Základní škola Jana Amose Komenského

"Buď příjemný a milý ve tváři, vlídný a zdvořilý ve způsobech, přívětivý a pravdomluvný ústy, vroucí a upřímný srdcem. Miluj a tak milován budeš."

Jan Amos Komenský

Organizace školního roku 2018/2019

ZÁŘÍ

3. září Zahájení školního roku 2018/2019
5. září třídní schůzka (pravidla hodnocení, kritéria hodnocení, pravidla ochrany osobních údajů, elektronická žákovská knížka, LVVZ - 7. r.)
VII. A - od 15:00 hodin
6. září třídní schůzky (pravidla hodnocení, kritéria hodnocení, pravidla ochrany osobních údajů, elektronická žákovská knížka, LVVZ - 7. r.)
VI. A, B - od 14:30 hodin
V. C - od 16:30 hodin
11. září přivítání prvňáčků v ředitelně školy - I. A, B
návštěva dětského oddělení Městské knihovny Blatná - II. A (p. uč. Chvostová)
12. září třídní schůzky (pravidla hodnocení, kritéria hodnocení, pravidla ochrany osobních údajů, elektronická žákovská knížka, LVVZ - 7. r.)
V. B - od 14:15 hodin
III. B, IV. A, B, VIII. A - od 14:30 hodin
13. září třídní schůzka - V. A - od 14:30 hodin (pravidla hodnocení, kritéria hodnocení, pravidla ochrany osobních údajů, elektronická žákovská knížka)
třídní schůzky - IX. A - od 15:00 hodin (pravidla hodnocení, kritéria hodnocení, pravidla ochrany osobních údajů, elektronická žákovská knížka)
třídní schůzky - VII. B, VIII. B, IX. B - od 16:00 hodin (pravidla hodnocení, kritéria hodnocení, LVVZ, pravidla ochrany osobních údajů, elektronická žákovská knížka)
10. - 12. září adaptační pobyt (Tábor Vrbno) - 6. ročník (p. zást. Michalová, p. uč. Srbová, Karešová, Tvrdá T., Černá, p. Srb)
18. září návštěva dětského oddělení Městské knihovny Blatná - III. B (p. uč. Motyková)
19. září návštěva dětského oddělení Městské knihovny Blatná - III. A (p. uč. Fialová)
20. září SportShow 2018 (sportovní akce se dnem otevřených dveří - SOŠ Blatná) - přihlášené třídy
28. září státní svátek

ŘÍJEN

3. října Podzimní atletika (ZŠ TGM Blatná) - soutěžící (p. uč. Šafr)
4. října Dravci (Zeyferus, ukázka, Stadion Blatná) - 1. a 2. stupeň
9. října Muzeum Blatná - II. A (p. uč. Chvostová)
11. října Den moderní techniky (SOU Blatná) - přihlášené třídy
Muzeum Blatná - II. B (p. uč. Kotšmídová)
12. října den s brannou tematikou (spolupráce s HZS, PČR) - 1. stupeň
15. října den s brannou tematikou (spolupráce s HZS, PČR) - 2. stupeň
16. října Den obnovitelných zdrojů (SPŠ Volyně) - IX. A, B (p. uč. Vanduchová, TU)
18. října třídní schůzky 9. tříd ve spolupráci s ÚP Strakonice v čase 15:00-16:30 hodin - Mgr. Fenclová (ÚP Strakonice), M. Vanduchová (výchovná poradkyně)
návštěva dětského oddělení Městské knihovny Blatná - II. B (p. uč. Kotšmídová)
19. října Kompostárna Blatná (exkurze) - 6. ročník hoši (p. uč. Lojdová)
22. října Kompostárna Blatná (exkurze) - 7. ročník hoši (p. uč. Vanduchová)
22. - 26. října Dýňobraní - oddělení ŠD (vychovatelky ŠD)
23. října Burza škol (KCAŽ Blatná) - 8. - 9. ročník (třídní učitelky, výchovná poradkyně)
Bezpečnost na internetu - preventivní program pro žáky V. C (p. starostka K. Malečková, p. preventista PČR M. Tůma)
25. října 100. výročí ČSR - projektový den III. A (p. uč. Fialová)
Beseda ke vzniku ČSR - V. A (p. Petr Chlebec, historik a doumentátor Muzea Blatná)
26. října 100. výročí ČSR - projektový den 2. stupně (spolupráce s Muzeem Blatná)
100. výročí ČSR - projektový den tříd 1. stupně (třídní učitelky)
výlov rybníka Labuť - III. A (p. uč. Fialová)
29. a 30. října Podzimní prázdniny

