Skok na hlavní obsah Skok na menu
Základní škola J. A. Komenského Blatná

Organizace školního roku 2021/2022

ZÁŘÍ

1. září Zahájení školního roku 2021/2022
Screeningové testování žáků samoodběrovými testy (1. termín) - 2. - 9. ročník
2. září Screeningové testování žáků samoodběrovými antigenními testy (1. termín) - 1. ročník
6. září Screeningové testování žáků samoodběrovými antigenními testy (2. termín) - 1. - 9. ročník
9. září třídní schůzky (pravidla hodnocení, kritéria hodnocení, pravidla ochrany osobních údajů, elektronická žákovská knížka, adaptační kurzy, LVVZ, nový školní vzdělávací program pro některé ročníky a pravidla hodnocení, distanční výuka)
- I. A, B - od 15:30 hodin
- III. A, B - od 15:00 hodin
- IV. A - od 14:30 hodin
- IV. B - od 14:45 hodin
- VI. A - od 15:00 hodin
- VI. B - od 16:00 hodin
- VIII. A - od 16:00 hodin
- 2., 5., 9. ročník, VIII. B, C - e-mailová informace
13. - 15. září adaptační pobyt (Tábor Vrbno) - VI. A, B (p. uč. Vejvodová, Srbová, Karešová, Šafr, p. Srb)
16. září třídní schůzky (pravidla hodnocení, kritéria hodnocení, pravidla ochrany osobních údajů, elektronická žákovská knížka, LVVZ, nový školní vzdělávací program pro některé ročníky a pravidla hodnocení, distanční výuka)
- VII. B - od 15:00 hodin
21. září třídní schůzky (pravidla hodnocení, kritéria hodnocení, pravidla ochrany osobních údajů, elektronická žákovská knížka, LVVZ, nový školní vzdělávací program pro některé ročníky a pravidla hodnocení, distanční výuka)
- VII. A - od 16:00 hodin
24. září návštěva dětského oddělení (Městská knihovna Blatná) - IV. A (p. uč. Kuparová)
28. září Státní svátek

ŘÍJEN

1. října Prohlídka nového sběrného dvora, třídicí linky a kompostárny (Sběrný dvůr Blatná) - 3. - 4. ročník
5. října Energetická gramotnost (vzdělávací program) - 8. - 9. ročník - akce zrušena, bude vyhlášen náhradní termín
5. října Pasování na čtenáře (program dětského oddělení Městské knihovny Blatná) - II. A (p. uč. Chvostová)
6. října Nicholas Winton - Síla lidskosti (vzdělávací program, kinosál Blatná) - 5. - 9. ročník
8. října Pasování na čtenáře (program dětského oddělení Městské knihovny Blatná) - II. B (p. uč. Kotšmídová)
15. října V síti (preventivní program, film a beseda) - 8. a 9. třídy - ZRUŠENO (bude náhradní termín)
návštěva dětského oddělení (Městská knihovna Blatná) - II. A (p. uč. Chvostová)
19. října návštěva dětského oddělení (Městská knihovna Blatná) - IV. B (p. uč. Srbová)
Konzultační odpoledne (15:00 - 16:00 - rodiče mohou kontaktovat vyučující či další pedagogy) - možnost individuálně domluvených konzultací (telefonicky, mailem)
18. - 26. října vyhlášena distanční výuka (na doporučení KHS a po dohodě se zřizovatelem) - 2. stupeň (pokyny v sekci Informace pro rodiče => Koronavirus)
22. října Sad - žáků a učitelů (sázení ovocných stromků) - I. B, V. A (p. uč. Karbanová, Voborníková)
návštěva dětského oddělení (Městská knihovna Blatná) - III. A (p. uč. Fialová)
27. a 29. října Podzimní prázdniny (školní jídelna stravu žákům neposkytuje)
28. října Státní svátek

