Základní škola Jana Amose Komenského

"Teď jsem, Pane můj Ježíši, vezmi mne sobě, tvůj chci býti a zůstávati na věky. Mluv služebníku svému a dej, ať poslouchám: pověz, co chceš, a dej, ať oblibuji: vzlož, coť se líbí, a dej, ať nesu: obrať mne, k čemu chceš, a dej, ať stačuji: poruč, co chceš, a co poručíš, dej: nechť jsem já ničímž, aby ty sám všecko byl."

Jan Amos Komenský

Fotogalerie - Den Země - 110 dní do 110. výročí školy (22. 4. 2014)

22. dubna 2014
Na tento den připadá přesně 110 dní so oslav 110. výročí školy.
Program dne:
- obejmutí školy
- dřevorubecká show
- štafetový běh 110 x 110 m (zástupci žáků i pedagogů)
- třídní program ke Dni Země

Obejmutí školy
Obejmutí školy
Dřevorubecká show
Dřevorubecká show
Štafetový běh 110 x 110 m
Štafetový běh 110 x 110 m
Evropský sociální fond v ČR
Jihočeský kraj
EU peníze školám
ROP - bazén Blatná