Základní škola Jana Amose Komenského

"Síla pravdy vyzbrojená světlem poznání je nepřemožitelná."

Jan Amos Komenský
Bakaláři" On-line zápis do školy skolniprogram

Rozvrhy tříd

Rozvrh hodin pro školní rok 2020/2021

Rozvrh hodin roku 2020/2021

Upravené rozvrhy při rotační výuce od 10/05/2021

Rozvrhy pro distanční a prezenční výuku dostanou žáci a jejich zákonní zástupci od svých třídních učitelů.

Upravené rozvrhy online výuky pro rotační systém od 30/11/2020

Všechny třídy 2. stupně v době distanční výuky pracují dle rozvrhu ze začátku listopadu, kromě 6. A, 8. A, 8. B (online rozvrh upraven z důvodu křížení s prezenčním rozvrhem vyučujících).

TYTO ROZVRHY JSOU PLATNÉ POUZE V DOBĚ ROTAČNÍHO ZPŮSOBU STŘÍDÁNÍ TŘÍD 2. STUPNĚ!!!

Rozvrh 6. A - od 30/11/2020

Rozvrh 8. A - od 30/11/2020

Rozvrh 8. B - od 30/11/2020

Rozvrhy online výuky pro plné uzavření školy od 02/11/2020

Po dobu uzavření školy mimořádným opatřením bude probíhat online výuka dle zveřejněných rozvrhů.

Rozsah online výuky je nastaven takto:

 • Český jazyk a matematika:
  • 1. stupeň - 1 hodina denně
  • 2. stupeň - dle hodinové dotace a většinou dle rozvrhu
 • Cizí jazyky:
  • 1. stupeň - 2-3 hodiny týdně
  • 2. stupeň - dle hodinové dotace většinou dle rozvrhu
 • Naukové předměty:
  • 1. stupeň - 1 hodina týdně (prvouka, přírodověda, vlastivěda)
  • 2. stupeň - 1 hodina týdně většinou dle (přírodopis, fyzka, zeměpis, chemie, dějepis)

Začátky a konce vyučovacích hodin na 1. stupni neodpovídají přesným časům vyučovacích hodin, na 2. stupni ale ano (z důvodu zapojení více pedagogů do výuky).

Časy vyučovacích hodin 2. stupně

 • 1. hodina - 8:00 - 8:45
 • 2. hodina - 8:55 - 9:40
 • 3. hodina - 9:55 - 10:40
 • 4. hodina - 10:50 - 11:35
 • 5. hodina - 11:45 - 12:30
 • 6. hodina - 12:40 - 13:25
 • 7. hodina - 13:35 - 14:20
 • 8. hodina - 14:30 - 15:15
 • 9. hodina - 15:20 - 16:05

Délka vyučovací online hodiny se odvíjí od aktuální situace při online výuce (náročnost učiva, únava a pozornost žáků, technické problémy více žáků). Vyučující na základě vyhodnocení aktuální situace může vyučovací online hodinu částečně zkrátit.

Z důvodu uzákonění povinné distanční výuky jsou zákonní zástupci povinni omluvit případnou nepřítomnost žáka na distanční výuce (online hodiny, neplnění úkolů distanční výuky).

Ostatní předměty budou vyučovány zadáváním úkolů přes Školu v pyžamu (1. - 3. třídy) a Google Class (4. - 9. třídy).

Rozvrh 1. A

Rozvrh 1. A

Rozvrh 1. B

Rozvrh 1. B

Rozvrh 2. A

Rozvrh 2. A

Rozvrh 2. B

Rozvrh 2. B

Rozvrh 3. A

Rozvrh 3. A

Rozvrh 3. B

Rozvrh 3. B

Rozvrh 4. A

Rozvrh 4. A

Rozvrh 4. B

Rozvrh 4. B

Rozvrh 5. A

Rozvrh 5. A

Rozvrh 5. B

Rozvrh 5. B

Rozvrh 6. A

Rozvrh 6. A

Rozvrh 6. B

Rozvrh 6. B

Rozvrh 7. A

Rozvrh 7. A

Rozvrh 7. B

Rozvrh 7. B

Rozvrh 7. C

Rozvrh 7. C

Rozvrh 8. A

Rozvrh 8. A

Rozvrh 8. B

Rozvrh 8. B

Rozvrh 9. A

Rozvrh 9. A

Rozvrh 9. B

Rozvrh 9. B
Evropský sociální fond v ČR
Jihočeský kraj
EU peníze školám
ROP - bazén Blatná