LISTOPAD

9. listopadu SOU Blatná (návštěva školy s ukázkou vzdělávacích oborů, 1. - 5. vyučovací hodina) - IX. B
Včely (projektový den, Šablony II.) - VII. B (p. uč. Karešová)
návštěva dětského oddělení(Městká knihovna Blatná) - III. B (p. uč. Motyková)
10. listopadu Planetárum České Budějovice (vzdělávací program, doplnění učiva přírodovědy) - V. A, B (p. uč. Voborníková, Lojdová, p. as. Ředinová)
11. listopadu SOU Blatná (návštěva školy s ukázkou vzdělávacích oborů, 1. - 5. vyučovací hodina) - IX. A
15.listopaduEnergetická gramotnost (vzdělávací program) - 8. - 9. ročník - akce zrušena, bude vyhlášen náhradní termín
17. listopadu Státní svátek
18. listopaduplavecká výuka (1. lekce, Plavecká škola Písek) - 3. třídy
19. listopadunávštěva dětského oddělení (Městská knihovna Blatná) - II. A (p. uč. Chvostová)
22. listopadu třídní schůzky nebo individuální konzultace dle potřeby (dle jednotlivých třídních učitelů)
IV. B od 18:00 (online)
23. listopadu třídní schůzky nebo individuální konzultace dle potřeby (dle jednotlivých třídních učitelů)
I. B od 14:30 (společná třídní schůzka ve třídě)
II. B od 14:30 (společná třídní schůzka ve třídě)
24. listopadupedagogická rada pro uzavření 1. čtvrtletí
25. listopaduplavecká výuka (2. lekce, Plavecká škola Písek) - 3. třídy
Bezpečnost na internetu (preventivní program) - 5. ročník (p. starostka Malečková, pprap. Tůma)
třídní schůzky nebo individuální konzultace dle potřeby (dle jednotlivých třídních učitelů)
I. A od 14::45 (společná třídní schůzka ve třídě)
II. A od 14: - 16:00 (individuální konzultace ve třídě)
III. A od 16:00 (online)
III. B od 14:30 - 16:00 (individuální konzultace ve třídě)
IV. A od 14:00 - 15:30 (indivduální konzultace ve třídě)
V. A od 15:00 (společná třídní schůzka ve třídě)
V. B od 15:00 (společná třídní schůzka ve třídě)
VI. A od 18:00 (online)
VI. B od (online)
VII. A od 16:00 - 17:00 (individuální konzultace ve třídě)
VII. B od 15:00 - 16:00 (individuální konzultace ve třídě)
VIII. A od 15:30 (společná třídní schůzka ve třídě)
VIII. B od 18:00 (online)
IX. A od 15:15 (společná třídní schůzka ve třídě)
IX. B od 15:15 (společná třídní schůzka ve třídě)
28. listopadu třídní schůzky nebo individuální konzultace dle potřeby (dle jednotlivých třídních učitelů)
VIII. C od 16:00 (online)

PROSINEC

2. prosinceplavecká výuka (3. lekce, Plavecká škola Písek) - 3. třídy
3. prosince Čerti ve škole (akce pod patronací 9. ročníku) - organizace akce závisí na aktuální epidemiologické situaci
Adventní zastavení (pěvecká vystoupení, prodej vánočních výrobků, vánoční kavárnička) - organizace akce závisí na aktuální epidemiologické situaci
7. prosincenávštěva dětského oddělení (Městká knihovna Blatná) - II. B (p. uč. Kotšmídová)
8. prosinceAdventní vystoupení pro MŠ Šilhova (taneční, pěvecký a regitační program) - zapojení žáci
9. prosinceplavecká výuka (4. lekce, Plavecká škola Písek) - 3. třídy
Třída jako kolektiv (preventivní program, Do světa) - VI. A (p. uč. Karešová)
10. prosinceVánoční ozdoby a zvyky (celoškolní projektový den)
Vánoční program (dětské oddělení Městské knihovny Blatná) - I. A (p. uč. Tvrdá)
Vánoční program (dětské oddělení Městské knihovny Blatná) - II. A (p. uč. Chvostová)
14. prosinceKonflikt I. (preventivní program, Do světa) - VIII. A (p. uč. Jiroušková)
Sexualita a partnerství (preventivní program, Do světa) - IX. A (p. uč. Černá)
15. prosinceKonflikt I. (preventivní program, Do světa) - VIII. B, C (p. uč. Polívková, Jestřábová)
16. prosinceplavecká výuka (5. lekce, Plavecká škola Písek) - 3. třídy
Emoce (preventivní program, Do světa) - VII. A, B (p. uč. Šafr, Šafaříková)
17. prosinceTřída jako kolektiv (preventivní program, Do světa) - VI. B (p. uč. Vejvodová)
Vánoční program (dětské oddělení Městské knihovny Blatná) - III. A (p. uč. Fialová)
Sexualita a partnerství (preventivní program, Do světa) IX. B (p. uč. Šafrová)
Vánoční třídní besídky
20. - 23.prosince Ředitelské volno
23. prosince
- 2. ledna
Vánoční prázdniny

