Základní škola Jana Amose Komenského

"Člověk je z tvorů poslední, nejdokonalejší a nejznamenitější."

Jan Amos Komenský

Organizace školního roku 2018/2019

ZÁŘÍ

3. září Zahájení školního roku 2018/2019
5. září třídní schůzka (pravidla hodnocení, kritéria hodnocení, pravidla ochrany osobních údajů, elektronická žákovská knížka, LVVZ - 7. r.)
VII. A - od 15:00 hodin
6. září třídní schůzky (pravidla hodnocení, kritéria hodnocení, pravidla ochrany osobních údajů, elektronická žákovská knížka, LVVZ - 7. r.)
VI. A, B - od 14:30 hodin
V. C - od 16:30 hodin
11. září přivítání prvňáčků v ředitelně školy - I. A, B
návštěva dětského oddělení Městské knihovny Blatná - II. A (p. uč. Chvostová)
12. září třídní schůzky (pravidla hodnocení, kritéria hodnocení, pravidla ochrany osobních údajů, elektronická žákovská knížka, LVVZ - 7. r.)
V. B - od 14:15 hodin
III. B, IV. A, B, VIII. A - od 14:30 hodin
13. září třídní schůzka - V. A - od 14:30 hodin (pravidla hodnocení, kritéria hodnocení, pravidla ochrany osobních údajů, elektronická žákovská knížka)
třídní schůzky - IX. A - od 15:00 hodin (pravidla hodnocení, kritéria hodnocení, pravidla ochrany osobních údajů, elektronická žákovská knížka)
třídní schůzky - VII. B, VIII. B, IX. B - od 16:00 hodin (pravidla hodnocení, kritéria hodnocení, LVVZ, pravidla ochrany osobních údajů, elektronická žákovská knížka)
10. - 12. září adaptační pobyt (Tábor Vrbno) - 6. ročník (p. zást. Michalová, p. uč. Srbová, Karešová, Tvrdá T., Černá, p. Srb)
18. září návštěva dětského oddělení Městské knihovny Blatná - III. B (p. uč. Motyková)
19. září návštěva dětského oddělení Městské knihovny Blatná - III. A (p. uč. Fialová)
20. září SportShow 2018 (sportovní akce se dnem otevřených dveří - SOŠ Blatná) - přihlášené třídy
28. září státní svátek

ŘÍJEN

3. října Podzimní atletika (ZŠ TGM Blatná) - soutěžící (p. uč. Šafr)
4. října Dravci (Zeyferus, ukázka, Stadion Blatná) - 1. a 2. stupeň
9. října Muzeum Blatná - II. A (p. uč. Chvostová)
11. října Den moderní techniky (SOU Blatná) - přihlášené třídy
Muzeum Blatná - II. B (p. uč. Kotšmídová)
12. října den s brannou tematikou (spolupráce s HZS, PČR) - 1. stupeň
15. října den s brannou tematikou (spolupráce s HZS, PČR) - 2. stupeň
16. října Den obnovitelných zdrojů (SPŠ Volyně) - IX. A, B (p. uč. Vanduchová, TU)
18. října třídní schůzky 9. tříd ve spolupráci s ÚP Strakonice v čase 15:00-16:30 hodin - Mgr. Fenclová (ÚP Strakonice), M. Vanduchová (výchovná poradkyně)
návštěva dětského oddělení Městské knihovny Blatná - II. B (p. uč. Kotšmídová)
19. října Kompostárna Blatná (exkurze) - 6. ročník hoši (p. uč. Lojdová)
22. října Kompostárna Blatná (exkurze) - 7. ročník hoši (p. uč. Vanduchová)
22. - 26. října Dýňobraní - oddělení ŠD (vychovatelky ŠD)
23. října Burza škol (KCAŽ Blatná) - 8. - 9. ročník (třídní učitelky, výchovná poradkyně)
Bezpečnost na internetu - preventivní program pro žáky V. C (p. starostka K. Malečková, p. preventista PČR M. Tůma)
25. října 100. výročí ČSR - projektový den III. A (p. uč. Fialová)
Beseda ke vzniku ČSR - V. A (p. Petr Chlebec, historik a dokumentátor Muzea Blatná)
26. října 100. výročí ČSR - projektový den 2. stupně (spolupráce s Muzeem Blatná)
100. výročí ČSR - projektový den tříd 1. stupně (třídní učitelky)
výlov rybníka Labuť - III. A (p. uč. Fialová)
29. a 30. října Podzimní prázdniny

