Základní škola Jana Amose Komenského

"Člověk je z tvorů poslední, nejdokonalejší a nejznamenitější."

Jan Amos Komenský

Organizace školního roku 2017/2018

ZÁŘÍ

4. září Zahájení školního roku 2017/2018
7. září třídní schůzky - 1., 6. a 7. ročník (pravidla hodnocení, nový školní řád, úprava ŠVP, kritéria hodnocení, adaptační pobyt)
I. A od 14:00
I. B od 15:00
VI. A, B, VII. A, B od 15:30
12. září třídní schůzky - 2. - 5., 8. - 9. ročník (pravidla hodnocení, nový školní řád, úprava ŠVP, kritéria hodnocení)
II. A, B, III. A, B, IV. A, B, C, V. A, B od 15:30
VIII. A, B, IX. A, B od 16:00
13. - 15. září adaptační pobyt (Tábor Vrbno) - 7. ročník (p. zást. Michalová, p. uč. Srbová, Karešová, Šafr, Šafaříková, p. Srb)
14. září ROAD SHOW(sportovní den, SOŠ Blatná) - zájemci
18. - 20. září adaptační pobyt (Tábor Vrbno) - 6. ročník (p. zást. Michalová, p. uč. Srbová, Karešová, Vejvodová, p. as. Hovorková, p. Srb)
21. září vyhlášen den volna (z organizačních důvodů - z důvodu pořádání celodenního semináře – školení k bezpečnosti práce se složkami IZS pro všechny zaměstnance školy), rodičům nabídnuta možnost školní družiny v náhradních prostorech (DDM Blatná) - platí pro všechny žáky školy
22. září Ekologická pohádka (CKVB) - 1. - 3. třídy (zdarma)
Podzimní atletika (atletické závody organizované ZŠ T. G. Masaryka Blatná, Stadion Blatná) - soutěžích s 2. stupně (p. uč. Šafr) Výsledky soutěží
26. září Měsíc náborů září 2017 v Blatné (Fotbalový stadion Blatná) - II. A, B, III. A (p. uč. Fialová, Motyková, Tvrdá I.)
27. září Běh na 50 metrů (závody) - akce ŠD
28. září státní svátek
29. září návštěva dětského oddělení Městské knihovny v Blatné - IV. B (p. uč. Karlíková)

ŘÍJEN

5. října Začátek plaveckého výcviku (Plavecká škola Písek, 10 lekcí) - IV. A, B (p. uč. Novotná L., Karlíková)
10. října Úřad práce Strakonice (návštěva pracoviště v rámci kariérového poradenství) - IX. B (p. uč. Komrsková)
12. října třídní schůzky 9. tříd ve spolupráci s ÚP Strakonice od 15:00 hodin - Mgr. Fenclová (ÚP Strakonice), M. Vanduchová (výchovná poradkyně)
17. října Burza škol (CKV Blatná) - 8. - 9. ročník (třídní učitelky, výchovná poradkyně)
23. října branný den (spolupráce s Hasičským sborem Blatná, Policií ČR Blatná) - 1. stupeň (konec vyučování dle rozpisu)
prezentace práce Policie ČR - 1. a 2. stupeň
24. října Den obnovitelných zdrojů (SPŠ Volyně) - IX. A, B (p. uč. Černá, Vanduchová)
25. října branný den (spolupráce s Hasičským sborem Blatná, Policií ČR Blatná) - 2. stupeň (konec vyučování dle rozpisu)
účast žákovského parlamentu na REGIONÁLNÍ KONFERENCI ŽÁKOVSKÝCH PARLAMENTŮ (organizuje ZŠ T. G. Masaryka Blatná) - členové žákovského parlamentu (p. uč. Tvrdá T.)
26. a 27. října Podzimní prázdniny
31. října Den naruby (tématický den v oblékání - ženy jako muži, muži jako ženy) - vyhlásil žákovský parlament

