Základní škola Jana Amose Komenského

"Veřejné záležitosti patří do veřejnosti. Co se všech týká stejnou měrou, měli by všichni řešit, nebo o tom přinejmenším vědět."

Jan Amos Komenský

Organizace školního roku 2017/2018

ZÁŘÍ

4. září Zahájení školního roku 2017/2018
7. září třídní schůzky - 1., 6. a 7. ročník (pravidla hodnocení, nový školní řád, úprava ŠVP, kritéria hodnocení, adaptační pobyt)
I. A od 14:00
I. B od 15:00
VI. A, B, VII. A, B od 15:30
12. září třídní schůzky - 2. - 5., 8. - 9. ročník (pravidla hodnocení, nový školní řád, úprava ŠVP, kritéria hodnocení)
II. A, B, III. A, B, IV. A, B, C, V. A, B od 15:30
VIII. A, B, IX. A, B od 16:00
13. - 15. září adaptační pobyt (Tábor Vrbno) - 7. ročník (p. zást. Michalová, p. uč. Srbová, Karešová, Šafr, Šafaříková, p. Srb)
14. září ROAD SHOW(sportovní den, SOŠ Blatná) - zájemci
18. - 20. září adaptační pobyt (Tábor Vrbno) - 6. ročník (p. zást. Michalová, p. uč. Srbová, Karešová, Vejvodová, p. as. Hovorková, p. Srb)
21. září vyhlášen den volna (z organizačních důvodů - z důvodu pořádání celodenního semináře – školení k bezpečnosti práce se složkami IZS pro všechny zaměstnance školy), rodičům nabídnuta možnost školní družiny v náhradních prostorech (DDM Blatná) - platí pro všechny žáky školy
22. září Ekologická pohádka (CKVB) - 1. - 3. třídy (zdarma)
Podzimní atletika (atletické závody organizované ZŠ T. G. Masaryka Blatná, Stadion Blatná) - soutěžích s 2. stupně (p. uč. Šafr) Výsledky soutěží
26. září Měsíc náborů září 2017 v Blatné (Fotbalový stadion Blatná) - II. A, B, III. A (p. uč. Fialová, Motyková, Tvrdá I.)
27. září Běh na 50 metrů (závody) - akce ŠD
28. září státní svátek
29. září návštěva dětského oddělení Městské knihovny v Blatné - IV. B (p. uč. Karlíková)

ŘÍJEN

5. října Začátek plaveckého výcviku (Plavecká škola Písek, 10 lekcí) - IV. A, B (p. uč. Novotná L., Karlíková)
10. října Úřad práce Strakonice (návštěva pracoviště v rámci kariérového poradenství) - IX. B (p. uč. Komrsková)
12. října třídní schůzky 9. tříd ve spolupráci s ÚP Strakonice od 15:00 hodin - Mgr. Fenclová (ÚP Strakonice), M. Vanduchová (výchovná poradkyně)
17. října Burza škol (CKV Blatná) - 8. - 9. ročník (třídní učitelky, výchovná poradkyně)
23. října branný den (spolupráce s Hasičským sborem Blatná, Policií ČR Blatná) - 1. stupeň (konec vyučování dle rozpisu)
prezentace práce Policie ČR - 1. a 2. stupeň
24. října Den obnovitelných zdrojů (SPŠ Volyně) - IX. A, B (p. uč. Černá, Vanduchová)
25. října branný den (spolupráce s Hasičským sborem Blatná, Policií ČR Blatná) - 2. stupeň (konec vyučování dle rozpisu)
účast žákovského parlamentu na REGIONÁLNÍ KONFERENCI ŽÁKOVSKÝCH PARLAMENTŮ (organizuje ZŠ T. G. Masaryka Blatná) - členové žákovského parlamentu (p. uč. Tvrdá T.)
26. a 27. října Podzimní prázdniny
31. října Den naruby (tématický den v oblékání - ženy jako muži, muži jako ženy) - vyhlásil žákovský parlament