LISTOPAD

Plakát - Čertovské zastavení

1. listopaduBeseda s paní starostkou (doplňující program do výuku občanské výchovy) - IX. A (p. uč. Vanduchová)
2. listopaduBeseda s paní starostkou (doplňující program do výuku občanské výchovy) - IX. B (p. uč. Vanduchová)
5. - 16. listopaduBobřík informatiky (školní kolo soutěže) - žáci navštěvující výuku informatiky 5. - 9. ročník
6. listopadunávštěva dětského oddělení Městské knihovny Blatná - III. A (p uč. Fialová)
9. listopaduČeský Honza (divadelní představení, Divadlo Příbram) - V. A, B, C (p uč. Karlíková, Kuparová, Srbová)
12. listopadu1. světová válka (beseda s pracovníkem Blatenského muzea - panem P. Chlebcem) - V. B (p. uč. Kuparová
13. listopadu Leifheit Blatná (exkurze, podpora Jihočeské hospodářské komory) - 9. ročník (p. uč. Kubíková, Polívková, Vanduchová)
14. listopadupedagogická rada pro uzavření 1. čtvrtletí
Florbal (okresní kolo, Strakonice) - soutěžní družstvo (p. uč. Šafr) Výsledky soutěží
15. listopadutřídní schůzky (dle rozpisu jednotlivých tříd)
Bezpečnost na internetu pro rodiče žáků 5. ročníku - paní starostka Malečková, preventista PČR p. Tůma
I. A třídní schůzka proběhne v náhradním termínu z důvodu nemoci třídní učitelky
I. B od 14:30
II. A od 14:00
II. B od 15:00
III. A od 15:15
III. B od 14:30
IV. A od 14:30
IV. B od 14:30
V. A od 14:30
V. B od 14:30
V. C od 14:30
VI. A od 15:00
VI. B od 15:15
VII. A od 14:30
VII. B od 15:00
VIII. A od 15:00
VIII. B od 16:00
IX. A od 15:00
IX. B od 15:00
Bezpečnost na internetu - preventivní program pro žáky V. A, B (paní starostka Malečková, preventista PČR p. Tůma)
Začátek plaveckého výcviku (Plavecká škola Písek, 10 lekcí) - III. A, B (p. uč. Fialová, Motyková)
20. listopadu Úřad práce Strakonice - IX. A (p. uč. Kubíková)
Národní technické muzeum, LaserGame Aréna Praha (exkurze) - 8. ročník (p. uč. Šafaříková, Šafr)
Duhová pohádka (preventivní program) - 2. a 3. ročník (vstupné 20,- Kč + příspěvek z dotace na prevent MěÚ)
21. listopadu Úřad práce Strakonice - IX. B (p. uč. Polívková)
výchovný koncert (ZUŠ Blatná) - 5., 6. ročník
22. listopadutřídní schůzka - I. A (náhradní termín)
23. listopadu Náboj Junior (Písek) - soutěžní družstvo (p. uč. Šofrová) Výsledky soutěží
Sezame, otevři se (preventivní program) - 5. ročník (vstupné 30,- Kč + příspěvek z dotace na prevent MěÚ)
Circus error (preventivní program) - 7. a 8. ročník (vstupné 30,- Kč + příspěvek z dotace na prevent MěÚ)
27. listopaduAdvent (beseda, Dětské oddělení Městské knihovny Blatná) - II. A (p. uč. Chvostová)
30. listopadu Advent (beseda, Dětské oddělení Městské knihovny Blatná) - II. B (p. uč. Kotšmídová)
Čertovské zastavení (vystoupení 1. a 3. tříd, tvořivá a prodejní vánoční dílna)