LISTOPAD

Plakát - Čertovské zastavení

1. listopaduBeseda s paní starostkou (doplňující program do výuku občanské výchovy) - IX. A (p. uč. Vanduchová)
2. listopaduBeseda s paní starostkou (doplňující program do výuku občanské výchovy) - IX. B (p. uč. Vanduchová)
5. - 16. listopaduBobřík informatiky (školní kolo soutěže) - žáci navštěvující výuku informatiky 5. - 9. ročník
12. listopadu1. světová válka (beseda s pracovníkem Blatenského muzea - panem P. Chlebcem) - V. B (p. uč. Kuparová
13. listopadu Leifheit Blatná (exkurze, podpora Jihočeské hospodářské komory) - 9. ročník (p. uč. Kubíková, Polívková, Vanduchová)
14. listopadupedagogická rada pro uzavření 1. čtvrtletí
Florbal (okresní kolo, Strakonice) - soutěžní družstvo (p. uč. Šafr)
15. listopadutřídní schůzky (dle rozpisu jednotlivých tříd)
Bezpečnost na internetu pro rodiče žáků 5. ročníku - paní starostka Malečková, preventista PČR p. Tůma
I. A třídní schůzka proběhne v náhradním termínu z důvodu nemoci třídní učitelky
I. B od 14:30
II. A od 14:00
II. B od 15:00
III. A od 15:15
III. B od 14:30
IV. A od 14:30
IV. B od 14:30
V. A od 14:30
V. B od 14:30
V. C od 14:30
VI. A od 15:00
VI. B od 15:15
VII. A od 14:30
VII. B od 15:00
VIII. A od 15:00
VIII. B od 16:00
IX. A od 15:00
IX. B od 15:00
Bezpečnost na internetu - preventivní program pro žáky V. A, B (paní starostka Malečková, preventista PČR p. Tůma)
Začátek plaveckého výcviku (Plavecká škola Písek, 10 lekcí) - III. A, B (p. uč. Fialová, Motyková)
20. listopadu Úřad práce Strakonice - IX. A (p. uč. Kubíková)
Národní technické muzeum, LaserGame ArénaPraha (exkurze) - 8. ročník (p. uč. Šafaříková, Šafr)
Duhová pohádka (preventivní program) - 2. a 3. ročník (vstupné 20,- Kč + příspěvek z dotace na prevent MěÚ)
21. listopadu Úřad práce Strakonice - IX. B (p. uč. Polívková)
22. listopadutřídní schůzka - I. A (náhradní termín)
23. listopadu Náboj Junior (Písek) - soutěžní družstvo (p. uč. Šofrová)
Sezame, otevři se (preventivní rpogram) - 5. ročník (vstupné 30,- Kč + příspěvek z dotace na prevent MěÚ)
Circus error (preventivní program) - 7. a 8. ročník (vstupné 30,- Kč + příspěvek z dotace na prevent MěÚ)
27. listopaduAdvent (beseda, Dětské oddělení Městské knihovny Blatná) - II. A (p. uč. Chvostová)
30. listopadu Advent (beseda, Dětské oddělení Městské knihovny Blatná) - II. B (p. uč. Kotšmídová)
Čertovské zastavení (vystoupení 1. a 3. tříd, tvořivá a prodejní vánoční dílna)