LISTOPAD

1. listopaduÚřad práce Strakonice (návštěva pracoviště v rámci kariérového poradenství) - IX. A (p. uč. Černá)
2. listopaduWebinář HIV pro školy (Červená stužka) - 8. a 9. ročník
7. listopaduBezpečnost na internetu pro žáky (paní starostka Malečková, preventista PČR p. Tůma)- 5. třídy
Bobřík informatiky (školní kolo) - kategorie Benjamín, Mini
8. listopadupedagogická rada pro uzavření 1. čtvrtletí
Bobřík informatiky (školní kolo) - kategorie Benjamín, Mini
9. listopadutřídní schůzky (dle rozpisu jednotlivých tříd)
Volby do Školské rady (z řad zákonných zástupců) - 7:00 - 15:30
Bezpečnost na internetu pro rodiče žáků 5. ročníku - paní starostka Malečková, preventista PČR p. Tůma
I. A od 14:00
I. B od 15:00
II. A od 14:30
II. B od 14:30
III. A od 14:30
III. B od 15:30
IV. A od 14:30
IV. B od 15:00
IV. C od 15:30
V. A od 14:30
V. B od 14:30
VI. A od 14:30
VI. B od 15:00
VII. A od 15:00
VII. B od 16:30
VIII. A od 15:00
VIII. B od 15:00
IX. A od 14:30
IX. B od 14:30
10. listopaduBobřík informatiky (školní kolo) - kategorie Benjamín, Mini
13. listopadu Planetárium České Budějovice (exkurze) - 5. ročník (p. uč. Voborníková, Lojdová)
15. listopadu Florbal (okresní kolo) - družstvo 5. ročník (p. uč. Šafr)
Bobřík informatiky (školní kolo) - kategorie Kadet
17. listopadu Státní svátek
23. listopadu Staré řecké báje a pověsti (divadelní představení, Sokolovna Blatná) - 2. stupeň
27. listopadu Karlův most, vánoční projížďka parníkem po Vltavě (exkurze) - III. A, B (p. uč. Tvrdá I. Karbanová)
29. listopadu Křest knihy Jiřího Sekery - Architekt Karel Fiala (slavnostní křest knihy s autogramiádou, organizuje CKVB) - od 17:00 hodin
30. listopadu Začátek plaveckého výcviku (Plavecká škola Písek, 10 lekcí) - III. A, B (p. uč. Tvrdá I., Karbanová)

PROSINEC

Zpívání an schodech - 18. prosince 2017

1. prosince Čertovské zastavení (vystoupení 1. a 3. tříd, tvořivá a prodejní vánoční dílna)
5. prosince Mikuláš, andělé a čerti ve škole - organizují žáci 9. tříd
Cesta kolem světa (program dětského oddělení Městské knihovny Blatná) - 5. třídy (p. uč. Lojdová, Voborníková)
Spuštění Školního programu
6. prosince Florbalový turnaj (okresní kolo, Strakonice) - soutěžní družstvo 7. ročník (p. uč. Šafr) Výsledky soutěží
Návštěva SOŠ Blatná (prezentace školy, studijních oborů, aktivity pro žáky) - 9. třídy (p. zást. Michalová, p. uč. Vanduchová)
12. prosince Vánoční beseda - zvyky, tradice(program dětského oddělení Městské knihovny v Blatné) - II. A, B (p. uč. Fialová, Motyková)
13. prosince Mladý chemik (2. kolo, Praha) - soutěžící (p. uč. Karešová) Výsledky soutěží
15. prosince Kráska a zvíře (tanečně-dramatické vystoupení ZUŠ, Sokolovna Blatná) - přihlášené třídy
18. prosince Vánoční zpívání na schodech (vystoupení 5. a 9. tříd) - začátek v 16:00 hodin (dopolední zkouška od 10:00)
19. prosince Cesta do Betléma (vystoupení pro rodiče) - IV. C (p. uč. Srbová)
20. prosince koncert ZUŠ - V. A, B, VII. B, VIII. B
21. prosince Cesta do Betléma (vystoupení pro 1. třídy) - IV. C (p. uč. Srbová)
22. prosince návštěva dětského oddělení Městské knihovny v Blatné - I. B (p. uč. Kotšmídová)
23. prosince
- 2. ledna
Vánoční prázdniny

