Základní škola Jana Amose Komenského

"Teď jsem, Pane můj Ježíši, vezmi mne sobě, tvůj chci býti a zůstávati na věky. Mluv služebníku svému a dej, ať poslouchám: pověz, co chceš, a dej, ať oblibuji: vzlož, coť se líbí, a dej, ať nesu: obrať mne, k čemu chceš, a dej, ať stačuji: poruč, co chceš, a co poručíš, dej: nechť jsem já ničímž, aby ty sám všecko byl."

Jan Amos Komenský

Fotogalerie - Minipodnikání

Zapojené skupiny žáků ze 7. tříd nabízeli své vlastní výrobky na předvánoční dílně při Čertovském zastavení a na jimi vyhlášené prodejní burze.

Předvánoční prodejní dílna
Prodejní burza
Prodejní burza
Evropský sociální fond v ČR
Jihočeský kraj
EU peníze školám
ROP - bazén Blatná