Základní škola Jana Amose Komenského

"Krátké a myšlenkově závažné informace utkvívají v paměti žáků a čtenářů nejlépe."

Jan Amos Komenský

Fotogalerie - Hlídka mladých zdravotníků (17. 5. 2016)

HMZ

HMZ
Evropský sociální fond v ČR
Jihočeský kraj
EU peníze školám
ROP - bazén Blatná