LEDEN

3. ledna začátek vyučování po vánočních prázdninách
17. ledna Dějepisná olympiáda (okresní kolo, Strakonice) - soutěžící (p. uč. Komrsková) Výsledky soutěží
24. ledna pedagogická rada pro uzavření 1. pololetí
Matematická olympiáda (okresní kolo, Strakonice) - soutěžící Z5, Z9 (p. uč. Šafaříková, Voborníková) Výsledky soutěží
29. ledna Olympiáda v ČJ (okresní kolo, Strakonice) - soutěžící (p. uč. Schmidová) Výsledky soutěží
31. ledna vydání vysvědčení za 1. pololetí
filmové představení (Sokolovna Blatná) - Pat a Mat ve filmu (1. - 4. třídy), Po strništi bos (5. - 9. třídy)

ÚNOR

1. února Kráska a zvíře (tanečně-dramatické vystoupení ZUŠ, Sokolovna Blatná) - V. A, B, VII. A, VIII. B
2. února Pololetní prázdniny
Školní ples (akce organizovaná SRPŠ, KCAŽ Blatná)
6. února Konverzační soutěž v NJ (okresní kolo, Strakonice) - soutěžící (p. uč. Vanduchová) Výsledky soutěží
8. února Konverzační soutěž v RJ (okresní kolo, Strakonice) - soutěžící (p. uč. Novotná J.) Výsledky soutěží
9. února Maškarní rej - oddělení ŠD (p. vych. Rybová)
10. - 17. února LVVZ (Belveder, Železná Ruda) - přihlášení žáci ze 7. ročníku
12. února Prvňáček na zkoušku (program 1. a 8. tříd pro předškoláky) - MŠ Vrchlického
13. února Konverzační soutěž v AJ (okresní kolo, Strakonice) - soutěžící (p. uč. Polívková) Výsledky soutěží
15. února Prvňáček na zkoušku (program 1. a 8. tříd pro předškoláky) - MŠ Šilhova
To je zákon, kámo! (navazující beseda na akci Protidrogový vlak) - 9. ročník
16. února dm preventivní program „Veselé zoubky“ (společnost dm drogerie markt s.r.o.) - 1. třídy (p. uč. Chvostová, Kotšmídová)
Maškarní rej - oddělení ŠD (p. vych. Mašková)
20. února Zeměpisná olympiáda (okresní kolo, Strakonice) - soutěžící (p. uč. Novotná J.) Výsledky soutěží
22. února Pověsti pro štěstí (divadelní představení SemTamFór, Sokolovna Blatná) - 1. stupeň
27. února 1. světová válka na Blatensku (vzdělávací program, výstava, Městské muzeum Blatná) - VIII. B (p. uč. Kubíková)
Mladý chemik (3. praktické kolo, Praha) - postupující soutěžící (p. uč. Karešová) Výsledky soutěží
28. února 1. světová válka na Blatensku (vzdělávací program, výstava, Městské muzeum Blatná) - IX. B (p. uč. Komrsková)

BŘEZEN

Půjdem spolu do pohádky

2. března Chemická olympiáda (okresní kolo, Strakonice) - soutěžící (p. uč. Karešová) Výsledky soutěží
návštěva dětského oddělení Městské knihovny v Blatné - I. A (p. uč. Chvostová)
1. světová válka na Blatensku (vzdělávací program, výstava, Městské muzeum Blatná) - VII. A (p. uč. Komrsková)
5. - 11. března Jarní prázdniny
14. března Sladovna Písek - zájemci ze ŠD (p. vych. Mašková, Kulhová)
16. března Matematický klokan (celostátní soutěž) - soutěžící
Velikonoce (program dětského oddělení Městské knihovny v Blatné) - I. B (p. uč. Kotšmídová)
20. března Dějepisná olympiádaVýsledky soutěží
Velikonoce (program dětského oddělení Městské knihovny v Blatné) - I. A (p. uč. Chvostová)
21. března Chemická olympiáda (okresní kolo, Strakonice) - soutěžící (p. uč. Karešová) Výsledky soutěží
Dětská scéna recitace (okresní kolo, Strakonice) - soutěžící mladší kategorie (p. uč. Kuparová) Výsledky soutěží
22. března Memento (preventivní program, KCAŽ Blatná) - 8. a 9. ročník
23. března Velikonoční jarmark
26. března Půjdem spolu do pohádky (informační schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků a program pro budoucí prvňáčky) - 15:00
27. března Matematická olympiáda (krajské kolo, České Budějovice) - postupující soutěžící (p. uč. Šafaříková) Výsledky soutěží
28. března Techmánie Plzeň (exkurze) - VII. A, B (p. uč. Šafaříková, Šafr)
29. - 30. března Velikonoční prázdniny