PROSINEC

2. prosince Rozsvěcení vánočního stromu v Blatné - pěvecké vystoupení žáků (p. uč. T. Tvrdá)
4. prosince SOŠ Blatná (exkurze) - 9. ročník
5. prosince Mikuláš, andělé a čerti ve škole - organizují žáci 9. tříd
7. prosince Vánoční vystoupení pro klienty Domova seniorů (KCAŽ Blatná) - vystupující 2. stupně (pod vedením p. uč. Tvrdé)
10. prosince Střední škola rybářská Vodňany (exkurze, Jihočeská hospodářská komora) - 9. ročník
12. prosince Mladý chemik (krajské kolo, Praha) - přihlášení soutěžící (p. uč. Karešová)
14. prosince Jak Grinch ukradl Vánoce (tanečně-dramatické vystoupení ZUŠ, Sokolovna Blatná) - 8. - 9. třídy (8:00 hodin), 1. - 7. třídy (10:00 hodin)
17. prosince Vánoční zpívání na schodech (vystoupení 5. - 9. tříd) - začátek v 16:00 hodin (dopolední zkouška od 10:00)
19. prosince Vánoční spaní ve škole - VI. B (p. uč. T. Tvrdá, M. Šafr)
20. prosince Vánoční spaní ve škole - V. A (p. uč. Karlíková)
22. prosince
- 2. ledna
Vánoční prázdniny

LEDEN

3. - 4. ledna vyhlášeny dny ředitelského volna (organizační důvody, možnost přihlášení dětí do ŠD - platí i pro žáky, kteří nejsou přihlášeni do školní družiny během školního roku; přihlášky jsou k dispozici u třídní učitelky nebo vychovatelky ŠD, nutno odevzdat do 19. prosince 2018)
7. ledna začátek vyučování po vánočních prázdninách
14. ledna náhradní termín plaveckého výcviku za termín v době vyhlášeného ředitelského volna - 3. ročník
23. ledna pedagogická rada pro uzavření 1. pololetí
31. ledna vydání vysvědčení za 1. pololetí
Začátek plaveckého výcviku (Plavecká škola Písek, 10 lekcí) - IV. A, B (p. uč. Lojdová, Voborníková)

ÚNOR

1. února Pololetní prázdniny
16. - 23. února LVVZ (Belveder, Železná Ruda) - přihlášení žáci ze 7. ročníku

BŘEZEN

11. - 17. března Jarní prázdniny

DUBEN

5. dubna Zápis do 1. ročníku (14:00 - 17:00 hodin)
6. dubna Zápis do 1. ročníku (9:00 - 11:00 hodin)
10. dubna pedagogická rada pro uzavření 3. čtvrtletí
11. dubna třídní schůzky (dle rozpisu jednotlivých tříd)
12. dubna Přijímací zkoušky na čtyřleté obory vzdělávání (1. termín)
Velikonoční jarmark - jarní vystoupení žáků 2. a 4. tříd, prodejní výtvarné dílny, improvizovaná kavárnička
15. dubna Přijímací zkoušky na čtyřleté obory vzdělávání (2. termín)
16. dubna Přijímací zkoušky na víceletá gymnázia (1. termín)
17. dubna Přijímací zkoušky na víceletá gymnázia (2. termín)
18. dubna Velikonoční prázdniny

KVĚTEN

1. května Státní svátek
8. května Státní svátek
13. května Přijímací zkoušky na čtyřleté obory i víceletá gymnázia (náhradní termín)
14. května Přijímací zkoušky na čtyřleté obory i víceletá gymnázia (náhradní termín)
A SILLY BEAR (anglické divadlo, Sokolovna Blatná) - 3. - 5. ročník (8:30 hodin, 70,- Kč)
JACK & JOE (anglické divadlo, Sokolovna Blatná) - 2. stupeň (10:15 hodin, 70,- Kč)

ČERVEN

19. červnapedagogická rada pro uzavření 2. pololetí
?????. červnatřídnické práce
28. červnavydání vysvědčení za 2. pololetí, slavnostní rozloučení se žáky 9. ročníku
29. června - 1. září Hlavní prázdniny

ZÁŘÍ 2018

2. září Zahájení školního roku 2019 - 2020

Evropský sociální fond v ČR
Jihočeský kraj
EU peníze školám
ROP - bazén Blatná