Základní škola Jana Amose Komenského

"Zahálka je polštář Satanův. Koho Satan nezaměstnaného najde, toho sám zaměstná nejprve myšlenkami špatnými potom i skutky zlými."

Jan Amos Komenský

Fotogalerie - Minipodnikání

Zapojené skupiny žáků ze 7. tříd nabízeli své vlastní výrobky na předvánoční dílně při Čertovském zastavení a na jimi vyhlášené prodejní burze.

Předvánoční prodejní dílna
Prodejní burza
Prodejní burza
Evropský sociální fond v ČR
Jihočeský kraj
EU peníze školám
ROP - bazén Blatná