DUBEN

5. dubna třídní schůzky - IV. C (16:00)
6. dubna Zápis do 1. ročníku (14:00 - 17:00 hodin)
7. dubna Zápis do 1. ročníku (9:00 - 11:00 hodin)
9. dubna Hodina moderní chemie (organizuje Vysoká škola chemicko-technologická Praha) - 8. a 9. ročník
10. dubna Hokejbal proti drogám (okresní kolo, Blatná) - soutěžní družstva 2. stupně (p. uč. Šafr) Výsledky soutěží
11. dubna pedagogická rada pro uzavření 3. čtvrtletí
12. dubna Hokejbal proti drogám (okresní kolo, Blatná) - soutěžní družstva 1. stupně (p. uč. Voborníková) Výsledky soutěží
Vybíjená (okresní kolo, Strakonice) - soutěžní družstvo (p. uč. Tvrdá T.) Výsledky soutěží
Korunka (finační soutěž Datakabinetu) - předání odměny vítězné třídě (VIII. A - pod vedním p. uč. Šafaříkové) a dalším zúčastněným třídám (V. B - p. uč. Voborníková, IV. C - p. uč. Srbová, VIII. B - p. uč. Šofrová)
Chemická olympiáda (krajské kolo, České Budějovice) - postupující soutěžící kategorie D (p. uč. Karešová) Výsledky soutěží
třídní schůzky (dle rozpisu jednotlivých tříd)
I. A14:00
I. B15:00
I. A 15:00
II. A14:30
II. B14:30
III. A14:30
III. B14:30
IV. A14:30
IV. B14:15
V. A14:30
V. B14:30
VI. A14:30
VI. B16:00
VII. A15:00
VII. B15:00
VIII. A15:00
VIII. B15:00
16. - 20. dubna Environmentální pobyt (CEV Stožec) - IV. C (p. uč. Srbová, p. zást. Michalová)
17. dubna Matematická olympiáda (okresní kolo, Strakonice) - soutěžící kategorie Z6, Z7, Z8 (p. uč. Šafaříková)Výsledky soutěží
třídní schůzky (dle rozpisu jednotlivých tříd)
IX. A14:30
IX. B14:30
18. dubna Den Země (přírodovědná soutěž družstev, Strakonice) - soutěžní družstva (p. uč. Karešová, Šofrová) Výsledky soutěží
20. dubna Minifotbal (okresní kolo, Strakonice) - soutěžní družstvo (p. uč. Šafr) Výsledky soutěží
23. dubna Den s ornitologem (environmentální program ke Dni Země) - V. A, B C (p. uč. Voborníková, Lojdová)
24. a 26. dubna Cvičný požární poplach - nácvik evakuace školy pro případ požáru
26.-27. dubna Totalita a 21. srpen (projekt) - IX. B
30. dubna vyhlášen den volna (z organizačních důvodů), rodičům nabídnuta možnost školní družiny - platí pro všechny žáky školy

