Základní škola Jana Amose Komenského

"Smiluj se, Hospodine, nad dědictvím svým a dej, ať po žalostném tomto spuštění jako zahrada Eden zase zkvetneme k slávě jediného tvého jména, Bože požehnaný na věky."

Jan Amos Komenský

Fotogalerie - Energie - budoucnost lidstva (23. 3. 2017)

Společnost EON zorganizovala besedu pro žáky 8. a 9. tříd o ekonomickém využíváním energií, jejich obnovitelných a neobnovitelných zdrojích a ochraně přírody.

Energie - budoucnost lidstva
Energie - budoucnost lidstva
Evropský sociální fond v ČR
Jihočeský kraj
EU peníze školám
ROP - bazén Blatná