LISTOPAD

1. listopaduÚřad práce Strakonice (návštěva pracoviště v rámci kariérového poradenství) - IX. A (p. uč. Černá)
2. listopaduWebinář HIV pro školy (Červená stužka) - 8. a 9. ročník
7. listopaduBezpečnost na internetu pro žáky (paní starostka Malečková, preventista PČR p. Tůma)- 5. třídy
Bobřík informatiky (školní kolo) - kategorie Benjamín, Mini
8. listopadupedagogická rada pro uzavření 1. čtvrtletí
Bobřík informatiky (školní kolo) - kategorie Benjamín, Mini
9. listopadutřídní schůzky (dle rozpisu jednotlivých tříd)
Volby do Školské rady (z řad zákonných zástupců) - 7:00 - 15:30
Bezpečnost na internetu pro rodiče žáků 5. ročníku - paní starostka Malečková, preventista PČR p. Tůma
I. A od 14:00
I. B od 15:00
II. A od 14:30
II. B od 14:30
III. A od 14:30
III. B od 15:30
IV. A od 14:30
IV. B od 15:00
IV. C od 15:30
V. A od 14:30
V. B od 14:30
VI. A od 14:30
VI. B od 15:00
VII. A od 15:00
VII. B od 16:30
VIII. A od 15:00
VIII. B od 15:00
IX. A od 14:30
IX. B od 14:30
10. listopaduBobřík informatiky (školní kolo) - kategorie Benjamín, Mini
13. listopadu Planetárium České Budějovice (exkurze) - 5. ročník (p. uč. Voborníková, Lojdová)
15. listopadu Florbal (okresní kolo) - družstvo 5. ročník (p. uč. Šafr)
Bobřík informatiky (školní kolo) - kategorie Kadet
17. listopadu Státní svátek
23. listopadu Staré řecké báje a pověsti (divadelní představení, Sokolovna Blatná) - 2. stupeň
27. listopadu Karlův most, vánoční projížďka parníkem po Vltavě (exkurze) - V. A, B (p. uč. Lojdová, Voborníková)
29. listopadu Křest knihy Jiřího Sekery - Architekt Karel Fiala (slavnostní křest knihy s autogramiádou, organizuje CKVB) - od 17:00 hodin
30. listopadu Začátek plaveckého výcviku (Plavecká škola Písek, 10 lekcí) - III. A, B (p. uč. Tvrdá I., Karbanová)

PROSINEC

Čertovské zastavení - 1. prosince 2017

1. prosince Čertovské zastavení (vystoupení 1. a 3. tříd, tvořivá a prodejní vánoční dílna)
5. prosince Mikuláš, andělé a čerti ve škole - organizují žáci 9. tříd
návštěva dětského oddělení Městské knihovny Blatná - 5. třídy (p. uč. Lojdová, Voborníková)
Spuštění Školního programu
6. prosince Florbalový turnaj (okresní kolo, Strakonice) - soutěžní družstvo 7. ročník (p. uč. Šafr)
Návštěva SOŠ Blatná (prezentace školy, studijních oborů, aktivity pro žáky) - 9. třídy (p. zást. Michalová, p. uč. Vanduchová)
15. prosince Kráska a zvíře (tanečně-dramatické vystoupení ZUŠ, Sokolovna Blatná) - přihlášené třídy
18. prosince Vánoční zpívání na schodech (vystoupení 5. a 9. tříd)
23. prosince
- 2. ledna
Vánoční prázdniny

LEDEN

3. ledna začátek vyučování po vánočních prázdninách
24. ledna pedagogická rada pro uzavření 1. pololetí
31. ledna vydání vysvědčení za 1. pololetí

ÚNOR

2. února Pololetní prázdniny
10. - 17. února LVVZ (Belveder, Železná Ruda) - přihlášení žáci ze 7. ročníku

BŘEZEN

5. - 11. března Jarní prázdniny
23. března Velikonoční jarmark
29. - 30. března Velikonoční prázdniny

DUBEN

6. dubna Zápis do 1. ročníku (14:00 - 17:00 hodin)
7. dubna Zápis do 1. ročníku (9:00 - 11:00 hodin)
11. dubna pedagogická rada pro uzavření 3. čtvrtletí
12. dubna třídní schůzky (dle rozpisu jednotlivých tříd)

KVĚTEN

1. května Státní svátek
8. května Státní svátek

ČERVEN

??. června Fotografování tříd - 3. - 5. třídy
??. června Fotografování tříd - 5. - 9. třídy
??. června Školní akademie (Sokolovna Blatná) - dopoledne vystoupení pro 1. a 2 stupeň, pro veřejnost od 16:00 hodin
??. června pedagogická rada pro uzavření 2. pololetí
??. června závěrečné prezentace žáků 9. tříd
29. června vydání vysvědčení za 2. pololetí, slavnostní rozloučení se žáky 9. ročníku
2. července - 31. srpna Hlavní prázdniny

ZÁŘÍ 2018

3. září Zahájení školního roku 2018 - 2019

Evropský sociální fond v ČR
Jihočeský kraj
EU peníze školám
ROP - bazén Blatná