Základní škola Jana Amose Komenského

"Nerozumíš-li věcem, které se za slovy skrývají, nejsi moudrý, nýbrž jsi stále papoušek."

Jan Amos Komenský

Organizace školního roku 2020/2021

ZÁŘÍ

1. září Zahájení školního roku 2020/2021
3. září třídní schůzky (pravidla hodnocení, kritéria hodnocení, pravidla ochrany osobních údajů, elektronická žákovská knížka, adaptační kurzy, volby do Školské rady, nový školní řád a pravidla hodnocení, distanční výuka)
- I. A, B - od 14:30 hodin
- VI. A, B - od 15:00 hodin
7. - 9. září adaptační pobyt (Tábor Vrbno) - VI. A, B (p. uč. Šafr, Šafaříková, Srbová, Karešová, p. Srb)
10 září třídní schůzky (pravidla hodnocení, kritéria hodnocení, pravidla ochrany osobních údajů, elektronická žákovská knížka, volby do Školské rady, nový školní řád a pravidla hodnocení, distanční výuka)
- 2., 3. ročník - od 14:30 hodin
- IV. A - od 14:30 hodin
- IV. B - od 15:00 hodin
- V. A - od 14:30 hodin
- V. B - od 15:30 hodin
- VII. A - od 16:00 hodin
- 8. ročník - od 15:00 hodin
- IX. A - od 14:30 hodin
- IX. B - od 15:00 hodin
24. září třídní schůzky (pravidla hodnocení, kritéria hodnocení, pravidla ochrany osobních údajů, elektronická žákovská knížka, volby do Školské rady, nový školní řád a pravidla hodnocení, distanční výuka)
- VII. B, C - od 15:00 hodin
28. září Státní svátek

ŘÍJEN

12. - 16. října realizace střídavé prezenční a distanční výuky žáků 2. stupně (třídy A+C - prezenční výuka, třídy B - distanční výuka)
14. října škola uzavřena na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví (přechod na distanční výuku všech žáků)
škola poskytuje nezbytnou péči o děti s povinou školní docházkou ve věku od 6 do 12 let - zákonní zástupci jsou pracovníky vybraných profesí
z provozních a organizačních důvodů na jeden pozastavena služba školní jídelny
15. října zahájení provozu školní jídelny pro žáky na distanční výuce a pracovníky školy
20. října Burza škol (KCAŽ Blatná) - 8. - 9. ročník (třídní učitelky/é, výchovná poradkyně)
26. a 27. října Vyhlášeny dny volna MŠMT (školní jídelna stravu žákům neposkytuje)
28. října Státní svátek
29. a 30. října Podzimní prázdniny (školní jídelna stravu žákům neposkytuje)

LISTOPAD

17. listopadu Státní svátek
18. listopadu Návrat žáků 1. a 2. tříd
pedagogická rada pro uzavření 1. čtvrtletí
19. listopaduplavecká výuka (1. lekce, Plavecká škola Písek) - 3. třídy
????. listopaduBezpečnost na internetu pro rodiče žáků 5. ročníku - paní starostka Bc. K. Malečková, preventista PČR pprap. M. Tůma
23. - 57. listopadutřídní schůzky nebo individuální konzultace dle potřeby (dle jednotlivých třídních učitelů)
27. listopadu Čertovské zastavení (vystoupení 1. a 3. tříd, tvořivá a prodejní vánoční dílna) - organizace akce závisí na aktuální epidemiologické situaci
29. listopadu Rozsvěcení vánočního stromu v Blatné - pěvecké vystoupení žáků (p. uč. T. Šafrová)
30. listopadu Návrat ostatních žáků dle nastavených opatření (1. stupeň a 9. ročník prezenční výuka, ostatní třídy 2. stupně rotační týdenní systém)

PROSINEC

4. prosince Čerti ve škole (akce pod patronací 9. ročníku) - organizace akce závisí na aktuální epidemiologické situaci
21. prosince Vánoční zpívání na schodech (vystoupení 5. - 9. tříd) - začátek v 16:00 hodin (dopolední zkouška od 10:00) - organizace akce závisí na aktuální epidemiologické situaci
23. prosince
- 3. ledna
Vánoční prázdniny

LEDEN

4. ledna začátek vyučování po vánočních prázdninách
20. ledna pedagogická rada (uzavření 1. pololetí)
30. ledna vydání vysvědčení za 1. pololetí
29. ledna Školní ples (KCAŽ Blatná, akce organizovaná Radou rodičů pro žáky 2. stupně) - 16:00 - 22:00
Jednodenní pololetní prázdniny

ÚNOR

8. - 14. února Jarní prázdniny

BŘEZEN

Plakát HURÁ DO ŠKOLY

6. - 13. března LVVZ (Belveder, Železná Ruda) - přihlášení žáci ze 7. ročníku
12. března Muzika Réva (Cimbálová muzika Réva, hudební program, SOkolovna Blatná, 60,- Kč) - 1. a 2. stupeň
13. - 20. března LVVZ (Belveder, Železná Ruda) - přihlášení žáci ze 8. ročníku (náhrada loňského školního roku)
??. březnaHurá do školy (předzápisová akce pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče) - pod partronací 5. a 9. ročníku

DUBEN

1. dubna Velikonoční prázdniny
9. dubna Zápis do 1. ročníku (14:00 - 17:00 hodin)
10. dubna Zápis do 1. ročníku (9:00 - 11:00 hodin)
14. dubna pedagogická rada pro uzavření 3. čtvrtletí
15. dubna třídní schůzky (dle rozpisu jednotlivých tříd)

KVĚTEN

ČERVEN

23. červnapedagogická rada pro uzavření 2. pololetí
???. červnatřídnické práce
??. červnastudijní volno (příprava závěrečných prezentací) - 9. ročník (možnost využít učebny informatiky, vyzkoušení prezentace v učebně fyziky)
??. červnaZávěrečné prezentace žáků 9. ročníku
??. červnaŠkolní akademie (Sokolovna Blatná) - dopoledne vystoupení pro 1. a 2 stupeň, pro veřejnost od 10:15 (druhá generální zkouška) a od 16:30 hodin (odpolední vystoupení) - organizace závisí na aktuální epidemiologické situaci
30. červnavydání vysvědčení za 2. pololetí, slavnostní rozloučení se žáky 9. ročníku
1. července - 31. srpna Hlavní prázdniny

ZÁŘÍ 2021

1. září Zahájení školního roku 2021 - 2022

Evropský sociální fond v ČR
Jihočeský kraj
EU peníze školám
ROP - bazén Blatná