Základní škola Jana Amose Komenského

"Nemilovat knihy znamená nemilovat moudrost. Nemilovat moudrost však znamená stávat se hlupákem."

Jan Amos Komenský

Organizace školního roku 2019/2020

ZÁŘÍ

2. září Zahájení školního roku 2019/2020
5. září třídní schůzky (pravidla hodnocení, kritéria hodnocení, pravidla ochrany osobních údajů, elektronická žákovská knížka, adaptační kurzy, doplňovací volby do Školské rady)
- VI. A, B, C - od 16:00 hodin
9. září třídní schůzky (pravidla hodnocení, kritéria hodnocení, pravidla ochrany osobních údajů, elektronická žákovská knížka, doplňovací volby do Školské rady)
- II. B - od 14:30 hodin
9. - 13. září týden recyklace se ŠD (aktivita v rámci celoročního projektu ŠD) - oddělení ŠD
10. září třídní schůzky (pravidla hodnocení, kritéria hodnocení, pravidla ochrany osobních údajů, elektronická žákovská knížka, doplňovací volby do Školské rady)
- VIII. A, B - od 14:30 hodin
12. září třídní schůzky (pravidla hodnocení, kritéria hodnocení, pravidla ochrany osobních údajů, elektronická žákovská knížka, doplňovací volby do Školské rady)
- IV. A, V. B, VII. A, B - 14:30 hodin
11. - 13. září adaptační pobyt (Tábor Vrbno) - VI. C (p. zást. Michalová, p. uč. Karešová, p. Srb)
16. - 18. září adaptační pobyt (Tábor Vrbno) - VI. A, B (p. zást. Michalová, p. uč. Srbová, Karešová, Polívková, Kubíková, p. Srb)
17. září návštěva dětského oddělení (Městská knihovna Blatná) - III. A (p. uč. Chvostová)
21. září Oslavy 115. výročí školy - den otevřených dveří (10:00 - 17:00)
23. září O prasátku Arturovi (EVVO pohádka, Bečovské Společnosti Divadla Dětí - Karlovarské hudební divadlo) - 1. - 3. třídy
26. září SPORTSHOW Blatná (SOŠ Blatná) - přihlášené třídy

ŘÍJEN

1. října den s brannou tematikou (spolupráce s HZS, PČR) - 1. stupeň
Úřad práce Strakonice - IX. A (p. uč. Šafaříková)
2. října den s brannou tematikou (spolupráce s HZS, PČR) - 2. stupeň
15. října třídní schůzky 9. tříd ve spolupráci s ÚP Strakonice v čase 15:00-16:30 hodin - Mgr. Fenclová (ÚP Strakonice), M. Vanduchová (výchovná poradkyně)
O statečném kováři Mikešovi (divadelní představení, Sokolovna Blatná) - 1. stupeň
21. října Společné dlabání dýní (spolupráce s MŠ Vrchlického Blatná) - VII. A (p. uč. Černá)
22. října Burza škol (KCAŽ Blatná) - 8. - 9. ročník (třídní učitelky/é, výchovná poradkyně)
29. a 30. října Podzimní prázdniny

LISTOPAD

13. listopadupedagogická rada pro uzavření 1. čtvrtletí
ČEZ, Adient Strakonice (exkurze podpořená Jihočeskou hospodářskou komorou) - 9. třídy (p. uč. Šafr, Šafaříková)
14. listopaduplavecká výuka (1. lekce, Plavecká škola Písek) - 3. třídy
třídní schůzky (dle rozpisu jednotlivých tříd)
Bezpečnost na internetu pro rodiče žáků 5. ročníku - paní starostka Malečková, preventista PČR p. Tůma
21. listopaduplavecká výuka (2. lekce, Plavecká škola Písek) - 3. třídy
28. listopaduplavecká výuka (3. lekce, Plavecká škola Písek) - 3. třídy
29. listopadu Čertovské zastavení (vystoupení 1. a 3. tříd, tvořivá a prodejní vánoční dílna)

PROSINEC

5. prosince plavecká výuka (4. lekce, Plavecká škola Písek) - 3. třídy
Mikuláš, andělé a čerti ve škole - organizují žáci 9. tříd
12. prosinceplavecká výuka (5. lekce, Plavecká škola Písek) - 3. třídy
19. prosinceplavecká výuka (6. lekce, Plavecká škola Písek) - 3. třídy
23. prosince
- 3. ledna
Vánoční prázdniny