LEDEN

3. ledna začátek vyučování po vánočních prázdninách
6. lednaplavecká výuka (6. lekce, Plavecká škola Písek) - 3. třídy
11. lednaplavecká výuka (1. lekce, Plavecká škola Písek) - 4. třídy
Den obnovitelných zdrojů (SPŠ Volyně) - 9. ročník (p. uč. Černá, Šafrová, Vanduchová, p. zást. Peteřík)
13. lednaplavecká výuka (7. lekce, Plavecká škola Písek) - 3. třídy
18. lednaplavecká výuka (2. lekce, Plavecká škola Písek) - 4. třídy
20. lednaplavecká výuka (8. lekce, Plavecká škola Písek) - 3. třídy
25. ledna pedagogická rada (uzavření 1. pololetí)
27. lednaplavecká výuka (9. lekce, Plavecká škola Písek) - 3. třídy
31. ledna vydání vysvědčení za 1. pololetí
??. ledna Školní ples (KCAŽ Blatná, akce organizovaná Radou rodičů pro žáky 2. stupně) - 16:00 - 22:00 (organizace dle aktuálních opatření)

ÚNOR

3. únoraplavecká výuka (10. lekce, Plavecká škola Písek) - 3. třídy
E-liška (environmentální program, 60,- Kč) - 1., 2., 4., 6., 7. třídy a 5. A
4. února Pololetní prázdniny
10. únoraplavecká výuka (3. lekce, Plavecká škola Písek) - 4. třídy
17. únoraplavecká výuka (4. lekce, Plavecká škola Písek) - 4. třídy
21. - 27. února Jarní prázdniny

BŘEZEN

3. březnaplavecká výuka (5. lekce, Plavecká škola Písek) - 4. třídy
5. - 12. března LVVZ (Belveder, Železná Ruda) - přihlášení žáci ze 7. ročníku
10. březnaplavecká výuka (6. lekce, Plavecká škola Písek) - 4. třídy
14. březnaFyzikální pohádka (pohádky pro mladší žáky s fyzikálními pokusy) - VIII. A (p. uč. Komárková)
Fyzikální pohádka (pohádky pro mladší žáky s fyzikálními pokusy) - VIII. B (p. uč. Komárková)
15. březnaKomunikace (preventivní program, Do světa) - VII. B (p. uč. Šafaříková)
Ukončovák (preventivní program, Do světa) - IX. A (p. uč. Černá)
Den obnovitelných zdrojů (SPŠ Volyně, projektový den) - 8. ročník (p. zást. Peteřík, p. uč. Jirouškoá, Polívková, Jestřábová)
16. březnaKonflikt II. (preventivní program, Do světa) - VIII. A, C (p. uč. Jiroušková, Jestřábová)
Fyzikální pohádka (pohádky pro mladší žáky s fyzikálními pokusy) - VIII. A (p. uč. Komárková)
Fyzikální pohádka (pohádky pro mladší žáky s fyzikálními pokusy) - VIII. B (p. uč. Komárková)
Konverzační soutěž v anglickém jazyce (okresní kolo) - postupující soutěžící (p. uč. Vejvodová) Výsledky soutěží
17. březnaplavecká výuka (7. lekce, Plavecká škola Písek) - 4. třídy
Respekt, tolerance a úcta (preventivní program, Do světa) - VI. A (p. uč. Karešová)
Komunikace (preventivní program, Do světa) - VII. A (p. uč. Šafr)
Na chvilku školákem (předzápisová akce pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče) - pod patronací žáků a pedagogů (program v sekci informace pro rodiče => Zápis)
18. března Respekt, tolerance a úcta (preventivní program, Do světa) - VI. B (p. uč. Vejvodová)
Konflikt II. (preventivní program, Do světa) - VIII. B (p. uč. Polívková)
19. března Školní ples (KCAŽ Blatná, 50,- Kč) - organizováno SRPŠ (18:00 - 22:00)
24. březnaplavecká výuka (8. lekce, Plavecká škola Písek) - 4. třídy
21. březnaFyzikální pohádka (pohádky pro předškoláky s fyzikálními pokusy) - VIII. B (p. uč. Komárková)
22. březnaFyzikální pohádka (pohádky pro předškoláky s fyzikálními pokusy) - VIII. C (p. uč. Komárková)
23. březnaFyzikální pohádka (pohádky pro předškoláky s fyzikálními pokusy) - VIII. C (p. uč. Komárková)
24. březnaFyzikální pohádka (pohádky pro předškoláky s fyzikálními pokusy) - VIII. C (p. uč. Komárková)
25. březnaTechmánia Plzeň (exkurze, Šablony III.) - Vi. A, B (p. uč. Karešová, Vejvodová)
29. březnaUkončovák (preventivní program, Do světa) - IX. B (p. uč.Šafrová)
návštěva dětského oddělení (Městská knihovna Blatná) - III. B (p u.č Motyková)
31. březnaplavecká výuka (9. lekce, Plavecká škola Písek) - 4. třídy

