Základní škola Jana Amose Komenského

"Jestliže totiž všichni byli stvořeni podle vzoru téhož obrazu Božího, samou přirozeností lidskou vědí, chtějí a mohou totéž a týmž způsobem. Jakkoli nyní (kdy pádem do hříchů si přivodili závrať, zbláznili se marnostmi a zapletli se do neslušností) nevědí, že vědí, co vědí, že chtějí, co chtějí, že mohou, co mohou, protože toho nedbají."

Jan Amos Komenský

Organizace školního roku 2018/2019

ZÁŘÍ

3. září Zahájení školního roku 2018/2019
5. září třídní schůzka (pravidla hodnocení, kritéria hodnocení, pravidla ochrany osobních údajů, elektronická žákovská knížka, LVVZ - 7. r.)
VII. A - od 15:00 hodin
6. září třídní schůzky (pravidla hodnocení, kritéria hodnocení, pravidla ochrany osobních údajů, elektronická žákovská knížka, LVVZ - 7. r.)
VI. A, B - od 14:30 hodin
V. C - od 16:30 hodin
11. září přivítání prvňáčků v ředitelně školy - I. A, B
návštěva dětského oddělení Městské knihovny Blatná - II. A (p. uč. Chvostová)
12. září třídní schůzky (pravidla hodnocení, kritéria hodnocení, pravidla ochrany osobních údajů, elektronická žákovská knížka, LVVZ - 7. r.)
V. B - od 14:15 hodin
III. B, IV. A, B, VIII. A - od 14:30 hodin
13. září třídní schůzka - V. A - od 14:30 hodin (pravidla hodnocení, kritéria hodnocení, pravidla ochrany osobních údajů, elektronická žákovská knížka)
třídní schůzky - IX. A - od 15:00 hodin (pravidla hodnocení, kritéria hodnocení, pravidla ochrany osobních údajů, elektronická žákovská knížka)
třídní schůzky - VII. B, VIII. B, IX. B - od 16:00 hodin (pravidla hodnocení, kritéria hodnocení, LVVZ, pravidla ochrany osobních údajů, elektronická žákovská knížka)
10. - 12. září adaptační pobyt (Tábor Vrbno) - 6. ročník (p. zást. Michalová, p. uč. Srbová, Karešová, Tvrdá T., Černá, p. Srb)
18. září návštěva dětského oddělení Městské knihovny Blatná - III. B (p. uč. Motyková)
19. září návštěva dětského oddělení Městské knihovny Blatná - III. A (p. uč. Fialová)
20. září SportShow 2018 (sportovní akce se dnem otevřených dveří - SOŠ Blatná) - přihlášené třídy
28. září státní svátek

ŘÍJEN

3. října Podzimní atletika (ZŠ TGM Blatná) - soutěžící (p. uč. Šafr)
4. října Dravci (Zeyferus, ukázka, Stadion Blatná) - 1. a 2. stupeň
9. října Muzeum Blatná - II. A (p. uč. Chvostová)
11. října Den moderní techniky (SOU Blatná) - přihlášené třídy
Muzeum Blatná - II. B (p. uč. Kotšmídová)
12. října den s brannou tematikou (spolupráce s HZS, PČR) - 1. stupeň
15. října den s brannou tematikou (spolupráce s HZS, PČR) - 2. stupeň
16. října Den obnovitelných zdrojů (SPŠ Volyně) - IX. A, B (p. uč. Vanduchová, TU)
18. října třídní schůzky 9. tříd ve spolupráci s ÚP Strakonice v čase 15:00-16:30 hodin - Mgr. Fenclová (ÚP Strakonice), M. Vanduchová (výchovná poradkyně)
23. října Burza škol (KCAŽ Blatná) - 8. - 9. ročník (třídní učitelky, výchovná poradkyně)
26. října 100. výročí ČSR - projektový den 2. stupně
29. a 30. října Podzimní prázdniny

LISTOPAD

14. listopadupedagogická rada pro uzavření 1. čtvrtletí
15. listopadutřídní schůzky (dle rozpisu jednotlivých tříd)
Bezpečnost na internetu pro rodiče žáků 5. ročníku - paní starostka Malečková, preventista PČR p. Tůma
15. listopadu Začátek plaveckého výcviku (Plavecká škola Písek, 10 lekcí) - III. A, B (p. uč. Fialová, Motyková)
27. listopaduAdvent (beseda, Dětské oddělení Městské knihovny Blatná) - II. A (p. uč. Chvostová)
30. listopadu Čertovské zastavení (vystoupení 1. a 3. tříd, tvořivá a prodejní vánoční dílna)

PROSINEC

5. prosince Mikuláš, andělé a čerti ve škole - organizují žáci 9. tříd
14. prosince Jak Grinch ukradl Vánoce (tanečně-dramatické vystoupení ZUŠ, Sokolovna Blatná) - přihlášené třídy
22. prosince
- 2. ledna
Vánoční prázdniny

LEDEN

3. ledna začátek vyučování po vánočních prázdninách
23. ledna pedagogická rada pro uzavření 1. pololetí
31. ledna vydání vysvědčení za 1. pololetí
Začátek plaveckého výcviku (Plavecká škola Písek, 10 lekcí) - IV. A, B (p. uč. Lojdová, Voborníková)

ÚNOR

1. února Pololetní prázdniny
16. - 23. února LVVZ (Belveder, Železná Ruda) - přihlášení žáci ze 7. ročníku

BŘEZEN

11. - 17. března Jarní prázdniny

DUBEN

5. dubna Zápis do 1. ročníku (14:00 - 17:00 hodin)
6. dubna Zápis do 1. ročníku (9:00 - 11:00 hodin)
10. dubna pedagogická rada pro uzavření 3. čtvrtletí
11. dubna třídní schůzky (dle rozpisu jednotlivých tříd)
12. dubna Přijímací zkoušky na čtyřleté obory vzdělávání (1. termín)
Velikonoční jarmark - jarní vystoupení žáků 2. a 4. tříd, prodejní výtvarné dílny, improvizovaná kavárnička
15. dubna Přijímací zkoušky na čtyřleté obory vzdělávání (2. termín)
16. dubna Přijímací zkoušky na víceletá gymnázia (1. termín)
17. dubna Přijímací zkoušky na víceletá gymnázia (2. termín)
18. dubna Velikonoční prázdniny

KVĚTEN

1. května Státní svátek
8. května Státní svátek
13. května Přijímací zkoušky na čtyřleté obory i víceletá gymnázia (náhradní termín)
14. května Přijímací zkoušky na čtyřleté obory i víceletá gymnázia (náhradní termín)
A SILLY BEAR (anglické divadlo, Sokolovna Blatná) - 3. - 5. ročník (8:30 hodin, 70,- Kč)
JACK & JOE (anglické divadlo, Sokolovna Blatná) - 2. stupeň (10:15 hodin, 70,- Kč)

ČERVEN

19. červnapedagogická rada pro uzavření 2. pololetí
?????. červnatřídnické práce
28. červnavydání vysvědčení za 2. pololetí, slavnostní rozloučení se žáky 9. ročníku
29. června - 1. září Hlavní prázdniny

ZÁŘÍ 2018

2. září Zahájení školního roku 2019 - 2020

Evropský sociální fond v ČR
Jihočeský kraj
EU peníze školám
ROP - bazén Blatná