KVĚTEN

1. května Státní svátek
2. května Hokejbal proti drogám (krajské kolo, Prachatice) - postupující družstvo 6. a 7. ročníku (p. uč. Šafr) Výsledky soutěží
3. května McDonald's Cup (okresní kolo, Strakonice) - soutěžní družstvo kategoie II. (p. uč. Voborníková) Výsledky soutěží
Vietnam (zeměpisný program, Sokolovna Blatná) - 2. stupeň
3. - 4. května Historiáda (Železný Brod) - 4 soutěžící (p. uč. Komrsková) Výsledky soutěží
4. května McDonald's Cup (okresní kolo, Strakonice) - soutěžní družstvo kategoie I. (p. uč. Tvrdá I.) Výsledky soutěží
Hokejbal proti drogám (krajské kolo, Jindřichův Hradec) - postupující družstvo 8. a 9. ročník (p. uč. Safr) Výsledky soutěží
7. května vyhlášen den volna (z organizačních důvodů), rodičům nabídnuta možnost školní družiny - platí pro všechny žáky školy
8. května Státní svátek
9. května Pohár rozhlasu (okresní kolo, Blatná) - soutěžící kategoie starších žáků Výsledky soutěží
Hokejbal proti drogám (krajské kolo, Prachatice) - postupující družstvo 1. - 3. ročník (p. uč. Voborníková) Výsledky soutěží
10. května Mauthausen (exkruze do koncentračního tábora) - 9. ročník (p. uč. Komrsková, Princová)
16. května Májový běh (SOU Blatná) -přihlášení žáci
17. května Atletická všestrannost (školní kolo, Blatná) - soutěžící z 1. stupně (p. uč. I. Tvrdá) Výsledky soutěží
18. května Etiketa a školní řád (preventivní program) -II. A, B
Etiketa stolování (preventivní program) - 6. a 7. ročník
Mc Donalds'Cup (krajské kolo, Písek) - postupující družstvo 1. kategorie (p. uč. I. Tvrdá) Výsledky soutěží
21. května Fotografování tříd - 2. stupeň
Než užiješ alkohol, užiješ mozek (preventivní program) - 6. a 7. třídy
22. května Fotografování tříd - 1. stupeň
24. května JE Temelín (exkurze) - 9. třídy (p. uč. Karešová)
24.-25. května CEV Horažďovice(školní výlet) - III. B (p. uč. Karbanová, p. vych. Mašková)
25. května Techmánie Plzeň (exkurze) - 8. třídy (p. uč. Kubíková, Polívková)
28. května Pythagoriáda (okresní kolo, Strakonice) - soutěžící kategorie 5.-8. tříd Výsledky soutěží
31. května Hodina moderní chemie (organizuje Vysoká škola chemicko-technologická Praha) - 8. a 9. ročník

ČERVEN

5. června Školní akademie (Sokolovna Blatná) - dopoledne vystoupení pro 1. a 2 stupeň, pro veřejnost od 10:00 (druhá zkouška) a od 16:00 hodin (odpolední vystoupení)
6.- 8. června Ostrý (školní výlet) - III. A (p. uč. Tvrdá I., Motyková)
11. června Hopsárium (školní výlet) - 1. ročník (p. uč. Chvostová, Kotšmídová)
12. - 13. června Kadov (výlet ŠD) - přihášení žácii (p. vych. Mašková, Kulhová)
13.- 15. června Návštěva partnerské školy ve Važci - přihlášení žáci, pedagogický dohled, zástupci Města Blatná
15. června Alenka v říši divů (tanečně-dramatické vystoupení ZUŠ, Sokolovna Blatná) - přihlášené třídy
18. června třídní schůzky pro rodiče budoucích 1. tříd - od 15:00
19. června Atletická všestrannost (okresní kolo, Strakonice) - soutěžící z 1. stupně (p. uč. Tvrdá I.) Výsledky soutěží
20. června pedagogická rada pro uzavření 2. pololetí
závěrečné prezentace žáků 9. tříd
21. června třídnické práce
21. června závěrečné prezentace žáků 9. tříd
25. června Branná soutěž (IZS) - družstva 3. - 9. tříd
27. června vydání vysvědčení za 2. pololetí, slavnostní rozloučení se žáky 9. ročníku
2. července - 1. září Hlavní prázdniny

ZÁŘÍ 2018

3. září Zahájení školního roku 2018 - 2019

Evropský sociální fond v ČR
Jihočeský kraj
EU peníze školám
ROP - bazén Blatná