DUBEN

1. dubna Zápis do 1. ročníku (14:00 - 17:00 hodin)
2. dubna Zápis do 1. ročníku (9:00 - 11:00 hodin)
6. dubna Záchranná stanice Makov (exkurze, environmentální program) - 1. třídy (p. uč. Karbanová, Tvrdá)
Návštěva SOU Blatná (exkurze pro volbu povolání) - VIII. B (p. zást. Peteřík, p. uč. Polívková)
Tonda obal na cestách (environmentální program o třídění odpadů) - 2. - 9. třídy
7. dubnaplavecká výuka (10. lekce, Plavecká škola Písek) - 4. třídy
8. dubna Velikonoční jarmark (akce SRPŠ a ŠD) - jarní vystoupení žáků 2. a 4. tříd, prodejní výtvarné dílny, improvizovaná kavárnička)
Návštěva SOU Blatná (exkurze pro volbu povolání) - VIII. A (p. zást. Peteřík, p. uč. Jiroušková)
12. dubna Návštěva SOU Blatná (exkurze pro volbu povolání) - VIII. C (p. uč. Vanduchová, Jestřábová)
Přijímací zkoušky (termín pro čtyřleté studijní obory)
13. dubna Přijímací zkoušky (termín pro čtyřleté studijní obory)
14. dubna Velikonoční prázdniny
19. dubna Přijímací zkoušky (termín pro víceletá gymnázia)
20. dubnapedagogická rada pro uzavření 3. čtvrtletí
Přijímací zkoušky (termín pro víceletá gymnázia)
Komunitní sad (péče o stromy, sázení růžového plotu, sázení rostlin) - I. B, V. A (p. uč. Karbanová, Voborníková)
21. dubna třídní schůzky (dle rozpisu jednotlivých tříd)
I. A - od 15:00 (třídní schůzka)
I. B - od 14:30(třídní schůzka)
II. A -14:00 - 16:00 (individuální konzultace)
II. B - od 14:30 (třídní schůzka)
III. A - od 15:00(třídní schůzka)
III. B - od 15:00(třídní schůzka)
IV. A - od 14:30 (třídní schůzka)
IV. B - od 15:15 (třídní schůzka)
V. A - od 15:00 (třídní schůzka)
V. B - od 15:00(třídní schůzka)
VI. A - od 14:30(třídní schůzka)
VI. B - od 15:30(třídní schůzka)
VII. A - 15:30 (individuální konzultace)
VII. B - od 15:00(třídní schůzka)
VIII. A - od 15:30(třídní schůzka)
VIII. B - od 15:00(třídní schůzka)
VIII. C - 15:00 16:30(individuální konzultace)
IX. A - od 15:00 (třídní schůzka)
IX. B - od 15:00 /třídní schůzka)
21. dubna Den s brannou tématikou se školním kolem branné soutěže (školní kolo pro soutěž POKOS)) - třídy a družstva 2. stupně
22. dubna Den Země (projektový den se zaměřením na přírodu, besedy, vycházky, úklid města) - program ve spolupráci 1. a 2. stupně
27. dubna Techmania Plzeň (exkurze, projektový den Šablony III.) - VII. A, B (p. uč. Šafaříková, Šafr)
28. dubna Poznáváme Blatensko (beseda s p. Kurzem - autorem publikace Poznáváme Blatensko) - V. A, B, VI. A, B (p. uč. Lojdová, Voborníková, Karešová)