PROSINEC

Zpívání na schodech - 17. prosince 2018

2. prosince Rozsvěcení vánočního stromu v Blatné - pěvecké vystoupení žáků (p. uč. T. Tvrdá)
3. prosince Merkur (interaktivní výstava v Městském muzeu Blatná) - IV. B (p. uč. Voborníková)
4. prosince SOŠ Blatná (exkurze) - 9. ročník
5. prosince Mikuláš, andělé a čerti ve škole - organizují žáci 9. tříd
7. prosince Vánoční vystoupení pro klienty Domova seniorů (KCAŽ Blatná) - vystupující 2. stupně (pod vedením p. uč. Tvrdé)
10. prosince Střední škola rybářská Vodňany (exkurze, Jihočeská hospodářská komora) - 9. ročník
11. prosince Merkur (interaktivní výstava v Městském muzeu Blatná) - III. B (p. uč. Motyková)
návštěva dětského oddělení Městské knihovny Blatná - V. A (p. uč. Karlíková)
12. prosince Pohádka (Domov seniorů Blatná) - vystoupení dramatického kroužku (p. vych. Kulhová)
prodej umělecké keramiky (školní jídelna) - pan Vizina
Merkur (interaktivní výstava v Městském muzeu Blatná) - II. B (p. uč. Kotšmídová)
13. prosince Merkur (interaktivní výstava v Městském muzeu Blatná) - V. B (p. uč. Kuparová)
Mladý chemik (3. kolo, Praha) - soutěžící (p. uč. Karešová) Výsledky soutěží
14. prosince Jak Grinch ukradl Vánoce (tanečně-dramatické vystoupení ZUŠ, Sokolovna Blatná) - 8. - 9. třídy (8:00 hodin), 1. - 7. třídy (10:00 hodin)
17. prosince Vánoční zpívání na schodech (vystoupení 5. - 9. tříd) - začátek v 16:00 hodin (dopolední zkouška od 10:00)
Merkur (interaktivní výstava v Městském muzeu Blatná) - III. A (p. uč. Fialová)
18. prosincenávštěva dětského oddělení Městské knihovny Blatná - III. A, B (p. uč. Fialová, Motyková)
18. prosincevánoční besídky - oddělení školní družiny (p. vych. Mašková, Kulhová, Kortusová, Rybová, Hrubá)
19. prosince Florbal (okresní kolo, Strakonice) - soutěžní družstvo kategorie IV. hoši (p. uč. Šafr) Výsledky soutěží
Vánoční spaní ve škole - VI. B (p. uč. T. Tvrdá, M. Šafr)
20. prosince Vánoční spaní ve škole - V. A (p. uč. Karlíková)
21. prosince Merkur (interaktivní výstava v Městském muzeu Blatná) - V. A (p. uč. Karlíková)
22. prosince
- 2. ledna
Vánoční prázdniny

LEDEN

3. - 4. ledna vyhlášeny dny ředitelského volna (organizační důvody, možnost přihlášení dětí do ŠD - platí i pro žáky, kteří nejsou přihlášeni do školní družiny během školního roku; přihlášky jsou k dispozici u třídní učitelky nebo vychovatelky ŠD, nutno odevzdat do 19. prosince 2018)
7. ledna začátek vyučování po vánočních prázdninách
9. ledna Florbal (okresní kolo, Strakonice) - soutěžní družstvo kategorie II. hoši Výsledky soutěží
14. ledna náhradní termín plaveckého výcviku za termín v době vyhlášeného ředitelského volna - 3. ročník
15. ledna návštěva dětského oddělení (Městská knihovna Blatná) - II. A (p uč. Chvostová)
16. ledna Dějepisná olympiáda (okresní kolo, Strakonice ) - postupující žáci ze školního kola (p. uč. Kubíková) Výsledky soutěží
17. ledna Merkur (interaktivní výstava v Městském muzeu Blatná) - V. C (p. uč. Srbová)
18. lednaZ pohádky do pohádky (program v dětském oddělení Městské knihovny Blatná) - IV. B (p uč. Voborníková)
23. ledna pedagogická rada pro uzavření 1. pololetí
výchovný koncert (ZUŠ Blatná) - III. A, B, V. C
24. ledna Merkur (interaktivní výstava v Městském muzeu Blatná) - IV. A (p. uč. Lojdová)
25. ledna Merkur (interaktivní výstava v Městském muzeu Blatná) - VIII. A (p. uč. Šafaříková)
návštěva dětského oddělení (Městské knihovny Blatná) - I. B (p uč. Karbanová)
28. ledna Olympiáda z českého jazyka (okresní kolo, Strakonice ) - postupující žáci ze školního kola (p. uč. Schmidová) Výsledky soutěží
30. ledna Matematická olympiáda (okresní kolo, Strakonice ) - postupující žáci ze školního kola kategorie Z5, Z9 (p. uč. Šafaříková, Šofrová) Výsledky soutěží
Čertí brko (filmové představení, kinosál Sokolovna Blatná) - 1. stupeň
31. ledna vydání vysvědčení za 1. pololetí
Začátek plaveckého výcviku (Plavecká škola Písek, 10 lekcí) - IV. A, B (p. uč. Lojdová, Voborníková)
Bohemian Rhapsody (filmové představení, kinosál Sokolovna Blatná) - 2. stupeň

