Skok na hlavní obsah Skok na menu
Základní škola J. A. Komenského Blatná

Organizace školního roku 2022/2023

ZÁŘÍ

1. září Zahájení školního roku 2022/2023
(8:00 - 8:45, třídnické práce)
6. září návštěva dětského oddělení (Městská knihovna Blatná) - III. A (p. uč. Chvostová)
5. září třídní schůzky (pravidla a kritéria hodnocení, pravidla ochrany osobních údajů, elektronická žákovská knížka, adaptační kurzy, pravidla hodnocení, př. distanční výuka) - VI. A, B
třídní schůzky (pravidla provozu, pravidla ochrany osobních údajů, školní vzdělávací program pro přípravnou třídu, školní družina, školní jídelna) - přípravná třída
7. - 9. září adaptační pobyt (Tábor Vrbno) - VI. A, B (p. uč. Černá, Šafrová, Srbová, Karešová, p. zást. Komárková, p. Srb)
8. září třídní schůzky (pravidla a kritéria hodnocení, pravidla ochrany osobních údajů, elektronická žákovská knížka, pravidla hodnocení, př. distanční výuka) - I. A, IV., A, B, V. B
13. září Fotografování na tablo v Mladé frontě - 1. třída
15. září Běh proti rakovině (Strakonice) - VIII. B, C (p. uč. Polívková, Jestřábová)
20. září návštěva dětského oddělení (Městská knihovna Blatná) - III. B (p. uč. Kotšmídová)
27. září Den s moderní technikou (SOU Blatná - 60. výročí školy, den otevřených dveří) - III. A (p. uč. Chvostová)
29. září atletické závody (Blatná) - soutěžící z 2. stupně (p. uč. Šafr, Šafrová)
30. září Den s brannou tematikou (spolupráce s hasičským sborem v Blatné a PČR Blatná práce na stanovištích konec vyučování dle rozpisu) - 1. stupeň
28. září Státní svátek

ŘÍJEN

6. října RoadShow (SOŠ Blatná, florbalový meziškolní turnaj) - přihlášené třídy
6. října Den s brannou tematikou (spolupráce s hasičským sborem v Blatné a PČR Blatná práce na stanovištích konec vyučování dle rozpisu) -2. stupeň
18. října Burza škol (podpora kariérového poradenství, KCAŽ Blatná)) - 8. a 9. ročník
Třídní schůzky (podklady pro přijímací řízení konzultace s pracovnicí Úřadu práce Strakonice a výchovnou poradkyní) - 9. ročník (15:00)
25. října návštěva dětského oddělení (Městská knihovna Blatná) - III. A (p. uč. Chvostová)
Burza škol Strakonice (akce není zajišťována školou, možná návštěva s rodiči)
26. a 27. října Podzimní prázdniny (školní jídelna stravu žákům neposkytuje)
28. října Státní svátek

LISTOPAD

17. listopadu Státní svátek
??. listopadupedagogická rada pro uzavření 1. čtvrtletí
??. listopaduBezpečnost na internetu pro rodiče žáků 5. ročníku - paní starostka Bc. K. Malečková, preventista PČR pprap. M. Tůma
Bezpečnost na internetu (preventivní program) - 5. ročník (p. starostka Malečková, pprap. Tůma)
třídní schůzky nebo individuální konzultace dle potřeby (dle jednotlivých třídních učitelů)
29. listopadu návštěva dětského oddělení (vánoční program, Městská knihovna Blatná) - III. A (p. uč. Chvostová)

PROSINEC

1. prosinceplavecká výuka (1. lekce, Plavecká škola Písek) - 3. třídy
??. prosinceAdventní zastavení (pěvecká vystoupení, prodej vánočních výrobků, vánoční kavárnička)
5. prosince Čerti ve škole (akce pod patronací 9. ročníku)
8. prosinceplavecká výuka (2. lekce, Plavecká škola Písek) - 3. třídy
15. prosinceplavecká výuka (3. lekce, Plavecká škola Písek) - 3. třídy
22. prosinceplavecká výuka (4. lekce, Plavecká škola Písek) - 3. třídy
23. prosince
- 2. ledna
Vánoční prázdniny

LEDEN

3. ledna začátek vyučování po vánočních prázdninách
5. lednaplavecká výuka (5. lekce, Plavecká škola Písek) - 3. třídy
12. lednaplavecká výuka (6. lekce, Plavecká škola Písek) - 3. třídy
19. lednaplavecká výuka (7. lekce, Plavecká škola Písek) - 3. třídy
26. lednaplavecká výuka (8. lekce, Plavecká škola Písek) - 3. třídy
31. ledna vydání vysvědčení za 1. pololetí
??. ledna Školní ples (KCAŽ Blatná, akce organizovaná Radou rodičů pro žáky 2. stupně) - 16:00 - 22:00

ÚNOR

1. únoraplavecká výuka (9. lekce, Plavecká škola Písek) - 3. třídy
2. únoraplavecká výuka (1. lekce, Plavecká škola Písek) - 4. třídy
3. února Pololetní prázdniny
8. únoraplavecká výuka (10. lekce, Plavecká škola Písek) - 3. třídy
9. únoraplavecká výuka (2. lekce, Plavecká škola Písek) - 4. třídy
16. únoraplavecká výuka (3. lekce, Plavecká škola Písek) - 4. třídy
23. únoraplavecká výuka (4. lekce, Plavecká škola Písek) - 4. třídy
27. února
- 5. března
Jarní prázdniny

BŘEZEN

9. březnaplavecká výuka (5. lekce, Plavecká škola Písek) - 4. třídy
16. březnaplavecká výuka (6. lekce, Plavecká škola Písek) - 4. třídy
23. březnaplavecká výuka (7. lekce, Plavecká škola Písek) - 4. třídy
30. březnaplavecká výuka (8. lekce, Plavecká škola Písek) - 4. třídy

DUBEN

???. dubna Zápis do 1. ročníku (14:00 - 17:00 hodin)
???. dubna Zápis do 1. ročníku (9:00 - 11:00 hodin)
13. dubna Přijímací zkoušky (1. termín pro čtyřleté studijní obory)
plavecká výuka (9. lekce, Plavecká škola Písek) - 4. třídy
14. dubna Přijímací zkoušky (2. termín pro čtyřleté studijní obory)
17. dubna Přijímací zkoušky (1. termín pro víceletá gymnázia)
18. dubna Přijímací zkoušky (2. termín pro víceletá gymnázia)
20. dubnaplavecká výuka (10. lekce, Plavecká škola Písek) - 4. třídy
???. dubnapedagogická rada pro uzavření 3. čtvrtletí
???. dubna třídní schůzky (dle rozpisu jednotlivých tříd)

KVĚTEN

1. května Státní svátek
9. května Státní svátek
10. května Přijímací zkoušky na čtyřleté obory i víceletá gymnázia (1. náhradní termín)
11. května Přijímací zkoušky na čtyřleté obory i víceletá gymnázia (2. náhradní termín)

ZÁŘÍ 2023

4. září Zahájení školního roku 2023 - 2024