KVĚTEN

9. května Branná soutěž (oblastní kolo) - 3 postupová družstva ze školního kola
13. května Den s vojenskou technikou (Protiletecká jednotka Strakonice) - III. A, VI. A, B, VII. A, B (p. uč. Fialová, Karešová, Vejvodová, Šafaříková, Šafr)
Hlídky mladých zdravotníků (okresní kolo, Strakonice) - soutěžní družstva (p. uč. Novotná L.)
16. května Soudní jednání (Okresní soud Strakonice) - IX. A (p. řed. Krapsová, p. uč. Černá)
17. května Maxipes Fík (divadelní představení, Sokolovna Blatná) - 1. a 2. ročník
Beseda k přípravné třídě - informační schůzka pro rodiče dětí s povoleným odkladem povinné školní docházky nebo dětí, které přijdou k zápisu v dubnu 2023 (p. ř. Krapsová, p. uč. Srbová, p. vych. Rybová)
18. května Májový běh (běžecké závody, SOU Blatná) - přihlášené třídy či jednotlvci
19. května Záchranná stanice Makov (školní výlet, environmentální tématika) - V. A, B (p. uč. Lojdová, Voborníková)
Prezentace basketbalového sportu (nábor do sportovního oddílu) 3. a 4. třídy
24. května Praha (školní poznávací výlet) - VIII. A, B, C (p. uč. Jiroušková, Jestřábová, Polívková, Novotná J.)
25. května Atletická všestrarnnost (školní kolo, atletické závody + prgram pro žáky 1. stupně) - 1. stupeň , program organizovaný 9. ročníkem (organizátor p uč. Iva Tvrdá)
26. května Nácvik stanovištt pro krajské kolo Branné soutěže POKOS (Město Blatná, Hasiči Blantá) - družstvo IX. A, družstvo ZŠ Sedlice

ČERVEN

3. červnaBranná soutěž POKOS (krajské kolo, České Budějovice) - postupující družstvo IX. A (p. uč. Černá)
10. červnaTábor - JumpAréna, Muzeum čokolády (školní výlet) - VI. A, B (p. uč. Karešová, Vejvodová)
14. červnaSoudní jednání (Okresní soud Strakonice) - IX. B (p. uč. Šafrová, Vanduchová)
16. červnastudijní volno (příprava závěrečných prezentací) - 9. ročník (možnost využít učebny informatiky, vyzkoušení prezentace v učebně fyziky)
17. červnaZávěrečné prezentace žáků 9. ročníku
20. 21. červnaSušice (školní výlet, rafty, lanové centrum) - IX. A (p. uč. Černá, Karešová)
22. červnapedagogická rada pro uzavření 2. pololetí
Sušice (školní výlety, rafty, sportovní aktivity) - VIII. A (p. uč. Jiroušková, p. as. Hovorková)
23. červnatřídnické práce
23. červnaBattlefield - republikové finále (branná soutěž, Ležáky) - soutěžní družstvo IX. A, doprovodné třídy IX. A, B (p. uč Černá, Lojdová, Novotná L., Šafrová, Šafr, p. starostka Malečková, p. řed. Krapsová)
27. červnaRozlučkový program pro žáky 9. tříd (vystoupení žáků 9. tříd, další připravené aktivity) - 10:00 (zváni i rodiče)
28. červnaBranná soutěž družstev - přihlášená družstva 3. - 9. ročníku
29. červnaTajemství staré bambitky II. (filmové představení, sokolovna Blatná) - 1. stupeň (8:15), 2. stupeň (10:15)
30. červnavydání vysvědčení za 2. pololetí, slavnostní rozloučení se žáky 9. ročníku
1. července - 31. srpna Hlavní prázdniny

ZÁŘÍ 2022

1. září Zahájení školního roku 2022 - 2023