LEDEN

6. ledna začátek vyučování po vánočních prázdninách
9. lednaplavecká výuka (7. lekce, Plavecká škola Písek) - 3. třídy
16. lednaplavecká výuka (8. lekce, Plavecká škola Písek) - 3. třídy
21. lednaplavecká výuka (1. lekce, Plavecká škola Písek) - 4. třídy
??. ledna pedagogická rada pro uzavření 1. pololetí
23. lednaplavecká výuka (9. lekce, Plavecká škola Písek) - 3. třídy
30. ledna vydání vysvědčení za 1. pololetí
plavecká výuka (10. lekce, Plavecká škola Písek) - 3. třídy
31. ledna Jednodenní pololetní prázdniny

ÚNOR

3. - 9. února Jarní prázdniny
13. únoraplavecká výuka (2. lekce, Plavecká škola Písek) - 4. třídy
8. - 15. února LVVZ (Belveder, Železná Ruda) - přihlášení žáci ze 7. ročníku
20. únoraplavecká výuka (3. lekce, Plavecká škola Písek) - 4. třídy
27. únoraplavecká výuka (4. lekce, Plavecká škola Písek) - 4. třídy
29. února Školní ples (Sokolovna Blatná) - organizováno SRPŠ

BŘEZEN

5. březnaplavecká výuka (5. lekce, Plavecká škola Písek) - 4. třídy
12. březnaplavecká výuka (6. lekce, Plavecká škola Písek) - 4. třídy
19. březnaplavecká výuka (7. lekce, Plavecká škola Písek) - 4. třídy
23. března Putování s muzikou Réva (Sokolovna Blatná, 60,- Kč) - 1. stupeň (9:00), 2. stupeň (10:00)
26. březnaplavecká výuka (8. lekce, Plavecká škola Písek) - 4. třídy

DUBEN

1. dubna Aprílový běh do schodů školní závody (13:00 - 14:00)
2. dubnaplavecká výuka (9. lekce, Plavecká škola Písek) - 4. třídy
3. dubna Zápis do 1. ročníku (14:00 - 17:00 hodin)
4. dubna Zápis do 1. ročníku (9:00 - 11:00 hodin)
8. dubna Velikonoční jarmark - jarní vystoupení žáků 2. a 4. tříd, prodejní výtvarné dílny, improvizovaná kavárnička
9. dubna Velikonoční prázdniny
14. dubna Přijímací zkoušky na čtyřleté obory vzdělávání (1. termín)
15. dubna Přijímací zkoušky na čtyřleté obory vzdělávání (2. termín)
pedagogická rada pro uzavření 3. čtvrtletí
16. dubna plavecká výuka (10. lekce, Plavecká škola Písek) - 4. třídy
Přijímací zkoušky na víceletá gymnázia (1. termín)
třídní schůzky (dle rozpisu jednotlivých tříd)
17. dubna Přijímací zkoušky na víceletá gymnázia (2. termín)

KVĚTEN

1. května Státní svátek
6. května LAZY GOAT (anglické divadlo, Sokolovna Blatná, 70,- Kč) - 4. - 6. třídy
LAST WISH (anglické divadlo, Sokolovna Blatná, 70,- Kč) - 7. - 9. ročník
8. května Státní svátek
13. května Přijímací zkoušky na čtyřleté obory i víceletá gymnázia (náhradní termín)
14. května Přijímací zkoušky na čtyřleté obory i víceletá gymnázia (náhradní termín)

ČERVEN

??. červnastudijní volno (příprava závěrečných prezentací) - 9. ročník (možnost využít učebny informatiky, vyzkoušení prezentace v učebně fyziky)
??. červnaBranná soutěž družstev - přihlášená družstva 3. - 9. ročníku
??. červnaŠkolní akademie (Sokolovna Blatná) - dopoledne vystoupení pro 1. a 2 stupeň, pro veřejnost od 10:15 (druhá generální zkouška) a od 16:30 hodin (odpolední vystoupení)
??. června Softbalový turnaj (družstva 6. - 9. r. ZŠ, Stadion při SOŠ Blatná) - organizátoři p. zást. Michalová, p. uč. Šafr
??. červnaZávěrečné prezentace žáků 9. ročníku
??. červnapedagogická rada pro uzavření 2. pololetí
???. červnatřídnické práce
30. červnavydání vysvědčení za 2. pololetí, slavnostní rozloučení se žáky 9. ročníku
1. července - 31. srpna Hlavní prázdniny

ZÁŘÍ 2020

1. září Zahájení školního roku 2020 - 2021

Evropský sociální fond v ČR
Jihočeský kraj
EU peníze školám
ROP - bazén Blatná