ÚNOR

1. února Pololetní prázdniny
7. února Konverzační soutěž v ruském jazyce (okresní kolo, Strakonice ) - postupující žáci ze školního kola (p. uč. Novotná J.) Výsledky soutěží
11. února Konverzační soutěž v německém jazyce (okresní kolo, Strakonice ) - postupující žáci ze školního kola (p. uč. Vanduchová) Výsledky soutěží
14. února Konverzační soutěž v anglickém jazyce (okresní kolo, Strakonice) - postupující žáci ze školního kola (p. uč. Polívková) Výsledky soutěží
15. února Pangea (matematická soutěž) - přihlášení žáci z 4. - 9. ročníku (p. uč. Voborníková, p. řed. Krapsová) Výsledky soutěží
16. - 23. února LVVZ (Belveder, Železná Ruda) - přihlášení žáci ze 7. ročníku
20. února Zeměpisná olympiáda (okresní kolo, Strakonice) - postupující žáci ze školního kola (p. uč. Novotná J.) Výsledky soutěží
21. února Mladý chemik (3. praktické kolo, Praha ) - postupující žákyně z 2. kola (p. uč. Šafaříková) Výsledky soutěží

BŘEZEN

5. března Chemická olympiáda (okresní kolo, Strakonice ) - postupující žáci ze školního kola (p. uč. Karešová) Výsledky soutěží
6. března Recitační soutěž (okresní kolo, Strakonice ) - postupující žáci ze školního kola (p. uč. Kuparová) Výsledky soutěží
8. března Recitační soutěž (okresní kolo, Strakonice ) - postupující žáci ze školního kola (p. uč. Princová) Výsledky soutěží
návštěva dětského oddělení Městské knihovny Blatná - II. A (p. uč. Chvostová)
návštěva dětského oddělení Městské knihovny Blatná - II. B (p. uč. Kotšmídová)
11. - 17. března Jarní prázdniny
18. března Malý princ (divadelní představení, Sokolovna Blatná) - 1. stupeň (50,- Kč)
20. března Planetárium České Budějovice (exkurze) - 5. ročník (p. uč. Karlíková, Kuparová, Srbová)
21. března Půjdem spolu do pohádky - program pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče (podrobnější informace)
Chemická olympiáda (krajské kolo, České Budějovice) - postupující soutěžící (p. uč. Karešová) - výsledky
22. března Matematický klokan (celostátní soutěž) - přihlášení žáci Výsledky soutěží
Dějepisná olympiáda (krajské kolo, České Budějovice) - postupující soutěžící (p. zást. Michalová) - výsledky
27. března Florbal (okresní kolo, Blatná) - soutěžní družstva (p. uč. Šafr, Voborníková)
25. března Třídní schůzky - V. C - od 16:00 (zhodnocení 3. čtvrtletí, příprava environmentálního pobytu v CEV Stožec)

