Základní škola Jana Amose Komenského

"Krátké a myšlenkově závažné informace utkvívají v paměti žáků a čtenářů nejlépe."

Jan Amos Komenský

Fotogalerie - Minipodnikání

Zapojené skupiny žáků ze 7. tříd nabízeli své vlastní výrobky na předvánoční dílně při Čertovském zastavení a na jimi vyhlášené prodejní burze.

Předvánoční prodejní dílna
Prodejní burza
Prodejní burza
Evropský sociální fond v ČR
Jihočeský kraj
EU peníze školám
ROP - bazén Blatná