Základní škola Jana Amose Komenského

"Smiluj se, Hospodine, nad dědictvím svým a dej, ať po žalostném tomto spuštění jako zahrada Eden zase zkvetneme k slávě jediného tvého jména, Bože požehnaný na věky."

Jan Amos Komenský

Fotogalerie - Závěrečné prezentace žáků 9. tříd (24. 6. 2016)

24. června 2016 proběhly tradiční závěrečné prezentace žáků 9. ročníku před hodnotící komisí, která vybrala jednu nejlepší skupinu z každé třídy, které byly odměněny při slavnostním rozloučení na blatenském zámku.

Závěrečné prezentace IX. A
Závěrečné prezentace IX. A
Závěrečné prezentace IX. A
Závěrečné prezentace IX. A
Závěrečné prezentace IX. A
Závěrečné prezentace IX. A
Závěrečné prezentace IX. B
Závěrečné prezentace IX. B
Závěrečné prezentace IX. B
Závěrečné prezentace IX. B
Evropský sociální fond v ČR
Jihočeský kraj
EU peníze školám
ROP - bazén Blatná