce organizovaná Radou rodičů pro žáky 2. stupně) - 16:00 - 22:00

ÚNOR

1. únoraplavecká výuka (9. lekce, Plavecká škola Písek) - 3. třídy
2. únoraplavecká výuka (1. lekce, Plavecká škola Písek) - 4. třídy
3. února Pololetní prázdniny
8. únoraplavecká výuka (10. lekce, Plavecká škola Písek) - 3. třídy
9. únoraplavecká výuka (2. lekce, Plavecká škola Písek) - 4. třídy
16. únoraplavecká výuka (3. lekce, Plavecká škola Písek) - 4. třídy
23. únoraplavecká výuka (4. lekce, Plavecká škola Písek) - 4. třídy
27. února
- 5. března
Jarní prázdniny

BŘEZEN

9. březnaplavecká výuka (5. lekce, Plavecká škola Písek) - 4. třídy
11. - 18. března LVVZ (Belveder, Železná Ruda) - přihlášení žáci ze 7. ročníku
16. březnaplavecká výuka (6. lekce, Plavecká škola Písek) - 4. třídy
23. březnaplavecká výuka (7. lekce, Plavecká škola Písek) - 4. třídy
25. března Školní ples (KCAŽ Blatná, 60,- Kč) - organizováno SRPŠ (17:45 - 22:00)
30. březnaplavecká výuka (8. lekce, Plavecká škola Písek) - 4. třídy
31. března Velikonoční jarmark

DUBEN

???. dubna Zápis do 1. ročníku (14:00 - 17:00 hodin)
???. dubna Zápis do 1. ročníku (9:00 - 11:00 hodin)
13. dubna Přijímací zkoušky (1. termín pro čtyřleté studijní obory)
plavecká výuka (9. lekce, Plavecká škola Písek) - 4. třídy
14. dubna Přijímací zkoušky (2. termín pro čtyřleté studijní obory)
17. dubna Přijímací zkoušky (1. termín pro víceletá gymnázia)
18. dubna Přijímací zkoušky (2. termín pro víceletá gymnázia)
20. dubnaplavecká výuka (10. lekce, Plavecká škola Písek) - 4. třídy
???. dubnapedagogická rada pro uzavření 3. čtvrtletí
???. dubna třídní schůzky (dle rozpisu jednotlivých tříd)

KVĚTEN

1. května Státní svátek
8. května Státní svátek
10. května Přijímací zkoušky na čtyřleté obory i víceletá gymnázia (1. náhradní termín)
11. května Přijímací zkoušky na čtyřleté obory i víceletá gymnázia (2. náhradní termín)

ZÁŘÍ 2023

4. září Zahájení školního roku 2023 - 2024