DUBEN

1. dubna Aprílový běh do schodů školní závody (13:00 - 14:00)
2. dubna Maroko (zeměpisný program, Sokolovna Blatná) - 2. stupeň (50,- Kč)
návštěva dětského oddělení Městské knihovny v Blatné - V. C (p. uč. Srbová)
4. dubna třídní schůzka (dle rozpisu jednotlivých tříd)
V. C - od 16:00
5. dubna Zápis do 1. ročníku (14:00 - 17:00 hodin)
6. dubna Zápis do 1. ročníku (9:00 - 11:00 hodin)
9. dubna Matematická olympiáda (okresní kolo Strakonice) - postupující žáci kategorie M6, M7, M8
10. dubna pedagogická rada pro uzavření 3. čtvrtletí
Biologická olympiáda (okresní kolo, Strakonice) - soutěžící (p. uč. Karešová)
11. dubna Pöttinger Vodňany (exkurze, podpora projektem Jihočeské hospodářské komory) - VIII. A (p. uč. Šafaříková, Vanduchová)
třídní schůzky (dle rozpisu jednotlivých tříd)
I. A - od 14:30
I. B - od 14:30
II. A - od 14:00
II. B - od 15:00
III. B - od 14:30
IV. A - od 14:30
IV. B - od 14:30
V. A - od 14:30
V. B - od 14:30
VI. A - od 15:00
VI. B - od 15:15
VII. A - od 15:00
VII. B - od 15:00
VIII. A - od 15:00
VIII. B - od 16:00
IX. A - od 15:00
IX. B - od 15:00
12. dubna Přijímací zkoušky na čtyřleté obory vzdělávání (1. termín)
Velikonoční jarmark - jarní vystoupení žáků 2. a 4. tříd, prodejní výtvarné dílny, improvizovaná kavárnička
15. dubna Přijímací zkoušky na čtyřleté obory vzdělávání (2. termín)
16. dubna Přijímací zkoušky na víceletá gymnázia (1. termín)
Pöttinger Vodňany (exkurze, podpora projektem Jihočeské hospodářské komory) - VIII. B (p. uč. Šafr, Vanduchová)
17. dubna Přijímací zkoušky na víceletá gymnázia (2. termín)
třídní schůzky III. A - od 15:00
Pythagoriáda (školní kolo) - přihlášení žáci z 6. - 8. ročníku
18. dubna Velikonoční prázdniny
23. dubna Den Země (projektový den se zaměřením na přírodu, besedy, vycházky, úklid města) - 1. stupeň
Den obnovitelných zdrojů (SPŠ Volyně) - 8. ročník (p. uč.Šafaříková, Šafr)
24. dubna Dopravní soutěž (okresní kolo, Strakonice) - soutěžící (p. uč. Motyková)
30. dubna Den Země (projektový den se zaměřením na přírodu, environmentální program, úklid města) - 2. stupeň

KVĚTEN

1. května Státní svátek
3. května Montérkový den (den v pracovním oděvu) - tématický den vyhlášený žákovským parlamentem (den v typickém pracovním oděvu - uniformě)
6. května fotografování tříd - 1. stupeň
7. května fotografování tříd - 2. stupeň
8. května Státní svátek
10. května Mezinárodní testování TIMMS (matematika, přírodověda) - IV. A
13. května Přijímací zkoušky na čtyřleté obory i víceletá gymnázia (náhradní termín)
14. května Přijímací zkoušky na čtyřleté obory i víceletá gymnázia (náhradní termín)
A SILLY BEAR (anglické divadlo, Sokolovna Blatná) - 3. - 5. ročník (8:30 hodin, 70,- Kč)
JACK & JOE (anglické divadlo, Sokolovna Blatná) - 2. stupeň (10:15 hodin, 70,- Kč)
17. května Mezinárodní testování TIMMS (matematika, přírodověda) - IV. B
21. května Atletická všestrannost (školní kolo, Blatná) - soutěžící z 1. stupně (p. uč. I. Tvrdá) Výsledky soutěží
22. - 24. května Návštěva z partnerské školy ZŠ s MŠ Važec - žáci, pedagogové, zastupitelé obce Važec

ČERVEN

18. červnaAtletická všestrannost (okresní kolo, Strakonice) - postupující žáci ze školního kola (p. uč. Tvrdá I.)
19. červnapedagogická rada pro uzavření 2. pololetí
?????. červnatřídnické práce
21. červnaHledání Země Nezemě (tanečně-dramatické vystoupení ZUŠ, Sokolovna Blatná, 40,- Kč) - přihlášené třídy
27. červnaŠkolní akademie (Sokolovna Blatná) - dopoledne vystoupení pro 1. a 2 stupeň, pro veřejnost od 10:00 (druhá zkouška) a od 16:00 hodin (odpolední vystoupení)
28. červnavydání vysvědčení za 2. pololetí, slavnostní rozloučení se žáky 9. ročníku
29. června - 1. září Hlavní prázdniny

ZÁŘÍ 2018

2. září Zahájení školního roku 2019 - 2020

Evropský sociální fond v ČR
Jihočeský kraj
EU peníze školám
ROP - bazén Blatná